Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Eurojust

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?


A Tanács 2002-ben létrehozta az Eurojustot a szervezett bűnözés súlyos formái elleni küzdelem megerősítése érdekében. Az Európai Parlament és a Tanács 2018-ban aktualizálta az Eurojust megbízatását, hogy támogassa és erősítse a határokon átnyúló súlyos bűncselekmények ügyében eljáró nemzeti nyomozó és bűnüldöző hatóságok közötti koordinációt és együttműködést. Az Eurojust ügyészekből, bírákból és azonos hatáskörrel rendelkező igazságügyi hatóságok képviselőiből álló szerv.


Mi az Eurojust?

Az Eurojust, az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége a hollandiai Hágában található egyedülálló központ, ahol a nemzeti igazságügyi hatóságok szorosan együttműködnek a határokon átnyúló súlyos bűnözés elleni küzdelemben. Az Eurojust feladata, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy Európa biztonságosabb hellyé váljon azáltal, hogy összehangolja a nemzeti hatóságok – az uniós tagállamok és harmadik államok – által a nemzetközi bűncselekmények kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása terén végzett munkát.

Melyek az Eurojust feladatai és hatáskörei?

Az Eurojust a tagállami hatóságok, az Europol, A link új ablakot nyit megaz Európai Ügyészség A link új ablakot nyit megés az OLAF által A link új ablakot nyit megvégzett műveletek és az általuk szolgáltatott információk alapján támogatja és megerősíti a nemzeti nyomozó és bűnüldöző hatóságok közötti koordinációt és együttműködést azon súlyos bűncselekményekkel kapcsolatban, amelyek kezelésére az Eurojust hatáskörrel rendelkezik, amennyiben a bűncselekmény két vagy több tagállamot érint, vagy közös alapokon történő büntetőeljárást tesz szükségessé.

Feladatainak ellátása során az Eurojust figyelembe veszi a tagállamok illetékes hatóságaitól érkező megkereséseket, az illetékes uniós hatóságoktól, intézményektől, szervektől, hivataloktól és ügynökségektől származó információkat, valamint az Eurojust által gyűjtött információkat.

Az Eurojust elősegíti továbbá az igazságügyi együttműködésre irányuló megkeresések és határozatok végrehajtását, ideértve a kölcsönös elismerés elvét érvényesítő eszközökön alapuló megkereséseket és határozatokat is.

Az Eurojust hatáskörrel rendelkezik az A link új ablakot nyit megEurojust-rendeletben felsorolt súlyos bűncselekmények formái tekintetében. Attól az időponttól kezdve azonban, amikor az Európai Ügyészség megkezdi nyomozási és vádhatósági feladatait, az Eurojust nem gyakorolhatja hatáskörét az olyan bűncselekmények tekintetében, amelyek tekintetében az Európai Ügyészség gyakorolja hatáskörét, kivéve azokat az eseteket, amikor az Európai Ügyészség létrehozását célzó megerősített együttműködésben részt nem vevő tagállamok is részt vesznek, e tagállamok kérésére vagy az Európai Ügyészség kérésére.

Az Eurojust gyakorolja az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekményekre vonatkozó hatáskörét azokban az esetekben, amelyekben az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködésben részt vevő tagállamok érintettek, de amelyekre vonatkozóan az Európai Ügyészség nem rendelkezik hatáskörrel vagy úgy dönt, hogy hatáskörét nem gyakorolja.

Hogyan működik az Eurojust?

Az Eurojust a nyomozások és büntetőeljárások széles körében nyújt segítséget. Az egyes esetek eltérőek, és egyedi megközelítést igényelnek. A nyomozóknak és az ügyészeknek gyakran azonnal fel kell lépniük a gyanúsítottak felkutatása és elfogása érdekében. Ilyen esetekben a nemzeti hatóságok igénybe vehetik az Eurojust egyedülálló A link új ablakot nyit megügyeleti szolgáltatásait, például azáltal, hogy megkönnyítik az A link új ablakot nyit megeurópai elfogatóparancs, a biztosítási intézkedést elrendelő határozat vagy az A link új ablakot nyit megeurópai nyomozási határozat (EIO) segítségével történő bizonyítékgyűjtés gyors végrehajtását. Más esetekben a nyomozás lassan és módszeresen épül fel, hónapokat, sőt éveket von maga után a gondos tervezés, koordináció és vita, amelynek során az Eurojust koordinációs szerepet tölt be. Az Eurojust által nyújtott támogatás négy fő típusa a A link új ablakot nyit megközös nyomozócsoportok, az A link új ablakot nyit meguniós igazságügyi együttműködési eszközök, a A link új ablakot nyit megkoordinációs értekezletek és a A link új ablakot nyit megkoordinációs központok.

Az Eurojust elé terjesztett ügyek vagy két vagy több uniós tagállamot, vagy egy tagállamot és egy nem uniós államot érintenek. Előfordul, hogy az ügyek olyan bűncselekményeket érintenek, amelyeket egyetlen tagállamban követtek el, és amelyek az adott tagállam határain túl is következményekkel járnak. Az Eurojust hatalmas tapasztalatot és szakértelmet kínál a tagállamok számára az igazságügyi együttműködés terén, beleértve az olyan problémák kezelésére szolgáló eszközöket, mint a joghatósági összeütközések, a kiadatás, a bizonyítékok elfogadhatósága, valamint a vagyoni eszközök befagyasztása és visszaszerzése. Mivel az Eurojust valamennyi A link új ablakot nyit megtagállam és különböző A link új ablakot nyit megharmadik államok hatóságait fogadja, gyorsan tud válaszolni a megkeresésekre, néha segítve az ügyek órákon belüli megoldását.

Mi az Eurojust szervezete?

Az Eurojust testülete nemzeti tagokból áll, mindegyik uniós tagállamból egy-egy (Dánia kivételével, amelyre a 22. jegyzőkönyv értelmében az Eurojust-rendelet nem kötelező). A link új ablakot nyit meghttps://www.eurojust.europa.eu/regulation-eu-20181727-14-november-2018-european-union-agency-criminal-justice-cooperation-eurojust A nemzeti tagok bírák, ügyészek vagy más hasonló szakértelemmel rendelkező igazságügyi szakemberek. A nemzeti képviselőket helyettesek és asszisztensek támogatják.

Irányítási feladatainak ellátása során a testület az Európai Bizottság képviselőjéből is áll. A testületet az Eurojust elnöke felügyeli, akit négyéves, legfeljebb két hivatali időre választanak meg. Két alelnök segíti az elnököt feladatai ellátásában. Megválasztásuk négy évre szól, hivatali idejük legfeljebb két évre szólhat.

Az Eurojust igazgatótanácsa segíti az Eurojust testületét annak igazgatási feladatai ellátásában. Felügyeli az adminisztratív igazgatónak a testület által elfogadandó adminisztratív kérdésekkel kapcsolatos szükséges előkészítő munkáját, és az A link új ablakot nyit megEurojust-rendelet 16. cikkében kifejezetten meghatározott igazgatási határozatokat hoz.

Az ügyvezető testületet az Eurojust elnöke vezeti, és az Eurojust alelnökeiből, valamint az Európai Bizottság egy képviselőjéből áll. A testület két másik tagját kétéves rotációs rendszerben nevezik ki az igazgatótanácsba.

Az adminisztratív igazgató irányítja az Eurojust igazgatását, amely pedig támogatja az Eurojust testületét.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megEurojust


Az oldal tartalma ezen a nyelven gépi fordítással készült. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Última atualização: 23/12/2020