Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés

A 655/2014/EU rendelettel kapcsolatos nemzeti tájékoztatás és online formanyomtatványok


Miről is van szó?

Az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés lehetővé teszi, hogy valamely uniós ország bírósága pénzeszközöket fagyasszon be az adós bankszámláján valamelyik másik uniós tagállamban. Az eljárás csak több országot érintő esetekben alkalmazható, amikor az eljárást folytató bíróság vagy a hitelező lakóhelye szerinti ország nem azonos azzal a tagállammal, amelyikben az adós számláját vezetik.

Az eljárás egyszerűsíti a követelésbehajtást az Unióban.

Az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzésért folyamodásra vonatkozó eljárásról a A link új ablakot nyit meg655/2014/EU rendelet rendelkezik.

Az eljárás az egyes uniós tagállamokban létező jogi eljárások alternatíváját jelenti.

A rendeletet 2017. január 18-ától kell alkalmazni.

Előnyök

Az eljárás gyors és azadós tájékoztatása nélkül (ex parte) folyik.

A meglepetés ereje megakadályozza az adósokat abban, hogy a pénzt máshová vigyék, elrejtsék vagy elköltsék.

Valamennyi uniós tagállamban alkalmazható?

Nem. A rendelet nem alkalmazható Dániában és az Egyesült Királyságban.

Következésképpen:

 • azok a hitelezők, akik lakó-vagy székhelye Dániában vagy az Egyesült Királyságban van, nem folyamodhatnak ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzésért
 • dán vagy egyesült királyságbeli bankszámlára vonatkozóan nem hozható ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés.

A KÉRELMEZÉS MÓDJA

A kérelmezéshez használandó valamennyi formanyomtatvány és további tájékoztatás itt található.

Az összes formanyomtatványt kitöltheti online.

Ne feledje: Nem kell pontosan feltüntetnie a befagyasztandó számla részleteit (pl. a számlaszámot), ha nem tudja őket – elég a bank neve, ahol a számlát vezetik. Ha nem ismeri a bank nevét, ahol adósa számláját vezetik, a rendelet értelmében kérheti a bíróságot, hogy azt derítse ki.

Az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzéshez kapcsolódó összes formanyomtatványt az A link új ablakot nyit meg(EU) 2016/1823 bizottsági végrehajtási rendelet tartalmazza.


A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.

Utolsó frissítés: 19/02/2019

Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés - Belgium


50. cikk (1) bekezdés a) pont – A számlazárolási végzés kibocsátására illetékes bíróságok

50. cikk (1) bekezdés b) pont – A számlainformációk beszerzésére illetékesként kijelölt hatóság

50. cikk (1) bekezdés c) pont – A számlainformációk beszerzésének módszerei

50. cikk (1) bekezdés d) pont – A bíróságok, amelyeknél a számlazárolási végzés iránti kérelmet elutasító határozattal szembeni fellebbezést elő kell terjeszteni

50. cikk (1) bekezdés e) pont – A számlazárolási végzés és az egyéb iratok átvétele, továbbítása és kézbesítése tekintetében illetékesként kijelölt hatóságok

50. cikk (1) bekezdés f) pont – A számlazárolási végzés végrehajtására illetékes hatóság

50. cikk (1) bekezdés g) pont – A közös és kedvezményezett (letéti) számlák zárolhatóságának mértéke

50. cikk (1) bekezdés h) pont – A lefoglalás alól mentes összegekre vonatkozó szabályok

50. cikk (1) bekezdés i) pont – A díjak, ha a bankok jogosultak ezeket felszámolni az egyenértékű tagállami végzések alkalmazásáért vagy a számlainformációk biztosításáért, és melyik felet terheli e díjak megfizetésének kötelezettsége

50. cikk (1) bekezdés j) pont – A számlazárolási végzés feldolgozásában vagy végrehajtásában érintett hatóság vagy egyéb szerv által felszámított díjak táblázata vagy az alkalmazandó díjakat megállapító egyéb szabályok

50. cikk (1) bekezdés k) pont – Az egyenértékű tagállami végzések rangsora, amennyiben fennáll

50. cikk (1) bekezdés l) pont – A jogorvoslatra illetékes bíróság vagy végrehajtó hatóság

50. cikk (1) bekezdés m) pont – A bíróságok, amelyeknél a fellebbezést elő kell terjeszteni, valamint a fellebbezés előterjesztésének esetlegesen előírt határideje

50. cikk (1) bekezdés n) pont – Az eljárási illetékek

50. cikk (1) bekezdés o) pont – Az iratok fordítása céljából elfogadott nyelvek

50. cikk (1) bekezdés a) pont – A számlazárolási végzés kibocsátására illetékes bíróságok

A végrehajtási bíró az elsőfokú bíróságon (a bíróságokról szóló törvénykönyv 1395/2. cikke).

50. cikk (1) bekezdés b) pont – A számlainformációk beszerzésére illetékesként kijelölt hatóság

A A link új ablakot nyit megBírósági Végrehajtók Nemzeti Kamarája (a bíróságokról szóló törvénykönyv 555/1. cikke (1) bekezdése első albekezdésének 25.°pontja).

50. cikk (1) bekezdés c) pont – A számlainformációk beszerzésének módszerei

A bíróságokról szóló törvénykönyv 555/1. cikkének (2) bekezdése, amely több végrehajtási intézkedés elfogadását követően 2019. január 1-jén lépett hatályba, a rendelet 14. cikk (5) bekezdés a) és b) pontjában említett lehetőségek kombinációját írja elő.

Ennek megfelelően, a nemzeti kamara a bírósági kérelmet követő kezdeti szakaszban megkeresheti a Belga Nemzeti Bank kapcsolattartó pontját a szükséges adatok iránti kéréssel.

Az e kérelem nyomán beszerzett adatok alapján a nemzeti kamara szükség esetén tájékoztatást kérhet egy vagy több banktól.

50. cikk (1) bekezdés d) pont – A bíróságok, amelyeknél a számlazárolási végzés iránti kérelmet elutasító határozattal szembeni fellebbezést elő kell terjeszteni

A fellebbviteli bíróság (a bíróságokról szóló törvénykönyv 602. cikk (1) bekezdésének 6.°pontja).

50. cikk (1) bekezdés e) pont – A számlazárolási végzés és az egyéb iratok átvétele, továbbítása és kézbesítése tekintetében illetékesként kijelölt hatóságok

A bírósági végrehajtó (a különböző polgárjogi rendelkezésekről és az alternatív vitarendezési eljárások elősegítését szolgáló rendelkezésekről szóló 2018. június 18-i törvény 196. cikke).

50. cikk (1) bekezdés f) pont – A számlazárolási végzés végrehajtására illetékes hatóság

A bírósági végrehajtó (a bíróságokról szóló törvénykönyv 519. cikk (1) bekezdésének 1.° pontja).

50. cikk (1) bekezdés g) pont – A közös és kedvezményezett (letéti) számlák zárolhatóságának mértéke

A biztosítási intézkedést Belgiumban a bíróságokról szóló törvénykönyv ötödik része II. címének IV. fejezete szabályozza (A link új ablakot nyit meghttp://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1967/10/10/1967101056/justel). Lehetőség van a közös számlákra vonatkozó biztosítási intézkedés elrendelésére. Amennyiben a bank ismeri a különböző tulajdonosoknak a közös számlára vonatkozó belső tulajdoni részesedését, a biztosítási intézkedés kizárólag az adóshoz tartozó összeget fogja érinteni; ellenkező esetben a követelt egyenleg egésze kerül a harmadik fél adós nyilatkozatába. Ebben az esetben minden olyan társjogosult, aki ellen nem indult eljárás, kérvényezheti a zárolás részleges feloldását, feltéve, hogy bizonyítani tudja az őt megillető hányadot.

– Ez a kérelem az elsőfokú bíróság végrehajtási bírójának nyújtható be (a bíróságokról szóló törvénykönyv 1395. cikke).

– A bizalmi vagyonkezelői számlák tekintetében a következő különbséget kell tenni:

 • Az adós a számlatulajdonos
  • A jelzálogtörvény 8/1. cikke ellenére, amely kifejezetten elismeri azt a tényt, hogy egyes jogilag kötelező érvényű vagyonkezelői számlák (azaz az ügyvédi, bírósági végrehajtói, közjegyzői és ingatlanügynöki számlák) elkülönülnek a számlatulajdonos vagyonától, és ez a különválás harmadik személyekkel szemben érvényesíthető, a jogalkotó nem biztosított lehetőséget arra, hogy az említett számlákon tartott pénzeszközök mentességet élvezzenek a zárolás alól a számlatulajdonos magánhitelezői által. Így tehát főszabály szerint lehetséges a banknál lévő ezen pénzösszegekre irányuló biztosítási intézkedés. A banknak a biztosítási intézkedés végrehajtásakor fel kell tüntetnie a nála vezetett számla különleges jellegét (a bíróságokról szóló törvénykönyv 1452. cikke), de kifogással lehet élni a végrehajtási bíróság előtt. A végrehajtás alá vont adós tehát kérheti a biztosítási intézkedés feloldását.
 • Az adós a bizalmi vagyonkezelői számlák kedvezményezettje
  • A bizalmi vagyonkezelői számla kedvezményezettjének követelése van a számlatulajdonossal szemben a nevében kezelt pénzeszközök erejéig. Erre a követelésre vonatkozóan a kedvezményezett hitelezői eljárást indíthatnak. Ennek oka, hogy bármely hitelező biztosítási intézkedést kérhet egy harmadik félnek a hitelező adósa felé fennálló tartozására (a bíróságokról szóló törvénykönyv 1445. cikke). A biztosítási intézkedést a számlatulajdonossal (a vagyonkezelővel) szemben kell elrendelni, nem a bankkal szemben. Ebben a viszonylatban ugyanis a bank valójában csak a számlatulajdonos felé tartozik, nem pedig a számla kedvezményezettjének.

50. cikk (1) bekezdés h) pont – A lefoglalás alól mentes összegekre vonatkozó szabályok

Belgiumban bizonyos összegek végrehajtás alóli mentességét a bíróságokról szóló törvénykönyv 1409., 1409a. és 1410. cikke szabályozza (A link új ablakot nyit meghttp://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1967/10/10/1967101056/justel). Ezek a rendelkezések meghatározzák bizonyos bevételek lefoglalásának korlátozásokat és tilalmát, melyek az alábbiak: a munkabérek, a jövedelempótló juttatások, a szociális ellátások és a tartásdíjak. Egy bizonyos küszöbérték alatt a munkabér és a jövedelempótló juttatások nem tilthatók le.

Annak érdekében, hogy segítséget nyújtson a végrehajtási szerveknek és adott esetben az érintett harmadik feleknek egy számlán lévő összegek letilthatóságának megítéléséhez, a bíróságokról szóló törvénykönyv 1411a. cikkének (3) bekezdése büntetőjogilag érvényesíthető kötelezettséget ír elő a munkáltatók és a kifizetést eszközlő intézmények felé, hogy egy adott – a védett jövedelem típusától függő – kódot használjanak a számlára történő kifizetéseiknél.

Ez a kódolási kötelezettség nem érinti az adós azon jogát, hogy jogi úton bizonyítsa, hogy a számláján jóváírt összegek nem letilthatók (a bíróságokról szóló törvénykönyv 1411a. cikke (2) bekezdésének első albekezdése). Ezenkívül a bíróságokról szóló törvénykönyv 1411a. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében az adós munkáltatója által az adós jelenlegi számlájára folyósított összegek letiltásának részleges tilalma megdönthető vélelemként kezelendő. Ez a vélelem csak az adós és a hitelezői közötti kapcsolatokra vonatkozik.

50. cikk (1) bekezdés i) pont – A díjak, ha a bankok jogosultak ezeket felszámolni az egyenértékű tagállami végzések alkalmazásáért vagy a számlainformációk biztosításáért, és melyik felet terheli e díjak megfizetésének kötelezettsége

A bíróságokról szóló törvénykönyv 1454. cikke értelmében a harmadik fél adós nyilatkozatának költségei az kötelezettet terhelik. A bank részéről a biztosítási intézkedés végrehajtásával vagy (részleges) megszüntetésével kapcsolatban felmerült egyéb költségek visszatérítésére jelenleg nincs lehetőség.

A 2019. január 1-jén hatályba lépett, bíróságokról szóló törvénykönyv 555/1. cikk (2) bekezdése értelmében a Királynak kell meghatároznia az elszámolásokkal kapcsolatos információk megszerzésére irányuló kérelem feldolgozásának költségeit, valamint a beszedés feltételeit és módszereit. Az említett díj egy részét, adott esetben, az a bank viseli, amely a Belgiumban kijelölt hatóság kérésére az információt rendelkezésre bocsátotta (ld. az 50. cikk (I) bekezdésének b) pontja), amennyiben a bankokkal vagy képviselőikkel írásban kártérítési megállapodást kötöttek, a bíróságokról szóló törvénykönyv 555/1. cikke (2) bekezdésének 6. albekezdésében hivatkozott számlákkal kapcsolatos információk kezelésének díját és beszedésének feltételeit megállapító 2019. április 22-i (EU) 655/2014 rendelet 43. cikkének (3) bekezdését nem érintve (ld. a királyi rendelet (Arrêté Royal/Koninklijk besluit) 3. cikkének (2) bekezdését) (A link új ablakot nyit meghttp://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2019/04/22/2019030412/justel). Kompenzációs rendszerről jelenlegi formájában nem létezik ilyen megállapodás a bankokkal.

Ezek a Király által meghatározott költségek a bíróságokról szóló törvénykönyv (valószínűleg 2020 folyamán hatályba lépő) új 1447/1 és 1447/2 cikkei szerinti „belga” információkérésekre , valamint a rendelet 14. cikke szerinti információkérésekre vonatkoznak.

50. cikk (1) bekezdés j) pont – A számlazárolási végzés feldolgozásában vagy végrehajtásában érintett hatóság vagy egyéb szerv által felszámított díjak táblázata vagy az alkalmazandó díjakat megállapító egyéb szabályok

Ami az igazságügyi tisztviselő általi végrehajtást illeti, a díjszabásra a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági végrehajtók által végrehajtott intézkedések és egyes juttatások tarifájának rögzítéséről szóló, 1976. november 30-i királyi rendelet irányadó.

Az információnyújtásra vonatkozóan, a 2019. január 1-jén hatályba lépett, bíróságokról szóló törvénykönyv 555/1. cikk (2) bekezdése értelmében a királynak kell meghatároznia az elszámolásokkal kapcsolatos információk megszerzésére irányuló kérelem feldolgozásának költségeit, valamint a beszedés feltételeit és módszereit. A bíróságokról szóló törvénykönyv 555/1. cikke (2) bekezdésének hatodik albekezdésében említett, az elszámolásokra vonatkozó információkérés feldolgozási költségeinek, valamint a beszedés feltételeinek és módszereinek megállapításáról szóló, 2019. április 22-i királyi rendelet. (A link új ablakot nyit meghttp://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2019/04/22/2019030412/justel) 2019. január 1-jétől visszamenőleges hatállyal hatályba lépett.

50. cikk (1) bekezdés k) pont – Az egyenértékű tagállami végzések rangsora, amennyiben fennáll

A belga jog szerint a biztosítási intézkedés nem biztosít preferenciális státuszt a tartozásra nézve. A jelzálogjogtörvény 17. és 19. cikkének (1) bekezdésének megfelelően kizárólag a közvetlenül a biztosítási intézkedéssel kapcsolatban felmerülő bírósági illetékek sorolandók előre.

50. cikk (1) bekezdés l) pont – A jogorvoslatra illetékes bíróság vagy végrehajtó hatóság

A számlazárolási végzés ellen: a végrehajtási bíró az elsőfokú bíróságon (a bíróságokról szóló törvénykönyv 1395/2. cikkének (2) bekezdése).

A számlazárolás végrehajtása ellen: a végrehajtási bíró az elsőfokú bíróságon (a bíróságokról szóló törvénykönyv 1395/2. cikkének (2) bekezdése).

50. cikk (1) bekezdés m) pont – A bíróságok, amelyeknél a fellebbezést elő kell terjeszteni, valamint a fellebbezés előterjesztésének esetlegesen előírt határideje

Fellebbviteli bíróság (a bíróságokról szóló törvénykönyv 602. cikk első bekezdésének 7.°pontja).

A bíróságokról szóló törvénykönyv 1051. cikke értelmében a fellebbezés benyújtására vonatkozó határidő főszabály szerint az ítélet kézbesítésének napjától számított egy hónap.

50. cikk (1) bekezdés n) pont – Az eljárási illetékek

A polgári eljárások költségeit a bíróságokról szóló törvény 1017-1022. cikke szabályozza.

A jogi költségek esetenként eltérők és minden esetben az ügy sajátos körülményeire tekintettel kell vizsgálni.

A bíróságokról szóló törvénykönyv 1017. cikke szerint a jogerős ítélet – különös szabály eltérő rendelkezésének hiányában, és a felek között létrejött, adott esetben az ítélet által jóváhagyott megállapodás sérelme nélkül – azt a felet kötelezi a költségek viselésére, akinek a kereseti kérelmeit elutasították. A szükségtelen költségek azonban, ideértve az 1022. cikkben említett perköltségtérítést is, akár hivatalból is azt a felet terhelik, akinek a hibájából azok felmerültek.

A bíróságokról szóló törvénykönyv 1018. cikke meghatározza az alábbi költségeket:

 • 1° a különböző díjak, eljárási és bejegyzési illeték, valamint a bélyegilleték amelyet a bélyegilletékről szóló törvény hatályon kívül helyezése előtt fizettek meg; a bírósági illetékek magukban foglalják az egységes illetékeket, a szerkesztési díjat, és a másolati díjat (a nyilvántartásba vételről, a jelzálogról és a nyilvántartási jogokról szóló törvény 268. cikke).
  • Főszabály szerint a követelés értékétől függően (a kódex 269/1. cikke) a 100 és 500 euró közötti (végrehajtási bíróság) vagy a 210 és 800 euró közötti (fellebbviteli bíróság) rögzítési jogra kivetik. Ez a díj akkor fizetendő, ha az ügyet bíróság elé utalják.
  • Főszabály szerint 35 EUR összegű szerkesztői díjat vetnek ki a bírósági és törvényszéki hivatalnokok irataiért, vagy a bíróság közreműködése nélkül benyújtott iratokért (a kódex 270/1. cikke).
  • A bírósági nyilvántartás által kiadott másolatokért vagy kivonatokért oldalanként 0,85 eurótól 3 euróig terjedő másolati díj fizetendő (a törvénykönyv 271. és 272. cikke).

Regisztrációs díjat (a tőkeösszeg 3 %-a) számítanak fel a 12 500 eurót meghaladó tőkeösszegre vonatkozó határozatokkal kapcsolatban (a perköltség kivételével).

 • 2° a bírósági ténykedéshez kapcsolódó költségek, munkadíjak és fizetések;
 • 3° az ítélet másolatának költsége; oldalanként 0,85 és 3euró között.
 • 4° a vizsgálati intézkedések költségei, többek között a tanúk illetménye és a szakértők díjazása;
 • 5° a bírók, a bírósági titkárok és a felek utazási és ellátási költségei, amennyiben utazásukat a bíró rendeli el, valamint a ténykedési költségek, amennyiben ezekre kizárólag a per miatt került sor;
 • 6° az 1022. cikk szerinti perköltségtérítés; főszabály szerint ezt a pervesztes fél fizeti és a pernyertes fél ügyvédi költségeinek megtérítését foglalja magába. A perköltségtérítés összegét a jogvita összegének megfelelően határozzák meg. A 2007 október 26-i királyi rendelet meghatároz egy alapösszeget, egy minimális összeget és egy maximális összeget. A bíróság a maximális és a minimális összeg túllépése nélkül csökkentheti vagy növelheti az alapösszeget. Ezeket az összegeket a fogyasztói árindexhez kötik.
 • 7° a díjak, jövedelmek és kijelölt közvetítő részére megfizetett díj az 1734. cikke szerint/cikkével összhangban.
 • 8° a második szintű jogi segítséggel kapcsolatos költségvetési alap létrehozásáról szóló 2017. március 19-i törvény 4. cikk (2) bekezdésében említett hozzájárulás.

50. cikk (1) bekezdés o) pont – Az iratok fordítása céljából elfogadott nyelvek

Nincs további nyelv.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 12/10/2020

Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés - Németország


50. cikk (1) bekezdés a) pont – A számlazárolási végzés kibocsátására illetékes bíróságok

50. cikk (1) bekezdés b) pont – A számlainformációk beszerzésére illetékesként kijelölt hatóság

50. cikk (1) bekezdés c) pont – A számlainformációk beszerzésének módszerei

50. cikk (1) bekezdés d) pont – A bíróságok, amelyeknél a számlazárolási végzés iránti kérelmet elutasító határozattal szembeni fellebbezést elő kell terjeszteni

50. cikk (1) bekezdés e) pont – A számlazárolási végzés és az egyéb iratok átvétele, továbbítása és kézbesítése tekintetében illetékesként kijelölt hatóságok

50. cikk (1) bekezdés f) pont – A számlazárolási végzés végrehajtására illetékes hatóság

50. cikk (1) bekezdés g) pont – A közös és kedvezményezett (letéti) számlák zárolhatóságának mértéke

50. cikk (1) bekezdés h) pont – A lefoglalás alól mentes összegekre vonatkozó szabályok

50. cikk (1) bekezdés i) pont – A díjak, ha a bankok jogosultak ezeket felszámolni az egyenértékű tagállami végzések alkalmazásáért vagy a számlainformációk biztosításáért, és melyik felet terheli e díjak megfizetésének kötelezettsége

50. cikk (1) bekezdés j) pont – A számlazárolási végzés feldolgozásában vagy végrehajtásában érintett hatóság vagy egyéb szerv által felszámított díjak táblázata vagy az alkalmazandó díjakat megállapító egyéb szabályok

50. cikk (1) bekezdés k) pont – Az egyenértékű tagállami végzések rangsora, amennyiben fennáll

50. cikk (1) bekezdés l) pont – A jogorvoslatra illetékes bíróság vagy végrehajtó hatóság

50. cikk (1) bekezdés m) pont – A bíróságok, amelyeknél a fellebbezést elő kell terjeszteni, valamint a fellebbezés előterjesztésének esetlegesen előírt határideje

50. cikk (1) bekezdés n) pont – Az eljárási illetékek

50. cikk (1) bekezdés o) pont – Az iratok fordítása céljából elfogadott nyelvek

50. cikk (1) bekezdés a) pont – A számlazárolási végzés kibocsátására illetékes bíróságok

A kijelölt bíróságokPDF(211 Kb)de a következők: Amtsgerichte (helyi bíróságok) és Landgerichte (tartományi bíróságok).

Ha a hitelező közokirathoz jutott, a számlazárolási végzés kibocsátására az a bíróság illetékes, amelynek területén kiállították az okiratot.

A bíróságok hatáskörére tekintettel a joghatóság meghatározására a német igazságszolgáltatási jog és a vonatkozó perrendtartások általános rendelkezései irányadóak.

50. cikk (1) bekezdés b) pont – A számlainformációk beszerzésére illetékesként kijelölt hatóság

A számlainformációk 655/2014/EU rendelet 14. cikke szerint beszerzésére illetékesként kijelölt hatóság a Bundesamt für Justiz (német szövetségi igazságügyi hivatal).

A Bundesamt für Justiz elérhetősége a következő:

Bundesamt für Justiz
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Németország
Tel.: +49-228 99 410-40
E-mail: A link új ablakot nyit megEU-Kontenpfaendung@bfj.bund.de

50. cikk (1) bekezdés c) pont – A számlainformációk beszerzésének módszerei

A számlainformációk 655/2014/EU rendelet 14. cikke szerinti beszerzése céljából a Bundesamt für Justiz megkeresi a Bundesamt für Steuern-t (német szövetségi adóhatóság) a hitelintézetek birtokában lévő következő adatok közlése végett:

a számla megnyitásának és megszüntetésének időpontja, a számlatulajdonos neve, valamint magánszemélyek esetében a születési dátum.

50. cikk (1) bekezdés d) pont – A bíróságok, amelyeknél a számlazárolási végzés iránti kérelmet elutasító határozattal szembeni fellebbezést elő kell terjeszteni

A kijelölt bíróságokPDF(233 Kb)de a következők: Amtsgerichte (helyi bíróságok), Landgerichte (tartományi bíróságok), Oberlandesgerichte (tartományi felsőbíróságok) Arbeitsgerichte (munkaügyi bíróságok) és Landesarbeitsgerichte (tartományi munkaügyi bíróságok).

A számlazárolási végzés kibocsátását elutasító határozattal szemben a kérelmet elutasító bíróságnál, vagy ha a kérelmet első fokon eljáró bíróság utasította el, a magasabb szintű bíróságnál terjeszthető elő fellebbezés.

50. cikk (1) bekezdés e) pont – A számlazárolási végzés és az egyéb iratok átvétele, továbbítása és kézbesítése tekintetében illetékesként kijelölt hatóságok

A kijelölt bíróságokPDF(194 Kb)de a következők: Amtsgerichte (helyi bíróságok).

50. cikk (1) bekezdés f) pont – A számlazárolási végzés végrehajtására illetékes hatóság

A kijelölt bíróságokPDF(194 Kb)de a következők: Amtsgerichte (helyi bíróságok).

A számlazárolási végzés végrehajtására hatáskörrel rendelkező bíróság az általános rendelkezések szerint hatáskörrel rendelkező helyi bíróság. Ha azonban német bíróság bocsátotta ki a végzést, akkor ez a bíróság rendelkezik hatáskörrel a végzés végrehajtásának elrendelésére.

50. cikk (1) bekezdés g) pont – A közös és kedvezményezett (letéti) számlák zárolhatóságának mértéke

A német jogszabályok szerint – a rendelkezésre jogosult többi fél jogai sérelme nélkül – lefoglalható az olyan bankszámlán elérhető összeg, amely felett a számlavezető bank dokumentumai szerint az adóst nem kizárólagos rendelkezési jog illeti meg.

A német jogszabályok alapján az adós ellen vezetett foglalás kiterjed az adós olyan bankszámláján elérhető összegre, amely felett az adós nevében harmadik fél jogosult rendelkezni.

A német jogszabályok alapján az adós ellen vezetett foglalás nem terjed ki harmadik fél olyan bankszámláján elérhető összegre, amely felett a harmadik fél nevében az adós jogosult rendelkezni.

