Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI)

Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI) sukurtas tam, kad būtų lengviau užtikrinti teisingą ir vienodą Europos ir nacionalinių teismų sprendimų citavimą. Vienodo formato metaduomenys leis patobulinti teismų praktikos paieškos priemones.


Iki ECLI įdiegimo susirasti reikiamą teismų praktiką buvo sudėtinga ir užimdavo daug laiko. Pavyzdžiui, byla, kurioje A valstybės narės Aukščiausiasis Teismas yra priėmęs sprendimą, svarbi tam tikrai teisinei diskusijai. Ši byla užregistruota įvairiose nacionalinėse ir tarptautinėse teismų praktikos duomenų bazėse, tačiau kiekvienoje jų dokumentas pažymėtas vis kitu identifikatoriumi. Cituojant teismo sprendimą, reikėdavo nurodyti visus šiuos identifikatorius (jei jie apskritai buvo žinomi), kad skaitytojai galėtų susirasti bylą jiems reikalingoje duomenų bazėje. Padėtį dar sunkino tai, kad buvo taikomos skirtingos citavimo taisyklės ir formos. Negana to, norėdami sužinoti, ar šis Aukščiausiojo Teismo sprendimas (jo santrauka, vertimas ar pranešimas apie jį)– paskelbtas, naudotojai turėdavo patikrinti visas duomenų bazes. Įdiegus ECLI sistemą, pakanka atlikti vieną užklausą vienoje paieškos sąsajoje nurodant tik vieną identifikatorių – sprendimas surandamas visose sistemoje dalyvaujančiose nacionalinėse ir tarptautinėse duomenų bazėse.

Stiprinant nacionalinių teismų vaidmenį taikant ES teisę ir užtikrinant jos vykdymą, tampa vis svarbiau greitai susirasti kitų valstybių narių teismų sprendimus. Kitų valstybių narių teismų sprendimų paieška ir citavimas labai pasunkėja dėl skirtingų nacionalinės teismų praktikos identifikavimo sistemų, citavimo taisyklių ir sprendimą apibūdinančių techninių rodiklių.

Kad šie skirtumai būtų panaikinti, ir taptų paprasčiau susirasti bei cituoti nacionalinių, užsienio ir Europos teismų praktiką, Europos Sąjungos Taryba pasiūlė valstybėms narėms ir ES institucijoms įdiegti Europos teismų praktikos identifikatorių (ECLI) ir nustatyti būtinuosius teismų praktikos dokumentų metaduomenis.

Pagrindiniai ECLI požymiai

ECLI yra bendras identifikatorius – vienodos, lengvai visose valstybėse narėse ir ES teismuose atpažįstamos formos. Jį sudaro penki privalomi elementai:

 • ECLI: Europos teismų praktikos identifikatoriaus ženklas;
 • šalies kodas;
 • sprendimą priėmusio teismo kodas;
 • sprendimo priėmimo metai;
 • eilės numeris iš 25 raidžių ir skaitmenų, kurio formą nustato kiekviena valstybė narė. Taškus naudoti galima, bet kitų skyrybos ženklų – ne.

Šie elementai atskiriami dvitaškiu. Galimas (neegzistuojantis) ECLI pavyzdys:

ECLI:NL:HR:2009:384425 – 2009 m. Nyderlandų (NL) Aukščiausiojo Teismo (HR) sprendimas Nr. 384425.

Metaduomenys

Kad suprasti ir susirasti teismų praktiką būtų lengviau, kiekviename teismo sprendimą skelbiančiame dokumente turėtų būti pateikiami šioje dalyje nurodyti metaduomenys. Šie metaduomenys turėtų būti aprašyti vadovaujantis Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasDublino pagrindinių metaduomenų iniciatyvoje nustatytais standartais.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTarybos išvadose dėl ECLI aprašoma, kokie metaduomenys gali būti naudojami.

ECLI koordinatorius

Kiekviena ECLI sistemą įdiegusi valstybė narė turi paskirti vyriausybinę ar teisminę instituciją, kuri bus nacionalinis ECLI koordinatorius. Nacionalinis koordinatorius sudaro sistemoje dalyvaujančių teismų kodų sąrašą, paskelbia eilės numerio sudarymo tvarką ir kitą ECLI sistemos veiklai svarbią informaciją. ES ECLI koordinatorius yra Europos Sąjungos Teisingumo Teismas.

Kiekviena valstybė narė pati sprendžia, ar naudotis ECLI sistema ir kaip – pavyzdžiui, ar ji bus taikoma jau anksčiau padarytiems įrašams, kiek teismų ją taikys (pvz., tik Aukščiausiasis ar visi teismai) ir pan.

Europinis ir tarpvalstybinis aspektai

Spustelėję ES ar nacionalinę vėliavėlę puslapio dešinėje rasite informacijos apie tai, kaip Europos Sąjungos Teisingumo Teismas ir Europos patentų tarnyba diegia ECLI sistemą.

Pagal Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTarybos išvadose Europos Komisija parengė daugiakalbę ECLI paieškos sistemą, kuria naudodamiesi vartotojai gali rasti teismų sprendimų, iš šios teismų praktikos leidėjams, kurie įgyvendino ECLI standartą ir suteikė mums galimybę jais naudotis.

ECLI skaitytuvas taip pat pateikiamas svetainėje https://e-justice.europa.eu/ecli/ – įvedus bet kokį ECLI bus parodyti atitinkami ECLI metaduomenys (jei jų yra). Pavyzdžiui, įvedus https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI:NL:HR:2016:764 būtų tiesiogai pateikti sprendimo ECLI:NL:HR:2016:764 metaduomenys.

Valstybių narių puslapiai

Valstybių narių puslapiuose galite rasti šios informacijos:

 • ar valstybėje narėje jau įdiegta ECLI ir metaduomenų sistema;
 • jei ne, ar ketinama ją įdiegti;
 • jei taip, informacijos apie teismų kodus, formatavimo taisykles, metaduomenis ir kt.;
 • kas yra nacionalinis ECLI koordinatorius.

