Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pangakontode Euroopa arestimismäärus

Määrusega nr 655/2014 seotud riigikohane teave ja elektroonilised vormid


Mis see on?

Pangakontode Euroopa arestimismäärus võimaldab ühe ELi liikmesriigi kohtul arestida vara, mis on võlgniku pangakontol mõnes muus ELi liikmesriigis. Seda menetlust saab kasutada ainult piiriüleste juhtumite korral: menetlust läbiviiv kohus või võlausaldaja elu- või asukoht peab olema muus liikmesriigis, kui selles, kus võlgniku pangakontot peetakse.

Nii muutub võlgade sissenõudmine ELis lihtsamaks.

Pangakontode Euroopa arestimismääruse saamise menetlus on sätestatud Lingil klikates avaneb uus akenmääruses (EL) nr 655/2014.

Tegemist on alternatiiviga igas ELi liikmesriigis kohaldatavatele kohtumenetlustele.

Seda kohaldatakse alates 18. jaanuarist 2017.

Eelised

Menetlus on kiire ja see viiakse läbi ilma võlgnikku teavitamata (ex parte menetlus).

Üllatusmoment hoiab ära selle, et võlgnikul oleks võimalik elukohta vahetada, end varjata või raha ära kulutada.

Kas menetlust kohaldatakse kõikides ELi liikmesriikides?

Ei. Määrust ei kohaldata Taanis ja Ühendkuningriigis.

See tähendab, et:

  • Taanis või Ühendkuningriigis elavad või asuvad võlausaldajad ei saa pangakontode Euroopa arestimismääruse taotlust esitada,
  • Taanis või Ühendkuningriigis peetava pangakonto suhtes ei ole võimalik arestimismäärust väljastada.

Kuidas taotlust esitada?

Kõik taotlusvormid ja rohkem teavet leiate siin.

Te võite täita kõik vormid internetis.

Pidage meeles: Te ei pea esitama arestitava pangakonto kohta täpseid andmeid (nt kontonumber), kui Te neid ei tea, piisab ainult selle panga nimest, kus kontot peetakse. Kui Te ei tea selle panga nime, kus võlgniku kontot peetakse, võite määruse kohaselt esitada kohtule taotluse selle väljaselgitamiseks.

Kõik arestimismääruse vormid on kehtestatud Lingil klikates avaneb uus akenkomisjoni rakendusmäärusega (EL) 2016/1823.


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.
Komisjon uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 19/02/2019