50. cikk (1) bekezdés h) pont – A lefoglalás alól mentes összegekre vonatkozó szabályok

A lefoglalás alól mentes összegekre vonatkozó német rendelkezéseket a polgári perrendtartás (Zivilprozessordnung, ZPO) 850k. és 850l. §-a tartalmazza:

A rendelkezések szövege a következő:

„850k. § Lefoglalással szemben védett bankszámla

(1) Ha az adós hitelintézetnél vezetett, lefoglalással szemben védett bankszámláján elérhető egyenleget lefoglalják, az adós az adott naptári hónap végéig rendelkezhet a 850c. § (1) bekezdésének a 850c. § (2a) bekezdésével összefüggésben értelmezett első mondata szerinti havi összeg felett; az egyenleg e része mentes a lefoglalás alól. Az első mondatban meghatározott egyenleg magába foglalja azt az egyenleget is, amely a 835. § (4) bekezdésében meghatározott határidő lejárta előtt nem fizethető ki a hitelező részére vagy nem helyezhető letétbe. Ha az adós az adott naptári hónapban nem rendelkezik az első mondatban meghatározott lefoglalás alól mentes összeg felett, az első mondatban meghatározott lefoglalás mentes egyenleg mellett ez az összeg sem foglalható le a következő naptári hónapban. Az első, a második és a harmadik mondat megfelelően alkalmazandó, ha az adós folyószámlájának egyenlegét foglalják le, és az átutalási végzés meghozatalától számított négy héten belül a folyószámlát átalakítják lefoglalással szemben védett bankszámlává.

(2) Az egyenleg ezt meghaladó része lefoglalható az alábbi összegek kivételével, amelyekkel az (1) bekezdésben meghatározott összeg megnövekszik:

1. a 850c. § (1) bekezdésének a 850c. § (2a) bekezdésének első mondatával összefüggésben értelmezett második mondatában meghatározott lefoglalás alól mentes összegek, ha

a) az adós törvényi rendelkezés alapján egy vagy több személy tartására köteles, vagy

b) az adós a szociális törvénykönyv (Sozialgesetzbuch) második vagy tizenkettedik könyve szerinti pénzbeli juttatásban részesül az adóssal a szociális törvénykönyv második könyve 7. §-ának (3) bekezdésében vagy a szociális törvénykönyv tizenkettedik könyvének 19. §-ában, 20. §-ában, 36. §-ának első mondatában vagy 43. §-ában meghatározott közös háztartásban élő olyan személyekre tekintettel, akik tartására az adós törvényi rendelkezés alapján nem köteles;

2. a szociális törvénykönyv első könyve 54. §-ának (2) bekezdésében meghatározott egyszeri pénzbeli juttatás, valamint testi fogyatékosságból vagy egészségkárosodásból eredő többletköltségek fedezésére szolgáló pénzbeli juttatás a szociális törvénykönyv első könyve 54. §-a (3) bekezdésének 3. pontja értelmében;

3. családi pótlék vagy a gyermekre tekintettel járó más pénzbeli juttatás, kivéve ha a lefoglalásra annak a gyermeknek a tartási követelése miatt kerül sor, akire tekintettel folyósítják vagy figyelembe veszik a juttatást.

Az első mondatban meghatározott összeg tekintetében az (1) bekezdés harmadik mondata megfelelően alkalmazandó.

(3) A végrehajtás elrendelésére hatáskörrel rendelkező bíróság által hozott lefoglalási végzésben lefoglalás alól mentesített összeg az (1) bekezdésben és a (2) bekezdés első mondatának 1. pontjában meghatározott lefoglalás alól mentes összeg helyébe lép, ha a 850d. §-ban meghatározott követelés érdekében foglalják le az egyenleget.

(4) A végrehajtás elrendelésére hatáskörrel rendelkező bíróság kérelemre az (1) bekezdésben, a (2) bekezdés első mondatának 1. pontjában és a (3) bekezdésben meghatározott összegektől eltérően is meghatározhatja a lefoglalás alól mentes összeget. A jelen törvénykönyv 850a. és 850b. §-a, 850c. §-a, 850d. §-ának (1) és (2) bekezdése, 850e., 850f., 850g., 850i., 851c. és 851d. §-a, a szociális törvénykönyv első könyve 54 §-ának (2) bekezdése, (3) bekezdésének 1., 2. és 3. pontja, (4) és (5) bekezdése, a szociális törvénykönyv tizenkettedik könyve 17. §-a (1) bekezdésének második mondata és a jövedelemadóról szóló törvény 76. §-a (Einkommensteuergesetz) megfelelően alkalmazandó. Egyéb esetekben a 732. § (2) bekezdésében meghatározott végzés meghozatalára a végrehajtás elrendelésére hatáskörrel rendelkező bíróság rendelkezik hatáskörrel.

(5) A hitelintézet köteles teljesíteni az adóssal szemben az (1) és (3) bekezdésben meghatározott lefoglalás alól mentes egyenlegre vonatkozó szerződéses kötelezettségeit. Ez a rendelkezés kizárólag akkor vonatkozik a (2) bekezdésben meghatározott lefoglalás alól mentes összegre, ha az adós a munkáltató, a családi pótlékot folyósító szerv (Familienkasse), a szociális ellátásokat folyósító hatóság vagy a fizetésképtelenségi eljárásokról szóló törvény (Insolvenzordnung, InsO) 305. §-a (1) bekezdésének 1. pontja szerinti egyéb illetékes személy vagy hatóság által kiadott igazolással tanúsítja, hogy az egyenleg mentes a lefoglalás alól. A hitelintézet teljesítése az adós részére a kötelezettség alól mentesítő jellegű, ha nem tudta vagy súlyos gondatlanságból nem tudta, hogy az igazolás nem megfelelő. Ha az adós nem tudja benyújtani a második mondatban meghatározott igazolást, a végrehajtás elrendelésére hatáskörrel rendelkező bíróság kérelemre megállapítja a (2) bekezdés szerinti összegeket. Az első, második, harmadik és negyedik mondat a letétbe helyezett összegekre is alkalmazandó.

(6) Ha a lefoglalással szemben védett bankszámlára a szociális törvénykönyvben meghatározott pénzbeli juttatást vagy családi pótlékot utalnak, a jóváírástól számított 14 napon belül a hitelintézet a jóváírás következtében keletkező követelést csak ilyen követeléssel szemben számíthatja be, illetve a jóváírással szemben csak olyan követelést számíthat be, amelyre a hitelintézet ebben az időszakban számlavezetési díjként vagy a kedvezményezett bankszámla feletti rendelkezése következtében felmerült díjként jogosult. Ezen összeg jóváírásától számított 14 napig a hitelintézet fedezethiány miatt nem utasíthatja el a kifizetések teljesítését az egyenleg ezt meghaladó részéig, ha a kedvezményezett igazolja, vagy a hitelintézet egyéb módon tudomást szerez arról, hogy a jóváírt összeg a szociális törvénykönyvben meghatározott pénzbeli juttatás vagy családi pótlék. A hitelintézetet megillető számlavezetési díj beszámítható az (1)-(4) bekezdésben meghatározott összegekkel szemben is.

(7) A természetes személy ügyfél vagy jogi képviselője és a hitelintézet megállapodhat a folyószámla-szerződésben arról, hogy a hitelintézet lefoglalással szemben védett bankszámlaként vezeti a folyószámlát. Az ügyfél bármikor kérheti a hitelintézettől a folyószámla lefoglalással szemben védett bankszámlává történő átalakítását. Ha a folyószámlán jóváírt egyenleget már lefoglalták, az adós kérheti a hitelintézettől a folyószámla lefoglalással szemben védett bankszámlává történő átalakítását. Az átalakítás a nyilatkozat benyújtását követő negyedik banki munkanaptól lép érvénybe.

(8) Személyenként kizárólag egy lefoglalással szemben védett bankszámla nyitható. A szerződésben az ügyfél nyilatkozik a hitelintézetnél, hogy nem rendelkezik egyéb lefoglalással szemben védett bankszámlával. A hitelintézet értesítheti az információs szolgálatokat arról, hogy az ügyfél részére lefoglalással szemben védett bankszámlát vezet. Az információs szolgálatok ezt az információt kizárólag arra használhatják fel, hogy tájékoztassák a második mondatban meghatározott nyilatkozat hitelességének ellenőrzése érdekében megkeresést intéző hitelintézetet arról, hogy az érintett személy rendelkezik-e lefoglalással szemben védett bankszámlával. Az adatok az érintett hozzájárulása ellenére sem gyűjthetők, kezelhetők és használhatók fel a negyedik mondatban meghatározott céltól eltérő célra.

(9) Ha a (8) bekezdés első mondatában foglalt rendelkezéssel ellentétben az adós több lefoglalással szemben védett bankszámlával rendelkezik, a végrehajtás elrendelésére hatáskörrel rendelkező bíróság a hitelező kérelmére elrendeli, hogy kizárólag a hitelező kérelmében megjelölt folyószámla tekinthető lefoglalással szemben védett bankszámlának. A hitelezőnek a harmadik fél adósok nyilatkozatainak benyújtásával bizonyítania kell a bíróság előtt az első mondatban meghatározott feltételek teljesülését. A bíróság nem hallgatja meg az adóst. Valamennyi harmadik fél adós részére kézbesítik a döntést. A döntést kézbesítik azon hitelintézetek részére, amelyek által vezetett folyószámlát a bíróság nem minősítette lefoglalással szemben védett bankszámlának. A kézbesítéssel egyidejűleg az (1)-(6) bekezdésben meghatározott joghatások megszűnnek.

850l. § A lefoglalással szemben védett bankszámlán jóváírt egyenleg lefoglalás alóli mentességének elrendelése

Az adós kérelmére a végrehajtás elrendelésére hatáskörrel rendelkező bíróság úgy határozhat, hogy a lefoglalással szemben védett bankszámlán jóváírt egyenleg 12 hónapig nem foglalható le, ha az adós igazolja, hogy a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapban a folyószámlán jóváírt összeg jelentős hányada nem lefoglalható összeg volt, és valószínűsíti, hogy a következő 12 hónapban a folyószámlán jóváírásra kerülő összegek jelentős hányada is lefoglalás alól mentes összeg. A bíróság mellőzheti a végzés meghozatalát, ha az ellentétes a hitelező nyomós érdekével. A hitelező kérelmére a bíróság hatályon kívül helyezi a végzést, ha elrendelésének feltételei már nem állnak fenn, vagy a végzés ellentétes a hitelező nyomós érdekével.”

A 850k. § (1) bekezdésének első mondatában hivatkozott, a ZPO 850c. §-a (1) bekezdésének a 850c. § (2a) bekezdésével összefüggésben értelmezett első mondatában meghatározott összegek jelenlegi mértékét a lefoglalás alól mentes összegekről szóló 2015. április 27-i közlemény határozza meg. A jelen tájékoztatás mellékletePDF(114 Kb)de tartalmazza a közleményt, amelyet e tekintetben figyelembe veszünk.

50. cikk (1) bekezdés i) pont – A díjak, ha a bankok jogosultak ezeket felszámolni az egyenértékű tagállami végzések alkalmazásáért vagy a számlainformációk biztosításáért, és melyik felet terheli e díjak megfizetésének kötelezettsége

A német jog alapján a bankok nem számíthatnak fel díjat az egyenértékű tagállami végzések alkalmazásáért, illetve a számlainformációk biztosításárért.

50. cikk (1) bekezdés j) pont – A számlazárolási végzés feldolgozásában vagy végrehajtásában érintett hatóság vagy egyéb szerv által felszámított díjak táblázata vagy az alkalmazandó díjakat megállapító egyéb szabályok

A bírósági eljárási költségekről szóló törvény (Gerichtskostengesetz) és a családjogi ügyekben fizetendő bírósági eljárási költségekről szóló törvény (Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen, FamGKG) határozza meg a 655/2014/EU rendelet szerinti számlazárolási végzés feldolgozásában vagy végrehajtásában érintett bíróságok által felszámítható illetéket. A fenti jogszabályok az alábbi weboldalakon tekinthetők meg díjmentesen: A link új ablakot nyit meghttp://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gkg_2004/gesamt.pdf és A link új ablakot nyit meghttp://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/famgkg/gesamt.pdf.

A fentebb említett jogszabályok alapján felszámítható illetékekkel kapcsolatban lásd az 50. cikk (1) bekezdésének n) pontjához kapcsolódó választ.

A bírósági végrehajtók költségeiről szóló törvény (Gerichtsvollzieherkostengesetz, GvKostG) határozza meg a 655/2014/EU rendelet szerinti számlazárolási végzés feldolgozásában vagy végrehajtásában érintett bírósági végrehajtók által felszámítható díjakat. A fenti jogszabály az alábbi weboldalon tekinthető meg díjmentesen: A link új ablakot nyit meghttp://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gvkostg/gesamt.pdf.

A bank díjat köteles fizetni a Németországban kibocsátott ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés kézbesítéséért, ha bírósági végrehajtó végzi a kézbesítést Németországban. Ha a bírósági végrehajtó személyesen kézbesíti a számlazárolási végzést, 10 EUR illeti meg a bírósági végrehajtók költségeiről szóló törvényhez kapcsolódó költségjegyzék (Kostenverzeichnis zum Gerichtsvollzieherkostengesetz, KV GvKostG) 100. pontja alapján, valamint a bírósági végrehajtó az általa megtett távolság alapján utazási költséget számít fel az alábbiak szerint: 10 km-ig 3,25 EUR, 10 km és 20 km között 6,50 EUR, 20 km és 30 km között 9,75 EUR, 30 km és 40 km között 13 EUR, 40 km felett 16,25 EUR (a KV GvKostG 711. pontja alapján). Ha a bírósági végrehajtó egyéb módon kézbesíti a számlazárolási végzést, 3,00 EUR illeti meg (a KV GvKostG 101. pontja alapján). A kézbesítés igazolásával történő kézbesítés esetén felszámítják a teljes postaköltséget (a KV GvKostG 701. pontja alapján). A készkiadások fedezésére átalányt számítanak fel, amelynek összege végzésenként a díj 20%-a, de legalább 3,00 EUR és legfeljebb 10,00 EUR (a KV GvKostG 716. pontja alapján).

Ez a rendelkezés alkalmazandó arra az esetre is, amikor a Németországban számlazárolási végzést kibocsátó bíróság bírósági végrehajtót rendel ki, hogy a végzést a hitelező kezdeményezésére az adós részére kézbesítse.

Az információs hatóságnak a 655/2014/EU rendelet 14. cikke szerinti eljárásáért nem számítanak fel díjat, ez azonban nem érinti az 50. cikk (1) bekezdésének n) pontjára adott választ, amely ismerteti a számlazárolási végzésnek a 655/2014/EU rendelet 5. cikkének b) pontja szerinti beszerzésére irányuló eljárásokban felszámítható eljárási illeték emelését.

50. cikk (1) bekezdés k) pont – Az egyenértékű tagállami végzések rangsora, amennyiben fennáll

A 655/2014/EU rendelet szerinti határozatokkal egyenértékű, a nemzeti jog szerinti határozatokon alapuló számlazárolások rangsorát a banknak történő kézbesítés időpontja határozza meg: a korábban kézbesített számlazárolási végzések sorrendben megelőzik a később kézbesített végzéseket.

50. cikk (1) bekezdés l) pont – A jogorvoslatra illetékes bíróság vagy végrehajtó hatóság

A 655/2014/EU rendelet 33. cikkének (1) bekezdésében meghatározott jogorvoslatok elbírálására a következő bíróságokPDF(233 Kb)de rendelkeznek hatáskörrel.

A kijelölt bíróságok a következők: Amtsgerichte (helyi bíróságok), Landgerichte (tartományi bíróságok), Oberlandesgerichte (tartományi felsőbíróságok) Arbeitsgerichte (munkaügyi bíróságok) és Landesarbeitsgerichte (tartományi munkaügyi bíróságok).

A 655/2014/EU rendelet 34. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározott jogorvoslatok elbírálására a következő bíróságokPDF(194 Kb)de rendelkeznek hatáskörrel.

A kijelölt bíróságok az Amtsgerichte (helyi bíróságok).

A számlazárolási végzést kibocsátó bíróság bírálja el a 655/2014/EU rendelet 33. cikkének (1) bekezdésében meghatározott jogorvoslatokat.

A végzés végrehajtásnak elrendelésére hatáskörrel rendelkező bíróságként az általános rendelkezések szerint hatáskörrel rendelkező helyi bíróság bírálja el a 655/2014/EU rendelet 34. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározott jogorvoslatokat.

50. cikk (1) bekezdés m) pont – A bíróságok, amelyeknél a fellebbezést elő kell terjeszteni, valamint a fellebbezés előterjesztésének esetlegesen előírt határideje

A 655/2014/EU rendelet 37. cikkében meghatározott fellebbezések elbírálására a következő bíróságokPDF(233 Kb)de rendelkeznek hatáskörrel.

A kijelölt bíróságok a következők: Amtsgerichte (helyi bíróságok), Landgerichte (tartományi bíróságok), Arbeitsgerichte (munkaügyi bíróságok) és Landesarbeitsgerichte (tartományi munkaügyi bíróságok).

A jogorvoslatról hozott határozattal szemben a 655/2014/EU rendelet 37. cikkében biztosított fellebbezés a jogorvoslatot elbíráló bíróságnál, vagy ha a jogorvoslatot első fokon eljáró bíróság bírálta el, a magasabb szintű bíróságnál terjeszthető elő.

A fellebbezés benyújtásának határideje egy hónap.

A fellebbezés benyújtásának határideje azon a napon kezdődik, amikor az érintett részére kézbesítik azt a határozatot, amellyel szemben fellebbezés terjeszthető elő.

50. cikk (1) bekezdés n) pont – Az eljárási illetékek

A 655/2014/EU rendelet 5. cikkének a) pontja szerinti eljárásban:

Az illeték mértéke a bírósági eljárási költségekről szóló törvény (GKG) 34. §-ában és/vagy a családjogi ügyekben fizetendő bírósági eljárási költségekről szóló törvény (FamGKG) 28. §-ában meghatározott számítási módszerrel, a pertárgyérték és az adott szorzó alapján kerül megállapításra.

Az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzésnek a 655/2014/EU rendelet 5. cikkének a) pontja szerinti beszerzésére irányuló eljárásokban a bírósági eljárási költségekről szóló törvényhez kapcsolódó költségjegyzék (Kostenverzeichnis Gerichtskostengesetz, KV GKG) 1410. pontja alapján rendszerint 1,5-ös szorzóval számított illeték fizetendő. Bizonyos esetekben, ha a bíróságra kevesebb feladat hárul, 1,0-s szorzóval számított illeték fizetendő (a KV GKG 1411. pontja). Ha a ZPO 91a. §-a vagy 269. §-a (3) bekezdésének harmadik mondata alapján hozzák meg a végzést, 3,0-s szorzóval számított illeték fizetendő (a KV GKG 1412. pontja alapján).

Az eljárási illeték kiterjed az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés visszavonása vagy módosítása céljából a 655/2014/EU rendelet 33. cikkében meghatározott jogorvoslat iránt az adós által benyújtott kérelmekre is. A kézbesítés igazolásával történő, tértivevényes ajánlott levélben történő vagy bírósági tisztviselő általi kézbesítés esetén 3,50 EUR díjat számítanak fel, ha az eljárás ugyanazon fokán több mint 10 kézbesítésre, vagy ha a kézbesítésre a hitelező kérelmére kerül sor (KV GvKostG Gerichtsvollzieherkostengesetz 9002. pontja).

A fellebbezési eljárásban 1,5-ös szorzóval számított illeték fizetendő (a KV GKG 1430. pontja). Ha a fellebbezés visszavonásával az eljárás megszűnik, 1,0-s szorzóval számított illeték fizetendő (a KV GKG 1431. pontja).

A bíróság minden esetben mérlegelési jogkörében állapítja meg a pertárgyértéket (a GKG-nak a ZPO 3. §-ával összefüggésben értelmezett 53. §-a).

Az illeték az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés iránti kérelemnek vagy a fellebbezésnek a bírósághoz történő benyújtásával egyidejűleg esedékes (a GKG 6. §-a).

Ha első fokon a helyi bíróság (Amtsgericht) családjogi bíróságként hoz döntést, akkor a családjogi ügyekben fizetendő bírósági eljárási költségekről szóló törvényhez (KV FamGKG) kapcsolódó illetékjegyzék 1420. pontja alapján rendszerint 1,5-ös szorzóval számított illeték fizetendő. Ha jogerős határozat meghozatala nélkül szűnik meg az eljárás, 0,5-ös szorzóval számított illeték fizetendő (a KV GKG 1421. pontja).

Az eljárási illeték kiterjed az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés visszavonása vagy módosítása céljából a 655/2014/EU rendelet 33. cikkében meghatározott jogorvoslat iránt az adós által benyújtott kérelmekre is. A kézbesítés igazolásával történő, tértivevényes ajánlott levélben történő vagy bírósági tisztviselő általi kézbesítés esetén 3,50 EUR díjat számolnak fel, ha az eljárás ugyanazon fokán több mint 10 kézbesítésre, vagy ha a kézbesítésre a hitelező kérelmére kerül sor (a KV FamGKG 2002. pontja).

A fellebbezési eljárásban 2,0-s szorzóval számított illeték fizetendő (a KV GKG 1422. pontja). Ha a fellebbezés visszavonásával az eljárás a fellebbezés indokolásának a bírósághoz történő benyújtása előtt megszűnik, 0,5-ös szorzóval számított illeték fizetendő (a KV FamGKG 1423. pontja). Egyéb olyan esetekben, ha jogerős határozat meghozatala nélkül szűnik meg az eljárás, 1,0-s szorzóval számított illeték fizetendő (a KV FamGKG 1424. pontja).

A bíróság minden esetben méltányosan állapítja meg a pertárgyértéket (a FamGKG 42. §-ának (1) bekezdése).

Az illeték akkor esedékes, amikor feltétel nélküli döntés születik az illetékekről, vagy az eljárás bármely módon megszűnik (a FamGKG 11. §-a).

Ha első fokon munkaügyi bíróság (Arbeitsgericht) jár el, 0,4-es szorzóval számított illeték fizetendő (a KV GKG 8310. pontja). Ha a ZPO 91a. §-a vagy 269. §-a (3) bekezdésének harmadik mondata alapján hozzák meg a végzést, főszabály szerint 2,0-s szorzóval számított illeték fizetendő (a KV GKG 8311. pontja).

Az eljárási illeték kiterjed az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés visszavonása vagy módosítása céljából a 655/2014/EU rendelet 33. cikkében meghatározott jogorvoslat iránt az adós által benyújtott kérelmekre is. A kézbesítés igazolásával történő, tértivevényes ajánlott levélben történő vagy bírósági tisztviselő általi kézbesítés esetén 3,50 EUR díjat számolnak fel, ha az eljárás ugyanazon fokán több mint 10 kézbesítésre, vagy ha a kézbesítésre a hitelező kérelmére kerül sor (a KV GKG 9002. pontja).

A fellebbezési eljárásban 1,2-es szorzóval számított illeték fizetendő (a KV GKG 8330. pontja). Ha a fellebbezés visszavonásával az eljárás megszűnik, 0,8-as szorzóval számított illeték fizetendő (a KV GKG 8331. pontja).

A bíróság minden esetben mérlegelési jogkörében állapítja meg a pertárgyértéket (a GKG-nak a ZPO 3. §-ával összefüggésben értelmezett 53. §-a).

Az illeték akkor esedékes, amikor feltétel nélküli döntés születik az illetékekről, vagy az eljárás bármely módon megszűnik (a GKG 9. §-a).

A 655/2014/EU rendelet 5. cikkének b) pontja szerinti eljárásban, valamint a számlazárolási végzés végrehajtásának korlátozása vagy megszüntetése iránti kérelemre vonatkozó eljárásban:

A számlazárolási végzésnek a 655/2014/EU rendelet 5. cikkének a) pontja szerinti beszerzésére irányuló eljárásban az illeték mértéke 20 EUR (a KV GKG 2111. pontja). Ha az eljárás során kérelmet nyújtanak be a számlainformációk beszerzése iránt, az illeték mértéke 33 EUR-ra emelkedik (a KV GKG 2122. pontja).

Az eljárási illeték kiterjed az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés visszavonása vagy módosítása céljából a 655/2014/EU rendelet 33. cikkében meghatározott jogorvoslat iránt az adós által benyújtott kérelmekre is.

A végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránti kérelem esetén az illeték mértéke 30 EUR (a KV GKG 2119. pontja).

A fellebbezés elutasítása esetén az illeték mértéke 30 EUR (a KV GKG 2121. pontja). Ha a fellebbezést csak részben utasítják el, a bíróság méltányosságból felére csökkentheti az illetéket, vagy úgy határozhat, hogy nem számítja fel az illetéket.

Az illeték az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés iránti kérelemnek, a végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránti kérelemnek vagy a fellebbezésnek a bírósághoz történő benyújtásával egyidejűleg esedékes (a GKG 6. §-a).

50. cikk (1) bekezdés o) pont – Az iratok fordítása céljából elfogadott nyelvek

A bírósághoz vagy az illetékes hatósághoz a 655/2014/EU rendeletnek megfelelően benyújtott iratok kizárólag német nyelven készülhetnek.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 22/06/2020

Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés - Írország


50. cikk (1) bekezdés a) pont – A számlazárolási végzés kibocsátására illetékes bíróságok

50. cikk (1) bekezdés b) pont – A számlainformációk beszerzésére illetékesként kijelölt hatóság

50. cikk (1) bekezdés c) pont – A számlainformációk beszerzésének módszerei

50. cikk (1) bekezdés d) pont – A bíróságok, amelyeknél a számlazárolási végzés iránti kérelmet elutasító határozattal szembeni fellebbezést elő kell terjeszteni

50. cikk (1) bekezdés e) pont – A számlazárolási végzés és az egyéb iratok átvétele, továbbítása és kézbesítése tekintetében illetékesként kijelölt hatóságok

50. cikk (1) bekezdés f) pont – A számlazárolási végzés végrehajtására illetékes hatóság

50. cikk (1) bekezdés g) pont – A közös és kedvezményezett (letéti) számlák zárolhatóságának mértéke

50. cikk (1) bekezdés h) pont – A lefoglalás alól mentes összegekre vonatkozó szabályok

50. cikk (1) bekezdés i) pont – A díjak, ha a bankok jogosultak ezeket felszámolni az egyenértékű tagállami végzések alkalmazásáért vagy a számlainformációk biztosításáért, és melyik felet terheli e díjak megfizetésének kötelezettsége

50. cikk (1) bekezdés j) pont – A számlazárolási végzés feldolgozásában vagy végrehajtásában érintett hatóság vagy egyéb szerv által felszámított díjak táblázata vagy az alkalmazandó díjakat megállapító egyéb szabályok

50. cikk (1) bekezdés k) pont – Az egyenértékű tagállami végzések rangsora, amennyiben fennáll

50. cikk (1) bekezdés l) pont – A jogorvoslatra illetékes bíróság vagy végrehajtó hatóság

50. cikk (1) bekezdés m) pont – A bíróságok, amelyeknél a fellebbezést elő kell terjeszteni, valamint a fellebbezés előterjesztésének esetlegesen előírt határideje

50. cikk (1) bekezdés n) pont – Az eljárási illetékek

50. cikk (1) bekezdés o) pont – Az iratok fordítása céljából elfogadott nyelvek

50. cikk (1) bekezdés a) pont – A számlazárolási végzés kibocsátására illetékes bíróságok

50. cikk (1) bekezdésének a) pontja – az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés kibocsátására illetékesként kijelölt bíróságok (6. cikk (4) bekezdés) neve és elérhetősége.

