Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Európai elfogatóparancs

Den här sidan har maskinöversatts och kvaliteten kan inte garanteras.

Kvaliteten på den här översättningen har bedömts som: otillförlitlig

Var översättningen till någon hjälp?


Az európai elfogatóparancs (a továbbiakban: EEP) egy egyszerűsített, határokon átnyúló igazságügyi átadási eljárás, amelynek célja a szabadságvesztés-büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés büntetőeljárás alá vonása vagy végrehajtása. Az egyik uniós ország igazságügyi hatósága által kibocsátott elfogatóparancs az EU egész területén érvényes.

Az európai elfogatóparancs 2004. január 1-je óta működik. Felváltotta az uniós országok között korábban alkalmazott hosszadalmas kiadatási eljárásokat.


Hogyan működik?

Ez az egyik uniós tagállam igazságügyi hatóságának arra irányuló kérelme, hogy egy másik tagállamban tartóztassanak le egy személyt, és adják át őket büntetőeljárás lefolytatása céljából, vagy hajtsák végre az első országban kiszabott szabadságvesztés-büntetést vagy szabadságelvonással járó intézkedést. A mechanizmus a bírósági határozatok kölcsönös elismerésének elvén alapul. Valamennyi uniós országban működik.

Az igazságügyi hatóságok közötti közvetlen kapcsolatfelvétel útján működik.

Az EEP alkalmazása során a hatóságoknak tiszteletben kell tartaniuk a A link új ablakot nyit meggyanúsítottak vagy vádlottak eljárási jogait — például a tájékoztatáshoz, az ügyvédhez és a tolmácshoz való jogot – és a költségmentességhez való jogot, ahogyan azt a letartóztatásuk helye szerinti ország joga előírja.

Miben különbözik a hagyományos kiadatástól?

 1. Szigorú határidők
  A személy letartóztatásának helye szerinti országnak az érintett személy elfogásától számított 60 napon belül végleges határozatot kell hoznia az európai elfogatóparancs végrehajtásáról.
  Ha a személy beleegyezik az átadásba, az átadásra vonatkozó határozatot 10 napon belül meg kell hozni.
  A keresett személyt az érintett hatóságok által közösen megállapított időpontban a lehető leghamarabb, de legkésőbb az európai elfogatóparancs végrehajtásáról szóló jogerős határozatot követő 10 napon belül át kell adni.
 2. Kettős büntethetőség ellenőrzése – 32 bűncselekmény-kategória
  esetében már nem szükséges
  . 32 bűncselekmény-kategória esetében nem kerül sor annak ellenőrzésére, hogy a cselekmény mindkét országban bűncselekménynek minősül-e. Az egyetlen követelmény az, hogy a kibocsátó országban kiszabható büntetési tétel felső határa legalább 3 év szabadságvesztés legyen.
  Egyéb bűncselekmények esetében az
  átadás feltétele lehet, hogy a cselekmény a végrehajtó országban bűncselekménynek minősüljön.
 3. Kizárólagaz igazságügyi hatóságok nem hoznak politikai
  döntéseket politikai megfontolások nélkül.
 4. Az
  uniós országok állampolgárainak
  átadása a továbbiakban nem tagadhatja meg saját állampolgáraik átadását, kivéve, ha átventék a börtönbüntetés végrehajtását a keresett személlyel szemben.
 5. Garanciák
  Az EEP-t végrehajtó ország garanciákat kérhet a következőkre:
  A. bizonyos idő elteltével az érintett személynek joga lesz felülvizsgálatot kérni, ha a kiszabott büntetés életfogytig tartó szabadságvesztés. b. a
  keresett személy az ebből következő büntetést a végrehajtó országban letöltheti, ha az adott ország állampolgára vagy szokásos tartózkodási helye található.