Spustelėjus kurios nors šalies vėliavą, bus pateikta išsami tos šalies informacija.


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas: 06/10/2020

Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI) - Europos Sąjungos

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasECLI-Coordinator@curia.europa.eu) yra ECLI koordinatorius Europos Sąjungos jurisdikcijos srityje.


Šalies kodas

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo atveju antrasis ECLI elementas – šalies kodas – yra: [EU].

ECLI sudarymas

ECLI identifikatoriaus, kuriuo žymimi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimai, elementai:

 • santrumpa ECLI;
 • šalies kodas: EU;
 • teismo kodas:

C = Teisingumo Teismas;

T = Bendrasis Teismas;

F = Tarnautojų teismas;

 • sprendimo priėmimo metai (MMMM formatu);
 • eilės numeris, kurį sudaro:

vienos jurisdikcijos vienų metų sprendimo serijos numeris.

Pavyzdžiai:

ECLI:EU:C:1998:27 yra 27-asis ECLI pažymėtas 1998 m. Teisingumo Teismo dokumentas

ECLI:EU:T:2012:426 yra 426-asis ECLI pažymėtas 2012 m. Bendrojo Teismo dokumentas

ECLI:EU:F:2010:80 yra 80-asis ECLI pažymėtas 2010 m. Tarnautojų teismo dokumentas

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEUR-Lex

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasCuria


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas: 06/10/2020

Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI) - Tarptautiniai

Europos patentų tarnyba


Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos patentų tarnyba siūlo išradėjams pasinaudoti bendra paraiškos procedūra, leidžiančia prašyti patentinės apsaugos net 40 Europos šalių. Europos patentų tarnyba yra  Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos patentų organizacijos vykdomoji institucija, o jos veiklą prižiūri šios organizacijos Administracinė taryba.

Europos patentų tarnyboje už ECLI koordinavimą atsakingas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLeidinių departamentas.

Pašto adresas

Postfach 90
1031 Vienna
Austria

Adresas

Rennweg 12
1030 Vienna
Austria

Šalies kodas

Europos patentų tarnybos atveju antrasis ECLI elementas – šalies kodas – yra: [EP].

Nacionalinio ECLI sudarymas

ECLI kodo, pagal kurį identifikuojami Europos patentų biuro apeliacinių tarybų sprendimai, elementai:

 • santrumpa ECLI;
 • šalies kodas: EP;
 • teismo kodas: BA (BA = Europos patentų biuro apeliacinės tarybos (Boards of Appeal of the European Patent Office);
 • sprendimo priėmimo metai (MMMM formatu);
 • eilės numeris, kurį sudaro:
  bylos, kurioje priimtas sprendimas, numeris (bylos numeris be pasvirojo brūkšnio), kurį sudaro 7 skaitmenys: 1 skaitmuo (sprendimo tipas) + 4 skaitmenys (sprendimo eilės numeris) + 2 skaitmenys (du paskutiniai metų skaitmenys);


EPT sprendimų tipų kodai:

  • D : Apeliacinės tarybos sprendimas drausmės klausimu;
  • G : Išplėstinės apeliacinės tarybos sprendimas;
  • J :  Apeliacinės tarybos sprendimas teisės klausimu;
  • T : Apeliacinės tarybos sprendimas techniniu klausimu;
  • W : sprendimai bylose dėl prieštaravimo;
  • R : sprendimai dėl prašymo;

taškas;

sprendimo priėmimo data (ddmmMMMM formatu);

 

Pavyzdys:

ECLI:EP:BA:2002:D000300.20020503

EP = Europos patentų tarnyba;

BA = Europos patentų biuro apeliacinės tarybos;

2002 = sprendimo priėmimo metai (pavyzdys);

D000300 = D0003/00 (bylos, kurioje priimtas sprendimas, numeris)

20020503 = 2002.05.03 (sprendimo data)

ECLI naudojimas

ECLI naudojamas tik ieškant Europos patentų tarnybos apeliacinių tarybų sprendimų.

ECLI paiešką galima atlikti EPT tarnybos apeliacinių tarybų sprendimų duomenų bazėje (žr. toliau pateiktą nuorodą)

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEPT apeliacinės tarybos sprendimų duomenų bazė

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasapeliacinių tarybų praktika

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos patentų registras


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas: 20/05/2019

Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI) - Belgija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: nyderlandų.


Kol kas Belgijos sistema su ECLI nesuderinta.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 06/08/2019

Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI) - Bulgarija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (bulgarų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.


Nacionalinis ECLI koordinatorius

Nacionalinis ECLI koordinatorius –

Aukščiausioji teismų taryba (Vissh sadeben savet, VSS),

Ul. Saborna 9

Sofia 1000.

Kol bus sukurta speciali e. pašto dėžutė, informaciją galima siųsti:

Martin Velichkov, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasmartin.velichkov@mail.bg , telefonas (+359) 2 930 49 43,

Valeri Mihaylov, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasvalery@abv.bg , telefonas (+359) 2 930 49 36.

Šalies kodas

Bulgarijos kodas – [BG].

Nacionalinio ECLI kūrimas

Aukščiausioji teismų taryba priėmė teismų interneto svetainėms skirtą šabloną, kurio viena dalis skirta teismo sprendimams, skelbtiniems pagal Bulgarijos asmens duomenų apsaugos įstatymą (Zakon za zashtita na lichnite danni). Aukščiausioji teismų taryba taip pat patvirtino, kad teismų sprendimai skelbtini naudojantis centralizuota internetine sąsaja.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 17/12/2018

Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI) - Čekija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (čekų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.