Az ír jog nem ismeri a közokirat fogalmát, ezért ez a rendelkezés Írországban nem alkalmazandó.

50. cikk (1) bekezdés b) pont – A számlainformációk beszerzésére illetékesként kijelölt hatóság

Írországban

Minister for Justice and Equality,

Bishop’s Square,

Redmond’s Hill,

Dublin 2,

Ireland

A link új ablakot nyit megEAPOIA@justice.ie

50. cikk (1) bekezdés c) pont – A számlainformációk beszerzésének módszerei

Írországban a 14. cikk (5) bekezdése irányadó, vagyis minden bank köteles arra, hogy az információs hatóság kérésére közölje, hogy az adós rendelkezik-e nála számlával.

50. cikk (1) bekezdés d) pont – A bíróságok, amelyeknél a számlazárolási végzés iránti kérelmet elutasító határozattal szembeni fellebbezést elő kell terjeszteni

Írországban

 • amennyiben a számlazárolási végzés kibocsátására a kerületi bíróság rendelkezik hatáskörrel, a fellebbezést annak a körzeti bíróságnak a bírája előtt kell előterjeszteni, amelynek körzetében a számlazárolási végzést kibocsátották.
 • amennyiben a számlazárolási végzés kibocsátására a körzeti bíróság rendelkezik hatáskörrel, a fellebbezést a felsőbírósághoz kell benyújtani
 • amennyiben a számlazárolási végzés kibocsátására a felsőbíróság rendelkezik hatáskörrel, a fellebbezést a fellebbviteli bírósághoz kell benyújtani (mindazonáltal fontos megjegyezni, hogy az ír alkotmány rendelkezéseivel összhangban a legfelsőbb bíróság fellebbviteli hatáskörrel rendelkezik a felsőbíróság határozata tekintetében, amennyiben meggyőződött arról, hogy fennállnak annak különleges feltételei, hogy a fellebbezést közvetlenül előtte terjesszék elő. A legfelsőbb bíróság e meggyőződésének egyik előfeltétele, hogy az érintett határozat közérdekű kérdéssel kapcsolatos, illetve a legfelsőbb bíróság eljárása az igazságosság érdekében szükséges.)

50. cikk (1) bekezdés e) pont – A számlazárolási végzés és az egyéb iratok átvétele, továbbítása és kézbesítése tekintetében illetékesként kijelölt hatóságok

Írországban

Minister for Justice and Equality,

Bishop’s Square,

Redmond’s Hill,

Dublin 2,

Ireland

A link új ablakot nyit megEAPOCA@justice.ie

50. cikk (1) bekezdés f) pont – A számlazárolási végzés végrehajtására illetékes hatóság

Írországban

Minister for Justice and Equality,

Bishop’s Square,

Redmond’s Hill,

Dublin 2,

Ireland

A link új ablakot nyit megEAPOCA@justice.ie

50. cikk (1) bekezdés g) pont – A közös és kedvezményezett (letéti) számlák zárolhatóságának mértéke

A közös és kedvezményezett (letéti) számlák ír jog szerinti zárolhatóságának mértéke a kérdéses ügy körülményeitől függ. A közös számlákat illetően az általános szabály az, hogy a kizárólag az alperessel szemben kibocsátott Mareva-típusú bírói tiltó végzés nem akadályozza meg a közös számla tulajdonosát abban, hogy e számláról pénzt vegyen fel, kivéve, ha a hivatkozott végzés kifejezetten így rendelkezik.

A kedvezményezett (letéti) számlákat illetően, amennyiben harmadik fél valamely kedvezményezett (letéti) számlán az alperes nevében tart vagyont, e vagyont érintheti az alperessel szemben kibocsátott Mareva-típusú bírói tiltó végzés, mivel az alperes e vagyon kedvezményezettje vagy haszonhúzója.

A közös és kedvezményezett (letéti) számla tulajdonosa, akinek a számlája ilyen bírói tilalom hatálya alá tartozik, e tilalom feltételeinek módosítása érdekében kérelemmel fordulhat az illetékes bírósághoz.

50. cikk (1) bekezdés h) pont – A lefoglalás alól mentes összegekre vonatkozó szabályok

Egyenértékű nemzeti eljárások esetében a bíróság az érintett fél körülményeire figyelemmel eseti alapon határozza meg az adós rendelkezésére bocsátott összeget.  A vonatkozó kérelmet az adósnak kell benyújtania, és nincsen arra vonatkozó szabály, hogy mekkora összeget kell az adós rendelkezésére bocsátani.

50. cikk (1) bekezdés i) pont – A díjak, ha a bankok jogosultak ezeket felszámolni az egyenértékű tagállami végzések alkalmazásáért vagy a számlainformációk biztosításáért, és melyik felet terheli e díjak megfizetésének kötelezettsége

A bankok nem számolnak fel díjakat a bírósági végzések alkalmazásáért az egyenértékű nemzeti eljárások esetében.  Számlainformációk kérése esetén nincsen olyan szabály, amely megakadályozná a bankokat abban, hogy az ilyen információk biztosításáért díjakat számoljanak fel.  Általános elvként a hitelezőt terheli a bank részéről felmerült költségek megfizetésének kötelezettsége, az adóst azonban végül kötelezhetik e költségek viselésére.

50. cikk (1) bekezdés j) pont – A számlazárolási végzés feldolgozásában vagy végrehajtásában érintett hatóság vagy egyéb szerv által felszámított díjak táblázata vagy az alkalmazandó díjakat megállapító egyéb szabályok

Az információs és az illetékes hatóságok főszabályként nem számolnak fel kezelési költséget.  Az iratok személyes kézbesítése azonban megközelítőleg 100 eurótól 200 euró összegig terjedő díj megfizetését vonja magával a kézbesítés során felmerülő nehézségek mértékének függvényében.

Megjegyzés:  az iratok személyes kézbesítését ebben az esetben magánszektorban működő cég végzi, díjtáblázat pedig nem áll rendelkezésre.

50. cikk (1) bekezdés k) pont – Az egyenértékű tagállami végzések rangsora, amennyiben fennáll

Az ír jog szerinti Mareva-típusú bírósági tilalmakhoz hasonló eljárások tekintetében nem állítanak fel rangsort, mivel a hitelező nem tesz szert tulajdonosi jogosultságra az érintett vagyon felett.

50. cikk (1) bekezdés l) pont – A jogorvoslatra illetékes bíróság vagy végrehajtó hatóság

Írországban.

a 33. cikk (1) bekezdését illetően a jogorvoslati kérelem elbírálására az a bíróság illetékes, amelyik a számlazárolási végzést kibocsátotta, amely a körülményektől függően lehet kerületi bíróság, körzeti bíróság vagy a felsőbíróság*.

A 34. cikk (1) bekezdését és a 34. cikk (2) bekezdését illetően a jogorvoslati kérelem elbírálására,

 • amennyiben az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzést az állam valamelyik bírósága bocsátotta ki, a számlazárolási végzést kibocsátó bíróság,
 • amennyiben az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzést az adott államtól eltérő tagállamban bocsátották ki, a felsőbíróság* jogosult.

*The High Court,

Four Courts,

Dublin 7.

A link új ablakot nyit megHighCourtCentralOffice@courts.ie

50. cikk (1) bekezdés m) pont – A bíróságok, amelyeknél a fellebbezést elő kell terjeszteni, valamint a fellebbezés előterjesztésének esetlegesen előírt határideje

Írországban a 33., 34. vagy 35. cikk alapján kibocsátott határozattal szemben az alábbiak szerint lehet fellebbezést előterjeszteni –

 • amennyiben a határozatot a kerületi bíróság hozta meg, a fellebbezést annak a körzeti bíróságnak a bírájához lehet benyújtani, akinek a körzetében a számlazárolási végzést kibocsátották, a fellebbezéssel megtámadott határozat meghozatalától számított tizennégy napon belül (kizárólag a 35. cikk (1) bekezdése és a 35. cikk (3) bekezdése). A link új ablakot nyit meghttp://www.courts.ie/rules.nsf/0/e7bc3303e9b0464a80256d2b0046a095?OpenDocument
 • amennyiben a határozatot a körzeti bíróság hozta meg, a fellebbezés a felsőbíróság előtt terjeszthető elő, onnantól számított tíz napon belül, hogy a fellebbezéssel támadott ítéletet vagy végzést nyilvános bírósági tárgyaláson kihirdették (kizárólag a 35. cikk (1) bekezdése és a 35. cikk (3) bekezdése). A link új ablakot nyit meghttp://www.courts.ie/rules.nsf/d7ed4ce54d2bd0c680256e5400502ec7/d5629e64d4c7cae680256d2b0046b3ae?OpenDocument
 • amennyiben a határozatot a felsőbíróság hozta meg, a fellebbezés a fellebbviteli bíróság előtt terjeszthető elő a számlazárolási végzés jogerőre emelkedésétől számított huszonnyolc napon belül.  (Mindazonáltal fontos megjegyezni, hogy az ír alkotmány rendelkezéseivel összhangban a legfelsőbb bíróság fellebbviteli hatáskörrel rendelkezik a felsőbíróság határozata tekintetében, amennyiben meggyőződött arról, hogy fennállnak annak különleges feltételei, hogy a fellebbezést közvetlenül előtte terjesszék elő.  A legfelsőbb bíróság e meggyőződésének egyik előfeltétele, hogy az érintett határozat közérdekű kérdéssel kapcsolatos, illetve a legfelsőbb bíróság eljárása az igazságosság érdekében szükséges.) A link új ablakot nyit meghttp://www.courts.ie/rules.nsf/8652fb610b0b37a980256db700399507/6805f0acd71dd40f80256f900064bdeb?OpenDocument

50. cikk (1) bekezdés n) pont – Az eljárási illetékek

Az ügy körülményeitől függően a számlazárolási végzés iránti eljárás vagy a számlazárolási végzéssel szembeni jogorvoslati eljárás eljárási illetékei megközelítőleg 80 eurótól 200 euró összegig terjedhetnek. Az ezzel kapcsolatos információk az alábbi linken keresztül érhetők el:

A link új ablakot nyit meghttp://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/491/ (SI 491/2014)

A link új ablakot nyit meghttp://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/492/ (SI 492/2014)

A link új ablakot nyit meghttp://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/22/ (SI 22/2014)

50. cikk (1) bekezdés o) pont – Az iratok fordítása céljából elfogadott nyelvek

Nincsen ilyen nyelv (Írország csak az ír és angol nyelvet fogadja el).


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 08/12/2020

Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés - Görögország


50. cikk (1) bekezdés a) pont – A számlazárolási végzés kibocsátására illetékes bíróságok

50. cikk (1) bekezdés b) pont – A számlainformációk beszerzésére illetékesként kijelölt hatóság

50. cikk (1) bekezdés c) pont – A számlainformációk beszerzésének módszerei

50. cikk (1) bekezdés d) pont – A bíróságok, amelyeknél a számlazárolási végzés iránti kérelmet elutasító határozattal szembeni fellebbezést elő kell terjeszteni

50. cikk (1) bekezdés e) pont – A számlazárolási végzés és az egyéb iratok átvétele, továbbítása és kézbesítése tekintetében illetékesként kijelölt hatóságok

50. cikk (1) bekezdés f) pont – A számlazárolási végzés végrehajtására illetékes hatóság

50. cikk (1) bekezdés g) pont – A közös és kedvezményezett (letéti) számlák zárolhatóságának mértéke

50. cikk (1) bekezdés h) pont – A lefoglalás alól mentes összegekre vonatkozó szabályok

50. cikk (1) bekezdés i) pont – A díjak, ha a bankok jogosultak ezeket felszámolni az egyenértékű tagállami végzések alkalmazásáért vagy a számlainformációk biztosításáért, és melyik felet terheli e díjak megfizetésének kötelezettsége

50. cikk (1) bekezdés j) pont – A számlazárolási végzés feldolgozásában vagy végrehajtásában érintett hatóság vagy egyéb szerv által felszámított díjak táblázata vagy az alkalmazandó díjakat megállapító egyéb szabályok

50. cikk (1) bekezdés k) pont – Az egyenértékű tagállami végzések rangsora, amennyiben fennáll

50. cikk (1) bekezdés l) pont – A jogorvoslatra illetékes bíróság vagy végrehajtó hatóság

50. cikk (1) bekezdés m) pont – A bíróságok, amelyeknél a fellebbezést elő kell terjeszteni, valamint a fellebbezés előterjesztésének esetlegesen előírt határideje

50. cikk (1) bekezdés n) pont – Az eljárási illetékek

50. cikk (1) bekezdés o) pont – Az iratok fordítása céljából elfogadott nyelvek

50. cikk (1) bekezdés a) pont – A számlazárolási végzés kibocsátására illetékes bíróságok

A polgári ügyekben hatáskörrel rendelkező járásbíróságok (Eirinodikeía) és az elsőfokú bíróságok (Protodikeía).

50. cikk (1) bekezdés b) pont – A számlainformációk beszerzésére illetékesként kijelölt hatóság

A Bankszámlák és Fizetési Számlák Nyilvántartásainak Rendszere (Sýstima Mitróon Trapezikón Logariasmón kai Logariasmón Pliromón), amely a Pénzügyminisztérium keretében működik.

Informatikai Rendszerek Főtitkársága (Genikí Grammateía Pliroforiakón Systimáton), Pénzügyminisztérium, e-mail-cím: gen-gramm@gsis.gr, tel.: 0030-210 4802000, 0030-210 4803284, 0030-210 4803267.

50. cikk (1) bekezdés c) pont – A számlainformációk beszerzésének módszerei

A bankszámlák és fizetési számlák nyilvántartásainak a Pénzügyminisztérium keretében működő rendszerét a hatóságok, szolgálatok, közigazgatási szervek és egyéb szervek által a hitelintézetekhez intézett, információ szolgáltatása iránti kérelmek továbbítása céljából hozták létre. Ezeket a kérelmeket egy biztonságos harmadik szereplőn (Tiresias) keresztül elektronikus úton küldik meg a hitelintézetek számára, amelyek ugyanezen a csatornán keresztül küldik vissza a számlainformációkat tartalmazó válaszaikat (a 14. cikk (5) bekezdésének a) pontja).

50. cikk (1) bekezdés d) pont – A bíróságok, amelyeknél a számlazárolási végzés iránti kérelmet elutasító határozattal szembeni fellebbezést elő kell terjeszteni

A polgári járásbíróság elutasító határozata ellen az egyesbíróként működő elsőfokú bírósághoz (Monomelés Protodikeío) lehet fellebbezést benyújtani, amelynek elutasító határozatával szemben a Fellebbviteli Bíróság (Efeteío) előtt lehet fellebbezni.

50. cikk (1) bekezdés e) pont – A számlazárolási végzés és az egyéb iratok átvétele, továbbítása és kézbesítése tekintetében illetékesként kijelölt hatóságok

A továbbító hatóság az elsőfokú bíróság. A számlazárolási végzés és egyéb iratok átvételéért és kézbesítéséért a bírósági végrehajtók (dikastikoí epimelités) felelősek.

50. cikk (1) bekezdés f) pont – A számlazárolási végzés végrehajtására illetékes hatóság

A bírósági végrehajtók.

50. cikk (1) bekezdés g) pont – A közös és kedvezményezett (letéti) számlák zárolhatóságának mértéke

Kizárólag közös számlák zárolására van lehetőség; megbízói alszámlák nem zárolhatók. A közös számlák zárolásának további feltétele nincs.

50. cikk (1) bekezdés h) pont – A lefoglalás alól mentes összegekre vonatkozó szabályok

A polgári perrendtartás (Kódikas Politikís Dikonomías) 982. cikkének (2) bekezdése értelmében a tartásdíj, munkabér, nyugdíj, biztosítási ellátás stb. fizetése iránti követelések teljesítésére szolgáló összegek mentesek a zárolás alól. Az interneten nem áll rendelkezésre a polgári perrendtartás szövegéhez vezető link. A fenti összegek mentesek a zárolás alól, anélkül, hogy az adósnak erre irányuló kérelmet kellene benyújtania.

50. cikk (1) bekezdés i) pont – A díjak, ha a bankok jogosultak ezeket felszámolni az egyenértékű tagállami végzések alkalmazásáért vagy a számlainformációk biztosításáért, és melyik felet terheli e díjak megfizetésének kötelezettsége

Nincsenek olyan különös rendelkezések, amelyek szabályozzák a bankszámla zárolásáért vagy a bankszámla-adatok rendelkezésre bocsátásáért felszámított költségek és díjak megállapítását. A Görög Bankszövetség (Ellinikí Énosi Trapezón) álláspontja szerint azonban a hitelintézetek jogosultak azon költségek megfizetését követelni, amelyeket az állami bevételek beszedéséről szóló 356/1974. sz., módosított, hatályos törvényrendelet 30A. és 30B. cikke kifejezetten előír (Kódikas Eispráxeos Dimosíon Esódon (KEDE).

50. cikk (1) bekezdés j) pont – A számlazárolási végzés feldolgozásában vagy végrehajtásában érintett hatóság vagy egyéb szerv által felszámított díjak táblázata vagy az alkalmazandó díjakat megállapító egyéb szabályok

Az állami bevételekkel foglalkozó független hatóság (Anexártiti Archí Dimosíon Esódon) a számlazárolási végzés kezelésében való részvételéért nem számol fel díjat. A végzést azonban a bírósági végrehajtó hajtja végre, aki ennek díját közvetlenül a végzés kiadását kérő személlyel szemben érvényesíti. Az interneten nem áll rendelkezésre a bírósági végrehajtói díjakat ismertető oldalra vezető link. A Pénzügyminisztérium nem számít fel díjat a számlainformációkkal kapcsolatos, 14. cikk szerinti tájékoztatás nyújtásáért.

50. cikk (1) bekezdés k) pont – Az egyenértékű tagállami végzések rangsora, amennyiben fennáll

Az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzést a nemzeti jog szerinti biztosítási intézkedéssel (asfalistikó métro) egyenértékűnek kell tekinteni. Az azonos joghatást eredményező nemzeti végzések között nincs rangsor.

50. cikk (1) bekezdés l) pont – A jogorvoslatra illetékes bíróság vagy végrehajtó hatóság

A jogorvoslati kérelem elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróság az a bíróság, amely az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzést kibocsátotta; tehát a polgári járásbíróság hatáskörébe tartozó követelések esetén a polgári járásbíróság bírája, minden más követelés esetében pedig az egyesbíróként működő elsőfokú bíróság bírája. A 34. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti jogorvoslati lehetőségek esetén legfeljebb 20 000 EUR összegű követelések tárgyában a polgári járásbíróság. A 20 000 EUR-t meghaladó követelések esetén a hatáskörrel rendelkező bíróság az elsőfokú bíróság.

50. cikk (1) bekezdés m) pont – A bíróságok, amelyeknél a fellebbezést elő kell terjeszteni, valamint a fellebbezés előterjesztésének esetlegesen előírt határideje

A polgári járásbíróság elutasító határozata ellen fellebbezést lehet benyújtani az egyesbíróként működő elsőfokú bírósághoz, amelynek elutasító határozatával szemben a Fellebbviteli Bíróság előtt lehet fellebbezni. A fellebbezést a határozatnak az adós részére történő kézbesítésétől számított 30 napon belül kell benyújtani.

50. cikk (1) bekezdés n) pont – Az eljárási illetékek

A bírósági illetékek összege hozzávetőleg az igényelt összeg körülbelül négy ezreléke. Ez a számítás egyaránt alkalmazandó a végzés kiadásának kérelmezése és a végzés elleni fellebbezés esetén.

50. cikk (1) bekezdés o) pont – Az iratok fordítása céljából elfogadott nyelvek

Csak a görög nyelven benyújtott dokumentumokat fogadják el.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 01/12/2020

Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés - Spanyolország


50. cikk (1) bekezdés a) pont – A számlazárolási végzés kibocsátására illetékes bíróságok

50. cikk (1) bekezdés b) pont – A számlainformációk beszerzésére illetékesként kijelölt hatóság

50. cikk (1) bekezdés c) pont – A számlainformációk beszerzésének módszerei

50. cikk (1) bekezdés d) pont – A bíróságok, amelyeknél a számlazárolási végzés iránti kérelmet elutasító határozattal szembeni fellebbezést elő kell terjeszteni

50. cikk (1) bekezdés e) pont – A számlazárolási végzés és az egyéb iratok átvétele, továbbítása és kézbesítése tekintetében illetékesként kijelölt hatóságok

50. cikk (1) bekezdés f) pont – A számlazárolási végzés végrehajtására illetékes hatóság

50. cikk (1) bekezdés g) pont – A közös és kedvezményezett (letéti) számlák zárolhatóságának mértéke

50. cikk (1) bekezdés h) pont – A lefoglalás alól mentes összegekre vonatkozó szabályok

50. cikk (1) bekezdés i) pont – A díjak, ha a bankok jogosultak ezeket felszámolni az egyenértékű tagállami végzések alkalmazásáért vagy a számlainformációk biztosításáért, és melyik felet terheli e díjak megfizetésének kötelezettsége

50. cikk (1) bekezdés j) pont – A számlazárolási végzés feldolgozásában vagy végrehajtásában érintett hatóság vagy egyéb szerv által felszámított díjak táblázata vagy az alkalmazandó díjakat megállapító egyéb szabályok

50. cikk (1) bekezdés k) pont – Az egyenértékű tagállami végzések rangsora, amennyiben fennáll

50. cikk (1) bekezdés l) pont – A jogorvoslatra illetékes bíróság vagy végrehajtó hatóság

50. cikk (1) bekezdés m) pont – A bíróságok, amelyeknél a fellebbezést elő kell terjeszteni, valamint a fellebbezés előterjesztésének esetlegesen előírt határideje

50. cikk (1) bekezdés n) pont – Az eljárási illetékek

50. cikk (1) bekezdés o) pont – Az iratok fordítása céljából elfogadott nyelvek

50. cikk (1) bekezdés a) pont – A számlazárolási végzés kibocsátására illetékes bíróságok

Az elsőfokú bíróságok (Juzgados de Primera Instancia).

Az adott területen joghatósággal rendelkező bíróságot a polgári perrendtartás (Ley de Enjuiciamiento Civil) 545. cikkének (3) bekezdésében foglalt, a nem bírósági iratokon alapuló végrehajtás vonatkozásában előírt kritériumok alapján kell meghatározni.

Ez azt jelenti, hogy főszabály szerint a polgári perrendtartás 50. és 51. cikkével összhangban meghatározott helyen területileg illetékes elsőfokú bíróság lesz a hatáskörrel rendelkező bíróság. A végrehajtást a fél az előtt az elsőfokú bíróság előtt is kérheti, amely a végzésben a kötelezettség teljesítésének helyeként megjelölt helyen területileg illetékes, vagy bármely olyan helyen, ahol a végrehajtás kötelezettjének lefoglalható vagyontárgyai vannak. A joghatóság kifejezett vagy hallgatólagos elismerésére vonatkozó szabályok e tárgykörben sohasem alkalmazandók. Ha a végrehajtást több féllel szemben kérik, a hatáskörrel rendelkező bíróság a felek bármelyike tekintetében joghatósággal rendelkező bíróság, a végrehajtást kérő fél választása szerint.

Amennyiben a végrehajtható okirat kifejezetten jelzálogjoggal vagy zálogjoggal terhelt vagyontárgyakra vonatkozik, a hatáskörrel rendelkező bíróságot a polgári perrendtartás 684. cikkével összhangban kell meghatározni.

50. cikk (1) bekezdés b) pont – A számlainformációk beszerzésére illetékesként kijelölt hatóság

Nemzetközi Igazságügyi Együttműködési Aligazgatóság (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional), Igazságügyi Minisztérium.

Kapcsolattartási adatok:

A link új ablakot nyit megsgcji@mjusticia.es

telefonszám: +34 91 390 4411

50. cikk (1) bekezdés c) pont – A számlainformációk beszerzésének módszerei

Hozzáférés az információs hatóság számára a releváns információkhoz, amennyiben az adott információkat a hatóságok vagy a közigazgatási szervek nyilvántartásokban vagy egyéb módon tárolják.

50. cikk (1) bekezdés d) pont – A bíróságok, amelyeknél a számlazárolási végzés iránti kérelmet elutasító határozattal szembeni fellebbezést elő kell terjeszteni

A fellebbezést ahhoz a bírósághoz kell benyújtani, amely a végzés meghozatala iránti kérelmet elutasította. Ha a határozatot elsőfokú bíróság vagy kereskedelmi bíróság (Juzgado de lo Mercantil) hozta, a fellebbezést a tartományi bíróság (Audiencia Provincial) fogja elbírálni. Ha a határozatot másodfokú bíróság hozta, ugyanez a bíróság tárgyalja a fellebbezést is.

50. cikk (1) bekezdés e) pont – A számlazárolási végzés és az egyéb iratok átvétele, továbbítása és kézbesítése tekintetében illetékesként kijelölt hatóságok

Az a bíróság, amely az 50. cikk f) pontja értelmében hatáskörrel rendelkezik a végrehajtásra.

A 28. cikk (3) bekezdésének alkalmazásában a hatáskörrel rendelkező bíróság az adós lakóhelye szerinti elsőfokú bíróság.

50. cikk (1) bekezdés f) pont – A számlazárolási végzés végrehajtására illetékes hatóság

A bankszámla helye szerint illetékes elsőfokú bíróság, ha pedig több helyen több bankszámla van, az adott helyek bármelyikén joghatósággal rendelkező elsőfokú bíróság.

50. cikk (1) bekezdés g) pont – A közös és kedvezményezett (letéti) számlák zárolhatóságának mértéke

Számlazárolási végzést olyan közös bankszámlák vonatkozásában lehet kibocsátani, amelyek esetében az adós társtulajdonos, valamint olyan bankszámlák vonatkozásában, amelyek esetében az adós harmadik személy javára névleges tulajdonos. Olyan számla ellen azonban nem bocsátható ki számlazárolási végzés, amelyek esetében harmadik személy az adós javára névleges tulajdonos.