A megtagadás korlátozott indokai A tagállam csak akkor tagadhatja meg a keresett személy átadását, ha fennáll a kötelező vagy választható megtagadás egyik indoka:
Kötelező okok
 • A személyt ugyanazon bűncselekmény miatt már elítélték (ne bis in idem)
 • Kiskorúak (a személy a végrehajtó országban még nem érte el a büntetőjogi felelősség korhatárát)
 • Amnesztia (a végrehajtó ország büntetőeljárást indíthatott volna ellenük, és a bűncselekmény abban az országban amnesztia hatálya alá tartozik).
Fakultatív indokok, például:
 • a kettős büntethetőség hiánya az EEP-kerethatározat 2. cikkének (2) bekezdésében felsorolt 32 bűncselekménytől eltérő bűncselekmények esetében
 • területi illetékesség
 • a végrehajtó országban folyamatban lévő büntetőeljárás
 • korlátozások feloldása stb.

Kézikönyv az európai elfogatóparancs kibocsátásáról és végrehajtásáról

Az Európai Bizottság az érintett igazságügyi hatóságok napi munkájának megkönnyítése és egyszerűsítése érdekében kézikönyvet tett közzéHUaz európai elfogatóparancs kibocsátásáról és végrehajtásáról PDF(2002 Kb). A kézikönyv részletes iránymutatást nyújt az európai elfogatóparancs kibocsátására és végrehajtására vonatkozó eljárási lépésekről. A kézikönyv teljes körű magyarázattal szolgál az Európai Unió Bíróságának az EEP-kerethatározat egyes rendelkezéseit értelmező főbb ítélkezési gyakorlatáról is.

A kézikönyv valamennyi nyelven megtalálható itt: BGPDF(2700 Kb)BG, CSPDF(1854 PDFKb)da,CSDA PDF(1856 Kb)de, DE PDF(1659 Kb)et, ET (1783 Kb)es, EL PDF(PDF2439 Kb)FR,elES (PDF1649 Kb)IT, FR PDF(1892 Kb)LV, HR PDF(PDF1789 Kb)LT,HRIT PDF(PDF2141 Kb)MT, LV PDF(2158 Kb)NL, LT (1865 pl PDFKb)PT, HU PDF(19 Kb)RO,HUMT PDF(PDF2560 Kb)SL, NL PDF(2047 SKKbPDF)FI, PL PDF(PDF2200)SV.

Az EEP használatára vonatkozó statisztikák

2017-ben a körözött személyeket átlagosan átadták:

 • Hozzájárulással — 15 napon belül
 • Hozzájárulás nélkül — 40 napon belül.

2018-ban a körözött személyeket átlagosan átadták:

 • Hozzájárulással — 16,4 napon belül
 • Hozzájárulás nélkül — 45 napon belül.

Az EEP-vel kapcsolatos kérdőívre adott válaszok: A link új ablakot nyit meg2014A link új ablakot nyit meg2015A link új ablakot nyit meg2016A link új ablakot nyit meg2017A link új ablakot nyit meg2018

Nem minden tagállam esetében állnak rendelkezésre adatok, a kiadott EEP-adatok azonban 2015-re, 2016-ra és 2017-re vonatkozóan teljesek.

EEP-k

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kibocsátott

6.894

6.889

10.883

14.910

15.827

13.891

9.784

10.665

13.142

14.948

16.144

16.636

17.491

17.471

Végrehajtott

836

1.223

2.221

3.078

4.431

4.293

3.153

3.652

3.467

5.535

5.304

5.812

6.317

6.976

A Jogérvényesülés program keretében finanszírozott projektek

Az A link új ablakot nyit megInAbsentiEAW kutatási projekt egy összehasonlító jogi tanulmány az európai elfogatóparancsokról olyan személyekkel kapcsolatban, akik nem voltak jelen az elítélésükhöz vezető eljárásban (azérintett személy távollétében folytatott eljárásokban). A gyakorlat azt mutatja, hogy gyakran problémák merülnek fel az ilyen európai elfogatóparancsok kibocsátása és végrehajtása során. A kutatási projekt célja e problémák okainak elemzése és az ilyen európai elfogatóparancsok kibocsátására vonatkozó közös normák megfogalmazása volt a zökkenőmentes és tisztességes végrehajtás biztosítása érdekében. A kutatást Belgium, Magyarország, Írország, Hollandia, Lengyelország és Románia esettanulmányai révén végezték.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megKerethatározat az európai elfogatóparancsról

A link új ablakot nyit megJelentés az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló tanácsi kerethatározat végrehajtásáról


Az oldal tartalma ezen a nyelven gépi fordítással készült. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Senaste uppdatering: 08/04/2021