Nacionalinis ECLI koordinatorius

Aukščiausiasis Teismas (Nejvyšší soud)

Burešova 571/20, Brno - Veveří, pašto kodas 657 37

Česká republika

Tel. +420 541 593 111

Faks. +420 541 213 493

Duomenų dėžutė: kccaa9t

E. pastas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspodatelna@nsoud.cz (laiško temos langelyje nurodykite „ECLI“)

Svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.nsoud.cz/

Asmuo ryšiams: JUDr. Michal Malaník

Nacionalinio ECLI sudarymas

2012 m. balandžio mėn. ECLI identifikatorius Čekijoje pradėtas naudoti Aukščiausiojo Teismo sprendimams žymėti. Nuo 2014 m kovo mėn. šis identifikatorius naudojamas ir Konstitucinio Teismo sprendimams žymėti. Šių teismų sprendimų paiešką pagal ECLI galima atlikti teismų svetainėse (Aukščiausiojo Teismo sprendimų Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.nsoud.cz/, ir Konstitucinio Teismo sprendimų Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx).

Šalies kodas

[CZ]: Čekijos Respublikos šalies kodas.

Teismų kodai

[NS]: Nejvyšší soud (Čekijos Respublikos Aukščiausiasis Teismas).

[US]: Ústavní soud (Čekijos Respublikos Konstitucinis Teismas).

Čekijos teismo sprendimo ECLI identifikatoriaus pavyzdys

ECLI:CZ:NS:2012:spisová značka.1

[CZ] šalies kodas (CZ – Čekijos Respublika);

[NS] sprendimą priėmusio teismo kodas (NS – Aukščiausiasis Teismas);

[2012] sprendimo priėmimo metai;

[spisová značka] (bylos numeris) rašomas be tarpų ar pasvirųjų brūkšnių – jie pakeičiami tašku;

numeris [1] byloje tuo pačiu numeriu priimtų sprendimų eilės numeris. Nurodant eilės numerį užtikrinama, kad tuo pačiu ECLI identifikatoriumi nebūtų pažymėti keli to paties teismo vienais metais priimti sprendimai.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.nsoud.cz/

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 15/06/2020

Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI) - Danija


Nacionalinis ECLI koordinatorius

Teismų administracija (Domstolsstyrelsen)
St. Kongensgade 1-2
1264 København K.
Telefonas 70 10 33 22
Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspost@domstolsstyrelsen.dk

Šalies kodas

Danijos kodas – [DK].

Nacionalinio ECLI sudarymas

Ši informacija bus pateikta vėliau.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 24/10/2019

Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI) - Vokietija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.


Nacionalinis ECLI koordinatorius

Vokietijoje ECLI koordinatore paskirta:

Federalinė teisingumo tarnyba (Bundesamt für Justiz)
Federalinis teisinės informacijos sistemos centras (Kompetenzzentrum Rechtsinformationssystem des Bundes, CC-RIS)
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Deutschland

+49 228 410 5801
E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langascc-ris@bfj.bund.de
Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.bundesjustizamt.de

Šalies kodas

Vokietijos ECLI šalies kodas – [DE]

Nacionalinio ECLI sudarymas

Federaliniu lygmeniu, šalies teismai jau planuoja įdiegti Europos teismų praktikos identifikatorių (ECLI). Žemių teismai ketina tai daryti vėliau.

Šiuo metu savo sprendimų duomenų bazėse ECLI naudoja Federalinis Konstitucinis Teismas, Federalinis administracinis teismas ir Federalinis darbo ginčų teismas. Nuo tada, kai buvo įdiegtas ECLI, visi šių teismų sprendimai jų svetainėse skelbiami pažymėti ECLI numeriu. Daugiau informacijos:

Iš penkių dalių sudarytame ECLI identifikacijos numeryje du pirmieji ženklai visada yra šalies kodas:

ECLI:DE:[teismo kodas]:[sprendimo priėmimo metai]:[serijos numeris]

Kiekvienam teismui priskirtas teismo kodas ir nustatytos serijos numerio sudarymo taisyklės. Paprastai sprendimo priėmimo metai žymimi keturženkliu skaičiumi (MMMM, pvz., 2015).

Federalinis Konstitucinis Teismas (Bundesverfassungsgericht)

Šio teismo kodas visada yra BVerfG.
Serijos numeris (eilės numeris) sudaromas iš keturių, ar, prireikus papildomo specialaus ženklo, iš penkių ženklų. Trečias ir ketvirtas bei ketvirtas ir penktas atskiriami taškais.

1.   Teismo proceso rūšis:

b    Sprendimas, kad bylos šalis yra nekonstitucinė
c    Skundas dėl sprendimo rinkimų ginče
e    Sprendimas dėl konstitucinių įstaigų ginčo
f    Abstrakti teisės nuostatų peržiūra
g    Federalinių ir žemių institucijų tarpusavio ginčai
h    Kiti federalinių ir žemių institucijų ginčai
k    Ginčai dėl žemės konstitucijos
l     Teisminė kontrolė iš esmės
m   Tarptautinės teisės akto, taikomo federaliniu lygmeniu, peržiūra
n    Pagrindinio Įstatymo išaiškinimas žemės konstitucinio teismo prašymu
p    Sprendimai dėl kitų klausimų, pateiktų Teismui pagal federalinius įstatymus
q    Nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių
r    Konstituciniai skundai
up  Sprendimai, priimti Teismui posėdžiaujant visos sudėties
vb  Skundai dėl bylos vilkinimo

2.    Santrumpos, žyminčios teismo sudėtį: k – kolegijų, s – senato (skyriaus) sprendimai (netaikoma sprendimams, kurie priimami posėdžiaujant visos sudėties teismui ar nagrinėjant bylos vilkinimo klausimą; tokiais atvejais teismo sudėtis aiškiai nurodoma „up“ ir „vb“),
3.    Tiksli sprendimo priėmimo data (MMMMmmdd)
4.    Prireikus gali būti pridedamas papildomas ženklas (a–z), jei keli sprendimai priimami tą pačią dieną ar su tuo pačiu serijos numeriu (pavyzdžiui, tos pačios dienos ar to paties serijos numerio sprendimas pratęsti nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių pratęsimas ir sprendimas byloje iš esmės),
5.    Bylos numeris

Pavyzdys:
2015 m. sausio 21 d. sprendimo, kurio numeris 2 BvR 1856/13, ECLI yra toks:
ECLI:DE:BVerfG:2015:rk20150121.2bvr185613.

