Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Európsky zatýkací rozkaz

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?


Európsky zatykač (ďalej len „EZ“) je zjednodušeným justičným konaním o vydaní osoby – na účely jej stíhania alebo na vykonanie trestu odňatia slobody alebo príkazu na zadržanie. Zatykač vydaný jedným z justičných orgánov členského štátu je platný na celom území EÚ.

Európsky zatykač funguje od 1. januára 2004. Nahradil zdĺhavé postupy vydávania osôb, ktoré medzi členskými štátmi EÚ existovali v minulosti.


Ako to funguje

Európsky zatykač je žiadosť justičného orgánu v jednej členskej krajine EÚ o zatknutie osoby v inej členskej krajine a o jej vydanie na účely stíhania alebo na vykonanie trestu odňatia slobody alebo príkazu na zadržanie vydaného v prvej krajine. Mechanizmus sa zakladá na zásade vzájomného uznávania súdnych rozhodnutí. Používa sa vo všetkých krajinách EÚ.

Funguje prostredníctvom priameho kontaktu medzi justičnými orgánmi.

Pri uplatňovaní európskeho zatykača musia orgány rešpektovať Odkaz sa zobrazí v novom okneprocesné práva podozrivých alebo obvinených osôb, ako je právo na informácie, právo na advokáta a tlmočníka a na právnu pomoc v súlade so zákonom v krajine, v ktorej boli zatknuté.

Ako sa tento postup líši od tradičného vydávania?

 1. Prísne lehoty
  Krajina, v ktorej bola osoba zatknutá, musí prijať konečné rozhodnutie o vykonaní európskeho zatykača najneskôr do 60 dní od zatknutia.
  Ak táto osoba súhlasí so svojím vydaním, rozhodnutie o vydaní sa musí prijať do 10 dní.
  Požadovaná osoba sa odovzdá čo najskôr v termíne, na ktorom sa dohodnú dotknuté orgány – najneskôr do 10 dní po prijatí konečného rozhodnutia o vykonaní európskeho zatykača.
 2. Kontrola obojstrannej trestnosti – už sa nepožaduje pre 32 kategórií trestných činov
  V prípade 32 kategórií trestných činov sa už neoveruje, či je dané konanie trestným činom v oboch krajinách. Jedinou požiadavkou je, aby sa trestala odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej 3 roky vo vydávajúcej krajine.
  Pri iných trestných činoch môže
  vydanie osoby podliehať podmienke, že skutok musí predstavovať trestný čin vo vykonávajúcom štáte.
 3. Žiadne politické
  zásahy Rozhodnutia prijímajú výlučne justičné orgány, bez akýchkoľvek politických ohľadov.
 4. Odovzdávanie štátnych príslušníkovKrajiny
  EÚ už nemôžu odmietnuť vydať vlastných štátnych príslušníkov, pokiaľ nezabezpečia vykonanie trestu odňatia osoby na hľadanej osobe.
 5. Krajina
  , ktorá vykonáva EZ, môže požadovať záruky, že:
  A. po určitom čase bude mať dotknutá osoba právo požiadať o preskúmanie, ak je uložený trest doživotným trestom. b) hľadaná
  osoba môže vykonať akýkoľvek následný výkon trestu odňatia slobody vo vykonávajúcej krajine,
  ak je štátnym príslušníkom alebo obvyklým pobytom v tejto krajine.
Obmedzené dôvody na odmietnutie
Krajina môže odmietnuť vydanie požadovanej osoby, iba ak platí jeden z dôvodov pre povinné či nepovinné odmietnutie:
Povinné dôvody
 • Osoba už bola vynesená za ten istý trestný čin (ne bis in idem)
 • Maloleté osoby (osoba nedosiahla vek trestnej zodpovednosti vo vykonávajúcom štáte)
 • Amnestia (vykonávajúca krajina ich mohla stíhať a na trestný čin sa vzťahuje amnestia v tejto krajine).
Nepovinné dôvody – napríklad:
 • Neexistencia obojstrannej trestnosti v prípade iných trestných činov, ako sú trestné činy uvedené v článku 2 ods. 2 rámcového rozhodnutia o EZ
 • o územnej právomoci
 • prebiehajúce trestné konanie vo vykonávajúcom štáte
 • štatút obmedzení atď.

Príručka o tom, ako vydať a vykonať európsky zatykač

Európska komisia uverejnila príručku o tom, ako vydať a vykonať európsky zatykač PDF(2002 Kb) SKs cieľom uľahčiť a zjednodušiť každodennú prácu dotknutých justičných orgánov. Príručka poskytuje podrobné usmernenia o procedurálnych krokoch pri vydávaní a vykonávaní európskeho zatykača. Uvádza takisto dôkladné objasnenie zásadnej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie, ktorá poskytuje výklad určitých ustanovení rámcového rozhodnutia o EZ.

