Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Eurooppalainen pidätysmääräys

Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englanti.


Eurooppalainen pidätysmääräys on yksinkertaistettu oikeudellinen menettely, jonka avulla etsitty henkilö voidaan luovuttaa jäsenvaltiosta toiseen syytetoimien tai vapaudenmenetyksen käsittävän rangaistuksen tai turvaamistoimenpiteen toteuttamista varten. Minkä tahansa EU:n jäsenvaltion oikeusviranomaisen antama pidätysmääräys on pätevä kaikkialla EU:n alueella.

Eurooppalainen pidätysmääräys otettiin käyttöön 1. tammikuuta 2004. Sillä korvattiin rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevat pitkälliset menettelyt, joita siihen asti sovellettiin EU:n jäsenvaltioiden kesken.


Miten se toimii?

Yhden EU-maan oikeusviranomaiset pyytävät, että tietty henkilö pidätetään toisessa maassa ja luovutetaan pyynnön esittäneeseen maahan syytetoimien tai vapaudenmenetyksen käsittävän rangaistuksen tai turvaamistoimenpiteen toteuttamista varten. Menettely perustuu oikeuden päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteeseen. Se on käytössä kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.

Menettely edellyttää oikeusviranomaisten välisiä suoria yhteyksiä.

Viranomaisten on kunnioitettava pidätysmääräykseen liittyvien menettelyjen yhteydessä Linkki avautuu uuteen ikkunaanepäiltyjen ja syytettyjen menettelyllisiä oikeuksia, kuten oikeutta tiedonsaantiin, oikeudellisen avustajan ja mahdollisesti myös tulkin käyttöön, pidätysmaan lainsäädännön mukaisesti.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKäsikirja eurooppalaisen pidätysmääräyksen antamisesta

Miten menettely poikkeaa perinteisestä luovutusmenettelystä?

 1. Tiukat määräajat
  Pidätysmaan on luovutettava pidätetty eurooppalaisen pidätysmääräyksen antaneeseen maahan viimeistään 60 päivän kuluttua pidätyspäivästä.
  Jos henkilö suostuu luovuttamiseen, luovutuksesta on päätettävä 10 päivän kuluessa.
 2. Kaksoisrangaistavuuden periaate ei enää tarpeen
  Kaksoisrangaistavuuden periaate poistuu 32 vakavan rikoslajin osalta. Tämä tarkoittaa, että tekoa ei välttämättä tarvitse katsoa rikokseksi kummassakin maassa. Ainoa vaatimus on, että pyyntö on esitetty sellaisen teon perusteella, josta voidaan määrätä pidätysmääräyksen antavassa jäsenvaltiossa vähintään kolmen vuoden vankeusrangaistus.
 3. Ei poliittista harkintaa
  Oikeusviranomaiset tekevät päätökset itsenäisesti, ilman että asiassa käytetään poliittista harkintaa.
 4. Omien kansalaisten luovuttaminen
  EU-maat eivät enää voi kieltäytyä luovuttamasta omia kansalaisiaan, elleivät ne päätä ottaa huolehtiakseen asiaa koskevista syytetoimista tai etsityn henkilön vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta.
 5. Takeet
  Pidätysmaa voi vaatia takeita siitä, että
  a. henkilöllä on tietyn ajan kuluttua oikeus pyytää tuomion uudelleenkäsittelyä, jos hänelle määrätty rangaistus on elinkautinen vankeusrangaistus.
  b. etsitty henkilö voi suorittaa mahdollisen vankeusrangaistuksen pidätysmaassa, jos hän on tuon maan kansalainen tai asuu tuossa maassa.
 6. Rajoitetut kieltäytymisperusteet
  Jäsenvaltio voi kieltäytyä luovuttamasta pyydettyä henkilöä vain jos jokin pakollisista tai valinnaisista perusteista täyttyy:

  Pakolliset kieltäytymisperusteet
  – henkilö on jo tuomittu samasta rikoksesta (ne bis in idem)
  – kyseessä on alaikäinen (henkilö ei ole vielä ikänsä takia rikosoikeudellisesti vastuunalainen pidätysmaassa)
  armahdus (pidätysmaa olisi voinut nostaa syytteen ja rikoksesta on annettu yleinen armahdus kyseisessä maassa).

  Valinnaiset kieltäytymisperusteet, esimerkiksi
  – kaksoisrangaistavuuden puuttuminen muiden kuin edellä mainittujen 32 rikoslajin osalta
  – alueellinen toimivalta
  – rikosoikeudellinen menettely on vireillä pidätysmaassa
  – vanhentumisajat.

Tilastotietoa eurooppalaisen pidätysmääräyksen käytöstä

Useimmissa maissa etsitty henkilö luovutetaan

 • hänen suostumuksellaan 14–16 päivässä (noin 50 prosenttia kaikista tapauksista)
 • vastoin hänen suostumustaan alle 2 kuukaudessa.

Tietoja ei ole saatu kaikissa maista, mutta taulukko osoittaa, minkä verran pidätysmääräystä käytetään.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Annettu

6 900

6 750

11 000

14 200

15 800

13 900

9 800

10 450

13 100

14700

Jäljitetty ja/tai pidätetty

1 770

2 040

4200

4 500

6 150

6 460

6 490

5 840

7 850

9660

Luovutettu

1 530

1 890

3 400

3 630

5 580

5 370

5 230

4 480

3 460

5480

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanPuitepäätös eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi: 24/10/2016