Federalinis administracinis teismas (Bundesverwaltungsgericht)

Šio teismo kodas visada yra BVerwG.
Serijos numeris sudaromas iš keturių ženklų. Trečias ir ketvirtas atskiriami tašku.

1.    Tiksli sprendimo priėmimo data (MMMMmmdd),
2.    Sprendimo rūšį žyminti santrumpa (U – sprendimas (Urteil), B – nutartis (Beschluss), G –įsakymas (Gerichtsbescheid),
3.    Bylos numeris
4.    Identifikavimui visada pridedamas papildomas skaičius, kuriuo atskiriami du ar daugiau dokumentų, kurių rūšis, priėmimo data ir bylos numeris sutampa (pvz., „0“).

Pavyzdys:
2002 m. balandžio 17 d. sprendimo, kurio numeris 9 CN 1.01, ECLI yra toks:
ECLI:DE:BVerwG:2002:170402U9CN1.01.0

Federalinis darbo ginčų teismas (Bundesarbeitsgericht)

Šio teismo kodas visada yra BAG.
Serijos numeris sudaromas iš keturių ženklų, kurie atskiriami taškais:

1.    Tiksli sprendimo priėmimo data (MMMMmmdd),
2.    Sprendimo rūšį žyminti santrumpa (B – nutartis (Beschluss), U – sprendimas (Urteil)),
3.    Bylos numeris
4.    Identifikavimui visada pridedamas papildomas skaičius, kuriuo atskiriami du ar daugiau dokumentų, kurių rūšis, priėmimo data ir bylos numeris sutampa (pvz., „0“).

Pavyzdys:
2015 m. sausio 7 d. Federalinio darbo ginčų teismo sprendimo, kurio numeris 10 AZB 109/14, ECLI yra toks:
ECLI:DE:BAG:2015:070115.B.10AZB109.14.0


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 29/08/2019

Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI) - Estija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (estų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.


Estija rengiasi įdiegti sistemą, pagal kurią ECLI bus žymima Riigi Teataja (oficialiajame leidinyje) paskelbta teismų praktika.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 28/05/2020

Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI) - Airija


Nacionalinis ECLI koordinatorius

Nacionalinis ECLI koordinatorius – Teisingumo ir lygybės ministerija.

Šalies kodas

Airijos kodas – [IE].

Nacionalinio ECLI sudarymas

Kol kas iš turimos viešos informacijos ECLI sudaryti neįmanoma. Galimas ECLI formatas dar svarstomas ir nėra galutinai nustatytas.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 18/11/2019

Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI) - Graikija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (graikų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.


Graikija ECLI sistemos netaiko.

Tačiau rengiamasi sukurti bendrą duomenų bazę, kurioje bus skelbiami visų šalies teismų sprendimai. Internete veikia kelios elektroninės duomenų bazės:

1) Graikijos Aukščiausiojo Teismo (skelbiami tik jo sprendimai):

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.areiospagos.gr/

2) Valstybės tarybos (skelbiami tik jos sprendimai):

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.ste.gr/ste/faces/index.jsp

3) Atėnų pirmosios instancijos administracinio teismo (skelbiami tik jo sprendimai)

(ja gali naudotis tik leidimus turintys asmenys):

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.protodikeio-ath.gr/opencms_prot/opencms/ProtSite/

Dar yra privačių abonementų pagrindu veikiančių mokamų duomenų bazių, pavyzdžiui:

1) Atėnų advokatūros duomenų bazė:

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.dsanet.gr/

2) bendrovės „Intracom Services“ duomenų bazė (privati)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/nomos_frame.html


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 16/09/2016

Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI) - Ispanija


Nacionalinis ECLI koordinatorius

Nacionalinis ECLI koordinatorius – Teismų raštvedybos centras CENDOJ (CENTRO DE DOCUMENTACION JUDICIAL), Ispanijos teismų tarybos techninis padaliny,: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langascendoj.ecli@cgpj.es.

Šalies kodasgineila        gin13la

Ispanijos kodas – [ES]

Nacionalinio ECLI sudarymas

ECLI Ispanijoje pradėtas taikyti 2012 m. lapkričio mėn.

Tai įgyvendinti buvo įmanoma, nes 2011 m. spalio 27 d. pradėjus vykdyti ECLI projektą, Ispanijos teismų praktika jau buvo žymima nacionaliniu numeriu – ROJ (Repositorio Oficial de Jurisprudencia), kuriuo identifikuojami Ispanijos teismų (nuo pirmosios instancijos iki Aukščiausiojo Teismo) priimti sprendimai.

Svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.poderjudicial.es/ visi piliečiai gali susipažinti su visų Ispanijos teismų priimtais sprendimais, kurių yra apie 5 600 000, ir kasmet šis skaičius didėja. Teisėjai , prokurorai ir teismo tarnautojai turi prieigą prie ribotos informacijos skyriaus, kuriame pateikiama daugiau informacijos ir aktyvių nuorodų į Konstitucinio Teismo (Tribunal Constitucional), Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką nacionalinės ir tarptautinės teisės aktus bei doktriną: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.poderjudicial.es/.

Kol kas vis dar taikomas nacionalinis identifikacijos numeris ROJ – Teismų raštvedybos centro suteiktas numeris Ispanijos teismų praktikai šalies lygmeniu skelbti, o ECLI – ES lygmeniu. Nuo 2014 m. E. teisingumo portale paskelbta 2 500 000 Aukščiausiojo Teismo (Tribunal Supremo), Nacioalinio teimo (Audiencia Nacional), Aukštesniųjų teisingumo teismų (Tribunales Superiores de Justicia) ir provincijos teismų (Audiencias Provinciales) sprendimų, taip pat pirmosios instancijos teismų (Primera Instancia) sprendimai, kurie gali būti teisiškai svarbūs ar turėti poveikį visuomenei. Sprendimų numeris didėja kasdien juos įkeliant į sistemą. Ispanijoje sėkmingai užbaigtas ECLI integracijos procesas – šiuo metu Ispanija yra projekto BO-ECLI dalyvė.