Príručka je k dispozícii vo všetkých jazykoch tu: BG (2700 Kb)BG, CSPDF(1854 Kb), DA(1766 Kb), DE(1659 Kb), ETPDF(1783 Kb), EL(2439 Kb)CS, ES(1649 Kb), FRPDF(1892 Kb), HR(1789 Kb)da, IT(2141 Kb), LVPDF(2158 Kb), LT(1865 Kb)de, HU (1908 Kb), MTPDF(2560 Kb), NL (2047 Kb)et, LV(2158 Kb), LTPDF(1865 Kb), HU (1908 Kb)EL, MT(2560 Kb), NL (2047 Kb), NL (2047 Kb)ES, LVPDF(2158 Kb), LTPDF(1865 Kb), HU (1908 Kb)FR, MT(2560 Kb), NL (2047 Kb), NLPDF(2047 Kb), LV(2158 Kb)HR, LT(1865 Kb), HU (1908 Kb), MTPDF(2560 Kb)IT, NL (2047 Kb), LVPDF(2047 Kb), LV(2158 Kb)LV, LT(1865 Kb), HU (1908 Kb), MTPDF(2560 Kb)LT, NL (2047 Kb), NL (2047 Kb), LV PDF(2158 Kb)HU, LT(1865 Kb), HU(1908 Kb), MTPDF(2560 Kb)MT, NL (2047 Kb), PL(2208 Kb), LVPDF(2158 Kb)NL, LT(1865 Kb), HU (1908 Kb), MTPDF(2560 Kb), NL (2047 Kb)PL, NL(2047 Kb), LV PDF(2158 Kb), LT(1865 Kb)PT, HU (1908 Kb), MT PDF(2560 Kb), NL (2047 Kb)RO, NL (2047 Kb), LV PDF(2158 Kb), LT(1865 Kb)SL, HU (1908 Kb), MT PDF(2560 Kb), NL (2047 Kb)SK, NL (2047 Kb), LV(2158 Kb), LT PDF(1865 Kb)FI, HU(1908 Kb), MT PDF(2560 Kb), NL (2047 Kb), PL(22058 Kb), LTSV

Štatistiky o používaní európskeho zatykača

V roku 2017 boli hľadané osoby odovzdané v priemere:

 • So súhlasom – do 15 dní
 • Bez súhlasu – do 40 dní.

V roku 2018 boli hľadané osoby odovzdané v priemere:

 • So súhlasom – do 16,4 dňa
 • Bez súhlasu – do 45 dní.

Odpovede na dotazník o EZ: Odkaz sa zobrazí v novom okne2014Odkaz sa zobrazí v novom okne2015Odkaz sa zobrazí v novom okne2016Odkaz sa zobrazí v novom okne2017Odkaz sa zobrazí v novom okne2018

Údaje nie sú k dispozícii za všetky krajiny; údaje o vydaných EZ za roky 2015, 2016 a 2017 sú však úplné.

Európske zatykače

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Vydané

6.894

6.889

10.883

14.910

15.827

13.891

9.784

10.665

13.142

14.948

16.144

16.636

17.491

17.471

Vykonané

836

1.223

2.221

3.078

4.431

4.293

3.153

3.652

3.467

5.535

5.304

5.812

6.317

6.976

Projekty financované v rámci programu Spravodlivosť

Výskumný Odkaz sa zobrazí v novom okneprojekt InAbsentiEAW je porovnávacia právna štúdia o európskych zatykačoch (EZR) týkajúca sa osôb, ktoré neboli prítomné v konaní, ktoré viedlo k ich odsúdeniu (konaniev neprítomnosti). Prax ukazuje, že často dochádza k problémom pri vydávaní a vykonávaní takýchto EZR. Cieľom výskumného projektu bolo analyzovať príčiny týchto problémov a sformulovať spoločné normy pre vydávanie takýchto európskych zatykačov s cieľom zabezpečiť ich hladký a spravodlivý výkon. Výskum sa uskutočnil prostredníctvom prípadových štúdií z Belgicka, Maďarska, Írska, Holandska, Poľska a Rumunska.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneRámcové rozhodnutie o európskom zatykači

Odkaz sa zobrazí v novom okneSpráva o vykonávaní rámcového rozhodnutia Rady o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Dernière mise à jour: 08/04/2021