50. cikk (1) bekezdés h) pont – A lefoglalás alól mentes összegekre vonatkozó szabályok

A fizetésekre és a nyugdíjakra vonatkozó szabályokat a perrendtartás 607. cikke rögzíti.

A link új ablakot nyit meghttps://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323&tn=1&p=20151028&vd=#a607

Ha közigazgatási szervek polgári vagy kereskedelmi eljárásokban vesznek részt saját hatáskörük gyakorlásához nem kapcsolódó okból, az általuk bankszámlákon letétbe helyezett pénzeszközök mentesek a lefoglalás alól, amennyiben ezeket a pénzeszközöket ténylegesen valamely közigazgatási szerv számára vagy közcélra utalták ki.

Ezek az összegek mentesek a lefoglalás alól anélkül, hogy erre irányuló kérelmet kellene benyújtani.

50. cikk (1) bekezdés i) pont – A díjak, ha a bankok jogosultak ezeket felszámolni az egyenértékű tagállami végzések alkalmazásáért vagy a számlainformációk biztosításáért, és melyik felet terheli e díjak megfizetésének kötelezettsége

Nincs olyan rendelkezés, amely szerint e célokból díjat kell felszámítani.

50. cikk (1) bekezdés j) pont – A számlazárolási végzés feldolgozásában vagy végrehajtásában érintett hatóság vagy egyéb szerv által felszámított díjak táblázata vagy az alkalmazandó díjakat megállapító egyéb szabályok

Díjmentesen történik.

50. cikk (1) bekezdés k) pont – Az egyenértékű tagállami végzések rangsora, amennyiben fennáll

A végzéseket időrendi sorrendben rangsorolják attól azon időpont alapján, amikor azok a bankhoz beérkeznek.

50. cikk (1) bekezdés l) pont – A jogorvoslatra illetékes bíróság vagy végrehajtó hatóság

A határozatot kibocsátó vagy végrehajtó bíróság.

50. cikk (1) bekezdés m) pont – A bíróságok, amelyeknél a fellebbezést elő kell terjeszteni, valamint a fellebbezés előterjesztésének esetlegesen előírt határideje

A fellebbezést ahhoz a bírósághoz kell benyújtani, amely a határozatot hozta.

Ha a határozatot elsőfokú bíróság vagy kereskedelmi bíróság hozta, a fellebbezés benyújtásának határideje 20 nap, és a fellebbezést a tartományi bíróság bírálja el. Ha a határozatot egyéb bíróság hozta, a fellebbezést öt napon belül kell benyújtani, és azt ugyanaz a bíróság bírálja el.

A fellebbezés benyújtására nyitva álló határidő kezdete a határozatról történő értesítés napja.

50. cikk (1) bekezdés n) pont – Az eljárási illetékek

Nem kell bírósági illetéket fizetni, kivéve a fellebbezés benyújtásakor, ha az igazságszolgáltatásról szóló sarkalatos törvény (Ley Orgánica del Poder Judicial; „LOPJ”) 15. kiegészítő rendelkezésében meghatározott esetekben és módon letéti kötelezettség áll fenn.

50. cikk (1) bekezdés o) pont – Az iratok fordítása céljából elfogadott nyelvek

Nem alkalmazandó.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 22/12/2020

Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés - Franciaország


50. cikk (1) bekezdés a) pont – A számlazárolási végzés kibocsátására illetékes bíróságok

50. cikk (1) bekezdés b) pont – A számlainformációk beszerzésére illetékesként kijelölt hatóság

50. cikk (1) bekezdés c) pont – A számlainformációk beszerzésének módszerei

50. cikk (1) bekezdés d) pont – A bíróságok, amelyeknél a számlazárolási végzés iránti kérelmet elutasító határozattal szembeni fellebbezést elő kell terjeszteni

50. cikk (1) bekezdés e) pont – A számlazárolási végzés és az egyéb iratok átvétele, továbbítása és kézbesítése tekintetében illetékesként kijelölt hatóságok

50. cikk (1) bekezdés f) pont – A számlazárolási végzés végrehajtására illetékes hatóság

50. cikk (1) bekezdés g) pont – A közös és kedvezményezett (letéti) számlák zárolhatóságának mértéke

50. cikk (1) bekezdés h) pont – A lefoglalás alól mentes összegekre vonatkozó szabályok

50. cikk (1) bekezdés i) pont – A díjak, ha a bankok jogosultak ezeket felszámolni az egyenértékű tagállami végzések alkalmazásáért vagy a számlainformációk biztosításáért, és melyik felet terheli e díjak megfizetésének kötelezettsége

50. cikk (1) bekezdés j) pont – A számlazárolási végzés feldolgozásában vagy végrehajtásában érintett hatóság vagy egyéb szerv által felszámított díjak táblázata vagy az alkalmazandó díjakat megállapító egyéb szabályok

50. cikk (1) bekezdés k) pont – Az egyenértékű tagállami végzések rangsora, amennyiben fennáll

50. cikk (1) bekezdés l) pont – A jogorvoslatra illetékes bíróság vagy végrehajtó hatóság

50. cikk (1) bekezdés m) pont – A bíróságok, amelyeknél a fellebbezést elő kell terjeszteni, valamint a fellebbezés előterjesztésének esetlegesen előírt határideje

50. cikk (1) bekezdés n) pont – Az eljárási illetékek

50. cikk (1) bekezdés o) pont – Az iratok fordítása céljából elfogadott nyelvek

50. cikk (1) bekezdés a) pont – A számlazárolási végzés kibocsátására illetékes bíróságok

Az általános hatáskörű elsőfokú bíróság (tribunal de grande instance) végrehajtás tárgyában eljáró bírája (juge de l’exécution). Ha a hitelezőnek közokirat van a birtokában, a törvényszéknek a végrehajtás tárgyában eljáró bírája rendelkezik hatáskörrel az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés kibocsátására.

50. cikk (1) bekezdés b) pont – A számlainformációk beszerzésére illetékesként kijelölt hatóság

A bírósági végrehajtó (huissier de justice).

50. cikk (1) bekezdés c) pont – A számlainformációk beszerzésének módszerei

A bírósági végrehajtó jogosult betekinteni a Ficoba nevű nyilvántartásba, amely a magánszemélyek franciaországi bankszámláinak központi nyilvántartása.

A 14. cikk (5) bekezdés a) és b) pontja alkalmazandó: a kijelölt információs hatóság megkeresésére a bankok kötelesek közölni, hogy az adós rendelkezik-e náluk számlával; a hatóság jogosult hozzáférni a releváns információkhoz, amennyiben azok hatóság vagy közigazgatási szerv nyilvántartásában találhatók vagy más módon ezek birtokában vannak.

A francia jog szerint megengedett az adós számlainformációihoz történő ilyen hozzáférés, amennyiben a hitelező rendelkezik végrehajtható jogcímmel (a polgári ügyekben történő végrehajtásról szóló törvény (code des procédures civiles d’exécution a továbbiakban: CPCE) L. 152-1 és L. 152-2 cikke).

A Ficoba-nyilvántartást (a bankszámlák és hasonló számlák nemzeti nyilvántartása, Fichier national des comptes bancaires et assimilés) 1971-ben hozták létre, és az Államháztartási Főigazgatóság (Direction Générale des Finances Publiques) irányítása alatt áll. A nyilvántartásban minden számlatípus (banki, postai, takarékpénztári stb. számlák) szerepel, és az arra jogosult személyek információt kaphatnak a magánszemélyek vagy társaságok számláiról.

A nyilvántartásba minden számlanyitás bekerül. A pénzügyi intézmény tájékoztatja a számlatulajdonost arról, hogy az új számla bejegyzésre kerül a Ficoba-nyilvántartásba. Egy számla megnyitására, megszüntetésére vagy módosítására vonatkozó nyilatkozatnak az alábbi információkat kell tartalmaznia:

a számlát vezető intézmény neve és címe;

a számla száma, típusa és jellemzői;

a bejelentett ügylet dátuma és jellege (számlanyitás, számla megszüntetése vagy módosítása);

a számlatulajdonos neve, születési ideje és helye, valamint egyéni vállalkozók esetében a Siret-szám (a cégnyilvántartás azonosítási rendszere, système d'identification du répertoire des établissements);

jogi személy esetében a név, a jogi forma, a Siret-szám és a cím.

A nyilvántartásban nem szerepelnek a számlán keresztül végzett műveletekre és a számlaegyenlegre vonatkozó információk.

A számlát megnyitó, módosító vagy megszüntető bank jelentése nyomán a nyilvántartásba vételt az Államháztartási Főigazgatóság végzi. Az egyének családi állapotára vonatkozó adatokat az INSEE (Nemzeti statisztikai és gazdaságtudományi intézet, Institut national de la statistique et des études économiques) igazolja; a jogi személyek adatait pedig az Államháztartási Főigazgatóság igazolja és frissíti a Sirene-rendszerben (a vállalkozások és telephelyeik azonosítására és nyilvántartására szolgáló nemzeti rendszer, Système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements).

A bírósági végrehajtók jegyzéke

50. cikk (1) bekezdés d) pont – A bíróságok, amelyeknél a számlazárolási végzés iránti kérelmet elutasító határozattal szembeni fellebbezést elő kell terjeszteni

A Fellebbviteli Bíróság (Cour d’appel)

50. cikk (1) bekezdés e) pont – A számlazárolási végzés és az egyéb iratok átvétele, továbbítása és kézbesítése tekintetében illetékesként kijelölt hatóságok

Bírósági végrehajtók

50. cikk (1) bekezdés f) pont – A számlazárolási végzés végrehajtására illetékes hatóság

Bírósági végrehajtók

50. cikk (1) bekezdés g) pont – A közös és kedvezményezett (letéti) számlák zárolhatóságának mértéke

Közös számla zárolása esetén valamennyi számlatulajdonost tájékoztatni kell. Ha a bírósági végrehajtónak nincs információja a közös számla társtulajdonosainak kilétéről és címéről, felkéri a bankot, hogy tájékoztassa a társtulajdonosokat a számla zárolásáról és a követelt összegekről annak érdekében, hogy azok adott esetben érvényesíteni tudják a számlával kapcsolatos jogaikat, és különösen, hogy hozzájussanak a közös számlaösszegből őket megillető részhez.

Az intézkedés megtámadására nyitva álló határidő csak akkor kezdődik meg, amikor a közös számla társtulajdonosa a számla zárolásáról értesítést kap.

A polgári ügyekben történő végrehajtásról szóló törvény R. 162-9. cikke értelmében amennyiben olyan, akár közös számla, amelyre házassági vagyonközösségben élő házastársak valamelyikének jövedelmét és munkabérét utalják, a másik házasfél tartozásának biztosítékaként zárolásra kerül, haladéktalanul a házastárs rendelkezésére kell bocsátani a számlazárolást megelőző hónapban a számlára utalt bevételek vagy munkabér összegének megfelelő, vagy – a házastárs választása szerint – a zárolást megelőző 12 hónapban a számlára utalt jövedelem vagy munkabér átlagának megfelelő összeget.

Az adós bevételeit a zároltatni kívánt számlán a zárolást kérő hitelezőnek kell azonosítania. A számla természetesen teljes egészében is zárolható, amennyiben arra csak az adós jövedelme érkezik, akkor is, ha közös számláról van szó.

A francia jog önmagában a megbízói alszámla fogalmát nem ismeri.

A zálogjog általános koncepciójából (principe du droit de gage général) eredően tilos olyan pénzeszköz zárolása, amelyet az adós harmadik személy nevében tart birtokában és amely nem az adós tulajdonát képezi, vagy amelyet letétbe helyeztek az adósnál.

Szakmai minőségében eljáró közvetítő olyan külön számláján elhelyezett pénzeszközöket, amely kétséget kizáróan bizonyítja, hogy e pénzeszközök harmadik fél tulajdonát képezik, a hitelezők annak ellenére sem zároltathatják, hogy a számla jogosultja a közvetítő, és ő az egyetlen személy, aki e pénzösszegek kifizetését kérheti. Ez vonatkozik azokra az összegekre, amelyeket a Letéti Pénztárnál (Caisse des dépôts et consignations) vezetett külön számlán közjegyző (notaire) helyez letétbe, illetve az ingatlanközvetítők vagy ingatlankezelők által letétbe helyezett összegekre.

50. cikk (1) bekezdés h) pont – A lefoglalás alól mentes összegekre vonatkozó szabályok

A francia nemzeti jogban az alábbi két, azonos célt szolgáló de eltérő módon működő szabályozás érvényesül: a lefoglalás alól mentes banki egyenleg (solde bancaire insaisissable), amely automatikusan mentesül a lefoglalás alól, valamint a lefoglalás alóli mentesség átvitele (report d’insaisissabilité), amit az adósnak kell kérelmeznie, valamint bizonyítania, hogy a számlára utalt összegek mentesek a lefoglalás alól.

1) Lefoglalás alól mentes banki egyenleg

A polgári ügyekben történő végrehajtásról szóló törvény L. 162–2. cikke értelmében, amennyiben az adós természetes személy, a bank köteles a számlán vagy számlákon a lefoglalás napján lévő egyenleg határáig rendelkezésére bocsátani egy tartási rendeltetésű, a szociális és családjogi törvénykönyv (Code de l’action sociale et des familles) L. 262–2. cikke szerinti egyedülálló kedvezményezett részére folyósított átalányösszegű jövedelempótló támogatás (RSA socle) minimális összegével megegyező összeget, amelyet a 2016. április 27-i 2016-538. sz. rendelet 524,68 euróban határozott meg.

A polgári ügyekben történő végrehajtásról szóló törvény R. 162–2. cikke értelmében az adósnak e mechanizmus alkalmazását nem kell kérelmeznie: a bank azonnal tájékoztatja az adóst arról, hogy a lefoglalás alól mentes összeget a rendelkezésére bocsátják. Több bankszámla esetén valamennyi számláról lehet pénzeszközöket az adós rendelkezésére bocsátani, első helyen a folyószámlákról kell kifizetést teljesíteni. A bank haladéktalanul értesíti a végrehajtót az adós rendelkezésére bocsátott pénzeszközökről, valamint arról, hogy ezek mely számlán vagy számlákon találhatók. Különböző pénzintézeteknél vezetett számlák zárolása esetén a végrehajtó megjelöli azt a harmadik felet vagy feleket, amely, vagy amelyek kötelesek hozzáférhetővé tenni az adós számára a „banki létminimumot” (RSA bancaire), és meghatározza ennek módját.

A polgári ügyekben történő végrehajtásról szóló törvény R. 162–3. cikke értelmében ezt az összeget a zárolás időpontját követően egy hónapig kell az adós számára fenntartani.

2) A zárolás alóli mentesség átvitele

Csak abban az esetben van értelme, hogy az adós a lefoglalás alóli mentesség átvitelét kérje, ha a lefoglalás alól mentes egyéb összegek meghaladják a lefoglalás alól mentes banki egyenleg összegét.

A polgári ügyekben történő végrehajtásról szóló törvény L.112–4. cikke értelmében a lefoglalás alól mentes összegek, ha azokat átutalják egy bankszámlára, mentesek maradnak a lefoglalás alól. Ugyanezen törvény R. 112–5. cikke előírja, hogy ha egy bankszámlára olyan összeget utaltak, amely részben vagy teljesen egészében mentes a lefoglalás alól, a mentesség az említett összeg erejéig e számla egyenlegére is vonatkozik.

Az említett törvény R. 162–4. cikke szerint „amennyiben rendszeres időközönként lefoglalás alól mentes összegek – például munkabér, öregségi nyugdíj, családi pótlék vagy munkanélküli-járadék – kerülnek utalásra a számlára, a számlatulajdonos a pénzeszközök eredetének igazolása ellenében kérheti, hogy azonnal bocsássák a rendelkezésére azokat, az utolsó lefoglalás alól mentes összeg átutalása óta a számlára érkezett összegek levonása mellett”. Ez kétféle összegre vonatkozik: a lefoglalás alól teljes mértékben mentes bevételre, mint például a jövedelempótló támogatás minimális összege; valamint azokra a bevételekre, amelyeket csak a munka törvénykönyvében (Code du travail) megállapított szabályok alapján, az ott megállapított mértékben lehet lefoglalni. A Semmítőszék (Cour de cassation) ítélkezési gyakorlata szerint ez a mentesség a bankszámlára befizetett valamennyi ilyen összegre kiterjed, nemcsak a legutóbb átutalt összegre (a Semmítőszék második polgári tanácsának 2000. május 11-i 98.11–696. sz. határozata). Gyakorlati szempontból ez a szabály nehezen végrehajtható, ha a számlára olyan összegek is kerülnek, amelyek teljes mértékben vagy részben lefoglalhatók.

Annak meghatározásakor, hogy mely összegekre terjed ki a lefoglalás alóli mentesség átvitele, nem vehetők figyelembe a függőben lévő, a zárolást követő 15 napon belül teljesített tranzakciók (a polgári ügyekben történő végrehajtásról szóló törvény R. 162–4. cikkének második bekezdése).

Az adós bármikor, azt megelőzően is kérheti a lefoglalás alól mentes összegek rendelkezésre bocsátását, hogy a függőben lévő ügyletek teljesítésére rendelkezésre álló 15 napos határidő lejárt volna; az összegeket azonnal átutalják számára. A hitelező csak akkor kap tájékoztatást arról, hogy a pénzeszközöket az adós rendelkezésére bocsátották, amikor kifizetés iránti igényt nyújt be: ezt követően 15 napon belül kifogásolhatja az adós rendelkezésére bocsátott összeget és annak jóváírását (a polgári ügyekben történő végrehajtásról szóló törvény R. 162–4. cikkének utolsó mondata).

Az egyszeri tartozások (créances instantanées) lefoglalás alól mentesített összegét illetően a polgári ügyekben történő végrehajtásról szóló törvény R. 162–5. cikke úgy rendelkezik, hogy az adós a pénzeszközök eredetének igazolása ellenében kérheti azok azonnali rendelkezésére bocsátását, a követelés feljegyzésének napja óta a számlára terhelt összegek levonása mellett. Ilyen pénzösszeg lehet például az elmaradt munkabér (rappel de salaires) vagy a haláleseti juttatás (capital-décès) (a társadalombiztosítási törvény (Code de la sécurité sociale) L.361–5. cikke értelmében mentesül a lefoglalás alól). Ezek az összegek nem hozzáférhetők a folyamatban lévő ügyletek rendezésére a polgári ügyekben történő végrehajtásról szóló törvény L. 162–1. cikkében előírt 15 napos határidő lejárta előtt. Az adós bármikor kérheti a végrehajtási bíróságtól a visszatartott összegek korábbi rendelkezésre bocsátását, ha igazolja, hogy azok mentesek a lefoglalás alól. Ilyen esetekben a hitelezőt meg kell hallgatni vagy idézni kell.

50. cikk (1) bekezdés i) pont – A díjak, ha a bankok jogosultak ezeket felszámolni az egyenértékű tagállami végzések alkalmazásáért vagy a számlainformációk biztosításáért, és melyik felet terheli e díjak megfizetésének kötelezettsége

A francia jog nem rendelkezik kifejezetten a számlazárolási végzés végrehajtási illetékéről. A monetáris és pénzügyi törvénykönyv (Code monétaire et financier) azonban úgy rendelkezik, hogy a zárolás alatt álló számla tulajdonosa, mint adós terhére rótt zárolási díjat (frais par saisie-attribution) fel kell tüntetni a banki díjtételek jegyzékén, amelyet a bankok kötelesek az ügyfelek rendelkezésére bocsátani (article D. 312-1-1).

Emellett az ügyfeleket előzetesen és díjmentesen tájékoztatni kell ezekről a díjakról (R. 312-1-2. cikk) az L. 312-1-5 cikkel összhangban, amely úgy rendelkezik, hogy ezt az információt a számlatulajdonos bankszámlakivonatán is fel kell tüntetni, és a számla csak a számlakivonat keltétől számított 14 napos időszak letelte után terhelhető meg ezekkel az összegekkel. Úgy tűnik, hogy a bankok szabadon meghatározhatják a számlatulajdonosokkal szemben felszámított díjakat, amelyek összege körülbelül 80 eurótól 150 euróig terjed.

Az intézkedés foganatosításáért felelős bírósági végrehajtóval szemben a bank által a számlainformációk rendelkezésre bocsátásáért felszámított bármely esetleges díj az eljárási költségek részét fogja képezi, amit főszabály szerint az adósnak kell viselnie (lásd fent).

A francia bankok által felszámított díjak összege 78 és 111 euró között mozog.

50. cikk (1) bekezdés j) pont – A számlazárolási végzés feldolgozásában vagy végrehajtásában érintett hatóság vagy egyéb szerv által felszámított díjak táblázata vagy az alkalmazandó díjakat megállapító egyéb szabályok

A bírósági végrehajtók a nemzeti díjtáblázat szerinti díjakat számítanak fel a számlazárolási végzés végrehajtásáért. Ezek a következőkképpen foglalhatók össze: Az eljárás (az ideiglenes számlazárolási végzés jogerős zárolási határozattá (saisie-attribution) történő átváltoztatását is ideértve) teljes költsége az adott követelés összegétől függően 166,19 euró és 397,88 euró között mozog.

Ezen túlmenően a követelések biztosítására szolgáló zárolás szerepel a kereskedelmi törvénykönyv (Code de commerce) A 444-16. cikkében említett szolgáltatások között, ezért adminisztrációs díjat (droit d’engagement de poursuites) kell fizetni utána. E díj mértékét a kereskedelmi törvénykönyv A. részének 444–15. cikke határozza meg. Ha a követelés összege nem haladja meg a 76 eurót, a díj 4,29 euró; a 76 eurós értékhatár felett a díj arányos a követelés összegével (de legfeljebb 268,13 euró), a következő skála szerint:


A KÖVETELÉS ÖSSZEGE

A DÍJ MÉRTÉKE


0 EUR-tól 304 EUR-ig


5,64 %


305 EUR-tól 912 EUR-ig


2,82 %


913 EUR-tól 3040 EUR-ig


1,41 %


3040 EUR felett


0,28 %


Az adminisztrációs díj ugyanazon követelés behajtásával összefüggésben csak egyszer számolható fel.

Ha az intézkedés költségeit, amelyért a díjat felszámítják, az adós viseli, a díj megfizetése is őt terheli, minden más esetben a díjat a hitelezőnek kell megfizetnie.

A díj a bírósági végrehajtó részére fizetendő, függetlenül attól, hogy a behajtási eljárás sikeres volt-e.

Attól függően, hogy az intézkedés költségeit az adós vagy a hitelező viseli, azokat az A. 444–31. vagy az A. 444–32. cikkben meghatározottak szerint kell beszámítani.

A polgári ügyekben történő végrehajtásról szóló törvény L. 152–1. és L. 152–2. cikke alapján benyújtott bármely kérelem illetéke adó nélkül 21,45 euró (lásd a kereskedelmi törvénykönyv (Code de commerce) A. 444–43. cikkét, 151. intézkedés). Ezek nemzeti, regionális, megyei és önkormányzati hatóság által, a nemzeti, regionális, megyei és önkormányzati hatóságok engedélyével vagy irányítása alatt működő vállalkozás által, közjogi intézmény vagy közigazgatási hatóság irányítása alatt működő intézmény által, vagy letéti számlák vezetésére jogszabályi felhatalmazással rendelkező szervek által lefolytatandó keresés iránti kérelmek. Ugyanez a díj vonatkozik a Ficoba-nyilvántartásból történő adatkérésre is.

50. cikk (1) bekezdés k) pont – Az egyenértékű tagállami végzések rangsora, amennyiben fennáll

A zárolás nem akadályozza a versengő követeléseket, de a zárolást elsőként kérő hitelező igénye megelőzi a többiekét. A követelést biztosításának ténye nem akadálya annak, hogy egy másik hitelező másik végrehajtási intézkedést kezdeményezzen, ez utóbbi azonban csak akkor hatályosul, ha az első intézkedés nem alakul át jogerős végrehajtássá.

A polgári ügyekben történő végrehajtásról szóló törvény L. 523–1. cikke értelmében, ha az ideiglenes zárolással biztosítandó követelés pénzösszeg megfizetésére irányul, a zárolás joghatása megfelel a polgári törvénykönyv 2350. cikkében foglalt letétbe helyezés joghatásának, azaz az összeg elkülönítésre kerül, és azon a polgári törvénykönyv 2333. cikkében foglalt zálogjogi rendelkezések szerinti elsőbbségi jog (gages) keletkezik. A számlazárolás ily módon a zálogjog „kiváltságát” biztosítja a zárolást kérő hitelező részére, vagyis azt a jogot, hogy a követelése elsőbbséget élvez más hitelezők követeléseivel szemben. A zárolást kérő hitelező követelését a biztosítékkal nem fedezett hitelezők vagy alárendelt hitelezők versengő követelései nem veszélyeztetik. A zárolást kérő hitelező követelését azonban megelőzhetik magasabb rendű elsőbbségi joggal rendelkező hitelezői követelések, mint például a munkavállalók „abszolút elsőbbségi joga”, a jogi költségek fedezésének elsőbbsége vagy az államháztartási bevételek elsőbbsége.

Ha ugyanazon a napon több számlazárolást rendelnek el, a zárolt összegeket arányosan kell elosztani, és az elsőbbségi jogokat nem kell figyelembe venni (a Semmítőszék 1996. május 24-i 09-60.004. sz. állásfoglalása).

50. cikk (1) bekezdés l) pont – A jogorvoslatra illetékes bíróság vagy végrehajtó hatóság

A számlazárolási végzés visszavonására, végrehajtásának korlátozására vagy megszüntetésére, vagy annak megállapítására, hogy a számlazárolási végzés végrehajtása a közrendbe ütköző lenne, ezért azt meg kell szüntetni, a törvényszéknek a végrehajtás tárgyában eljáró bírája rendelkezik hatáskörrel.

50. cikk (1) bekezdés m) pont – A bíróságok, amelyeknél a fellebbezést elő kell terjeszteni, valamint a fellebbezés előterjesztésének esetlegesen előírt határideje

A 33., 34. vagy 35. cikk alapján hozott határozatok elleni fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróság a fellebbviteli bíróság. A fellebbezési határidő 15 nap. A fellebbezési határidő kezdete az a nap, amikor a címzett aláírja a végrehajtási bíró határozatát tartalmazó ajánlott levél kézhezvételére vonatkozó átvételi elismervényt, amelyet a bíróság hivatala küld meg a feleknek.

Ha az átvételi elismervényt nem írták alá, a végrehajtási bíró határozatát a felek kérelmére a bírósági végrehajtó kézbesíti, és a fellebbezési határidő a határozat kézbesítésének napján kezdődik.