Ispanijoje ECLI sudaro šie elementai:

 • ‘ECLI’;
 • Šalies kodas – ES
 • Teismo kodas – santrumpa, kuria identifikuojamas sprendimą priėmęs teismas (žr. skyrelį „ECLI teismų kodai“;
 • Sprendimo priėmimo metai;
 • Serijos numeris, kuris Ispanijoje yra eilės numeris pagal ROJ nacionalinį identifikatorių. T. y., kai sprendimui suteikiamas ROJ numeris, automatiškai sudaromas ir jo ECLI;
 • Be to, nutarčių (Autos) atveju prie serijos numerio pridedama raidė „A“.

PAVYZDŽIAI:

Jei nacionalinis teismų praktikos identifikatorius ROJ:

1) * Aukštesniojo teisingumo teismo 2014 m. gegužės 30 d. sprendimas baudžiamojoje byloje, ROJ Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSAN 2389/2014

Atitinkamas ECLI bus:

ECLI:ES:AN:2014:2389

2) * Aukštesniojo teisingumo teismo 2011 m. balandžio 15 d. sprendimas, Burgoso apeliacinė kolegija, Kastilijos ir Leono autonominė sritis, ROJ: STSJ CL 782/2011

Atitinkamas ECLI bus:

ECLI:ES:TSJCL:2011:782

Nacionalinio teismo baudžiamųjų bylų kolegijos 2015 m. spalio 29 d. sprendimas, ROJ: ANN 199/2015

Atitinkamas ECLI bus:

ECLI:ES:AN:2015:199A

ECLI teismų kodai:

Ispanijoje ECLI naudojamas teismo kodas yra sprendimą priėmusio teismo santrumpa, atitinkanti ROJ nacionaliniam identifikatoriui naudojamą santrumpą.

SANTRUMPA

PAVADINIMAS

---------------------

---------------------------------------------------------------

TS

Aukščiausiasis Teismas

AN

Nacionalinis teismas

TSJAND

Andalūzijos aukštesnysis teisingumo teismas

TSJAR

Aragono aukštesnysis teisingumo teismas

TSJAS

Asturijos aukštesnysis teisingumo teismas

TSJBAL

Balearų salų aukštesnysis teisingumo teismas

TSJICAN

Kanarų salų aukštesnysis teisingumo teismas

TSJCANT

Kantabrijos aukštesnysis teisingumo teismas

TSJCL

Kastilijos ir Leono aukštesnysis teisingumo teismas

TSJ CLM

Kastilijos-La Mančos aukštesnysis teisingumo teismas

TSJCAT

Katalonijos aukštesnysis teisingumo teismas

TSJCV

Valensijos autonominės srities aukštesnysis teisingumo teismas

TSJEXT

Estremadūros aukštesnysis teisingumo teismas

TSJGAL

Galicijos aukštesnysis teisingumo teismas

TSJLR

Riochos aukštesnysis teisingumo teismas

TSJMAD

Madrido aukštesnysis teisingumo teismas

TSJMU

Mursijos aukštesnysis teisingumo teismas

TSJNAV

Navaros aukštesnysis teisingumo teismas

TSJPV

Baskų krašto aukštesnysis teisingumo teismas

TSJCE

Seutos aukštesnysis teisingumo teismas

TSJML

Melilijos aukštesnysis teisingumo teismas

APVI

Alavos provincijos teismas

APAB

Albasetės provincijos teismas

APA

Alikantės provincijos teismas

APAL

Almerijos provincijos teismas

APAV

Avilos provincijos teismas

APBA

Badachoso provincijos teismas

APIB

Balearų salų provincijos teismas

APB

Barselonos provincijos teismas

APBU

Burgoso provincijos teismas

APCC

Kasereso provincijos teismas

APCA

Kadiso provincijos teismas

APCS

Kasteljono provincijos teismas

APCR

Siudad Realio provincijos teismas

APCO

Cordobos provincijos teismas

APC

A Korunjos provincijos teismas

APCU

Kuenkos provincijos teismas

APGI

Žironos provincijos teismas

APGR

Granados provincijos teismas

APGU

Gvadalacharos provincijos teismas

APSS

Gipuskoa provincijos teismas

APH

Huelvos provincijos teismas

APHU

Hueskos provincijos teismas

APJ

Jaeno provincijos teismas

APLE

Leono provincijos teismas

APL

Ljeidos provincijos teismas

APLO

Riochos provincijos teismas

APLU

Lugo provincijos teismas

APM

Madrido provincijos teismas

APMA

Malagos provincijos teismas

APMU

Mursijos provincijos teismas

APNA

Navaros provincijos teismas

APOU

Ourensės provincijos teismas

APO

Astūrijos provincijos teismas

APP

Palensijos provincijos teismas

APGC

Las Palmaso provincijos teismas

APPO

Pontevedros provincijos teismas

APSA

Salamankos provincijos teismas

APTF

Tenerifės Santa Kruso provincijos teismas

APS

Kantabrijos provincijos teismas

APSG

Segovijos provincijos teismas

APSE

Sevilijos provincijos teismas

APSO

Sorijos provincijos teismas

APT

Taragonos provincijos teismas

APTE

Teruelio provincijos teismas

APTO

Toledo provincijos teismas

APV

Valensijos provincijos teismas

APVA

Valjadolido provincijos teismas

APBI

Biskajos provincijos teismas

APZA

Samoros provincijos teismas

APZ

Saragosos provincijos teismas

APCE

Seutos provincijos teismas

APML

Meliljos provincijos teismas

JPII

Pirmosios instancijos teismas ir vietos baudžiamasis teismas

JPI

Pirmosios instancijos teismas

JI

Vietos baudžiamasis teismas

JSO

Socialinių bylų teismas

JCA

Administracinis apeliacinis teismas

JM

Komercinių bylų teismas

JVM

Smurto prieš moteris bylų teismas

JP

Baudžiamųjų bylų teismas

JVP

Specialusis baudžiamųjų sankcijų teismas

JME

Nepilnamečių bylų teismas

JF

Šeimos bylų teismas


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 11/03/2020

Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI) - Prancūzija


Nacionalinis ECLI koordinatorius

Prancūzijoje Vyriausybės Generalinis sekretoriatas nacionaliniu ECLI koordinatoriumi paskyrė Teisinės ir administracinės informacijos direktoratą (Direction de l’information légale et administrativeNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasDILA).

