Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Eurojust

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége:

Ön szerint használható ez a fordítás?


Fl-2002, il-Kunsill stabbilixxa l-Eurojust sabiex tissaħħaħ il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata serja. Fl-2018, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill aġġornaw il-mandat tal-Eurojust biex tappoġġa u ssaħħaħ il-koordinazzjoni u l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali tal-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni fir-rigward tal-kriminalità transfruntiera serja. L-Eurojust huwa korp magħmul minn prosekuturi, imħallfin u rappreżentanti ta’ awtoritajiet ġudizzjarji b’kompetenzi ekwivalenti.


X’inhu Eurojust?

L-Eurojust, l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali, hija ċentru uniku bbażat fl-Aja, in-Netherlands, fejn l-awtoritajiet ġudizzjarji nazzjonali jaħdmu flimkien mill-qrib biex jiġġieldu l-kriminalità transfruntiera serja. Ir-rwol tal-Eurojust huwa li tgħin biex l-Ewropa ssir post aktar sikur billi tikkoordina l-ħidma tal-awtoritajiet nazzjonali — mill-Istati Membri tal-UE kif ukoll minn Stati terzi — fl-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni tal-kriminalità transnazzjonali.

X’inhuma l-kompiti u l-kompetenzi tal-Eurojust?

Il-Eurojust tappoġġa u ssaħħaħ il-koordinazzjoni u l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali tal-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni fir-rigward tal-kriminalità serja li l-Eurojust hija kompetenti li tittratta, fejn dak ir-reat jaffettwa żewġ Stati Membri jew aktar, jew teħtieġ prosekuzzjoni fuq bażijiet komuni, abbażi ta’ operazzjonijiet imwettqa u informazzjoni pprovduta mill-awtoritajiet tal-Istati Membri, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidamill-Europol, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidamill-UPPE u Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidamill-OLAF.

Biex twettaq il-kompiti tagħha, il-Eurojust tqis kwalunkwe talba minn awtorità kompetenti ta’ Stat Membru, kwalunkwe informazzjoni pprovduta mill-awtoritajiet, l-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji kompetenti tal-Unjoni, kif ukoll kwalunkwe informazzjoni miġbura mill-Eurojust stess.

Il-Eurojust tiffaċilita wkoll l-eżekuzzjoni ta’ talbiet għal, u deċiżjonijiet dwar, kooperazzjoni ġudizzjarja, inklużi talbiet u deċiżjonijiet ibbażati fuq strumenti li jagħtu effett lill-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku.

L-Eurojust hija kompetenti fir-rigward tal-forom ta’ kriminalità serja elenkati Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafir-Regolament dwar il-Eurojust. Madankollu, mid-data li fiha l-UPPE jassumi l-kompiti investigattivi u ta’ prosekuzzjoni tiegħu, il-Eurojust ma għandhiex teżerċita l-kompetenza tagħha fir-rigward ta’ reati li għalihom l-UPPE jeżerċita l-kompetenza tiegħu, ħlief f’dawk il-każijiet fejn l-Istati Membri li ma jipparteċipawx f’kooperazzjoni msaħħa dwar l-istabbiliment tal-UPPE jkunu involuti wkoll u fuq it-talba ta’ dawk l-Istati Membri jew fuq talba tal-UPPE.

Il-Eurojust għandha teżerċita l-kompetenza tagħha għal kriminalità li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni f’każijiet li jinvolvu l-Istati Membri li jipparteċipaw f’kooperazzjoni msaħħa dwar l-istabbiliment tal-UPPE iżda li għalihom l-UPPE mhuwiex kompetenti jew iddeċieda li ma jeżerċitax il-kompetenza tiegħu.

Kif jaħdem l-Eurojust?

