Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzéssel kapcsolatos formanyomtatvá


A 655/2014/EU rendelettel kapcsolatos nemzeti tájékoztatás és online formanyomtatványok


Az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzésről szóló 655/2014/EU rendelet megkönnyíti az adósságok behajtását az EU-ban.

A rendelet egy új uniós eljárást hoz létre, amely lehetővé teszi egy másik uniós tagállambeli bankszámlán tárolt pénzösszegek befagyasztását.

Polgári és kereskedelmi ügyekben alkalmazható.

A rendelet Dánia kivételével valamennyi uniós tagállamban alkalmazandó.

Ez a következőket jelenti:

 • azok a hitelezők, akiknek a lakó- vagy székhelye Dániában van, nem folyamodhatnak ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzésért
 • Ön nem kérelmezhet számlazárolási végzést egy dán bankszámlára vonatkozóan.

A számlazárolási végzést csak határon átnyúló ügyekben alkalmazhatják. Az eljárás csak határon átnyúló ügyekben alkalmazható, amikor az eljárást folytató bíróság vagy a hitelező lakóhelye szerinti ország nem azonos azzal a tagállammal, amelyikben az adós számláját vezetik.

A rendelet meghatározza a számlazárolási végzés beszerzésére és végrehajtására irányuló eljárást.

A kérelmezés módja

Az eljárás megindításához töltse ki a számlazárolási végzést kérelmező formanyomtatványt. Csatoljon hozzá minden releváns alátámasztó dokumentumot.

Valamennyi formanyomtatványt megtalálja lent. Letöltheti vagy online is kitöltheti ezeket.

A vázlatot lementheti és letöltheti.

Összesen 9 formanyomtatvány van a számlazárolási végzéssel kapcsolatosan, amelyek tartalmát az (EU) 2016/1823 bizottsági végrehajtási rendelet határozza meg.

A kilenc formanyomtatványon kívül a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat kidolgozott egy önkéntesen kitöltendő kiegészítő formanyomtatványt. E kiegészítő formanyomtatványt a bíróságok akkor használják, ha egy adott ügyben számlainformációkat kell kérniük egy másik hatóságtól. A nyomtatvány itt Word (21 Kb) lérhető el.

Egyéb uniós nyelvi változatok: BG Word (21 Kb) bg, CS Word (20 Kb) cs, DA Word (20 Kb) da, DE Word (21 Kb) de, EL Word (21 Kb) el, ES Word (21 Kb) es, ET Word (20 Kb) et, FI Word (20 Kb) fi, FR Word (20 Kb) fr, HR Word (20 Kb) hr, HU Word (21 Kb) hu, IT Word (20 Kb) it, LT Word (20 Kb) lt, LV Word (20 Kb) lv, MT Word (21 Kb) mt, NL Word (20 Kb) nl, PL Word (21 Kb) pl, PT Word (20 Kb) pt, RO Word (21 Kb) ro, SK Word (21 Kb) sk, SL Word (20 Kb) sl, SV Word (20 Kb) sv.

Vitathatják-e az adósok a számlazárolási végzést?

Igen. Mivel a számlazárolási végzést az adós meghallgatása nélkül bocsátják ki, a rendelet számos jogorvoslati lehetőséget biztosít az adósnak. A számlazárolási végzést vagy annak végrehajtási módját ezek alapján lehet vitatni.

Jogorvoslat kérelmezéséhez töltse ki a jogorvoslat kérelmezésére használandó formanyomtatványt (a VII. formanyomtatványt).

Mindkét fél fellebbezhet a jogorvoslatról szóló határozat ellen a jogorvoslatról szóló határozat elleni fellebbezésre használandó formanyomtatvány (a IX. formanyomtatvány) kitöltésével.

Formanyomtatványok benyújtása az illetékes hatósághoz

A kitöltött űrlapokat a hatóság által előírt módon kell megküldeni az érintett illetékes hatóságnak. Az illetékes hatóságok, a releváns nemzeti jogalkotók stb. elérhetőségeivel kapcsolatban további információk találhatók az Európai Igazságügyi Atlasz részben. Ez az oldal külön nemzeti tájékoztatókat tartalmaz, amelyek közül néhány információval szolgál azokról az illetékes hatóságokról, amelyek részére meg kell küldeni a kitöltött űrlapokat.

FONTOS TUDNIVALÓ AZ I. MELLÉKLETTEL KAPCSOLATBAN

Felhívjuk figyelmét, hogy az I. melléklet (Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés iránti kérelem) 8. szakaszának kitöltése jelenleg problémákba ütközik. A probléma elkerülése érdekében kérjük, kattintson erre a linkre (angol nyelvű weboldal).

Ezeket a formanyomtatványokat online is kitöltheti, ha az alábbi linkek egyikére kattint. Ha már elkezdte egy formanyomtatvány kitöltését és mentette a piszkozatot, feltöltheti a "Piszkozat betöltése" gombra való kattintással.

2021. január 1-jétől az Egyesült Királyság már nem uniós tagállam. Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat azonban még az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az ilyen eljárásokhoz kapcsolódó online kitölthető (dinamikus) formanyomtatványokon az Egyesült Királyság 2024 végéig választható ország lesz. E szabály alól kivételt képeznek a közirat-formanyomtatványok, amelyeken az Egyesült Királyságot nem lehet kiválasztani.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 30 percnél hosszabb tétlenség esetén minden bevitt adatot elveszít, amennyiben nem mentett el piszkozatot.

 • I. MELLÉKLET - Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés iránti kérelem
  • a következő nyelven: magyar
   Üres formanyomtatvány letöltése a következő nyelven: magyar (nyelvváltás)
 • II. MELLÉKLET - Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés
  • a következő nyelven: magyar
   Üres formanyomtatvány letöltése a következő nyelven: magyar (nyelvváltás)
 • III. MELLÉKLET - Az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés visszavonása
  • a következő nyelven: magyar
   Üres formanyomtatvány letöltése a következő nyelven: magyar (nyelvváltás)
 • IV. MELLÉKLET - Értesítés a pénzeszközök zárolásáról
  • a következő nyelven: magyar
   Üres formanyomtatvány letöltése a következő nyelven: magyar (nyelvváltás)
 • V. MELLÉKLET - A zárolandó összeget meghaladóan zárolt összegek felszabadítása iránti kérelem
  • a következő nyelven: magyar
   Üres formanyomtatvány letöltése a következő nyelven: magyar (nyelvváltás)
 • VI. MELLÉKLET - Átvételi elismervény
  • a következő nyelven: magyar
   Üres formanyomtatvány letöltése a következő nyelven: magyar (nyelvváltás)
 • VII. MELLÉKLET - Jogorvoslati kérelem
  • a következő nyelven: magyar
   Üres formanyomtatvány letöltése a következő nyelven: magyar (nyelvváltás)
 • VIII. MELLÉKLET - A jogorvoslatról szóló határozat továbbítása a végrehajtás helye szerinti tagállamnak
  • a következő nyelven: magyar
   Üres formanyomtatvány letöltése a következő nyelven: magyar (nyelvváltás)
 • IX. MELLÉKLET - A jogorvoslatról szóló határozat elleni fellebbezés
  • a következő nyelven: magyar
   Üres formanyomtatvány letöltése a következő nyelven: magyar (nyelvváltás)

Ha már van elmentett formanyomtatványa, kérjük, kattintson a Piszkozat betöltése gombra.

Ha már van elmentett formanyomtatványa, kérjük, kattintson a Piszkozat betöltése gombra.


A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.

Utolsó frissítés : 12/06/2024