Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Evropský zatýkací rozkaz

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina


Evropský zatýkací rozkaz (EZR) je zjednodušeným přeshraničním justičním postupem předávání za účelem trestního stíhání nebo výkonu trestu odnětí svobody či ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody. Rozkaz vydaný justičními orgány jedné země EU je platný na celém území EU.

Evropský zatýkací rozkaz funguje od 1. ledna 2004. Nahradil zdlouhavé postupy vydávání, které mezi členskými státy EU existovaly dříve.


Jak funguje

Jedná se o žádost justičního orgánu jedné země EU o to, aby jiná země EU na svém území zatkla vyžádanou osobu a předala ji pro účely výkonu trestu odnětí svobody či ochranného opatření spojeného s odnětím svobody uloženého v první zemi. Tento mechanismus vychází ze zásady vzájemného uznávání soudních rozhodnutí. Funguje ve všech zemích EU.

Předpokládá přímý kontakt mezi justičními orgány.

Při uplatňování rozkazu musí orgány dbát na dodržování Odkaz se otevře v novém okně.procesních práv podezřelých nebo obviněných osob – jako je např. právo na informace, právo mít právního zástupce a případně i tlumočníka, jak stanoví právo v zemi, kde byly tyto osoby zatčeny.

Odkaz se otevře v novém okně.Jak se vydává Evropský zatýkací rozkaz (příručka)

Jak se to liší od tradičního vydávání?

 1. Striktní lhůty
  Země, v níž je osoba zadržena, musí tuto osobu vrátit do země, v níž byl vydán EZR, a to nejvýše do 60 dnů od zadržení. Poskytne-li osoba souhlas s předáním, musí být rozhodnutí přijato do 10 dnů.
 2. Již se nepožaduje oboustranná trestnost
  U 32 kategorií závažných trestných činů se již nepožaduje, aby bylo jednání v obou zemích trestným činem. Jediný požadavek je, aby bylo možné uložit trest odnětí svobody v trvání nejméně tří let ve vydávající zemi.
 3. Absence politické účasti
  Rozhodnutí činí výlučně justiční orgány, bez jakýchkoli politických ohledů.
 4. Předávání státních příslušníků
  Země EU nemohou již odmítnout předání svých vlastních státních příslušníků, ledaže by samy převzaly výkon trestu odnětí svobody hledané osoby.
 5. Záruky
  Země, která vykonává rozkaz, může požadovat záruky, že:
  a) po určité období bude mít osoba právo požádat o přezkoumání, je-li uložen trest odnětí svobody na doživotí;
  b) hledaná osoba může podstoupit výsledný trest odnětí svobody v předávající zemi, je-li státním příslušníkem nebo má-li obvyklé bydliště v uvedené zemi.
 6. Omezené důvody k odmítnutí
  Země může odmítnout předání požadované osoby, pouze platí-li jeden z důvodů pro povinné či nepovinné (možné) odmítnutí:

  Povinné důvody
  – osoba již byla souzena za tentýž trestný čin (ne bis in idem)
  nezletilé osoby (osoba nedosáhla věkové hranice trestní odpovědnosti platné v zemi zadržení)
  amnestie (země, v níž byla osoba zadržena, mohla tuto osobu stíhat, a na daný trestný čin se v tomto státě vztahuje amnestie).

  Nepovinné důvody – například:
  – nesplnění podmínky oboustranné trestnosti u trestných činů jiných než výše uvedených 32 kategorií
  – místní jurisdikce
  – probíhající trestní řízení ve vykonávající zemi
  – lhůta promlčení.

Statistické údaje týkající se používání EZR

Ve většině zemí je hledaná osoba předána:

 • se souhlasem – do 14–16 dnů (asi 50 % všech předání)
 • bez souhlasu – nejpozději do 2 měsíců.

Ačkoli nejsou k dispozici údaje ze všech členských států, údaje v níže uvedené tabulce ukazují, jak často je rozkaz využíván.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Vydané EZR

6 900

6 750

11 000

14 200

15 800

13 900

9 800

10 450

13 100

14700

Vypátráno nebo zatčeno

1 770

2 040

4200

4 500

6 150

6 460

6 490

5 840

7 850

9660

Předáno

1 530

1 890

3 400

3 630

5 580

5 370

5 230

4 480

3 460

5480

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Rámcové rozhodnutí Rady o evropském zatýkacím rozkazu


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Poslední aktualizace: 24/10/2016