Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

  • Начало
  • ...
  • Европейска заповед за запор на банкови сметки

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Европейска заповед за запор на банкови сметки

Специфична информация за отделните държави и национални онлайн формуляри във връзка с Регламент № 655/2014


Какво представлява това?

Посредством европейската заповед за запор на банкови сметки (ЕЗЗБС) даден съд в една държава — членка на ЕС може да запорира средства в банковата сметка на длъжник в друга държава — членка на ЕС. Процедурата може да бъде използвана само при трансгранични дела, при които съдът, провеждащ процедурата, или местоживеенето на кредитора трябва да се намират в държава членка, различна от тази, в която длъжникът държи сметката си.

Процедурата улеснява събирането на вземания в ЕС.

Процедурата за получаване на ЕЗЗБС е уредена в Връзката отваря нов прозорецРегламент (ЕС) № 655/2014.

Тя представлява алтернатива на съществуващите правни процедури във всяка държава — членка на ЕС.

Процедурата се прилага от 18 януари 2017 г.

Предимства

Процедурата е бърза и се осъществява без информиране на длъжника (ex parte).

Този „ефект на изненадата“ пречи на длъжниците да преместват, укриват или разходват парите.

Процедурата във всички държави — членки на ЕС ли се прилага?

Не. Регламентът не се прилага в Дания. Това означава, че:

  • кредитори, установени в Дания, не могат да поискат издаването на ЕЗЗБС,
  • не може да бъде получена ЕЗЗБС по отношение на банкова сметка, намираща се в Дания.

Как се подава молба за издаване на ЕЗЗБС?

Можете да намерите всички формуляри на молби и допълнителна информация тук.

Можете да попълните всички формуляри онлайн.

Имайте предвид, че: не трябва да предоставите точна информация относно сметката, подлежаща на запор (т.е. номер на банкова сметка), ако не разполагате с такава информация – достатъчно е само да предоставите наименованието на банката, в която се държи сметката. Ако не знаете наименованието на банката, в която длъжникът държи сметката, можете съгласно Регламента да поискате от съда да предприеме действия за получаване на тази информация.

Съдържанието на всички формуляри, свързани с ЕЗЗБС, е уредено в Връзката отваря нов прозорецРегламент за изпълнение (ЕС) 2016/1823 на Комисията.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 01/02/2020