Šalies «kodas»

Prancūzijos «kodas» – [FR]

Nacionalinio ECLI sudarymas

Aukštieji Prancūzijos teismai, kuriuose taikoma ECLI sistema:

 • Konstitucinė taryba
 • Aukščiausiasis Teismas (Cour de cassation);
 • Valstybės taryba.

ECLI sudarytas iš penkių elementų (du pirmieji vienos valstybės narės koduose nesikeičia):

ECLI:FR:{teismo kodas}:{sprendimo priėmimo metai}:{eilės numeris}

Visi šie teismai turi nustatytą kodą ir taisykles, pagal kurias skiria sprendimui eilės numerį.

Sprendimo priėmimo metų kodas visada sudarytas iš keturių skaitmenų (formatas MMMM, pavyzdžiui, 2012).

1. Konstitucinė taryba

Jos teismo kodas visada yra CC.

Taigi jos naudojama bendra ECLI forma tokia:

ECLI:FR:CC:{sprendimo priėmimo metai}:{eilės numeris}

Eilės numeris sudarytas iš šių dviejų dalių, atskirtų tašku:

 1. konkrečios rūšies sprendimų serijos numerio (kasmet jis pradedamas skaičiuoti nuo 1);
 2. sprendimo rūšies (DC, QPC, AN ir pan.), Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasžr. rūšių sąrašą.

Pavyzdys:

penktadienį, 2012 m. liepos 27 d. priimto sprendimo Nr. 2012-270 QPC ECLI būtų: ECLI ECLI:FR:CC:2012:2012.270.QPC

2. Aukščiausiasis Teismas

Šio teismo kodas visada yra CCASS.

Taigi jos naudojama bendra ECLI forma tokia:

ECLI:FR:CCASS:{sprendimo priėmimo metai}:{eilės numeris}

Eilės numerį sudaro šie du elementai, rašomi be tarpų:

 1. ECLI kodas, žymintis teismo skyrių (du raidiniai skaitmeniniai simboliai pagal toliau pateikiamą lentelę):
 2. AP Assemblée plénière (išplėstinė kolegija)
  AV Avis (nuomonė)
  C1 Première chambre civile (pirmasis civilinių bylų skyrius)
  C2 Deuxième chambre civile (antrasis civilinių bylų skyrius)
  C3 Troisième chambre civile (trečiasis civilinių bylų skyrius)
  CO Chambre commerciale (komercinių bylų skyrius)
  CR Chambre criminelle (baudžiamųjų bylų skyrius)
  MI Chambre mixte (mišri kolegija)
  OR Ordonnance du premier président (teismo pirmininko nutartis)
  SO Chambre sociale (socialinių bylų skyrius)

  Šie kodai grindžiami administraciniu vidaus numeriu, kurį sudaro aštuoni simboliai:

  vienas simbolis, žymintis teismo skyrių;

  du skaitmeniniai simboliai, žymintys sprendimo priėmimo metus;

  penki skaitmeniniai simboliai, žymintys tais metais to skyriaus priimtų sprendimų serijos numerį.

  Pavyzdys: 2013 m. vasario 27 d. priimtam Aukščiausiojo Teismo baudžiamųjų bylų skyriaus sprendimui suteikiamas apeliacinis numeris 12-81.063 ir administracinis numeris C1300710. Pirmasis šio sprendimo eilės numerio elementas bus CR (baudžiamųjų bylų skyrius).

 3. Penki paskutiniai administracinio numerio skaitmenys:
 4. pateiktame pavyzdyje antroji eilės numerio dalis būtų 00710. Taigi 2013 m. vasario 27 d. priimto Aukščiausiojo Teismo baudžiamųjų bylų skyriaus sprendimo apeliacinis numeris būtų 12-81063, o ECLI kodas – ECLI:FR:CCASS:2013:CR00710.

3. Valstybės taryba

Valstybės tarybos naudojami teismo kodai pažymi sprendimą priėmusį teismo skyrių – prie kodo šaknies CE be tarpų pridedami šie raidiniai kodai:

Assemblée (teisėjų kolegija) CEASS
Ordonnance (nutartis) CEORD
Section du contentieux (ginčų skyrius) CESEC
Sous-section jugeant seule (vieno poskyrio priimtas sprendimas) CESJS
Sous-sections reunies (kelių poskyrių bendrai priimtas sprendimas)

CESSR

Chambre jugeant seule (vienos kolegijos priimtas sprendimas)

CECHS

Chambre réunies (kelių kolegijų bendrai priimtas sprendimas)

CECHR


Be šių plėtinių kodas CE nenaudojamas.

Taigi bendra ECLI forma tokia:

ECLI:FR:CE...:{sprendimo priėmimo metai}:{eilės numeris}

Eilės numeris sudarytas iš šių dviejų dalių, atskirtų tašku:

 1. sprendimo apeliacinio numerio;
 2. sprendimo priėmimo datos (formatas MMMMmmDD).

Pavyzdys:

2013 m. kovo 1 d. Valstybės tarybos trečiojo ir aštuntojo poskyrių bendrai priimto sprendimo Nr. 355099 ECLI būtų: ECLI:FR:CESSR:2013:355099.20130301.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 05/08/2020

Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI) - Kroatija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (kroatų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.