50. cikk (1) bekezdés n) pont – Az eljárási illetékek

A számlazárolási végzés iránti kérelem és a fellebbezés benyújtása illetékmentes.

A polgári ügyekben történő végrehajtásról szóló törvény L. 512–2. cikke értelmében a számlazárolási végzéssel kapcsolatban keletkező költségeket az adós viseli, kivéve, ha a bíróság az eljárás befejezésekor ettől eltérően határoz. A bíróság listát készít a költségjegyzékbe felvehető tételekről, és meghatározza, hogy az egyes költségtételek viselése kit terhel.

Az említett cikk azt is előírja, hogy amennyiben a bíróság a számlazárolási végzést hatályon kívül helyezi, a hitelező kötelezhető a végzéssel okozott kár megtérítésére. Az ítélkezési gyakorlat értelmében e kártérítési kötelezettség érvényesítéséhez a felróhatóságot nem kell bizonyítani (a Semmítőszék második polgári tanácsának 2004. január 29.-i 01-17.161. sz., és 2006. június 7-i 05-18.038. sz. határozata).

50. cikk (1) bekezdés o) pont – Az iratok fordítása céljából elfogadott nyelvek

Csak francia nyelvű dokumentumok fogadhatók el.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 22/10/2020

Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés - Horvátország


50. cikk (1) bekezdés a) pont – A számlazárolási végzés kibocsátására illetékes bíróságok

50. cikk (1) bekezdés b) pont – A számlainformációk beszerzésére illetékesként kijelölt hatóság

50. cikk (1) bekezdés c) pont – A számlainformációk beszerzésének módszerei

50. cikk (1) bekezdés d) pont – A bíróságok, amelyeknél a számlazárolási végzés iránti kérelmet elutasító határozattal szembeni fellebbezést elő kell terjeszteni

50. cikk (1) bekezdés e) pont – A számlazárolási végzés és az egyéb iratok átvétele, továbbítása és kézbesítése tekintetében illetékesként kijelölt hatóságok

50. cikk (1) bekezdés f) pont – A számlazárolási végzés végrehajtására illetékes hatóság

50. cikk (1) bekezdés g) pont – A közös és kedvezményezett (letéti) számlák zárolhatóságának mértéke

50. cikk (1) bekezdés h) pont – A lefoglalás alól mentes összegekre vonatkozó szabályok

50. cikk (1) bekezdés i) pont – A díjak, ha a bankok jogosultak ezeket felszámolni az egyenértékű tagállami végzések alkalmazásáért vagy a számlainformációk biztosításáért, és melyik felet terheli e díjak megfizetésének kötelezettsége

50. cikk (1) bekezdés j) pont – A számlazárolási végzés feldolgozásában vagy végrehajtásában érintett hatóság vagy egyéb szerv által felszámított díjak táblázata vagy az alkalmazandó díjakat megállapító egyéb szabályok

50. cikk (1) bekezdés k) pont – Az egyenértékű tagállami végzések rangsora, amennyiben fennáll

50. cikk (1) bekezdés l) pont – A jogorvoslatra illetékes bíróság vagy végrehajtó hatóság

50. cikk (1) bekezdés m) pont – A bíróságok, amelyeknél a fellebbezést elő kell terjeszteni, valamint a fellebbezés előterjesztésének esetlegesen előírt határideje

50. cikk (1) bekezdés n) pont – Az eljárási illetékek

50. cikk (1) bekezdés o) pont – Az iratok fordítása céljából elfogadott nyelvek

50. cikk (1) bekezdés a) pont – A számlazárolási végzés kibocsátására illetékes bíróságok

A rendelet 6. cikkének (4) bekezdésében említett számlazárolási végzés kibocsátására hatáskörrel rendelkező bíróságok azok a horvát bíróságok, amelyek a bíróságokról szóló törvény (Zakon o sudovima) (Narodne Novine [NN; a Horvát Köztársaság Hivatalos Közlönye] 28/13., 33/15., 82/15. és 82/16. sz.), a polgári perrendtartásról szóló törvény (Zakon o parničnom postupku) (a továbbiakban: polgári perrendtartás) (NN 53/1991., 91/1992., 112/1999., 129/2000., 88/2001., 117/2003., 88/2005., 2/2007., 96/2008., 84/2008., 123/2008., 57/2011., 25/2013. és 89/2014. sz.), és más különös jogszabályok értelmében hatáskörrel rendelkeznek az ügy érdemében való határozathozatalra. A Horvát Köztársaságban e bíróságok a városi bíróságok (općinski sudovi; egyes számban: općinski sud) és a kereskedelmi bíróságok (trgovački sudovi; egyes számban: trgovački sud), amelyeken elsőfokú eljárás folyik.

50. cikk (1) bekezdés b) pont – A számlainformációk beszerzésére illetékesként kijelölt hatóság

Az adós számlájára vagy számláira vonatkozó, a rendelet 14. cikkében említett információk beszerzésére illetékes hatóság a következő:

A Pénzügyi Ügynökség (Financijska agencija)

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zágráb, Horvátország

díjmentesen hívható telefonszám: +385 0 800 0080

e-mail-cím: info@fina.hr

50. cikk (1) bekezdés c) pont – A számlainformációk beszerzésének módszerei

A rendelet 14. cikkének (5) bekezdésében említett számlainformációk beszerzése úgy történik, hogy az információs hatóság számára hozzáférést biztosítanak a releváns információkhoz, amennyiben ezeket a hatóságok vagy közigazgatási szervek nyilvántartásokban vagy más módon tárolják (a rendelet 14. cikke (5) bekezdésének b) pontja).

50. cikk (1) bekezdés d) pont – A bíróságok, amelyeknél a számlazárolási végzés iránti kérelmet elutasító határozattal szembeni fellebbezést elő kell terjeszteni

A rendelet 21. cikke alapján benyújtott, a hitelező számlazárolási végzés kibocsátása iránti kérelmét teljes egészében vagy részben elutasító határozat ellen a hitelező által az elsőfokú bírósághoz benyújtott fellebbezés elbírálására az a felsőbb bíróság rendelkezik hatáskörrel, amely a biztosítási intézkedés iránti kérelmet elutasító határozattal szembeni fellebbezés elbírálására hatáskörrel rendelkezett (valamelyik megyei bíróság (županijski sud) vagy a Horvát Köztársaság Legfelsőbb Kereskedelmi Bírósága (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske) — a polgári perrendtartás 34a. és 34c. cikke, a végrehajtási törvény (Ovršni zakon) 21. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben) – link: A link új ablakot nyit meghttps://narodne-novine.nn.hr/.

Következésképpen, ha a számlazárolási végzés kibocsátása iránti kérelmet a városi bíróság határozatával teljes egészében vagy részben elutasította, a hitelező a városi bíróságon keresztül a megyei bírósághoz nyújthat be fellebbezést, ha pedig ezt a határozatot kereskedelmi bíróság hozta, a hitelező a határozat ellen az érintett kereskedelmi bíróságon keresztül a Legfelsőbb Kereskedelmi Bírósághoz nyújthat be fellebbezést.

50. cikk (1) bekezdés e) pont – A számlazárolási végzés és az egyéb iratok átvétele, továbbítása és kézbesítése tekintetében illetékesként kijelölt hatóságok

A számlazárolási végzés és egyéb dokumentumok átvételére, továbbítására és kézbesítésére a rendelet 14. cikkének (4) bekezdése szerinti illetékes hatóság:

A zágrábi városi bíróság polgári tagozata (Općinski građanski sud u Zagrebu)

Ulica grada Vukovara 84

10000 Zágráb.

50. cikk (1) bekezdés f) pont – A számlazárolási végzés végrehajtására illetékes hatóság

A számlazárolási végzés végrehajtására a rendelet 3 fejezetével összhangban illetékes hatóság:

A Pénzügyi Ügynökség (FINA)

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zágráb, Horvátország

díjmentesen hívható telefonszám: +385 0 800 0080

e-mail-cím: A link új ablakot nyit meginfo@fina.hr

50. cikk (1) bekezdés g) pont – A közös és kedvezményezett (letéti) számlák zárolhatóságának mértéke

Teljes mértékben zárolható az a fizetési számla, amelyet pénzforgalmi szolgáltató kezel egy vagy több pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő nevében, és amelyet fizetési műveletek végrehajtására használnak.

A vagyonkezelői számlán lévő pénzeszközök nem zárolhatók, ha azt törvény tiltja.

A fogyasztó fizetésképtelenségéről szóló törvény (Zakon o stečaju potrošača) (A link új ablakot nyit megNN 100/15. sz.) 42. cikke kimondja, hogy a csődbiztos köteles külön folyószámlát nyitni minden egyes fogyasztó számára, akivel szemben bírósági határozat alapján fizetésképtelenségi eljárás indult.

Ez olyan folyószámla, amelyet a csődbiztos a fogyasztóval szemben indult fizetésképtelenségi eljárás esetén az érintett fogyasztó nevében, saját neve alatt nyit valamely pénzintézetnél. A biztos ezt a külön számlát kizárólag a fizetésképtelenségi eljárás hatálya alatt álló fogyasztó vagyonának kezelésével és az azzal való rendelkezéssel kapcsolatos kifizetések fogadására és folyósítására használhatja, és köteles a saját vagyonától elkülönítve tartani a csődvagyon kezelésével és az azzal való rendelkezéssel kapcsolatban a számlára érkező bármely befizetést.

A fogyasztó fizetésképtelenségéről szóló törvény 42. cikkének (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a külön számlán lévő pénzeszközök nem képezhetik a csődbiztossal szembeni végrehajtás tárgyát, és a biztos fizetésképtelensége vagy halála esetén az ilyen pénzeszközök nem tartoznak bele a csődvagyonba vagy a hagyatékba.

Tekintettel arra, hogy a fogyasztó fizetésképtelensége esetén a csődbiztos az ő képviselőjeként jár el, ez a számla vagyonkezelői számlának tekinthető, amely egyszerre tartalmazza a csődbiztos pénzeszközeit és egy vagy több olyan fogyasztó pénzeszközeit, akikkel szemben fizetésképtelenségi eljárás indult, azonban a csődbiztos által képviselt fogyasztó pénzeszközei nem tartozhatnak a számlára vezetett végrehajtás vagy zárolás hatálya alá, ha az eljárás a csődbiztossal szemben folyik.

50. cikk (1) bekezdés h) pont – A lefoglalás alól mentes összegekre vonatkozó szabályok

A rendelet 31. cikke értelmében a zárolás alól mentesített összegeket a végrehajtási törvény 172. cikke (mentesség a végrehajtás alól) és 173. cikke (a végrehajtás korlátozása) tartalmazza.

Amennyiben az adós a végrehajtási törvény 172. cikkében említett, a végrehajtás alól mentes javadalmazásban és juttatásban részesül, vagy a végrehajtási törvény 173. cikke (a végrehajtás korlátozása) szerinti összeget kap, ugyanezen törvény 212. cikkének megfelelően köteles a FINA-t értesíteni erről.

A végrehajtási törvény (NN 112/12., 25/13., 93/14 és 55/16. sz.) szövegét az alábbi linkeken találja:

A link új ablakot nyit meghttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_10_112_2421.html

A link új ablakot nyit meghttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_405.html

A link új ablakot nyit meghttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_93_1877.html

A link új ablakot nyit meghttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_06_55_1440.html

A végrehajtási törvény 173. cikke értelmében az alábbi összegek mentesek a végrehajtás alól:

(1) Ha a végrehajtási eljárás kötelezettjének munkabére végrehajtás alatt áll, a Horvát Köztársaságban érvényes nettó átlagbér kétharmadának megfelelő összeg mentes a zárolás alól. Amennyiben a végrehajtásra jogszabály alapján járó tartási igény vagy egészségkárosodás illetve munkaképesség elvesztése vagy csökkenése miatt járó kártérítés behajtása, vagy a tartásdíj fizetésére kötelezett személy halála miatti tartásdíj-kiesés kompenzálása céljából kerül sor, az összeget a Horvát Köztársaságban érvényes nettó átlagbér felében kell megállapítani, kivéve, ha a gyermektartás címén járó összeg behajtásáról van szó. Ilyen esetben a zárolás alól mentes összeg a Horvát Köztársaságban jogi személy alkalmazásában álló munkavállaló megelőző évi nettó átlagbérének egynegyede.

(2) Ha a végrehajtási eljárás kötelezettjének munkabére alacsonyabb, mint a Horvát Köztársaságban érvényes nettó átlagbér, a végrehajtási eljárás kötelezettje munkabérének kétharmada mentes a zárolás alól. Amennyiben a végrehajtásra jogszabály alapján járó tartásdíj vagy egészségkárosodás, illetve munkaképesség elvesztése vagy csökkenése miatt járó kártérítés behajtása, vagy a tartásra kötelezett személy halála miatti tartásdíj-kiesés kompenzálása céljából kerül sor, az összeget a végrehajtási eljárás kötelezettje nettó munkabérének felében kell megállapítani.

(3) Az e cikk (1) bekezdése értelmében vett „átlagos nettó jövedelem” a Horvát Köztársaságban a jogi személyek alkalmazásában álló munkavállalók részére az adott év januárja és augusztusa közötti időszakban fejenként kifizetett havi nettó munkabér, amelynek összegét a horvát statisztikai hivatal (Državni zavod za statistiku) állapítja meg és teszi közzé a hivatalos lapban, legkésőbb az adott év december 31-éig. Az így meghatározott összeget a következő évben kell alkalmazni.

(4) E cikk (1) és (2) bekezdésének rendelkezéseit a végrehajtásra akkor is alkalmazni kell, ha a zárolás fizetés helyett folyósított kártalanításra, csökkentett munkaidő vagy fizetés után járó kompenzációra, nyugdíjra, katonai szolgálatot teljesítő személyzetnek járó juttatásra, tartalékosok részére katonai szolgálatuk idejére járó juttatásra, vagy civil és katonai személyzet részére folyósított bármely más anyagi juttatásra vonatkozik, az e cikk (5) és (6) bekezdésében szereplő jövedelem kivételével.

(5) Fogyatékossággal élő személy által a testi fogyatékossága miatti vagyoni juttatásként vagy gondozási ellátásként kapott jövedelem zárolásával történő végrehajtásra csak jogszabályban előírt tartási követelés érvényesítése, egészségkárosodásból vagy a munkaképesség csökkenéséből vagy elvesztéséből eredő kár megtérítése, a tartásra kötelezett személy halála miatti tartásdíj-kiesés kompenzálása céljából van lehetőség. Ezekben az esetekben az összeg az érintett jövedelem felét teszi ki.

(6) Az eltartási szerződés és életjáradék-szerződés keretében szerzett jövedelemre, valamint az életbiztosítási szerződés keretében szerzett jövedelemre vonatkozó zárolás csak a jövedelem azon hányadára foganatosítható, amely meghaladja a tartásra szánt támogatás összegének kiszámításához használt tőkeösszeget.

(7) E cikk (1) és (2) bekezdésének rendelkezéseit abban az esetben is alkalmazni kell, ha a végrehajtás olyan jövedelemre történik, amely nem munkabérből, nyugdíjból, önálló vállalkozóként folytatott kereskedelmi és kézműipari tevékenységekből származó bevételből, a szabad foglalkozások gyakorlásából, mezőgazdaságból, erdőgazdálkodásból, tulajdonjogból és vagyoni értékű jogból, tőkejövedelemből vagy biztosítási összegből származik (külön jogszabályok szerinti „egyéb jövedelem”), amennyiben a végrehajtási eljárás kötelezettje közokirattal bizonyítja, hogy a szóban forgó jövedelem kizárólagos rendszeres készpénz-bevételi forrása.

A Horvát Köztársaságban a jogi személyek alkalmazásában álló munkavállalók havi nettó munkabérének összege a 2016 januárja és augusztusa közötti időszakban 5 664 HRK volt (A link új ablakot nyit meghttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_11_102_2187.html).

50. cikk (1) bekezdés i) pont – A díjak, ha a bankok jogosultak ezeket felszámolni az egyenértékű tagállami végzések alkalmazásáért vagy a számlainformációk biztosításáért, és melyik felet terheli e díjak megfizetésének kötelezettsége

A FINA és a bankok jogosultak a számlazárolási végzés végrehajtásáért valamint végrehajtási és biztosítási intézkedések foganatosításáért díjat felszámítani a számlákon lévő pénzeszközök tekintetében, a pénzeszközökre irányuló végrehajtási törvény végrehajtási rendeletében szereplő cselekményekhez kapcsolódó díjak összegére vonatkozó szabályok szerint (NN 105/10., 124/11., 52/12. és 6/13. sz.). a továbbiakban: a díjszabás) – linkek:

A link új ablakot nyit meghttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_09_105_2831.html

A link új ablakot nyit meghttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_124_2491.html

A link új ablakot nyit meghttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_52_1278.html

A link új ablakot nyit meghttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_01_6_90.html

A díjszabás 6. cikke kimondja, hogy a díjat az adósnak kell megfizetnie.

A díjszabás megállapítja a pénzeszközökre irányuló végrehajtási törvény végrehajtási rendeletében meghatározott feladatok elvégzéséért járó díjakat (NN 91/10. és 112/12. sz.).

A díjszabás kétféle díjat állapít meg:

1. a végrehajtási eljárás kötelezettje pénzeszközeinek végrehajtása tekintetében, és

2. az egységes számlanyilvántartás adataiba való betekintés és az adatok kiadása tekintetében.

A végrehajtási eljárás kötelezettje pénzeszközeinek végrehajtása tekintetében fizetendő díjak négy csoportba sorolhatók:

 • végrehajtható okirat felhasználhatóságának vizsgálata
 • kamat kiszámítása
 • végrehajtható okirat végrehajtása
 • adatok, másolatok és tanúsítványok rendelkezésre bocsátása a végrehajtható okiratok nyilvántartásából.

A végrehajtható okirat felhasználhatóságának vizsgálatáért fizetendő díjat és a kamat kiszámításának díját a FINA számítja fel a végrehajtható okirat (az adós által a hitelező részére a bíróság határozatának megfelelően fizetendő követelések összege) befogadásáért és nyilvántartásba vételéért. Díjköteles annak ellenőrzésére is, hogy a végrehajtható okirat tartalmazza-e a végrehajtáshoz és a kamat kiszámításához szükséges adatokat. E két díjat, valamint a végrehajtható okirat végrehajtásáért fizetendő díjat teljes egészében az adósnak kell megfizetnie.

A végrehajtható okiratok végrehajtásáért fizetendő díjakból származó bevétel a FINA (55%) és a bankok (45%) között oszlik meg. A bevételek megoszlása annak arányában történik, hogy az adós a díj kiszabásának napján összesen hány számlával rendelkezik egy adott bankban, az egységes számlanyilvántartásban szereplő adatokkal összhangban.

Az adatoknak, másolatoknak és tanúsítványoknak a végrehajtható okiratok nyilvántartásából történő rendelkezésre bocsátásáért járó díjat a kérelmező fizeti meg, előzetesen és fizetési felszólítás alapján. A kérelmező, miután igazolta a befizetést a FINA felé, megkapja a kért adatokat és másolatokat, és számlát kap a részére nyújtott szolgáltatásról.

A FINA díjat számít fel az egységes számlanyilvántartás adataiba való betekintésért és az adatok kiadásáért, amelyet az iratokba való betekintés esetében az interneten vagy online szolgáltatási díjként, az adatok kiadása (vagy letöltése) esetében pedig elektronikus formában vagy papíron kell megfizetni.

A FINA igazgatótanácsának határozata alapján megállapítja a díjak összegét tartalmazó árlistát, a pénzügyminisztérium pedig jóváhagyja azt. Az árlistában szereplő valamennyi díj után hozzáadottérték-adót kell fizetni.

A FINA árlistájának kivonatát tartalmazó A link új ablakot nyit megfájlra mutató hivatkozás: az alapok tekintetében a végrehajtás végrehajtása során megállapított feladatok ellátásának díjai.

50. cikk (1) bekezdés j) pont – A számlazárolási végzés feldolgozásában vagy végrehajtásában érintett hatóság vagy egyéb szerv által felszámított díjak táblázata vagy az alkalmazandó díjakat megállapító egyéb szabályok

A számlazárolási végzés végrehajtásáért a FINA és a bankok felszámíthatják a rendelet 43. cikkében meghatározott díjakat, a díjszabásnak megfelelően. A FINA díjat számít fel a nyilvántartásból származó adatok, másolatok és tanúsítványok, vagy a számlára vonatkozó adatok szolgáltatásáért. A díjak összegét a díjszabás 8. cikke határozza meg.

A díjszabás 3. cikkében szereplő díjak összege a következőképpen került meghatározásra:

Szolgáltatás Szám

A szolgáltatás leírása

A számítás alapja

Az összeg HRK-ban

Végrehajtás pénzeszközök tekintetében

1.

Végrehajtható okirat végrehajthatóságának vizsgálata

végrehajtható okirat

65

2.

Kamat kiszámítása

főkövetelés

7

3.

Végrehajtható okirat végrehajtása

3.1.

Egyetlen bankban letétbe helyezett pénzeszközök teljes összegének egyszeri beszedése

végrehajtható okirat

17

3.2.

Több bankban letétbe helyezett pénzeszközök teljes összegének egyszeri beszedése

végrehajtható okirat

39

3.3.

Végrehajtás a számla zárolása és a pénzeszközökhöz való hozzáférés tilalma esetén

végrehajtható okirat

110

4.

A nyilvántartásból származó adatok, másolatok és igazolások kiadása.

4.1.

– papíron

oldalszám

43

4.2.

– fájl formátumban

szótag

0,20

legalább 21

Az e bekezdés 4. pontja szerinti díjakat hozzáadottérték-adó terheli.

A díjszabás 7. cikkében szereplő díjak összege a következőképpen került meghatározásra:

Szolgáltatás Szám

A szolgáltatás leírása

A számítás alapja

Az összeg HRK-ban

Az egységes számlanyilvántartás adataiba való betekintés és adatok kiadása

1.

Adatbetekintés az ügynökség honlapján és online szolgáltatásokon keresztül.

1.1.

– adatbetekintés

információ kérése

0,80

1,2.

– alkategóriába történő betekintés

szótag

0,20

2.

Adatbetekintés az ügynökség honlapján keresztül

2,1.

– fél évre szóló előfizetés

felhasználó

298,37

2.2.

– egy évre szóló előfizetés

felhasználó

498,37

3.

Letöltés

3.1.

– az ügynökség honlapjáról

szótag

0,10

3.2.

– az ügynökség online szolgáltatásain keresztül

szótag

0,10

3.3

— CD-alapú szolgáltatás útján

szótag

0,10

4.

Adatbetekintés

4.1.

– papíron

új oldalanként

19,51

4,2.

– fájl formátumban

szótag

0,20

legalább 19,51

Az e bekezdés szerinti díjakat hozzáadottérték-adó terheli.

E szabályzat 5. cikkének (1) bekezdése szerint ezeket a végrehajtáshoz kapcsolódó díjakat meg kell osztani a FINA és azon bankok között, amelyeket a FINA a végrehajtható okirat alapján indult eljárásban az esedékes összegek beszedésére utasította, oly módon, hogy a FINA-t az adott díj 55%-a, a bankokat pedig 45%-a illeti meg.

A számlazárolási végzés kiadása vagy a számlazárolási végzés elleni jogorvoslat iránti eljárás során a kérelem értékén alapuló bírósági illetéket kell megfizetni, a bírósági illetékekről szóló törvény (NN, 74/95., 57/96., 137/02., 125/11., 112/12., 157/13. és 110/15. sz.) rendelkezéseinek megfelelően, lásd rendelet 50. cikke (1) bekezdésének n) pontja szerinti értesítést.

50. cikk (1) bekezdés k) pont – Az egyenértékű tagállami végzések rangsora, amennyiben fennáll

A rendelet 32. cikke szerinti rangsort a végrehajtási törvény 78. cikke határozza meg, amely úgy rendelkezik, hogy amennyiben ugyanazon adóssal szemben több hitelező lép fel pénzkövetelés teljesítése iránti igénnyel, és a végrehajtás tárgya azonos, eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában ezeket a követeléseket abban a sorrendben kell elszámolni, amilyen sorrendben a hitelezők jogot szereztek a követelésnek az adott végrehajtási tárgyból történő kielégítésére.

Több hitelező biztosítéki jogának sorrendjét a számlazárolási végzés kézhezvételének időpontja alapján határozzák meg (a végrehajtási törvény 180. cikke) – link: A link új ablakot nyit meghttps://narodne-novine.nn.hr/.

50. cikk (1) bekezdés l) pont – A jogorvoslatra illetékes bíróság vagy végrehajtó hatóság

Az adósnak a rendelet 33. cikke szerinti, a számlazárolási végzés visszavonására vagy módosítására irányuló kérelme elbírálására hatáskörrel rendelkező szerv az a horvát bíróság, amely a számlazárolási végzést kibocsátotta.

Az adósnak a rendelet 34. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett, a számlazárolási végzés Horvát Köztársaságban történő végrehajtásának korlátozása vagy megszüntetése iránti kérelme elbírálására hatáskörrel rendelkező szerv:

A zágrábi városi bíróság polgári tagozata

Ulica grada Vukovara 84

10000 Zágráb.

50. cikk (1) bekezdés m) pont – A bíróságok, amelyeknél a fellebbezést elő kell terjeszteni, valamint a fellebbezés előterjesztésének esetlegesen előírt határideje

A rendelet 33., 34. és 35. cikkével összefüggésben a rendelet 37. cikkében említett elsőfokú bírósági határozat elleni fellebbezés elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróság az a felsőbb bíróság, amely a biztosítási intézkedést elrendelő határozat elleni fellebbezés elbírálására hatáskörrel rendelkezett (a megyei bíróságok vagy a Horvát Köztársaság Legfelsőbb Kereskedelmi Bírósága — a polgári perrendtartás 34a. és 34c. cikke, a végrehajtási törvény 21. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben).

A fellebbezést a határozat kézbesítésének időpontjától számított nyolc napon belül kell benyújtani (a végrehajtási törvény 11. cikke) annál a bíróságnál, amely a határozatot hozta (a polgári perrendtartás 357. cikke).

A végrehajtási törvény 2. cikke (1) bekezdésének (9) pontja értelmében a „biztosítási intézkedés tárgyában hozott határozat” biztosítási kérelemnek teljes egészében vagy részben helyt adó, illetve biztosítási intézkedést hivatalból elrendelő határozatot jelent.

