Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europski uhidbeni nalog

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?


Europski uhidbeni nalog pojednostavnjeni je prekogranični sudski postupak predaje za potrebe vođenja kaznenog progona ili izvršenja kazne zatvora ili naloga za oduzimanje slobode. Nalog koji izda pravosudno tijelo jedne zemlje EU-a vrijedi na cijelom području EU-a.

Europski uhidbeni nalog u primjeni je od 1. siječnja 2004. Zamijenio je dugotrajne postupke izručenja među zemljama EU-a.


Kako to funkcionira?

Riječ je o zahtjevu pravosudnog tijela u jednoj zemlji EU-a za uhićenje osobe u drugoj zemlji EU— a i njezinu predaju prvoj zemlji u svrhu kaznenog progona ili izvršavanja zatvorske kazne ili naloga o pritvoru. Mehanizam se temelji na načelu uzajamnog priznavanja sudskih odluka. U primjeni je u svim zemljama EU-a.

Funkcionira putem izravnog kontakta među pravosudnim tijelima.

Pri primjeni europskog uhidbenog naloga tijela moraju poštovati Poveznica se otvara u novom prozorupostupovna prava osumnjičenih ili optuženih osoba, kao što su pravo na informiranje, pravo na odvjetnika i tumača te pravo na pravnu pomoć kako je propisano zakonom u zemlji u kojoj su uhićene.

Po čemu se razlikuje od tradicionalnog izručenja?

 1. Strogi rokovi
  Zemlja u kojoj je osoba uhićena mora donijeti pravomoćnu odluku o izvršenju europskog uhidbenog naloga najkasnije 60 dana od uhićenja osobe.
  Ako osoba da svoju suglasnost za predaju, odluka se donosi u roku od 10 dana.
  Tražena osoba mora biti predana što je prije moguće na datum dogovoren između dotičnih tijela, a najkasnije 10 dana nakon pravomoćne odluke o izvršenju europskog uhidbenog naloga.
 2. Provjera dvostruke kažnjivosti – više nije nužna za 32 kategorije kaznenih djela
  Za 32 kategorije kaznenih djela ne provjerava se je li čin kazneno djelo u obje zemlje. Jedini je uvjet da se u državi izdavanja može kazniti kaznom zatvora u najduljem trajanju od najmanje 3 godine.
  Kad je riječ o drugim kaznenim djelima
  , predaja može podlijegati uvjetu da je čin kazneno djelo u zemlji uhićenja.
 3. Bez uplitanja na političkoj
  razini Odluke donose isključivo pravosudna tijela, bez uplitanja politike.
 4. Predaja državljana
  Zemlje EU-a više ne mogu odbiti predaju vlastitih državljana, osim ako same preuzmu izvršenje zatvorske kazne tražene osobe.
 5. Jamstva
  Zemlja koja
  izvrši europski uhidbeni nalog može zahtijevati sljedeća jamstva:
  A. nakon određenog razdoblja osoba će imati pravo zatražiti preispitivanje ako je
  izrečena kazna doživotna kazna.
Ograničeni razlozi za odbijanje
Zemlja može odbiti predaju tražene osobe samo na temelju jednog od obveznih ili neobveznih razloga:
Obvezni razlozi
 • Osobi je već bilo suđeno za isto kazneno djelo (ne bis in idem)
 • Maloljetne osobe (osoba nije navršila dob za kaznenu odgovornost u zemlji uhićenja)
 • Amnestija (zemlja u kojoj je osoba uhićena mogla je tu osobu kazneno goniti, ali je to kazneno djelo u toj zemlji obuhvaćeno amnestijom).
Neobvezni razlozi, primjerice:
 • nepostojanje dvostruke kažnjivosti za kaznena djela osim onih iz 32 kategorije popisane u članku 2. stavku 2. Okvirne odluke o europskom uhidbenom nalogu
 • područna nadležnost
 • kazneni postupak u tijeku u zemlji izvršenja
 • zastara itd.

Priručnik o izdavanju i izvršavanju europskog uhidbenog naloga

Europska komisija objavila je Priručnik o izdavanju i izvršavanju europskog uhidbenog naloga U FORMATU PDF(2002 Kb) HRkako bi olakšala i pojednostavnila svakodnevni rad pravosudnih tijela. Priručnik pruža detaljne smjernice o postupovnim koracima za izdavanje i izvršenje europskog uhidbenog naloga. Usto pruža potpuna objašnjenja najvažnije sudske prakse Suda Europske unije u kojoj se tumače konkretne odredbe Okvirne odluke o europskom uhidbenom nalogu.