Kroatijos Respublikoje ECLI nėra įdiegtas į Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasteismų praktikos duomenų bazę, kurią tvarko Kroatijos Aukščiausiasis Teismas (Vrhovni sud Republike Hrvatske) ir kuria galima naudotis Aukščiausiojo Teismo svetainėje. Todėl, atsižvelgdama į ECLI sistemos svarbą ir poreikį įgyvendinti ją visose ES valstybėse narėse, Kroatijos Respublikos Teisingumo ministerija ir Aukščiausiasis Teismas priėmė sprendimą paskelbti viešųjų pirkimų konkursą dėl ECLI sistemos įdiegimo pagal Teisingumo ir vartotojų reikalų generalinio direktorato 2014–2020 m. Teisingumo programą.

Labai džiaugiamės, kad Europos Komisija neseniai oficialiai patvirtino šį projektą ir kad šių metų spalio mėn. pradžioje, kartu su maždaug 10 projekto partnerių, pradėsime taikyti ECLI sistemą.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 06/09/2016

Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI) - Italija


Nacionalinis ECLI koordinatorius

Nacionalinis ECLI koordinatorius dar nepaskirtas. Koordinatoriaus funkcijas laikinai atlieka Teisingumo ministerijos Automatinių informacinių sistemų generalinis direktoratas (DGSIA).

Valstybės kodas

Italijos valstybės kodas: [IT].

Nacionalinio ECLI sudarymas

Dabartiniame parengiamajame etape yra rengiamas ECLI sudarymo pasiūlymas. Konkrečiau yra rengiamos teismų praktikos dokumentų numeracijos sudarymo taisyklės, kaip nurodyta ECLI standarte, naudojantis turimais metaduomenimis, siekiant užtikrinti, kad kiekvienas identifikacinis numeris būtų unikalus.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 13/10/2020

Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI) - Kipras


Nacionalinis ECLI koordinatorius

Nacionalinis ECLI koordinatorius – Teisinių leidinių departamentas. E. paštas publicationsc@sc.judicial.gov.cy.

Šalies kodas

Kipro kodas – [CY].

Nacionalinio ECLI sudarymas

Galimas ECLI formatas dar svarstomas ir kol kas nėra nustatytas.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 23/07/2019

Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI) - Latvija


Nacionalinis ECLI koordinatorius

Nacionalinis ECLI koordinatorius yra Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeismų administracija.

E. paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaskanceleja@ta.gov.lv

Šalies kodas

Latvijos kodas – [LV]

Nacionalinio ECLI sudarymas

Latvijoje ECLI pradėtas naudoti 2017 m. rugsėjo mėn. ECLI kodas suteikiamas visiems teismų sprendimams, registruojamiems Teismų informacijos sistemoje, išskyrus rezoliucijas ir ikiteisminio tyrimo teisėjų sprendimus. Sprendimai viešai skelbiami svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://manas.tiesas.lv/eTiesas/.

Latvijoje ECLI kodą sudaro šie elementai:

ECLI:LV:AAAAAAA:BBBB:CCDD.E12345678.90.FF

ECLI – nekintama Europos teismų praktikos identifikatoriaus nuoroda;

LV – nekintamas šalies kodas, Latvijos Respublikos tarptautinis kodas;

AAAAAAA – teismo kodas;

BBBB – sprendimo priėmimo metai;

CCDD.E12345678.90 – sprendimo numeris, kurį sudaro:

CC – du skaitmenys, žymintys sprendimo priėmimo mėnesį;

DD – du skaitmenys, žymintys sprendimo priėmimo dieną;

E12345678 – bylos numeris, o jei tokio nėra, archyvo numeris arba ieškinio numeris;

90 – sprendimo eilės numeris byloje arba, jei bylos numerio nėra, ieškinio nagrinėjimo procedūroje;

FF – sprendimo rūšis (RS – rīcības sēde (administracinis posėdis), L – lēmums (sprendimas), S – spriedums (nuosprendis), BL – blakuslēmums (atskirasis sprendimas).

Pavyzdys: Sprendimas ECLI:LV:RAT:2016:1201.C28087609.1.S (ECLI – Europos teismų praktikos identifikatorius, LV – tarptautinis Latvijos Respublikos kodas, RAT – Rygos apygardos teismo (Rīgas apgabaltiesa) kodas, 2016 – sprendimo metai, 1201 – sprendimo data (gruodžio 1 d.), C28087609 – bylos numeris pagal šiame skyriuje išaiškintą sistemą; 1 – sprendimo eilės numeris, S – sprendimo rūšis (nuosprendis).

Latvijos teismų kodai

Teismo kodas

Pavadinimas

AT

Aukščiausiasis Teismas

KUAT

Kuršo apygardos teismas (Kurzemes apgabaltiesa)

LAAT

Latgalos apygardos teismas (Latgales apgabaltiesa)

RAT

Rygos apygardos teismas (Rīgas apgabaltiesa)

VAT

Vidžemės apygardos teismas (Vidzemes apgabaltiesa)

ZAT

Žiemgalos apygardos teismas (Zemgales apgabaltiesa)

ADTJ

Apylinkės administracinis teismas (Administratīvā rajona tiesa), Jelgavos teismo rūmai (Jelgavas tiesu nams)

ADTL

Apylinkės administracinis teismas (Administratīvā rajona tiesa), Liepojos teismo rūmai (Liepājas tiesu nams)

ADTR

Apylinkės administracinis teismas (Administratīvā rajona tiesa), Rėzeknės teismo rūmai (Rēzeknes tiesu nams)

ADRT

Apylinkės administracinis teismas (Administratīvā rajona tiesa), Rygos teismo rūmai (Rīgas tiesu nams)

ADTV

Apylinkės administracinis teismas (Administratīvā rajona tiesa), Valmieros teismo rūmai (Valmieras tiesu nams)

AIRT

Aizkrauklės apylinkės teismas (Aizkraukles rajona tiesa)

ALRT

Alūksnės apylinkės teismas (Alūksnes rajona tiesa)

BLRT

Balvų apylinkės teismas (Balvu rajona tiesa)

BSRT

Bauskės apylinkės teismas (Bauskas rajona tiesa)

CERT

Cėsių apylinkės teismas (Cēsu rajona tiesa)

DAUT

Daugpilio miesto teismas (Daugavpils tiesa)

DORT

Duobelės apylinkės teismas (Dobeles rajona tiesa)