50. cikk (1) bekezdés n) pont – Az eljárási illetékek

A rendelet 42. cikke szerinti, számlazárolási végzés kiadása vagy a számlazárolási végzés elleni jogorvoslat iránti eljárás során a kérelem értékén alapuló bírósági illetéket kell megfizetni, a következők szerint:

 • ideiglenes számlazárolási végzés kiadása iránti kérelem esetén mint biztosítási intézkedés iránti kérelem esetén
 • ideiglenes számlazárolási végzés kiadása iránti kérelemre vonatkozó határozat esetén mint biztosítási intézkedés iránti kérelem esetén
 • a végrehajtási törvény 364b. cikkének (2)–(5) bekezdése szerinti kérelmek esetén mint biztosítási intézkedéssel szembeni fellebbezés esetén.

A bírósági illetékekről szóló törvény 4. cikke értelmében eltérő rendelkezés hiányában a díj megfizetésére vonatkozó kötelezettség akkor keletkezik, amikor a számlazárolási végzés végrehajtása iránti kérelmet előterjesztik vagy a fellebbezést benyújtják.

A bírósági illeték összegét mindig az adott ügyben, a pertárgy értékétől függően az alábbi táblázat alapján kell kiszámítani:

Több mint

HRK összegig

HRK

0

3 000

100

3 000

6 000

200

6 000

9 000

300

9 000

12 000

400

12 000

15 000

500

A 15 000 HRK-t meghaladó pertárgy-érték felett az illeték összege 500 HRK plusz a 15 000 HRK feletti összeg 1%-a, összesen legfeljebb 5 000 HRK.

50. cikk (1) bekezdés o) pont – Az iratok fordítása céljából elfogadott nyelvek

Nem alkalmazandó.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 14/01/2019

Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés - Olaszország


50. cikk (1) bekezdés a) pont – A számlazárolási végzés kibocsátására illetékes bíróságok

50. cikk (1) bekezdés b) pont – A számlainformációk beszerzésére illetékesként kijelölt hatóság

50. cikk (1) bekezdés c) pont – A számlainformációk beszerzésének módszerei

50. cikk (1) bekezdés d) pont – A bíróságok, amelyeknél a számlazárolási végzés iránti kérelmet elutasító határozattal szembeni fellebbezést elő kell terjeszteni

50. cikk (1) bekezdés e) pont – A számlazárolási végzés és az egyéb iratok átvétele, továbbítása és kézbesítése tekintetében illetékesként kijelölt hatóságok

50. cikk (1) bekezdés f) pont – A számlazárolási végzés végrehajtására illetékes hatóság

50. cikk (1) bekezdés g) pont – A közös és kedvezményezett (letéti) számlák zárolhatóságának mértéke

50. cikk (1) bekezdés h) pont – A lefoglalás alól mentes összegekre vonatkozó szabályok

50. cikk (1) bekezdés i) pont – A díjak, ha a bankok jogosultak ezeket felszámolni az egyenértékű tagállami végzések alkalmazásáért vagy a számlainformációk biztosításáért, és melyik felet terheli e díjak megfizetésének kötelezettsége

50. cikk (1) bekezdés j) pont – A számlazárolási végzés feldolgozásában vagy végrehajtásában érintett hatóság vagy egyéb szerv által felszámított díjak táblázata vagy az alkalmazandó díjakat megállapító egyéb szabályok

50. cikk (1) bekezdés k) pont – Az egyenértékű tagállami végzések rangsora, amennyiben fennáll

50. cikk (1) bekezdés l) pont – A jogorvoslatra illetékes bíróság vagy végrehajtó hatóság

50. cikk (1) bekezdés m) pont – A bíróságok, amelyeknél a fellebbezést elő kell terjeszteni, valamint a fellebbezés előterjesztésének esetlegesen előírt határideje

50. cikk (1) bekezdés n) pont – Az eljárási illetékek

50. cikk (1) bekezdés o) pont – Az iratok fordítása céljából elfogadott nyelvek

50. cikk (1) bekezdés a) pont – A számlazárolási végzés kibocsátására illetékes bíróságok

Egyesbíróként eljárva az a körzeti bíróság, amelynek illetékességi területén a közokiratot kibocsátották.

50. cikk (1) bekezdés b) pont – A számlainformációk beszerzésére illetékesként kijelölt hatóság

Annak a körzeti bíróságnak az elnöke, amelynek illetékességi területén az adós állandó lakóhelye vagy ideiglenes lakóhelye – jogi személy esetében székhelye – található. Amennyiben az adósnak Olaszországban sem állandó vagy ideiglenes lakóhelye, sem tartózkodási helye nincs, vagy jogi személy esetében annak székhelye nem Olaszországban van, a hatáskörrel rendelkező hatóság a római körzeti bíróság elnöke.

50. cikk (1) bekezdés c) pont – A számlainformációk beszerzésének módszerei

Az olasz szabályozás szerint az információs hatóság számlainformációk beszerzése céljából hozzáférhet a nyilvános adatbázisokban szereplő információkhoz.

50. cikk (1) bekezdés d) pont – A bíróságok, amelyeknél a számlazárolási végzés iránti kérelmet elutasító határozattal szembeni fellebbezést elő kell terjeszteni

Azon bíróság tanácsa, amelynek bírája a számlazárolási végzést kibocsátotta.

50. cikk (1) bekezdés e) pont – A számlazárolási végzés és az egyéb iratok átvétele, továbbítása és kézbesítése tekintetében illetékesként kijelölt hatóságok

Az iratok átvétele, továbbítása és kézbesítése tekintetében illetékesként kijelölt hatóság:

a) a bíróság tisztviselője, a rendelet 23. cikkének (5) bekezdése szerinti esetekben;

b) a rendelet 10. cikkének (2) bekezdése, 23. cikkének (3) és (6) bekezdése, 25. cikkének (3) bekezdése és 36. cikkének (5) bekezdése szerinti esetekben a számlazárolási végzést kibocsátó bíróság hivatala;

c) a rendelet 27. cikkének (2) bekezdése szerinti esetekben a végrehajtásért felelős bíróság hivatala;

d) a rendelet 28. cikkének (3) bekezdése szerinti esetekben az adós lakóhelye szerint illetékes bíróság hivatala.

Amennyiben a rendelet 10. cikkének (2) bekezdése, 23. cikkének (3) és (6) bekezdése, vagy 25. cikkének (3) bekezdése szerinti esetekben a számlazárolási végzést egy másik tagállamban bocsátották ki, a hatáskörrel rendelkező bíróság a számlazárolási végzés végrehajtásáért felelős rendes bíróság (lásd az 50. cikk f) pontját).

50. cikk (1) bekezdés f) pont – A számlazárolási végzés végrehajtására illetékes hatóság

A harmadik fél lakóhelye szerinti, a harmadik fél általi kisajátításra vonatkozó szabályok alapján eljáró rendes bíróság (a polgári perrendtartás 678. cikke).

50. cikk (1) bekezdés g) pont – A közös és kedvezményezett (letéti) számlák zárolhatóságának mértéke

Több számlatulajdonos közös és kedvezményezett (letéti) számlája esetében csak az adós részére vonatkozóan bocsátható ki számlazárolási végzés. A számlatulajdonosok részeit egyenlőnek kell tekinteni mindaddig, amíg ennek az ellenkezőjét nem bizonyították.

50. cikk (1) bekezdés h) pont – A lefoglalás alól mentes összegekre vonatkozó szabályok

A polgári perrendtartás együtt értelmezett 545. és 671. cikke értelmében a lefoglalás alól mentes összegek a következők:

a) a tartásra fordított összegek, kivéve, ha a lefoglalás tartásdíj megfizetése érdekében történik, és csak a bíróság elnökének vagy az általa kijelölt bírónak az engedélye alapján, bírósági határozatban megállapított összegre történhet;

b) a társadalombiztosítási intézetek, jótékonysági intézmények és biztosítási alapok által fizetendő, rászorulóknak folyósított segélyek, támogatások, anyasági- és táppénz-juttatások, valamint temetési költségek;

c) a fizetés, munkabér, vagy munkaviszonyból eredő egyéb juttatás címén magánszemélynek fizetett összegek, ideértve a végkielégítéseket is, tartásdíj megfizetése céljából a bíróság elnöke, vagy az általa kijelölt bíró által engedélyezett mértékben foglalhatók le; ezen összegek legfeljebb ötöde foglalható le; a fenti okok együttes fennállásából eredő egyidejű lefoglalások legfeljebb ezen összegek felére foganatosíthatók;

d) az életjáradék, amennyiben ellenszolgáltatás nélkül hozták létre, és amennyiben kikötötték, hogy a hitelező szükségleteit fedező mértéken túl nem foglalható le és nem zárolható;

e) a biztosító által a biztosított vagy a kedvezményezett részére fizetendő összeg, azzal, hogy – a befizetett díjak figyelembe vételével – alkalmazni kell a hitelező számára kedvezőtlen cselekmények felülvizsgálatára, valamint az adományok elfogadására, megterhelésére és csökkentésére vonatkozó rendelkezéseket;

f) a nyugdíj, vagy nyugdíjnak minősülő juttatás vagy egyéb nyugellátás címén fizetendő összegek, ezek azonban legfeljebb a havi szociális járadék összege másfélszeresének mértékéig eshetnek lefoglalás alá, az ezen felüli rész pedig csak a c) és d) pontban megállapított mértékben;

g) a vállalkozó által létrehozott speciális jóléti- és segélyalapok, ideértve azokat is, amelyek munkavállalói hozzájárulás fizetése nélkül működnek, amennyiben azok a vállalkozó hitelezői vagy munkavállalói által előzetesen nyújtott hitelekre támaszkodnak.

Egy másik rendelkezés értelmében, a fizetés, munkabér, vagy munkaviszonyból eredő illetve munkavégzés után járó egyéb juttatás címén magánszemély által fizetendő összegek – ideértve a végkielégítéseket is –, valamint a nyugdíj, vagy nyugdíjnak minősülő juttatás vagy egyéb nyugellátás címén fizetendő összegek a havi szociális járadék összege háromszorosát meghaladó részükben lefoglalhatók, amennyiben azokat az adós nevére szóló bankszámlára vagy postai takarékszámlára utalják át, és az átutalás a lefoglalást megelőzően megtörtént; ha az átutalás a lefoglalás napján vagy azt követően történik, ezek az összegek a (3), (4), (5) és (7) bekezdésben, valamint speciális törvényi rendelkezésekben meghatározott korlátozásokkal eshetnek foglalás alá;

Az adósnak kell bizonyítania, hogy a követelés nem foglalható le.

50. cikk (1) bekezdés i) pont – A díjak, ha a bankok jogosultak ezeket felszámolni az egyenértékű tagállami végzések alkalmazásáért vagy a számlainformációk biztosításáért, és melyik felet terheli e díjak megfizetésének kötelezettsége

Főszabály szerint az érintett vagyoni eszközök kezelője, például bankszámla esetében a bank, a vagyon megőrzése fejében ellentételezésre jogosult; az ellentételezés mértékét az érvényben lévő, vagy szokás szerint alkalmazott díjak alapján kell meghatározni, a vagyoni eszközök megőrzéséhez elengedhetetlenül szükséges, igazolt költségek megtérítésével együtt. Ilyen költségnek minősülnek a rendelet 25. cikke szerinti nyilatkozat kézbesítésével kapcsolatban felmerülő költségek is.

A költségek megfizetéséért (átmenetileg) a kérelmező felelős. A költségek viseléséért véglegesen felelős személyt a bíróság állapítja meg.

A 14. cikk szerinti, bankszámlával kapcsolatos információk nyújtásért a bankok nem számolhatnak fel díjat. A bankoknak törvényi kötelességük nyilvántartásaik naprakészen tartása – Olaszországban ez a rendelet 14. cikke szerinti számlainformációk beszerzésének forrása.

50. cikk (1) bekezdés j) pont – A számlazárolási végzés feldolgozásában vagy végrehajtásában érintett hatóság vagy egyéb szerv által felszámított díjak táblázata vagy az alkalmazandó díjakat megállapító egyéb szabályok

A 655/2014/EU rendelet 42. cikke szerinti illetékeken túl, az Olaszországban kérelmezett számlazárolási végzés kiadása és végrehajtása a bírósági eljárások iratainak másolataiért felszámított, és a bírósági tisztviselők részére az iratok kézbesítésért járó díjak megfizetését vonja maga után.

A másolatokért fizetendő díjak a 2012. május 30-i 115. sz. elnöki rendeletnek az „Egységes szerkezetbe foglalt jogszabályok és a bírósági eljárások költségeire vonatkozó rendelkezések” című, 7. mellékletében szereplő táblázat alapján kerültek meghatározásra.

A iratkézbesítésért fizetendő díjak tekintetében különbséget kell tenni aszerint, hogy az iratot a bíróság tisztviselője közvetlenül kézbesíti-e a címzett részére, vagy postai úton történik-e a kézbesítés. Az első esetben a bírósági tisztviselő részére a fent említett egységes szerkezetbe foglalt rendelkezések 27. cikke alapján utazási költségtérítést kell fizetni, amelynek kiszámítása az említett rendelkezések 35. cikke alapján történik, az Igazságügyi Minisztérium rendelete által évente naprakésszé tett referenciaértékek figyelembevételével. A második esetben költségtérítés fizetése helyett a postaköltséget kell megtéríteni. Mindkét esetben – azaz a címzett részére személyesen, illetve postai úton történő kézbesítés esetén – meg kell fizetni egy, az egységes szerkezetbe foglalt rendelkezések 27. cikkében előírt díjat, amelynek összegét a 34. cikk alapján kell kiszámítani. Amennyiben a kézbesítés sürgős, az egységes szerkezetbe foglalt rendelkezések 36. cikke értelmében mind a díj, mind a költségtérítés összege magasabb.

A fent említett cikkek, valamint a 115/2014. sz. elnöki rendelet 7. mellékletének szövegét lásd az alábbi A link új ablakot nyit meglinken.

50. cikk (1) bekezdés k) pont – Az egyenértékű tagállami végzések rangsora, amennyiben fennáll

A tagállami végzések tekintetében nem áll fenn rangsor.

50. cikk (1) bekezdés l) pont – A jogorvoslatra illetékes bíróság vagy végrehajtó hatóság

A rendes bíróság, egyesbíróként eljárva.

50. cikk (1) bekezdés m) pont – A bíróságok, amelyeknél a fellebbezést elő kell terjeszteni, valamint a fellebbezés előterjesztésének esetlegesen előírt határideje

A fellebbezést a rendes bírósághoz kell benyújtani, amely tanácsban jogosult eljárni a rendelet 33., 34. és 35. cikke szerinti határozatokkal szembeni jogorvoslatok tárgyában. A fellebbezési határidő tizenöt nap, kezdete az a nap, amikor a bíróság a végzést nyilvánosan kihirdeti, vagy, amennyiben az a korábbi, a közlés illetve a kézbesítés napja.

50. cikk (1) bekezdés n) pont – Az eljárási illetékek

A) A számlazárolási végzés kiadása kérelmezésének illetéke az alábbiak szerint változik a követelés értékének, valamint annak függvényében, hogy a végzés kibocsátását az eljárás mely szakaszában kérik:

a) legfeljebb 1 100 EUR összegű követelés esetén az illeték összege: 21,50 EUR az elsőfokú bírósági eljárás során; 32,25 EUR, ha az eljárás fellebbviteli szakba kerül; 43 EUR megsemmisítés iránti kérelem esetén;

b) 1 100 EUR és 5 200 EUR összegű követelés esetén az illeték összege: 49 EUR, elsőfokú bírósági eljárás esetében; 73,50 EUR, ha az eljárás fellebbviteli szakba kerül; 98 EUR megsemmisítés iránti kérelem esetén;

c) 5 200 és 26 000 EUR összegű követelés esetén az illeték összege: 118,50 EUR elsőfokú bírósági eljárás esetén; 177,75 EUR, ha az eljárás fellebbviteli szakba kerül; 237 EUR megsemmisítés iránti kérelem esetén;

d) 26 000 és 52 000 EUR összegű követelés esetén az illeték összege: 259 EUR elsőfokú bírósági eljárás esetében; 388,50 EUR, ha az eljárás fellebbviteli szakba kerül; 518 EUR megsemmisítés iránti kérelem esetén;

e) 52 000 és 260 000 EUR összegű követelés esetén az illeték összege: 379,50 EUR elsőfokú bírósági eljárás esetében; 569,25 EUR, ha az eljárás fellebbviteli szakba kerül; 759 EUR megsemmisítés iránti kérelem esetén;

f) 260 000 és 520 000 EUR összegű követelés esetén az illeték összege: 607 EUR elsőfokú bírósági eljárás esetében; 910,50 EUR, ha az eljárás fellebbviteli szakba kerül; 1 214 EUR megsemmisítés iránti kérelem esetén;

g) 520 000 EUR-nál magasabb összegű követelés esetén az illeték összege: 843 EUR elsőfokú bírósági eljárás esetében; 1 264,50 EUR, ha az eljárás fellebbviteli szakba kerül; 1 686 EUR megsemmisítés iránti kérelem esetén.

h) meghatározhatatlan összegű követelés esetén az illeték összege: 259 EUR elsőfokú bírósági eljárás esetében; 388,50 EUR, ha az eljárás fellebbviteli szakba kerül; 518 EUR megsemmisítés iránti kérelem esetén; Ha azonban az ügy a polgári perrendtartás 7. cikke értelmében a békebíró kizárólagos hatáskörébe tartozik, az illeték összege a következő: 118,50 EUR, ha az eljárás első fokon van; 177,75 EUR, ha az eljárás fellebbviteli szakba kerül; 237 EUR megsemmisítés iránti kérelem esetén.

A fenti költségeken kívül, amennyiben a számlazárolási végzés kiadását az ügy érdemére irányuló bírósági eljárások megindulása előtt kérik, eljárásonként egységesen 27 EUR összegű illetékelőleg fizetendő.

B) A számlazárolási végzéssel szembeni fellebbezés illetéke minden esetben 147 EUR.

E költségeken kívül, amennyiben a számlazárolási végzés kiadását az ügy érdemére irányuló eljárás megindulása előtt kérik, eljárásonként egységesen 27 EUR összegű illetékelőleg fizetendő.

Az illetéket az eljárás kezdetén, a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni.

50. cikk (1) bekezdés o) pont – Az iratok fordítása céljából elfogadott nyelvek

Az iratokat kizárólag olasz fordításban benyújtva fogadják el.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 08/01/2020

Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés - Ciprus


50. cikk (1) bekezdés a) pont – A számlazárolási végzés kibocsátására illetékes bíróságok

50. cikk (1) bekezdés b) pont – A számlainformációk beszerzésére illetékesként kijelölt hatóság

50. cikk (1) bekezdés c) pont – A számlainformációk beszerzésének módszerei

50. cikk (1) bekezdés d) pont – A bíróságok, amelyeknél a számlazárolási végzés iránti kérelmet elutasító határozattal szembeni fellebbezést elő kell terjeszteni

50. cikk (1) bekezdés e) pont – A számlazárolási végzés és az egyéb iratok átvétele, továbbítása és kézbesítése tekintetében illetékesként kijelölt hatóságok

50. cikk (1) bekezdés f) pont – A számlazárolási végzés végrehajtására illetékes hatóság

50. cikk (1) bekezdés g) pont – A közös és kedvezményezett (letéti) számlák zárolhatóságának mértéke

50. cikk (1) bekezdés h) pont – A lefoglalás alól mentes összegekre vonatkozó szabályok

50. cikk (1) bekezdés i) pont – A díjak, ha a bankok jogosultak ezeket felszámolni az egyenértékű tagállami végzések alkalmazásáért vagy a számlainformációk biztosításáért, és melyik felet terheli e díjak megfizetésének kötelezettsége

50. cikk (1) bekezdés j) pont – A számlazárolási végzés feldolgozásában vagy végrehajtásában érintett hatóság vagy egyéb szerv által felszámított díjak táblázata vagy az alkalmazandó díjakat megállapító egyéb szabályok

50. cikk (1) bekezdés k) pont – Az egyenértékű tagállami végzések rangsora, amennyiben fennáll

50. cikk (1) bekezdés l) pont – A jogorvoslatra illetékes bíróság vagy végrehajtó hatóság

50. cikk (1) bekezdés m) pont – A bíróságok, amelyeknél a fellebbezést elő kell terjeszteni, valamint a fellebbezés előterjesztésének esetlegesen előírt határideje

50. cikk (1) bekezdés n) pont – Az eljárási illetékek

50. cikk (1) bekezdés o) pont – Az iratok fordítása céljából elfogadott nyelvek

50. cikk (1) bekezdés a) pont – A számlazárolási végzés kibocsátására illetékes bíróságok

A számlazárolási végzés kibocsátására hatáskörrel rendelkező bíróságok a körzeti bíróságok (eparchiaká dikastíria).

Nicosiai körzeti bíróság

Limassoli körzeti bíróság

 • Cím: Leoforos Lordou Byronos 8, P.O. Box 54619, 3726 Limassol, Ciprus
 • Tel.: +357 25806100/25806128
 • Fax: +357 25305311
 • E-mail: A link új ablakot nyit megchief.reg@sc.judicial.gov.cy

Larnacai körzeti bíróság

Paphosi körzeti bíróság

 • Cím: Corner of Odos Neophytou and Odos Nikou Nikolaidi, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Ciprus
 • Tel.: +357 26802601
 • Fax: +357 26306395
 • E-mail: A link új ablakot nyit megchief.reg@sc.judicial.gov.cy

Famagustai körzeti bíróság

 • Cím: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Ciprus
 • Tel.: +357 23730950/23742075
 • Fax: +357 23741904
 • E-mail: A link új ablakot nyit megchief.reg@sc.judicial.gov.cy

50. cikk (1) bekezdés b) pont – A számlainformációk beszerzésére illetékesként kijelölt hatóság

A számlainformációk beszerzésére illetékesként kijelölt hatóság a Központi Bank.

Elérhetőség:

Levelezési cím:

Central Bank

John Kennedy Avenue 80

1076 Nicosia

Ciprus

vagy P.O. Box 25529, 1395 Nicosia

50. cikk (1) bekezdés c) pont – A számlainformációk beszerzésének módszerei

Az információkat a bankok vagy hitelintézetek nyújtják a ciprusi Központi Bankról szóló, 2002–2017. évi törvények 6. cikkének (2A) bekezdésében meghatározott információs hatóságnak, nevezetesen a ciprusi Központi Banknak (a 655/2014/EU rendelet 14. cikke (5) bekezdésének a) pontja).

50. cikk (1) bekezdés d) pont – A bíróságok, amelyeknél a számlazárolási végzés iránti kérelmet elutasító határozattal szembeni fellebbezést elő kell terjeszteni

A körzeti bíróság határozata ellen fellebbezés nyújtható be a Legfelsőbb Bírósághoz.

Legfelsőbb Bíróság

50. cikk (1) bekezdés e) pont – A számlazárolási végzés és az egyéb iratok átvétele, továbbítása és kézbesítése tekintetében illetékesként kijelölt hatóságok

A fentiek végrehajtására hatáskörrel rendelkező hatóság az Igazságügyi és Közrendészeti Minisztérium.

50. cikk (1) bekezdés f) pont – A számlazárolási végzés végrehajtására illetékes hatóság

A 655/2014/EK rendelet 23. cikkének (2) bekezdése szerinti végzés végrehajtására hatáskörrel rendelkező hatóság a végrehajtó (dikastikós epidótis).

50. cikk (1) bekezdés g) pont – A közös és kedvezményezett (letéti) számlák zárolhatóságának mértéke

A polgári és kereskedelmi ügyekben a közös és kedvezményezett számlák zárolásának kérdését szabályozó nemzeti jogszabály nem létezik. Az ilyen számlát zároltatni kívánó fél benyújtja a bírósághoz az erre irányuló kérelmet, és a bíróság – általános hatáskörében eljárva és az ügy körülményeire tekintettel – határoz arról, hogy elrendeli-e az összeg részben vagy teljes egészében történő zárolását.

50. cikk (1) bekezdés h) pont – A lefoglalás alól mentes összegekre vonatkozó szabályok

A polgári és kereskedelmi ügyek tekintetében nincsenek az ilyen összegekkel és azok mentesítésével kapcsolatos különös szabályok, kivéve a büntetőeljárás alapján zárolt összegeket, amelyeket az 1962 és 2014 évi adó törvények 9. cikkének B. pontja, valamint a hozzáadottérték-adóról szóló 2000–2014. évi törvények X. mellékletének (13) bekezdése alapján az adó beszedése céljából mentesíteni kell.

50. cikk (1) bekezdés i) pont – A díjak, ha a bankok jogosultak ezeket felszámolni az egyenértékű tagállami végzések alkalmazásáért vagy a számlainformációk biztosításáért, és melyik felet terheli e díjak megfizetésének kötelezettsége

A nemzeti jog alapján nem létezik olyan konkrét rendelkezés, amely megtiltja a bankok számára, hogy a számlatulajdonosokkal szemben ilyen díjakat számítsanak fel.

50. cikk (1) bekezdés j) pont – A számlazárolási végzés feldolgozásában vagy végrehajtásában érintett hatóság vagy egyéb szerv által felszámított díjak táblázata vagy az alkalmazandó díjakat megállapító egyéb szabályok

Nem merül fel ilyen költség.

50. cikk (1) bekezdés k) pont – Az egyenértékű tagállami végzések rangsora, amennyiben fennáll

Nincs ilyen rendelkezés.

50. cikk (1) bekezdés l) pont – A jogorvoslatra illetékes bíróság vagy végrehajtó hatóság

A körzeti bíróságok, az 50. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint.

50. cikk (1) bekezdés m) pont – A bíróságok, amelyeknél a fellebbezést elő kell terjeszteni, valamint a fellebbezés előterjesztésének esetlegesen előírt határideje

A körzeti bíróság határozata ellen 42 napon belül fellebbezés nyújtható be a Legfelsőbb Bírósághoz (21. cikk), amint azt a polgári perrendtartás 35. cikkének (2) bekezdése előírja. Az ideiglenes határozattal szemben annak meghozatalától számított 14 napon belül lehet fellebbezést benyújtani.

50. cikk (1) bekezdés n) pont – Az eljárási illetékek

A részletes költségek a következő A link új ablakot nyit meghivatkozásra kattintva érhetők el, a 19–30. oldalon.