Priručnik na svim jezicima dostupan je ovdje: BG(2700 Kb)BG, CSU FORMATU PDF(1854 Kb), DA(1766 Kb), DE(1659 Kb), ETU FORMATU PDF(1783 Kb)CS, EL(2439 Kb), ES(1649 Kb), FRU FORMATU PDF(1892 Kb)da, HR(1789 Kb), IT(2141 Kb), LVU FORMATU PDF(2158 Kb), LT(1865 Kb)de, HU(1908 Kb), MTU FORMATU PDF(2560 Kb), NL(2047 Kb)et, PL(268 Kb), MTU FORMATU PDF(1865 Kb), HU(1908 Kb)EL, MT(2560 Kb), NLU FORMATU PDF(2047 Kb), PL(268 Kb)ES, LT(1865 Kb), HUU FORMATU PDF(1908 Kb), MT(2560 Kb)FR, NL(2047 Kb), PLU FORMATU PDF(226 Kb), RO(1865 Kb)HR, HU(1908 Kb), MTU FORMATU PDF(2560 Kb), NL(2047 Kb)IT, PL(21858 Kb), LTU FORMATU PDF(1865 Kb), HU(1908 Kb)LV, MT(2560 Kb), NL U FORMATU PDF(2047 Kb), PL(21858 Kb)LT, LT(1865 Kb), HUU FORMATU PDF(1908 Kb), MT(2560 Kb)HU, NL(2047 Kb), PLU FORMATU PDF(21985 Kb), LT(1865 Kb)MT, HU(1908 Kb), MT U FORMATU PDF(2560 Kb), NL(2047 Kb)NL, PL(226 Kb), ROU FORMATU PDF(19bin Kb), HU(1908 Kb)PL, MT(2560 Kb), NL(2047 Kb), PL U FORMATU PDF(258 Kb)PT, MT(1865 Kb), HU(1908 Kb), MTU FORMATU PDF(2560 Kb)RO, PL(2047 Kb), PL(21985 Kb), MT U FORMATU PDF(1908 Kb)SL, MT(2560 Kb), PL(2047 Kb), PL U FORMATU PDF(226 Kb)SK, MT(1965 Kb), MT(2560 Kb), NL U FORMATU PDF(2047 Kb)FI, PL(219(Kb), RO65 Kb), HU U FORMATU PDF(1908 Kb), MT(2560 Kb), NLSV(

Statistički podaci o upotrebi europskog uhidbenog naloga

U 2017. tražene osobe u prosjeku se predane:

 • Uz pristanak – u roku od 15 dana
 • Bez pristanka – u roku od 40 dana.

U 2018. tražene osobe u prosjeku su predane:

 • Uz suglasnost – u 16,4 dana
 • Bez pristanka – u 45 dana.

Odgovori na upitnik o europskom uhidbenom nalogu: Poveznica se otvara u novom prozoru2014. Poveznica se otvara u novom prozoru⁇ 2015Poveznica se otvara u novom prozoru2016Poveznica se otvara u novom prozoru2017Poveznica se otvara u novom prozoru2018

Podaci nisu dostupni za sve zemlje; međutim, podaci o izdanim europskim uhidbenim nalozima potpuni su za 2015., 2016. i 2017.

EUN-ovi

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Izdana

6.894

6.889

10.883

14.910

15.827

13.891

9.784

10.665

13.142

14.948

16.144

16.636

17.491

17.471

Izvršeno

836

1.223

2.221

3.078

4.431

4.293

3.153

3.652

3.467

5.535

5.304

5.812

6.317

6.976

Projekti koji se financiraju u okviru programa Pravosuđe

Istraživački projekt Poveznica se otvara u novom prozoruInAbsentiEAW komparativna je pravna studija o europskim uhidbenim nalozima koji se odnose na osobe koje nisu bile prisutne u postupku koji je doveo do njihove osude (postupakin absentia). Praksa pokazuje da često dolazi do problema s izdavanjem i izvršavanjem takvih europskih uhidbenih naloga. Cilj istraživačkog projekta bio je analizirati uzroke tih problema i utvrditi zajedničke standarde za izdavanje takvih europskih uhidbenih naloga kako bi se osiguralo njihovo neometano i pravedno izvršenje. Istraživanje je provedeno na temelju studija slučaja iz Belgije, Mađarske, Irske, Nizozemske, Poljske i Rumunjske.

Povezane poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruOkvirna odluka o europskom uhidbenom nalogu

Poveznica se otvara u novom prozoruIzvješće o provedbi Okvirne odluke Vijeća o europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

L-aħħar aġġornament: 08/04/2021