Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europeisk arresteringsorder

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.


Den europeiska arresteringsordern är ett förenklat rättsligt förfarande för överlämnande över gränserna, i syfte att gå vidare med lagföring eller verkställighet av fängelsestraff eller någon annan frihetsberövande åtgärd. En europeisk arresteringsorder som utfärdats av rättsliga myndigheter i en medlemsstat är giltig i hela Europeiska unionen.

Den europeiska arresteringsordern har varit i bruk sedan den 1 januari 2004. Den har ersatt de utdragna förfarandena för utlämning mellan EU-medlemsstaterna.


Hur fungerar den?

Den europeiska arresteringsordern är en begäran från en rättslig myndighet i ett EU-land om att en person ska gripas i ett annat land och överlämnas för lagföring eller för verkställighet av ett fängelsestraff eller en annan frihetsberövande åtgärd i det första landet. Systemet bygger på principen om ömsesidigt erkännande av rättsliga avgöranden. Det är giltigt i alla EU-länder.

Det fungerar genom direkta kontakter mellan rättsliga myndigheter.

När den sådan arresteringsorder används måste myndigheterna respektera de Länken öppnas i ett nytt fönstermisstänktas eller anklagades processuella rättigheter, till exempel rätten till information, till advokat och eventuellt till tolk, så som dessa fastställs i det land där presonen gripits.

Länken öppnas i ett nytt fönsterHur utfärdar man en europeisk arresteringsorder? (handbok)

Hur skiljer det sig från traditionell utlämning?

 1. Bestämda tidsfrister
  Det land där personen grips ska överlämna personen till det land där arresteringsordern utfärdades inom högst 60 dagar efter gripandet.
  Om personen samtycker till överlämnandet ska beslutet om överlämnande fattas inom 10 dagar.
 2. Dubbel straffbarhet krävs inte längre
  För 32 kategorier av allvarliga brott krävs inte längre att handlingen ska vara ett brott i båda länder. Det enda kravet är att det ska vara straffbart och belagt med minst tre års fängelse i den medlemsstat som har utfärdat ordern.
 3. Ingen politisk inblandning
  Besluten fattas av rättsliga organ, utan hänsyn till politiska överväganden
 4. Överlämnande av medborgare
  EU-länder får inte längre vägra att överlämna sina egna medborgare, såvida de inte tar över verkställandet av fängelsestraffet som den eftersökta personen dömts till.
 5. Garantier
  Landet som verkställer en order kan kräva garantier om att
  a. personen efter en viss tid kommer att ha rätt att begära en översyn, om det utdömda straffet är ett livstidsstraff.
  b. personen kan avtjäna sitt fängelsestraff i det överlämnande landet om den är medborgare eller varaktigt bosatt i det landet.
 6. Begränsade grunder för vägran
  Ett land kan endast vägra att lämna ut den begärda personen om en av de obligatoriska eller fakultativa grunderna gäller.

  Obligatoriska grunder, till exempel
  – om personen redan dömts för samma brott (ne bis in idem)
  minderåriga (personen har inte har uppnått åldern för straffrättsligt ansvar i det land där gripandet sker)
  amnesti (det land där personen greps kunde ha lagfört personen och brottet omfattas av amnesti i detta land).

  Fakultativa grunder, till exempel
  – ingen dubbel straffbarhet för andra brott än de 32 som nämns ovan
  – territoriell behörighet
  – bestämmelser om preskriptionstider.

Statistik om användningen av den europeiska arresteringsordern

I de flesta länderna utlämnas personen

 • med samtycke – inom 14-16 dagar (ca. 50% av alla överlämnanden)
 • utan samtycke – inom 2 månader.

Uppgifter saknas för vissa länder, men tabellen visar hur ofta ordern används.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Utfärdade

6 900

6 750

11 000

14 200

15 800

13 900

9 800

10 450

13 100

14 700

Uppspårade och/eller gripna

1 770

2 040

4200

4 500

6 150

6 460

6 490

5 840

7 850

9 660

Överlämnade

1 530

1 890

3 400

3 630

5 580

5 370

5 230

4 480

3 460

5 480

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterRambeslutet om en europeisk arresteringsorder.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering: 24/10/2016