50. cikk (1) bekezdés o) pont – Az iratok fordítása céljából elfogadott nyelvek

A görög mellett a dokumentumok angol nyelvű fordítása is elfogadott.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 08/09/2020

Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés - Magyarország


50. cikk (1) bekezdés b) pont – A számlainformációk beszerzésére illetékesként kijelölt hatóság

50. cikk (1) bekezdés c) pont – A számlainformációk beszerzésének módszerei

50. cikk (1) bekezdés e) pont – A számlazárolási végzés és az egyéb iratok átvétele, továbbítása és kézbesítése tekintetében illetékesként kijelölt hatóságok

50. cikk (1) bekezdés f) pont – A számlazárolási végzés végrehajtására illetékes hatóság

50. cikk (1) bekezdés h) pont – A lefoglalás alól mentes összegekre vonatkozó szabályok

50. cikk (1) bekezdés i) pont – A díjak, ha a bankok jogosultak ezeket felszámolni az egyenértékű tagállami végzések alkalmazásáért vagy a számlainformációk biztosításáért, és melyik felet terheli e díjak megfizetésének kötelezettsége

50. cikk (1) bekezdés m) pont – A bíróságok, amelyeknél a fellebbezést elő kell terjeszteni, valamint a fellebbezés előterjesztésének esetlegesen előírt határideje

50. cikk (1) bekezdés n) pont – Az eljárási illetékek

50. cikk (1) bekezdés o) pont – Az iratok fordítása céljából elfogadott nyelvek

50. cikk (1) bekezdés b) pont – A számlainformációk beszerzésére illetékesként kijelölt hatóság

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a "Vht.") 7. § (6) bekezdése értelmében a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) a végrehajtási eljárásokban információszerzésre jogosult hatóság.

A MBVK-ra a köztestületekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a Vht.-ben foglalt eltérésekkel. Továbbá, az MBVK közigazgatási hatóságnak minősül a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 12. § (3) bekezdés e) pontja alapján.

Az MBVK elérhetőségei:

1146 Budapest, Cházár A. u. 13.

Tel: 06-1-273-1595

Fax: 06-1-273-1596

E-mail: A link új ablakot nyit megmbvk@mbvk.hu

50. cikk (1) bekezdés c) pont – A számlainformációk beszerzésének módszerei

Az adós számláinformációinak beszerzési módjait és feltételeit a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a "Vht.") nevesíti. A Vht. 7. § (5) bekezdése alapján a bíróság és a végrehajtó szükség esetén a végrehajtási eljárás során megkeresi az adóhatóságot a hozzá bejelentett pénzforgalmi számlaszámok közlése végett, továbbá a pénzforgalmi szolgáltatókat az adós náluk kezelt pénzösszegeinek végrehajtás alá vonásához szükséges adatok (a számlaszám) közlése végett. A 47. § (1) bekezdése kimondja továbbá, hogy a végrehajtási eljárás sikeres lefolytatása érdekében a végrehajtó szükség esetén beszerzi az adós jövedelmére és végrehajtás alá vonható vagyontárgyaira vonatkozó adatokat is. A felkeresett szervek és hatóságok nyolc napon belül kötelesek a Magyar Bírósági Végrehajtó Kar (MBVK) megkeresésének eleget tenni és a kért adatokat kiszolgáltatni (Vht. 47. § (3))

A MBVK működteti továbbá a végrehajtási eljárások elektronikus ügyviteli és a végrehajtási iratok elektronikus kézbesítési rendszerét, a Vht. 250. § (2) bekezdés 19. pontjának megfelelően.

50. cikk (1) bekezdés e) pont – A számlazárolási végzés és az egyéb iratok átvétele, továbbítása és kézbesítése tekintetében illetékesként kijelölt hatóságok

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 32. § (1) bekezdése alapján a bíróság, illetőleg a végrehajtható okiratot kiállító szerv főszabály szerint a végrehajtható okiratot megküldi az adós lakhelye, illetőleg székhelye szerinti végrehajtónak és végrehajtást kérőnek. A (2) bekezdés alapján a végrehajtható okiratot az adós végrehajtás alá vont vagyontárgyainak helye szerinti végrehajtóhoz is el kell juttatni, ha a végrehajtást kérő ezt kívánta, illetőleg ha az (1) bekezdésben foglaltak az adós lakhelye vagy székhelye hiányában nem alkalmazhatóak.

50. cikk (1) bekezdés f) pont – A számlazárolási végzés végrehajtására illetékes hatóság

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a "Vht.") 187. § (6) bekezdése értelmében a számlazárolási végzés végrehajtására a bírósági végrehajtó a jogosult. A Vht. 32. §-ban foglaltak, valamint a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar által működtetett elektronikus ügyviteli rendszer alkalmazásával történik az adott ügyben illetékes végrehajtó kijelölése.

A Vht. 32. § értelmében a számlazárolási végzést a bíróság megküldi az adós lakóhelye, illetve székhelye szerinti végrehajtónak. Amennyiben a végrehajtást kérő ezt kívánta, vagy az adósnak nincs lakóhelye, illetve székhelye, úgy a számlazárolási végzést az adós végrehajtás alá vonható vagyontárgyának helye szerinti végrehajtóhoz juttatja el a bíróság. Több adós esetén a végrehajtást kérő kérelmére az előbbiek szerint illetékes végrehajtó részére kell megküldeni az egyetemlegesen felelős többi adóstárssal szemben kiállított számlazárolási végzést is. Amennyiben egynél több végrehajtó működik a területi bíróságnál, az elektronikus ügyviteli rendszer alkalmazásával történik az ügyek elosztása.

50. cikk (1) bekezdés h) pont – A lefoglalás alól mentes összegekre vonatkozó szabályok

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:313. § (1) bekezdése értelmében a kezelt vagyon tárgyaira a vagyonkezelő házastársa, élettársa, továbbá a személyes hitelezői és vagyonkezelő által kezelt más vagyonok hitelezői nem támaszthatnak támaszthatnak igényt.

Ezenkívül a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LII. törvény (a "Vht.") bizonyos pénzösszegeket végrehajtás alá nem vonhatónak minősít, például azokat, amelyek a szükségesek a megélhetési minimumhoz.

A fentiekkel összhangban, főszabályként a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt, az adóst megillető pénzösszeg teljes összegben végrehajtás alá vonható.

A Bvhtv. 79/A. § azonban nevesít kivételeket a főszabály alól: végrehajtás alól mentes a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege és az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének négyszerese közötti rész 50%-a. Végrehajtás alól mentes továbbá a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének megfelelő pénzösszeg, kivéve, ha a végrehajtás gyermektartásdíj vagy szüléssel járó költség behajtására folyik, ugyanis ebben az esetben a pénzösszeg 50%-a végrehajtás alá vonható. Ezeket a szabályokat a pénzforgalmi szolgáltató által több szerződés alapján kezelt, adóst megillető együttes összegre kell alkalmazni.

A Bvhtv. 79/D. § értelmében az adóst megillető, de szabad rendelkezése alól kikerült - ügyleti biztosíték céljára elkülönítve kezelt - pénzösszeg, illetve a zálogjogosultat megillető, de a zálogjogosulti bizományoshoz befolyt - zálogszerződés és zálogjogosulti bizományosi jogviszonyhoz kapcsolódó - pénzösszeg csak a meghatározott célokból és szerződésekből eredő követelések fejében vonható végrehajtás alá.

Nem vonható végrehajtás alá a társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztatók által jogszabály alapján nyitott külön számlán elhelyezett, a foglalkoztatottak egészségbiztosítási ellátása céljára elkülönítve kezelt pénzösszeg harmadik személyekkel szembeni tartozás esetén. Főszabály szerint végrehajtás alól mentes továbbá az egészségügyi szolgáltatót megilető, az Egészségbiztosítási Alapból az egészségügyi szolgáltatás finanszírozására folyósított, és e célra a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény alapján elkülönített pénzösszeg.

Végül megállapítandó, hogy a fizetési számlán elhelyezett összegre vonatkozó mentességi szabályokat a biztosítási intézkedés, így a számlazárolási végzés esetén is alkalmazni kell.

50. cikk (1) bekezdés i) pont – A díjak, ha a bankok jogosultak ezeket felszámolni az egyenértékű tagállami végzések alkalmazásáért vagy a számlainformációk biztosításáért, és melyik felet terheli e díjak megfizetésének kötelezettsége

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a "Vht.") 47. § (1) bekezdése alapján a végrehajtási eljárás eredményes lefolytatása érdekében a végrehajtó beszerzi az adós személyére, jövedelmére és végrehajtás alá vonható vagyontárgyaira vonatkozó adatokat. A 47. § (3) bekezdése kimondja, hogy a nyilvántartásokat vezető hatóságok és szervezetek a végrehajtó megkeresésének az azt követő nyolc napon belül kötelesek illeték- és díjmentesen eleget tenni.

Megállapítható tehát, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók (bankok) nem kérhetik illeték vagy díj fizetését a végzések alkalmazásáért vagy a számlainformációk biztosításáért.

50. cikk (1) bekezdés m) pont – A bíróságok, amelyeknél a fellebbezést elő kell terjeszteni, valamint a fellebbezés előterjesztésének esetlegesen előírt határideje

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a "Pp.") 234. § (1) bekezdése értelmében a fellebbezés határideje a határozat közlésétől számított tizenöt nap. A fellebbezést az elsőfokú bíróságnál kell írásban benyújtani, vagy jegyzőkönyvbe mondani. A 219. § (1) bekezdés b) pontja értelmében kézbesítés útján kell közölni a tárgyaláson hozott végzést azzal a féllel, aki a tárgyalásra nem volt szabályszerűen megidézve; az e) pont alapján pedig a tárgyaláson kívül hozott végzést az érdekelt féllel.

A 99. § (1) bekezdése alapján a bírósági iratokat postai szolgáltató útján kell kézbesíteni. A postai úton megküldött bírósági iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át, az iratot - az ellenkező bizonyításáig - a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

A 238. § alapján ha a fellebbezési idő valamennyi féllel szemben lejárt, illetőleg ha a fellebbezést valamennyi fél hiánytalanul benyújtotta, az elsőfokú bíróság azt a per összes irataival együtt legkésőbb nyolc napon belül felterjeszti a másodfokú bírósághoz. Ha a fellebbezés a határozatnak előzetesen végrehajthatóvá nyilvánítása ellen is irányul, a fellebbezést azonnal, a fellebbezési határidő lejárta előtt fel kell terjeszteni.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 217. § (2) bekezdésének megfelelően a végrehajtási kifogást a végrehajtó intézkedésétől számított 15 napon belül kell benyújtani a végrehajtónál, aki azt három munkanapon belül továbbítja a végrehajtást foganatosító bíróságnak. Ha az intézkedés később jutott a kifogást előterjesztő tudomására, vagy a kifogás előterjesztésében a végrehajtó intézkedésétől számított 15 napon túl is akadályozva volt, a végrehajtási kifogás előterjesztésének határidejét a tudomásszerzéstől, illetve az akadály megszűnésétől kell számítani, amennyiben a kifogást előterjesztő a későbbi tudomásszerzés, illetve az akadály tényét kellően igazolja. A végrehajtó intézkedésétől számított 3 hónap eltelte után nem lehet kifogást előterjeszteni; e határidő elmulasztása miatt nincs helye igazolásnak.

50. cikk (1) bekezdés n) pont – Az eljárási illetékek

A számlazárolási végzés iránti kérelem illetékköteles, de az eljárás illetéke nem lehet magasabb, mint a nemzeti jog szerint egyenértékű intézkedés kérelmezésének illetéke és nem lehet aránytalan a követelés összegéhez viszonyítva. Nem lehet továbbá olyan magas az illeték összege, hogy visszatartsa a kérelmezőt az eljárás igénybevételétől.

A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 55. § (1) bekezdésének megfelelően a biztosítási intézkedés elrendelése iránti kérelem előterjesztéséért a Magyar Országos Közjegyzői Kamara részére díjat kell fizetni, amelynek mértéke a díjalap 1%-a, de legalább 5000 Ft, legfeljebb 30 000 Ft. A díjat a biztosítási intézkedést kérő előlegezi és a biztosítási intézkedés elrendelése esetén az adós, minden más esetben a végrehajtást kérő viseli. A végrehajtási díjat végrehajtási költségként kell behajtani. A 44. § (1) bekezdése értelmében az eljárási díj alapja a pénzkövetelésnek az eljárás megindításakor fennálló, járulékok nélkül számított értéke. Az 55. § (3) bekezdése értelmében a biztosítási intézkedés elrendelése iránti kérelem előterjesztéséért további díj- és illeték (ide nem értve a jogorvoslati eljárás illetékét) nem számítható fel.

A 43. § (2) bekezdés b) pontja alapján illetéket kell fizetni a közjegyző határozata ellen előterjesztett fellebbezés elbírálása iránti bírósági eljárásban. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (az "Illetéktv.") 47. § (2) bekezdése alapján ezen illeték összege 10 000 Ft.

Az Illetéktv. 42. § (1) bekezdés d) pontja alapján a bíróság által elrendelt végrehajtási eljárásban az illeték mértéke 1% (de legalább 5000 Ft, legfeljebb 350 000 Ft), ha pedig a végrehajtás foganatosítása a törvényszéki végrehajtó feladatkörébe tartozik, úgy 3% (de legalább 8000 Ft, legfeljebb 15 000 Ft).

50. cikk (1) bekezdés o) pont – Az iratok fordítása céljából elfogadott nyelvek

A 655/2014/EU európai parlamenti és európai tanácsi rendelet 49. cikk (2) bekezdése alapján Magyarország nem kíván a magyaron kívül más nyelvet hivatalos nyelvként elismerni a számlazárolási végzésekkel összefüggésben. Minden más esetben a magyar eljárási szabályok a következő rendelkezéseket tartalmazzák a nyelvhasználattal kapcsolatban.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a "Vht.") 9. § alapján azokra az eljárási kérdésekre, amelyeket a Vht. külön nem szabályoz, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a "Pp.") és a végrehajtásáról szóló jogszabályok - a polgári nemperes eljárás sajátosságaiból eredő eltérésekkel - megfelelően irányadók. A Pp. 6.§ (1) bekezdése alapján a bírósági eljárás nyelve a magyar; a magyar nyelv nem tudása miatt azonban senkit hátrány nem érhet. A (2) bekezdés alapján továbbá a bírósági eljárásban - nemzetközi egyezményben meghatározott körben - mindenki jogosult anyanyelvét, regionális vagy nemzetiségi nyelvét használni. Az eljárás során alkalmazott tolmács költségeit az állam előlegezi, illetve viseli; a felmerülő fordítások költségeire - a bírósági határozatok és megkeresések kivételével - a perköltségviselés általános szabályai az irányadóak (Pp. 78. § (4), (4a), (4b)). Általánosságban, a perköltségeket a pervesztes fél viseli. A végrehajtási eljárás során felmerülő költségeket a végrehajtást kérő előlegezi, és az adós viseli a Vht. 34. § (1) bekezdése alapján.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 16/05/2017

Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés - Ausztria


50. cikk (1) bekezdés a) pont – A számlazárolási végzés kibocsátására illetékes bíróságok

50. cikk (1) bekezdés b) pont – A számlainformációk beszerzésére illetékesként kijelölt hatóság

50. cikk (1) bekezdés c) pont – A számlainformációk beszerzésének módszerei

50. cikk (1) bekezdés d) pont – A bíróságok, amelyeknél a számlazárolási végzés iránti kérelmet elutasító határozattal szembeni fellebbezést elő kell terjeszteni

50. cikk (1) bekezdés e) pont – A számlazárolási végzés és az egyéb iratok átvétele, továbbítása és kézbesítése tekintetében illetékesként kijelölt hatóságok

50. cikk (1) bekezdés f) pont – A számlazárolási végzés végrehajtására illetékes hatóság

50. cikk (1) bekezdés g) pont – A közös és kedvezményezett (letéti) számlák zárolhatóságának mértéke

50. cikk (1) bekezdés h) pont – A lefoglalás alól mentes összegekre vonatkozó szabályok

50. cikk (1) bekezdés i) pont – A díjak, ha a bankok jogosultak ezeket felszámolni az egyenértékű tagállami végzések alkalmazásáért vagy a számlainformációk biztosításáért, és melyik felet terheli e díjak megfizetésének kötelezettsége

50. cikk (1) bekezdés j) pont – A számlazárolási végzés feldolgozásában vagy végrehajtásában érintett hatóság vagy egyéb szerv által felszámított díjak táblázata vagy az alkalmazandó díjakat megállapító egyéb szabályok

50. cikk (1) bekezdés k) pont – Az egyenértékű tagállami végzések rangsora, amennyiben fennáll

50. cikk (1) bekezdés l) pont – A jogorvoslatra illetékes bíróság vagy végrehajtó hatóság

50. cikk (1) bekezdés m) pont – A bíróságok, amelyeknél a fellebbezést elő kell terjeszteni, valamint a fellebbezés előterjesztésének esetlegesen előírt határideje

50. cikk (1) bekezdés n) pont – Az eljárási illetékek

50. cikk (1) bekezdés o) pont – Az iratok fordítása céljából elfogadott nyelvek

50. cikk (1) bekezdés a) pont – A számlazárolási végzés kibocsátására illetékes bíróságok

A bécsi belvárosi kerületi bíróság (Bezirksgericht Innere Stadt Wien) rendelkezik hatáskörrel arra, hogy az ideiglenes számlazárolást elrendelő eljárás megindítása előtt az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzésről szóló rendelet 6. cikkének (4) bekezdése értelmében vett közokiratban meghatározott követelések tekintetében ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzést állítson ki.

Más ügyekben az a kiállítandó ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzéssel kapcsolatos végrehajtási eljárást folytató bíróság rendelkezik hatáskörrel, amelyik előtt az első kérelem idején az ügy folyamatban van.

50. cikk (1) bekezdés b) pont – A számlainformációk beszerzésére illetékesként kijelölt hatóság

Amennyiben az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzéssel kapcsolatos eljárás Ausztrián kívül van folyamatban, a számlainformációk Ausztriában történő beszerzésére illetékes hatóság az a kerületi bíróság, amelyik az adós lakóhelye (Wohnsitz) vagy a szokásos tartózkodási helye (gewöhnlicher Aufenthalt) szerinti kerületben illetékes.

Ha az adós nem rendelkezik Ausztriában lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel, az illetékes hatóság a bécsi belvárosi kerületi bíróság (lásd fent az 50. cikk (1) bekezdésének a) pontjánál). A bécsi belvárosi kerületi bíróság elérhetőségei itt találhatóak:

Ha az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés kiállítására irányuló eljárás egy Ausztrián kívüli bíróság előtt van folyamatban, ez a bíróság is illetékes a számlainformációk beszerzésére.

50. cikk (1) bekezdés c) pont – A számlainformációk beszerzésének módszerei

A kötelezéssel egyidejűleg a bíróság in personam végzést állít ki. A bíróság az adóst valamennyi belföldi bankszámlája bejelentésére kötelezi. Ezen túlmenően megtiltja az adósnak, hogy az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés hatálya alá tartozó belföldi bankszámláin tartott pénzeszközöket elidegenítse, a végzés által zárolandó összeg erejéig. A bírósági végzésnek utasítania kell az adóst arra, hogy valamennyi beszedési megbízást és rendszeres átutalási megbízást, amelyek alapján a zárolandó számlát összegekkel terhelik meg, szüntesse meg olyan mértékig, amilyen mértékig azok veszélyeztetik az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés által zárolandó összeg behajthatóságát, és nem fedezhetőek a zárolás alól mentes összegekkel.

50. cikk (1) bekezdés d) pont – A bíróságok, amelyeknél a számlazárolási végzés iránti kérelmet elutasító határozattal szembeni fellebbezést elő kell terjeszteni

Bármilyen fellebbezéssel kapcsolatos határozatot annak a bíróságnak kell meghoznia, amely az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzést kibocsátotta. Az ilyen jogorvoslat iránti kérelmeket e bírósághoz kell benyújtani (lásd fent az 50. cikk (1) bekezdésének a) pontjánál).

50. cikk (1) bekezdés e) pont – A számlazárolási végzés és az egyéb iratok átvétele, továbbítása és kézbesítése tekintetében illetékesként kijelölt hatóságok

10. cikk (2) bekezdés, harmadik franciabekezdés: A végrehajtás helye szerinti tagállam illetékes hatósága a bécsi belvárosi kerületi bíróság.

23. cikk (3) bekezdés: Ha Ausztria mindössze a végrehajtás helye szerinti tagállam, a bécsi belvárosi kerületi bíróság az az illetékes hatóság, amelynek a dokumentumokat továbbítani kell.

Ha a végzést Ausztriában bocsátják ki, a továbbításra a kibocsátó bíróság illetékes. A bécsi belvárosi kerületi bíróság illetékes azon ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés kibocsátására, amelyet még azt megelőzően kérelmeztek, hogy az ügy érdemére vonatkozó eljárás megindult, vagy azt követően kérelmeztek, hogy ez az eljárás jogerős határozattal lezárult, de még azt megelőzően, hogy a végrehajtás megkezdődött volna. Más ügyekben az a kerületi bíróság (Bezirksgericht) vagy regionális bíróság (Landesgericht) rendelkezik hatáskörrel, amely előtt a kiállítandó ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzéssel kapcsolatos érdemi eljárás vagy végrehajtási eljárás folyamatban van az első kérelem idején.

23. cikk (5) és (6) bekezdés, valamint 27. cikk (2) bekezdés: Amennyiben az ideiglenes számlazárolást elrendelő végzést Ausztriában bocsátották ki, a végrehajtás tekintetében illetékes hatóság a végzést kibocsátó bíróság. (A végzést kibocsátó bíróságra nézve lásd a 23. cikk (3) bekezdésével kapcsolatos választ.)

Amennyiben az ideiglenes számlazárolást elrendelő végzést nem Ausztriában bocsátották ki, a végrehajtásra a bécsi belvárosi kerületi bíróság illetékes.

25. cikk (3) bekezdés: Ebben az esetben a nyilatkozatot a bécsi belvárosi kerületi bíróságnak kell továbbítani.

28. cikk (3) bekezdés: Ebben az esetben a dokumentumokat a bécsi belvárosi kerületi bíróságnak kell továbbítani.

36. cikk (5) bekezdés: Ebben az esetben a határozatot a bécsi belvárosi kerületi bíróságnak kell továbbítani.

50. cikk (1) bekezdés f) pont – A számlazárolási végzés végrehajtására illetékes hatóság

Amennyiben az ideiglenes számlazárolást elrendelő végzést Ausztriában bocsátották ki, a végzést kiállító bíróság felelős a végrehajtásért is.

Amennyiben az ideiglenes számlazárolást elrendelő végzést egy másik tagállamban bocsátották ki, a végrehajtásra a bécsi belvárosi kerületi bíróság illetékes.

50. cikk (1) bekezdés g) pont – A közös és kedvezményezett (letéti) számlák zárolhatóságának mértéke

Egynél több számlatulajdonos esetében, amennyiben mindegyik tulajdonos egyénileg használhatja a számlát, mint az olyan számlák esetében, amelyek vonatkozásában bármelyik számlatulajdonosnak önálló rendelkezési joga van (ún. „Oder-Konto”), a követelés összege akkor is sikeresen zárolható, ha az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzést csak az egyik számlatulajdonos ellen bocsátották ki, mert az adós önállóan eljárva is kiegyenlítheti a tartozást.

Amennyiben azonban az összes számlatulajdonos beleegyezése szükséges bármely ügylet végrehajtásához, mint az olyan számlák esetében, amelyek vonatkozásában mindkét vagy valamennyi számlatulajdonosnak együttes aláírási joga van (ún. „Und-Konto”), a zárolásra csak akkor kerülhet sor, ha az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzést valamennyi számlatulajdonos ellen kibocsátották (vagyis olyan esetben, amikor valamennyi számlatulajdonos együttes felelőséggel tartozik).

Ha az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés kibocsátására irányuló eljárást letéti számla (Treuhandkonto) jogosultja, mint adós ellen indították meg, a vagyonkezelő a végrehajtási törvénykönyv (Exekutionsordnung) 37. szakasza értelmében ellentmondással élhet. A számlát kezelő személy ellentmondása azt érvényesíti, hogy bár a számla az adós tulajdonában van, nem képezi a számlajogosult vagyoni eszközeinek részét, és ezért nem tartozik a hitelező követelésének kielégítésére rendelkezésre álló pénzeszközök közé.

50. cikk (1) bekezdés h) pont – A lefoglalás alól mentes összegekre vonatkozó szabályok

A követelés érvényesítése érdekében alkalmazandó zárolás elleni védelemre vonatkozó szabályokat a végrehajtási törvénykönyv 290. és azt követő szakaszai tartalmazzák, valamint az ugyanezen törvénykönyv 292i. szakaszában foglalt számlák kapcsolódó védelmére vonatkozó szabályok. E kötelező erejű jogszabályok a A link új ablakot nyit meghttp://www.ris.bka.gv.at/ linken találhatók.

A rendszeres javadalmazás és nyugdíjkifizetések csak korlátozott mértékben zárolhatók; a követelés nem zárolható részének („létminimum” (Existenzminimum)) mértéke a kifizetések összegétől és az adós tartási kötelezettségeinek számától függ. Ezek az évente növelt összegek a Szövetségi Igazságügyi Minisztérium honlapján közzétett táblázatokban találhatók meg (A link új ablakot nyit meghttps://www.justiz.gv.at/web2013/home/buergerservice/publikationen/arbeitgeber_als_drittschuldner_-_informationsbroschuere_und_existenzminimumtabellen~2c9484852308c2a60123ec387738064b.de.html?highlight=true).

A végrehajtási törvénykönyv „számlavédelemre” vonatkozó 292i. szakaszában foglalt szabály célja annak a kockázatnak az elkerülése, hogy a zárolásra rendelkezésre álló összegek levonása után a számlára átutalt létminimumot újra zárolni lehessen. Ha az adós csak korlátozott mértékben zárolható számlájára befizetések történnek, a zárolást fel kell függeszteni amennyiben a számlaegyenleg megegyezik a jövedelem zárolás alól mentes részével a zárolás időpontjától a következő fizetési napig.

A végrehajtási törvénykönyv 290. szakasza értelmében vannak a zárolás alól teljes mértékben mentes összegek. Ezek a következő kifizetési kategóriákat ölelik fel:

1. kiadások kifizetése, amennyiben ezek a szakmai feladatok ellátása során ténylegesen felmerült többletkiadásokat ellentételezik;

2. jogszabály értelmében fizikai vagy szellemi fogyatékosságból, kiszolgáltatott helyzetből vagy eltartotti helyzetből fakadó többletkiadások fedezésére fizetendő juttatások és támogatások;

3. természetbeni ellátásokra való jogosultság, jogszabályban előírt társadalombiztosítás keretében felmerült költségtérítések, valamint kezelési költségekkel kapcsolatos kiadások tekintetében visszatérített összegek és kifizetett költségek;

4. jogszabályban előírt családi támogatások.

A zárolás alóli mentesség nem alkalmazható, ha a végrehajtás olyan követelésre irányul, amelyet az adott típusú kifizetés révén kellene kielégíteni.

