Formulieren voor een Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen


Nationale informatie en onlineformulieren betreffende Verordening (EU) nr. 655/2014


Verordening (EU) nr. 655/2014 betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen vergemakkelijkt de inning van schuldvorderingen in de EU.

Er wordt een nieuwe EU-procedure ingevoerd voor de bevriezing van tegoeden die op een bankrekening in een ander EU-land staan.

Die procedure kan worden toegepast in burgerlijke en handelszaken.

De verordening is van toepassing in alle EU-landen, met uitzondering van Denemarken.

Dit betekent:

 • dat schuldeisers die in Denemarken hun woonplaats hebben, niet kunnen verzoeken om een Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen (EAPO),
 • en dat u niet kunt verzoeken om een Europees bevel tot conservatoir beslag op een Deense bankrekening.

U kunt het EAPO alleen gebruiken in grensoverschrijdende zaken. De procedure kan alleen worden toegepast in grensoverschrijdende zaken waarbij de bankrekening van de schuldenaar wordt aangehouden in een ander land dan het land van het gerecht waarbij de procedure loopt of het land waar de schuldeiser zijn woonplaats heeft.

De verordening regelt de procedure voor de verkrijging/uitvoering van een EAPO.

Hoe kan ik een verzoek indienen?

Om de procedure te starten, moet u het EAPO-verzoekformulier invullen. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van alle relevante bewijsstukken.

Hieronder vindt u alle betrokken formulieren. U kunt ze downloaden of online invullen.

U kunt ook een ontwerpversie opslaan en downloaden.

Er zijn in totaal 9 EAPO-formulieren — de inhoud van de formulieren is vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1823 van de Commissie.

Naast de negen standaardformulieren is er een aanvullend niet-verplicht formulier ontwikkeld door het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken. Dit aanvullende formulier heeft tot doel de gerechten te helpen wanneer in een bepaalde zaak rekeninginformatie moet worden opgevraagd bij een andere autoriteit; het formulier kan hier Word (21 Kb) en worden geraadpleegd.

Andere EU-taalversies: BG Word (21 Kb) bg, CS Word (20 Kb) cs, DA Word (20 Kb) da, DE Word (21 Kb) de, EL Word (21 Kb) el, ES Word (21 Kb) es, ET Word (20 Kb) et, FI Word (20 Kb) fi, FR Word (20 Kb) fr, HR Word (20 Kb) hr, HU Word (21 Kb) hu, IT Word (20 Kb) it, LT Word (20 Kb) lt, LV Word (20 Kb) lv, MT Word (21 Kb) mt, NL Word (20 Kb) nl, PL Word (21 Kb) pl, PT Word (20 Kb) pt, RO Word (21 Kb) ro, SK Word (21 Kb) sk, SL Word (20 Kb) sl, SV Word (20 Kb) sv.

Kunnen schuldenaren een EAPO betwisten?

Ja. Aangezien het EAPO wordt uitgevaardigd zonder de schuldenaar te horen, biedt de verordening de schuldenaar een aantal ‘rechtsmiddelen’. Aldus kan de schuldenaar het EAPO of de wijze van uitvoering ervan betwisten.

Om een rechtsmiddel in te stellen, moet het verzoekformulier voor een rechtsmiddel worden ingevuld (formulier VII).

Beide partijen kunnen hoger beroep aantekenen tegen de beslissing over een rechtsmiddel met behulp van het formulier voor hoger beroep (formulier IX).

Indiening van formulieren bij de bevoegde autoriteit

Ingevulde formulieren moeten aan de betrokken bevoegde autoriteit worden toegezonden op de door die autoriteit voorgeschreven wijze. Meer informatie over de contactgegevens van de bevoegde autoriteiten, de relevante nationale wetgever enz. is te vinden in de rubriek Europese justitiële atlas. Deze pagina bevat speciale nationale informatiebladen, waarvan sommige informatie bevatten over de bevoegde autoriteiten waaraan ingevulde formulieren moeten worden toegezonden.

BELANGRIJK BERICHT OVER BIJLAGE I

Er zijn momenteel problemen bij het invullen van stap 8 van het EAPO-formulier “Bijlage I”. Raadpleeg deze link (in het Engels) om te lezen hoe u dit probleem kunt vermijden.

U kunt deze formulieren online invullen door één van de onderstaande links aan te klikken. Als u reeds een formulier hebt gecreëerd en een voorlopige versie hebt opgeslagen, kunt u die uploaden via de knop "voorlopige versie uploaden".

Per 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk geen lid van de EU meer. Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, echter onder het EU-recht vallen. Tot eind 2024 behoort het Verenigd Koninkrijk nog tot de keuzemogelijkheden in de (dynamische) online formulieren voor deze procedures. Een uitzondering op deze regel vormen de formulieren voor openbare documenten, waarin het Verenigd Koninkrijk niet gekozen dient te worden.

 • BIJLAGE I - Verzoek om een Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen
  • in het Nederlands
 • BIJLAGE II - Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen
  • in het Nederlands
 • BIJLAGE III - Intrekking van een Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen
  • in het Nederlands
 • BIJLAGE IV - Verklaring betreffende de tegoeden waarop beslag wordt gelegd
  • in het Nederlands
 • BIJLAGE V - Verzoek om vrijgave van het teveel waarop beslag is gelegd
  • in het Nederlands
 • BIJLAGE VI - Ontvangstbevestiging
  • in het Nederlands
 • BIJLAGE VII - Instellen van een rechtsmiddel
  • in het Nederlands
 • BIJLAGE VIII - Toezending van een beslissing over een rechtsmiddel aan de lidstaat van tenuitvoerlegging
  • in het Nederlands
 • BIJLAGE IX - Instellen van hoger beroep tegen een beslissing over een rechtsmiddel
  • in het Nederlands

Als u al een formulier hebt opgeslagen, maak dan gebruik van de functie ''voorlopige versie uploaden''.

Als u al een formulier hebt opgeslagen, maak dan gebruik van de functie ''voorlopige versie uploaden''.


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.

Laatste update : 12/06/2024