Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Európsky zatýkací rozkaz

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.


Európsky zatykač (ďalej len „EZ“) je zjednodušeným justičným konaním o vydaní osoby – na účely jej stíhania alebo na vykonanie trestu odňatia slobody alebo príkazu na zadržanie. Zatykač vydaný jedným z justičných orgánov členského štátu je platný na celom území EÚ.

Európsky zatykač funguje od 1. januára 2004. Nahradil zdĺhavé postupy vydávania osôb, ktoré medzi členskými štátmi EÚ existovali v minulosti.


Ako to funguje

Európsky zatykač je žiadosť justičného orgánu v jednej členskej krajine EÚ o zatknutie osoby v inej členskej krajine a o jej vydanie na účely stíhania alebo na vykonanie trestu odňatia slobody alebo príkazu na zadržanie vydaného v prvej krajine. Tento mechanizmus sa zakladá na zásade vzájomného uznávania súdnych rozhodnutí. Používa sa vo všetkých krajinách EÚ.

Funguje prostredníctvom priameho kontaktu medzi justičnými orgánmi.

Pri uplatňovaní zatykača musia orgány dbať o dodržiavanie Odkaz sa zobrazí v novom okneprocesných práv podozrivých alebo obvinených osôb – ako je napr. právo na informácie, právo mať právneho zástupcu a prípadne tlmočníka – stanovených právnymi predpismi v krajine, v ktorej boli tieto osoby zatknuté.

Odkaz sa zobrazí v novom okneAko sa vydáva európsky zatykač (príručka)

Ako sa tento postup líši od tradičného vydávania?

 1. Prísne lehoty
  Krajina, v ktorej bola osoba zatknutá, ju musí vrátiť do krajiny, v ktorej bol vydaný európsky zatykač, a to najneskôr do 60 dní od zatknutia.
  Ak táto osoba súhlasí so svojím vydaním, rozhodnutie o vydaní sa musí prijať do 10 dní.
 2. Obojstranná trestnosť – už sa nepožaduje
  V prípade 32 kategórií závažných trestných činov sa už nepožaduje, aby dané konanie bolo v oboch krajinách trestným činom. Jedinou požiadavkou je to, aby bolo možné uložiť trest odňatia slobody v trvaní najmenej troch rokov vo vydávajúcej krajine.
 3. Žiadne politické zásahy
  Rozhodnutia prijímajú výlučne justičné orgány, bez akýchkoľvek politických ohľadov.
 4. Vydávanie štátnych príslušníkov
  Krajiny EÚ už nemôžu odmietnuť vydať vlastných štátnych príslušníkov, pokiaľ nezabezpečia vykonanie trestu odňatia osoby na hľadanej osobe.
 5. Záruky
  Krajina, ktorá vykonáva európsky zatykač, môže požadovať záruky, že:
  a) po určitom období bude mať osoba právo požiadať o preskúmanie, ak je uložený trest odňatia slobody na doživotie;
  b) hľadaná osoba môže podstúpiť výsledný trest odňatia slobody vo vydávajúcej krajine, ak je štátnym príslušníkom alebo ak má obvyklé bydlisko v uvedenej krajine.
 6. Obmedzené dôvody na odmietnutie
  Krajina môže odmietnuť vydanie požadovanej osoby, iba ak platí jeden z dôvodov pre povinné či nepovinné odmietnutie:

  Povinné dôvody
  – osoba už bola súdená za rovnaký trestný čin (ne bis in idem),
  neplnoleté osoby (osoba nedovŕšila vek trestnej zodpovednosti v krajine, v ktorej bola zatknutá),
  amnestia (krajina, v ktorej bola osoba zatknutá, mohla osobu trestne stíhať, ale na trestný čin sa v tejto krajine vzťahuje amnestia).

  Nepovinné dôvody – napríklad:
  – nesplnenie podmienky obojstrannej trestnosti v prípade trestných činov iných než vyššie uvedených 32 kategórií,
  – miestna príslušnosť,
  – prebiehajúce trestnoprávne konanie vo vykonávajúcej krajine,
  – premlčanie.

Štatistiky o používaní európskeho zatykača

Vo väčšine krajín hľadanú osobu vydajú:

 • so súhlasom – do 14 – 16 dní (približne 50 % všetkých vydaní)
 • bez súhlasu – najneskôr do 2 mesiacov.

Hoci nie sú dostupné údaje zo všetkých krajín, uvedená tabuľka naznačuje, ako často sa európsky zatykač využíva.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Vydané EZ

6 900

6 750

11 000

14 200

15 800

13 900

9 800

10 450

13 100

14700

Vypátrané a/alebo zatknuté osoby

1 770

2 040

4200

4 500

6 150

6 460

6 490

5 840

7 850

9660

Vydané osoby

1 530

1 890

3 400

3 630

5 580

5 370

5 230

4 480

3 460

5480

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneRámcové rozhodnutie o európskom zatykači


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 24/10/2016