Az adósnak kérelmet kell benyújtania a számlazárolást elrendelő végzés alóli mentesülés érdekében.

50. cikk (1) bekezdés i) pont – A díjak, ha a bankok jogosultak ezeket felszámolni az egyenértékű tagállami végzések alkalmazásáért vagy a számlainformációk biztosításáért, és melyik felet terheli e díjak megfizetésének kötelezettsége

A bankok 25 EUR fix összegű díjra jogosultak az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés végrehajtásáért, akárcsak az ideiglenes intézkedés (einstweilige Verfügung) végrehajtásáért, amely az osztrák jog értelmében azzal egyenértékű eszköz.

A bank kérelmére a bíróság elrendeli, hogy a hitelező térítse meg a költségeket a banknak.

50. cikk (1) bekezdés j) pont – A számlazárolási végzés feldolgozásában vagy végrehajtásában érintett hatóság vagy egyéb szerv által felszámított díjak táblázata vagy az alkalmazandó díjakat megállapító egyéb szabályok

A számlazárolási végzés feldolgozásáért vagy végrehajtásáért, illetve a számlainformációk rendelkezésre bocsátásáért külön díjat nem számolnak fel.

50. cikk (1) bekezdés k) pont – Az egyenértékű tagállami végzések rangsora, amennyiben fennáll

Az osztrák végrehajtási jogban a követelések biztosítására szolgáló eszközök alapvetően a végrehajtási biztosítékok (Exekution zur Sicherstellung) és az ideiglenes intézkedések (einstweilige Verfügungen).

A végrehajtási biztosíték (a végrehajtási törvénykönyv 370. és azt követő szakaszai) célja a hitelezői követelés azt megelőzően történő biztosítása, hogy a követelés jogerőssé válik, majd végrehajtásra kerül. A végrehajtási biztosítékhoz – az ideiglenes intézkedéssel szemben – léteznie kell egy olyan okiratnak, amely jogcímet ruház át, de még nem végrehajtható. A végrehajtási biztosítékra kizárólag pénzkövetelés kielégítése esetén kerülhet sor. A végrehajtási törvénykönyv 374. szakaszának (1) bekezdésében felsorolt végrehajtási biztosítékok egyik formája a követelések zálogosítása (Pfändung von Forderungen), amikor a hitelező zálogjogot kap (Pfandrecht).

A végrehajtási biztosíték érvényesítésekor a hitelező zálogjogot szerez. Az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzésről szóló rendelet 32. cikke értelmében a számlazárolási végzésnek a végrehajtás helye szerinti tagállamban a hasonló nemzeti végzéssel (amennyiben ilyen létezik) azonos rendűnek kell lennie. Ezért az osztrák eszközökkel való párhuzamosság fenntartása érdekében az osztrák jog úgy rendelkezik, hogy az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés zálogjogot keletkeztet abban az esetben, ha a hitelező már rendelkezik bírósági határozattal, egyezséggel vagy közokirattal. A zálogjog létesítéséről a bankot és az adóst tájékoztatni kell, ezáltal megvalósul az összhang a végrehajtási biztosítékkal.

A pénzkövetelések biztosítására irányuló ideiglenes intézkedések (a végrehajtási törvénykönyv 378. és azt követő szakaszai) esetében nem kerül sor zálogjog vagy meghatározott rangsor létesítésére. A kockázatnak kitett félnek nem kell jogcímet átruházó okirattal rendelkeznie ahhoz, hogy sikeresen kérelmezze az ideiglenes intézkedés kibocsátását.

50. cikk (1) bekezdés l) pont – A jogorvoslatra illetékes bíróság vagy végrehajtó hatóság

Bármilyen jogorvoslattal kapcsolatos határozatot annak a bíróságnak kell meghoznia, amely az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzést kibocsátotta. Az ilyen jogorvoslat iránti kérelmeket e bírósághoz kell benyújtani (lásd fent az 50. cikk (1) bekezdésének a) pontjánál).

34. cikk (1) és (2) bekezdés: Amennyiben az ideiglenes számlazárolást elrendelő végzést egy másik tagállamban bocsátották ki, a jogorvoslati eljárásra a bécsi belvárosi kerületi bíróság rendelkezik hatáskörrel. Az ilyen jogorvoslat iránti kérelmeket e bírósághoz kell benyújtani.

50. cikk (1) bekezdés m) pont – A bíróságok, amelyeknél a fellebbezést elő kell terjeszteni, valamint a fellebbezés előterjesztésének esetlegesen előírt határideje

A rendelet 33., 34. vagy 35. cikke szerinti határozatok elleni fellebbezés formája az ún. „Rekurs”. Az ilyen fellebbezést a vitatott végzést hozó bíróságnál kell benyújtani 14 napon belül, és ahhoz a regionális vagy felsőbb regionális bírósághoz kell címezni, amelynek illetékességi területén az érintett kerületi vagy regionális bíróság található. A fellebbezést ügyvédnek ellenjegyeznie kell.

A fellebbezési határidő a vitatott határozat írásbeli változatának kézbesítésekor veszi kezdetét.

50. cikk (1) bekezdés n) pont – Az eljárási illetékek

Az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés kibocsátásáért csak akkor kell díjat fizetni, ha a végzés iránti kérelmet nem polgári peres eljárás során nyújtják be. A díjakra vonatkozó rendelkezések a bírósági illetékekről szóló törvényben Gerichtsgebührengesetz) az I. díjtétel, 2. megjegyzés, 2. díjtétel, 1a. megjegyzés és 3. díjtétel, 1a. megjegyzés alatt találhatók. A fizetendő díj összege a követelés összegén alapul, és fele a polgári peres eljárásokban fizetendő átalánydíjnak. A jogszabályi rendelkezések és a táblázatok a http://www.ris.bka.gv.at linken találhatók.

A szóban forgó bírósági illetékek átalánydíjak. A jogorvoslati eljárásokra vonatkozóan nincs külön díjjegyzék.

50. cikk (1) bekezdés o) pont – Az iratok fordítása céljából elfogadott nyelvek

Nincs ilyen.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 25/02/2020

Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés - Finnország


50. cikk (1) bekezdés a) pont – A számlazárolási végzés kibocsátására illetékes bíróságok

50. cikk (1) bekezdés b) pont – A számlainformációk beszerzésére illetékesként kijelölt hatóság

50. cikk (1) bekezdés c) pont – A számlainformációk beszerzésének módszerei

50. cikk (1) bekezdés d) pont – A bíróságok, amelyeknél a számlazárolási végzés iránti kérelmet elutasító határozattal szembeni fellebbezést elő kell terjeszteni

50. cikk (1) bekezdés e) pont – A számlazárolási végzés és az egyéb iratok átvétele, továbbítása és kézbesítése tekintetében illetékesként kijelölt hatóságok

50. cikk (1) bekezdés f) pont – A számlazárolási végzés végrehajtására illetékes hatóság

50. cikk (1) bekezdés g) pont – A közös és kedvezményezett (letéti) számlák zárolhatóságának mértéke

50. cikk (1) bekezdés h) pont – A lefoglalás alól mentes összegekre vonatkozó szabályok

50. cikk (1) bekezdés i) pont – A díjak, ha a bankok jogosultak ezeket felszámolni az egyenértékű tagállami végzések alkalmazásáért vagy a számlainformációk biztosításáért, és melyik felet terheli e díjak megfizetésének kötelezettsége

50. cikk (1) bekezdés j) pont – A számlazárolási végzés feldolgozásában vagy végrehajtásában érintett hatóság vagy egyéb szerv által felszámított díjak táblázata vagy az alkalmazandó díjakat megállapító egyéb szabályok

50. cikk (1) bekezdés k) pont – Az egyenértékű tagállami végzések rangsora, amennyiben fennáll

50. cikk (1) bekezdés l) pont – A jogorvoslatra illetékes bíróság vagy végrehajtó hatóság

50. cikk (1) bekezdés m) pont – A bíróságok, amelyeknél a fellebbezést elő kell terjeszteni, valamint a fellebbezés előterjesztésének esetlegesen előírt határideje

50. cikk (1) bekezdés n) pont – Az eljárási illetékek

50. cikk (1) bekezdés o) pont – Az iratok fordítása céljából elfogadott nyelvek

50. cikk (1) bekezdés a) pont – A számlazárolási végzés kibocsátására illetékes bíróságok

Helsinki Körzeti Bíróság

Porkkalankatu 13

FI – 00180 Helsinki

Postai cím:

Pf. 650

FI – 00181 Helsinki

Tel.: +358 2956 44200 (központi szám)

Fax: +358 29 2956 44218

E-mail: A link új ablakot nyit meghelsinki.ko@oikeus.fi

50. cikk (1) bekezdés b) pont – A számlainformációk beszerzésére illetékesként kijelölt hatóság

A számlainformációk beszerzésére illetékes hatóság a végrehajtó. A számlainformációk beszerzése iránti kérelem közvetlenül a végrehajtóhoz vagy az Országos Végrehajtási Hivatalhoz (Valtakunnanvoudinvirasto) nyújtható be, amely azt továbbítja a végrehajtónak.

Az Országos Végrehajtási Hivatal elérhetősége:

Országos Végrehajtási Hivatal

számlazárolási végzés

Pf. 330

FI-20101 Turku

Finnország

Tel.: +358 29 2956 65150

Fax: +358 29 2956 65159

E-mail: A link új ablakot nyit megvvv@oikeus.fi

A végrehajtók elérhetősége:

A végrehajtók végrehajtói irodákban dolgoznak. Ezeknek az irodáknak a neve és elérhetőségei finn, svéd és egyes esetekben angol nyelven elérhetők az Igazságügyi Minisztérium által fenntartott honlaponA link új ablakot nyit meghttps://oikeus.fi/fi/.

50. cikk (1) bekezdés c) pont – A számlainformációk beszerzésének módszerei

A finn jog szerint a számlainformációk megszerzésének rendelkezésre álló módszere a rendelet 14. cikke (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott módszer (a finn területen található valamennyi bank köteles az információs hatóság (azaz a végrehajtó) kérésére közölni, hogy az adós vezet-e nála számlát).

50. cikk (1) bekezdés d) pont – A bíróságok, amelyeknél a számlazárolási végzés iránti kérelmet elutasító határozattal szembeni fellebbezést elő kell terjeszteni

A Helsinki Körzeti Bíróság határozata ellen a Helsinki Fellebbviteli Bírósághoz lehet fellebbezni. A fellebbezést a Helsinki Fellebbviteli Bíróságnak kell címezni és annak a körzeti bíróságnak a hivatalához kell benyújtani, amelyik a határozatot hozta, azaz a Helsinki Körzeti Bírósághoz. A Helsinki Körzeti Bíróság elérhetőségeit lásd az 50. cikk (1) bekezdésének a) pontjában.

50. cikk (1) bekezdés e) pont – A számlazárolási végzés és az egyéb iratok átvétele, továbbítása és kézbesítése tekintetében illetékesként kijelölt hatóságok

10. cikk (2) bekezdés: A számlazárolási végzés visszavonására vagy hatályon kívül helyezésére illetékes hatóság a végrehajtó. A visszavonási formanyomtatvány közvetlenül a végrehajtóhoz vagy az Országos Végrehajtási Hivatalhoz (Valtakunnanvoudinvirasto) küldhető, amely továbbítja azt a végrehajtónak (lásd az 50. cikk (1) bekezdésének b) pontját).

23. cikk (3) bekezdés: Ha a számlazárolási végzést Finnországban bocsátották ki (Finnország a származási állam), a kibocsátó bíróság (azaz a Helsinki Körzeti Bíróság) felelős a rendelet 23. cikkének (3) bekezdésében említett iratok továbbításáért (lásd az 50. cikk (1) bekezdésének a) pontját).

Ha a számlazárolási végzést Finnországban kell végrehajtani (Finnország a végrehajtás helye szerinti állam), a végrehajtó a végrehajtás helye szerinti állam illetékes hatósága. A végrehajtáshoz szükséges iratok közvetlenül a végrehajtóhoz vagy az Országos Végrehajtási Hivatalhoz (Valtakunnanvoudinvirasto) küldhetők, amely továbbítja azokat a végrehajtónak (lásd az 50. cikk (1) bekezdésének f) pontját).

23. cikk (5) bekezdés: Lásd az 50. cikk (1) bekezdésének f) pontjához tartozó választ.

23. cikk (6) bekezdés: Lásd az 50. cikk (1) bekezdésének f) pontjához tartozó választ.

23. cikk (3) bekezdés: A számlazárolási végzés végrehajtásáért felelős végrehajtó kibocsátja a pénzeszközök zárolására vonatkozó, a 25. cikkben említett értesítést, és továbbítja azt a számlazárolási végzést kibocsátó bíróságnak és a hitelezőnek.

27. cikk (2) bekezdés: A zárolandó összeget meghaladóan zárolt összegek felszabadításáért felelős illetékes hatóság a számlazárolási végzés végrehajtásáért felelős végrehajtó. A zárolandó összeget meghaladóan zárolt összegek felszabadítására irányuló kérelmet közvetlenül a 25. cikkben hivatkozott nyilatkozatot kibocsátó végrehajtóhoz vagy az Országos Végrehajtási Hivatalhoz (Valtakunnanvoudinvirasto) küldhető, amely továbbítja azt a végrehajtónak (lásd az 50. cikk (1) bekezdésének b) pontját).

28. cikk (3) bekezdés: Amennyiben Finnország a származási ország, a kézbesítés kezdeményezéséért és a 28. cikk (1) bekezdésében említett iratoknak az adós lakóhelye vagy székhelye szerinti tagállam illetékes hatósága részére történő továbbításáért a számlazárolási végzést kibocsátó bíróság, azaz a Helsinki Körzeti Bíróság a felelős.

Ha az adós Finnországban rendelkezik lakóhellyel vagy székhellyel, a kézbesítés tekintetében illetékes hatóság attól függ, hogy a zárolandó bankszámlák Finnországban találhatók-e. Ha a zárolandó bankszámlák Finnországban találhatók, a kézbesítés tekintetében illetékes hatóság a végrehajtó. Ebben az esetben a kézbesítendő iratokat vagy közvetlenül a végrehajtónak, vagy az Országos Végrehajtási Hivatalnak (Valtakunnanvoudinvirasto) lehet megküldeni, amely továbbítja azokat a végrehajtónak. Ha a zárolandó számlák bármelyike nem Finnországban található, a kézbesítés tekintetében illetékes hatóság a Helsinki Körzeti Bíróság.

36. cikk (5) bekezdés, második albekezdés: A jogorvoslatról szóló határozat végrehajtására hatáskörrel rendelkező hatóság a végrehajtó. A jogorvoslatról szóló határozat közvetlenül a végrehajtóhoz vagy az Országos Végrehajtási Hivatalhoz (Valtakunnanvoudinvirasto) küldhető meg, amely azt továbbítja a végrehajtónak.

50. cikk (1) bekezdés f) pont – A számlazárolási végzés végrehajtására illetékes hatóság

Finnországban a végrehajtó a biztosítási intézkedések végrehajtására illetékes hatóság. Ha a végrehajtás helye szerinti állam Finnország, a rendelet 23. cikkének (3) bekezdésében hivatkozott, a végrehajtáshoz szükséges okiratokat vagy közvetlenül a végrehajtónak, vagy az Országos Végrehajtási Hivatalnak (Valtakunnanvoudinvirasto) lehet megküldeni, amely továbbítja azokat a végrehajtónak. (lásd 50. cikk (1) bekezdés b) pontja)

50. cikk (1) bekezdés g) pont – A közös és kedvezményezett (letéti) számlák zárolhatóságának mértéke

Az ingó vagyon, például a bankszámlán tartott pénz lefoglalására a végrehajtásról szóló törvény (705/2007) 8. fejezetének 7. szakasza alapján kerül sor, adott esetben figyelembe véve a zár alá vételről szóló 4. fejezet rendelkezéseit.

A végrehajtásról szóló törvény 4. fejezetének 11. szakasza szerint az adós és egy harmadik személy által közösen birtokolt ingó vagyont úgy kell tekinteni, hogy azt egyenlő részben tulajdonolják, kivéve, ha a harmadik személy bizonyítja, vagy másként nyilvánvaló, hogy ő a vagyon kizárólagos tulajdonosa, vagy a vagyon nagyobb része a tulajdonában áll. A tulajdonjogra vonatkozó ezen feltételezés alapján az adós és egy harmadik személy által közösen vezetett számlán lévő pénzeszközök fele az adós tulajdonát képezi, ami azt jelenti, hogy ez a fele zárolási intézkedés tárgyát képezheti (mínusz a 31. cikk szerinti zárolás alól mentes összegek).

A közös tulajdon feltételezése azonban nem lehet alkalmazható, ha bebizonyosodik, hogy az eszközök valójában teljes egészében az adós vagy a harmadik személy tulajdonában vannak, vagy nem egyenlő részesedéssel rendelkeznek azokban. Azoknak a harmadik feleknek, akik állításuk szerint kizárólagos tulajdonosaik vagy az eszközök több mint felével rendelkeznek, állításukat alá kell támasztaniuk.

Végrehajtásról szóló törvény: A link új ablakot nyit meghttp://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070705

50. cikk (1) bekezdés h) pont – A lefoglalás alól mentes összegekre vonatkozó szabályok

A végrehajtásról szóló törvény 4. fejezete 21. szakasza (1) bekezdésének 6. pontja szerint a természetes személy adós esetében az adós készpénzvagyona vagy a 48. szakaszban említett egyéb vagyona védett része másfélszeresének megfelelő összeget külön kell választani a zárolástól egy hónapig, kivéve, ha az adós más megfelelő jövedelemmel rendelkezik.

A 4. fejezet 48. szakaszának (3) bekezdésével összhangban a védett rész összegét az Igazságügyi Minisztérium rendelete évente felülvizsgálja az Országos Nyugdíjindexről szóló törvényben (456/2001) foglaltak szerint. Az időszakosan fizetett bérek vagy keresetek letiltásában a védett részt meghatározó 1123/2019. (VI. 2020.) IM rendelet 1. szakasza szerint a kötelezettet megillető védett rész a következő munkabér vagy munkabér kifizetésének napjáig maga az adós esetében naponta 22,63 euró, az eltartott házastárs, gyermek vagy házastárs gyermeke esetében pedig napi 8,12 euró. A védett rész kiszámítása céljából egy hónap 30 napnak felel meg.

A házastárs a házassággal egyenértékű kapcsolatban élő házas vagy nem házas élettársat jelenti. A tartásra kötelezett által eltartottnak tekintett személyek olyan személyek, akiknek a jövedelme alacsonyabb, mint a kötelezettre és egy hasonló helyzetben lévő gyermekre számított védett rész, függetlenül attól, hogy a másik élettárs részt vesz-e a gyermek tartásában. A kötelezett által fizetett tartást a végrehajtásról szóló törvény 4. fejezetének 51-53. szakasza szerint lehet figyelembe venni.

A fenti összeg az adós kérelme nélkül mentesül a lefoglalás alól; a számlazárolási végzésért és az ilyen összegek mentesítéséért felelős végrehajtónak ezért a rendelet 31. cikkének (2) bekezdése értelmében saját kezdeményezésére mentesítenie kell a szóban forgó összeget a zárolás alól.

50. cikk (1) bekezdés i) pont – A díjak, ha a bankok jogosultak ezeket felszámolni az egyenértékű tagállami végzések alkalmazásáért vagy a számlainformációk biztosításáért, és melyik felet terheli e díjak megfizetésének kötelezettsége

A finn jogszabályok értelmében a bankok nem számíthatnak fel díjat az egyenértékű tagállami végzések alkalmazásáért, illetve a számlainformációk biztosításárért.

50. cikk (1) bekezdés j) pont – A számlazárolási végzés feldolgozásában vagy végrehajtásában érintett hatóság vagy egyéb szerv által felszámított díjak táblázata vagy az alkalmazandó díjakat megállapító egyéb szabályok

A végrehajtók 225 euró összegű díjat számítanak fel a számlazárolási végzés végrehajtásáért. A díjat a végrehajtási díjról szóló törvény (34/1995) 2. szakaszának (5) bekezdése és a végrehajtási díjról szóló rendelet (35/1995) 5. szakasza (1) bekezdésének 3. pontja szabályozza. A végrehajtási díjról szóló törvény 4. szakaszának (3) bekezdése értelmében a díj csak a kérelmezőre terhelhető, az adósra nem.

A végrehajtó által a rendelet 14. cikke szerinti számlainformációk beszerzésére irányuló eljárás során tett intézkedésekért díj nem számítható fel.

50. cikk (1) bekezdés k) pont – Az egyenértékű tagállami végzések rangsora, amennyiben fennáll

A finn jog szerinti biztosítási intézkedések nem nyújtanak elsőbbséget a zár alá vételhez képest. A jogalap a végrehajtási törvénykönyv 4. fejezetének 43. szakasza, amely kimondja, hogy a lefoglalás vagy más biztosítási intézkedés nem akadályozza meg a zár alá vételt.

50. cikk (1) bekezdés l) pont – A jogorvoslatra illetékes bíróság vagy végrehajtó hatóság

33. cikk (1) bekezdés: Helsinki Körzeti Bíróság Az elérhetőségekért lásd az 50. cikk (1) bekezdésének a) pontját.

34. cikk (1) bekezdés: A végrehajtó. A jogorvoslati kérelmet közvetlenül a végrehajtóhoz vagy az Országos Végrehajtási Hivatalhoz (Valtakunnanvoudinvirasto) lehet benyújtani, amely azt továbbítja a végrehajtónak. Az elérhetőségekért lásd az 50. cikk (1) bekezdésének b) pontját.

34. cikk (2) bekezdés: Helsinki Körzeti Bíróság Az elérhetőségekért lásd az 50. cikk (1) bekezdésének a) pontját.

50. cikk (1) bekezdés m) pont – A bíróságok, amelyeknél a fellebbezést elő kell terjeszteni, valamint a fellebbezés előterjesztésének esetlegesen előírt határideje

A Helsinki Körzeti Bíróság fellebbezésről hozott határozata ellen a Helsinki Fellebbviteli Bírósághoz lehet fellebbezni. A fellebbezést a Helsinki Fellebbviteli Bíróságnak kell címezni és annak a körzeti bíróságnak a hivatalához kell benyújtani, amelyik a határozatot hozta, azaz a Helsinki Körzeti Bírósághoz.

A fellebbezés benyújtásának határideje a körzeti bíróság határozatának kihirdetésétől vagy a felek rendelkezésére bocsátásától számított 30 nap. A fellebbezést legkésőbb a határidő lejártának napján, a hivatali idő végéig kell megküldeni a körzeti bíróság hivatalának. A hivatali idő vége 16 óra 15 perc.

A végrehajtó jogorvoslat tárgyában hozott határozata ellen a végrehajtásról szóló törvény 11. fejezetének 2. szakasza alapján a végrehajtási jogorvoslatot elbíráló körzeti bírósághoz lehet fellebbezni. A körzeti bírósághoz címzett jogorvoslati kérelmet a határozatot hozó végrehajtó irodájának kell megküldeni. A végrehajtó elérhetőségeiért lásd az 50. cikk (1) bekezdésének b) pontját.

A végrehajtási fellebbezéseket az Åland-szigetek, Helsinki, Länsi-Uusimaa, Oulu, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Päijät-Häme és Varsinais-Suomi körzeti bíróságai bírálják el. A fellebbezést az a körzeti bíróság tárgyalja, amelynek illetékességi területén a végrehajtási intézkedést végrehajtották. Az elérhetőségek megtalálhatók a A link új ablakot nyit meghttps://oikeus.fi/fi/weboldalon.

A fellebbezés benyújtására háromhetes határidő áll rendelkezésre. Ezt a háromhetes időszakot a határozat meghozatalának napjától kell számítani, amennyiben az érintett személyt előzetesen értesítették, vagy a határozat meghozatalakor jelen volt. Ellenkező esetben a fellebbezés benyújtására nyitva álló határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor az érintettet tájékoztatták a határozatról. A végrehajtásról szóló törvény 3. fejezete 39. szakaszának (2) bekezdése meghatározza, hogy mikor kell úgy tekinteni, hogy a címzettet tájékoztatták a postai úton vagy e-mailben elküldött határozatról. Ellenkező bizonyításig a kézbesítést három nappal az elektronikus üzenet elküldése után, vagy hét nappal az irat postai küldemények számára fenntartott helyen történő feladása vagy elhelyezése után kell teljesítettnek tekinteni. A dokumentumon fel kell tüntetni a feladás vagy a letétbe helyezés dátumát.

A fellebbezést legkésőbb a határidő lejártának napján, a hivatali idő végéig kell megküldeni a végrehajtó irodájának. A hivatali idő vége 16 óra 15 perc.

50. cikk (1) bekezdés n) pont – Az eljárási illetékek

A bírósági illetékeket és a fellebbezési illetékeket a bírósági illetékekről szóló törvény (1455/2015) szabályozza. A számlazárolási végzés iránti bírósághoz fordulás díja megegyezik a nemzeti jog szerinti biztosítási intézkedések feldolgozásának díjával. A bírósági illetékekről szóló törvény alapján az ilyen biztosítási intézkedések feldolgozásáért felszámított díjak jelenleg a kérelmező kérelmével vagy jogosultságával kapcsolatos főeljárás lefolytatásának díján alapulnak.

A díj mértéke tehát a számlazárolási végzéssel kapcsolatos ügy alapjául szolgáló főeljárástól függ. Amennyiben a főeljárás jogvita tárgyát képezte, a körzeti bíróságon a számlazárolási végzés iránti kérelem tárgyában folyó eljárás illetéke a bírósági illetékekről szóló törvény 2. szakasza értelmében legfeljebb 500 euró. A bírósági illetékek alacsonyabbak lehetnek, ha például a főeljárás a bírósági eljárásról szóló törvény 5. fejezetének 3. szakasza szerinti egyszerűsített eljárást foglal magában: az eljárási illeték összege 65,86 euró vagy 250 euró lehet attól függően, hogy a főeljárást hogyan bírálták el, és hogy az alperes megtámadta-e az ügyet.

A fellebbviteli bíróság eljárási illetéke legfeljebb 500 euró.

Az eljárási illetéket az eljárás befejezésekor, azaz az ügy bíróságon történő lezárásakor szedik be.

A számlazárolási végzéssel szembeni jogorvoslatért bírósági illetéket nem számítanak fel.

A bírósági illetékekről szóló törvény: A link új ablakot nyit meghttp://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455

50. cikk (1) bekezdés o) pont – Az iratok fordítása céljából elfogadott nyelvek

Finn, svéd és angol nyelven.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 23/11/2020