L-Eurojust tassisti f’firxa wiesgħa ta’ investigazzjonijiet u prosekuzzjonijiet. Kull każ huwa differenti u jeħtieġ approċċ individwali. Spiss, l-investigaturi u l-prosekuturi jridu jaġixxu immedjatament biex isibu u jaqbdu persuni suspettati. F’każijiet bħal dawn, l-awtoritajiet nazzjonali jistgħu jiddependu fuq Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidais-servizzi on-call uniċi tal-Eurojust, pereżempju billi jiffaċilitaw l-eżekuzzjoni rapida ta’ Mandat ta’ Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaArrest Ewropew (MAE), ordni ta’ ffriżar jew il-ġbir ta’ evidenza bl-użu ta’ Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaOrdni ta’ Investigazzjoni Ewropea (OIE). Fi żminijiet oħra, investigazzjoni tinbena bil-mod u b’mod metodiku, li tinvolvi xhur, jew saħansitra snin, ta’ ppjanar, koordinazzjoni u diskussjoni bir-reqqa, fejn l-Eurojust ikollha rwol ta’ koordinazzjoni. Erba’ tipi ewlenin ta’ appoġġ ipprovdut mill-Eurojust huma Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidal-iskwadri ta’ investigazzjoni konġunti, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidal-għodod ta’ kooperazzjoni ġudizzjarja tal-UE, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidail-laqgħat ta’ koordinazzjoni u Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaċ-ċentri ta’ koordinazzjoni.

Il-każijiet imressqa quddiem l-Eurojust jew jinvolvu żewġ Stati Membri tal-UE jew aktar jew Stat Membru u Stat mhux tal-UE. Xi drabi l-każijiet jinvolvu reati mwettqa fi Stat Membru wieħed li jkollhom riperkussjonijiet lil hinn mill-fruntieri tiegħu. L-Eurojust toffri lill-Istati Membri l-esperjenza vasta u l-għarfien espert tagħha fil-kooperazzjoni ġudizzjarja, inkluż firxa ta’ għodod biex jiġu ttrattati problemi bħall-kunflitti ta’ ġurisdizzjoni, l-estradizzjoni, l-ammissibbiltà tal-evidenza, u l-iffriżar u l-irkupru tal-assi. Peress li l-Eurojust takkomoda awtoritajiet Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidamill-Istati Membri kollha u minn diversi Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaStati terzi, hija tista’ twieġeb għat-talbiet malajr, u xi drabi tgħin biex issolvi każ fi żmien sigħat.

X’inhi l-organizzazzjoni tal-Eurojust?

Il-Kulleġġ tal-Eurojust huwa magħmul minn Membri Nazzjonali, wieħed minn kull Stat Membru tal-UE (bl-eċċezzjoni tad-Danimarka, li permezz tal-Protokoll Nru 22 mhijiex marbuta bir-Regolament dwar Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidail-Eurojust. Il-membri Nazzjonali huma mħallfin, prosekuturi jew professjonisti ġudizzjarji oħra ta’ kompetenza ekwivalenti. Il-membri Nazzjonali huma appoġġati mid-Deputati u l-Assistenti.

Meta jeżerċita l-funzjonijiet maniġerjali tiegħu, il-Kulleġġ jinkludi wkoll rappreżentant tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kulleġġ huwa ssorveljat mill-President tal-Eurojust, li jiġi elett għal mandat ta’ erba’ snin, b’limitu ta’ żmien ta’ żewġ mandati. Żewġ Viċi Presidenti jassistu lill-President fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu. Huma eletti wkoll għal mandat ta’ erba’ snin, b’limitu ta’ żmien ta’ żewġ mandati.

Il-Bord Eżekuttiv tal-Eurojust jassisti lill-Kulleġġ tal-Eurojust fil-funzjonijiet maniġerjali tiegħu. Huwa jissorvelja l-ħidma preparatorja meħtieġa tad-Direttur Amministrattiv dwar kwistjonijiet amministrattivi għall-adozzjoni mill-Kulleġġ, u jieħu deċiżjonijiet amministrattivi li huma deskritti b’mod espliċitu fl-Artikolu Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida16 tar-Regolament dwar il-Eurojust.

Il-Bord Eżekuttiv huwa ppresedut mill-President tal-Eurojust u jinkludi l-Viċi Presidenti tal-Eurojust kif ukoll rappreżentant tal-Kummissjoni Ewropea. Żewġ membri oħra tal-Kulleġġ jinħatru fil-Bord taħt sistema ta’ rotazzjoni ta’ sentejn.

Id-Direttur Amministrattiv imexxi l-amministrazzjoni tal-Eurojust, li min-naħa tagħha tappoġġa lill-Kulleġġ tal-Eurojust.

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Eurojust


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Utolsó frissítés: 23/12/2020