GURT

Gulbenės apylinkės teismas (Gulbenes rajona tiesa)

JELT

Jelgavos miesto teismas (Jelgavas tiesa)

JERT

Jėkabpilio apylinkės teismas (Jēkabpils rajona tiesa)

JURT

Jūrmalos miesto teismas (Jūrmalas tiesa)

KRRT

Kraslavos apylinkės teismas (Krāslavas rajona tiesa)

KURT

Kuldygos apylinkės teismas (Kuldīgas rajona tiesa)

LIET

Liepojos miesto teismas (Jūrmalas tiesa)

LIRT

Limbažių apylinkės teismas (Limbažu rajona tiesa)

LURT

Ludzos apylinkės teismas (Ludzas rajona tiesa)

MART

Maduonos apylinkės teismas (Madonas rajona tiesa)

OGRT

Uogrės apylinkės teismas (Ogres rajona tiesa)

PRRT

Preilių apylinkės teismas (Preiļu rajona tiesa)

REZT

Rėzeknės miesto teismas (Rēzeknes tiesa)

RCRT

Rygos miesto centrinis apylinkės teismas (Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa)

RKRT

Rygos miesto Kuršo apylinkės teismas ((Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa)

RLPT

Rygos miesto Latgalės apylinkės teismas ((Rīgas pilsētas Latgales rajona tiesa)

RVPT

Rygos miesto Vidžemės apylinkės teismas ((Rīgas pilsētas Vidzemes rajona tiesa)

RZPT

Rygos miesto Žiemgalos apylinkės teismas ((Rīgas pilsētas Zemgales rajona tiesa)

RZRT

Rygos miesto Ziemelių apylinkės teismas ((Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa)

RIRT

Preilių apylinkės teismas (Preiļu rajona tiesa)

SART

Saldaus apylinkės teismas (Saldus rajona tiesa)

SIRT

Siguldos miesto teismas (Siguldas tiesa)

TART

Talsų apylinkės teismas (Talsu rajona tiesa)

TURT

Tukumo apylinkės teismas (Tukuma rajona tiesa)

VART

Valkos apylinkės teismas (Valkas rajona tiesa)

VLRT

Valmieros apylinkės teismas (Valmieras rajona tiesa)

VENT

Ventspilio miesto teismas (Ventspils tiesa)


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 23/09/2020

Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI) - Lietuva


Nacionalinis ECLI koordinatorius

Nacionalinis ECLI koordinatorius – Nacionalinė teismų administracija, L.Sapiegos g. 15, LT-10312 Vilnius, Lietuva. Telefonas (+370) 5 266 29 81, e. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinfo@teismai.lt.

Šalies kodas

Lietuvos kodas – [LT].

Nacionalinio ECLI sudarymas

Šiuo metu ECLI Lietuvoje dar netaikomas.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 11/04/2019

Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI) - Liuksemburgas


Šiuo metu Liuksemburgas svarsto galimybę įdiegti Europos teismų praktikos identifikatorių (European Case Law Identifier, ECLI).


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 20/12/2018

Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI) - Vengrija


Kol kas Vengrijoje neketinama įdiegti ECLI.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 07/04/2017

Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI) - Malta


Nacionalinis ECLI koordinatorius

Nacionalinis ECLI koordinatorius – Maltos teismai (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langascourts.csa@courtservices.mt).

Šalies kodas

Maltos kodas – [MT].

Nacionalinio ECLI sudarymas

Maltoje nėra galimybės sudaryti ECLI iš viešai paskelbtos teismų sprendimų informacijos. Jis automatiškai priskiriamas registruojant sprendimą teismo sistemoje.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 13/10/2020

Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI) - Nyderlandai

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (nyderlandų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.


Nacionalinis ECLI koordinatorius

Nacionalinis ECLI koordinatorius – Teismų taryba (Raad voor de rechtspraak): Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasecliservice@rechtspraak.nl.

Šalies kodas

Nyderlandų kodas – [NL]

Nacionalinio ECLI sudarymas

ECLI sistemą Nyderlanduose pradėta taikyti 2013 m. birželio 28 d. ECLI gali būti priskirtas:

a) visiems teismų sprendimams, paskelbtiems Teismų tarybos svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.rechtspraak.nl/;

b) visiems drausminiams sprendimams, paskelbtiems bendroje drausminių institucijų svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.tuchtrecht.nl/;

c) visiems teismų sprendimams, kurie a ir b punktuose nurodytose svetainėse nepaskelbti, bet paskelbti periodiniuose leidiniuose ar duomenų bazėse, taip pat komerciniuose leidiniuose viešai paskelbtiems teismų sprendimams. Periodinių leidinių redaktoriai ar duomenų bazių administratoriai gali užregistruoti sprendimus kreipęsi pirmiau nurodytu el. pašto adresu;

d) visiems teismų sprendimams, saugomiems Teismų tarybos vidaus duomenų bazėje.

Nesvarbu, ar sprendimas paskelbtas vienoje iš dviejų minėtų svetainių – svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.rechtspraak.nl/ skelbiami visi Nyderlandų ECLI, kartu nurodant bent jau sprendimą priėmusią įstaigą, jo priėmimo data ir numerį. Jei žinoma, pateikiamos nuorodos į periodinius leidinius ir duomenų bazes, kuriose sprendimas buvo paskelbtas.

Nyderlanduose ECLI sudaromas iš šių elementų:

 • ECLI;
 • šalies kodo NL;
 • teismo kodo (žr. skyrelyje ECLI teismų kodai);
 • sprendimo priėmimo metų;
 • serijos numerio. Jis gali būti dvejopo formato:
  • iki 2013 m. birželio 28 d. beveik visi Nyderlanduose skelbiami teismo sprendimai buvo žymimi nacionaliniu bylos numeriu „LJN“ (Landelijk JurisprudentieNummer). Nacionalinis bylos numeris buvo sudaromas iš dviejų raidžių ir dviejų skaitmenų, pvz., AB1234. Dėl nuoseklumo šis nacionalinis bylos numeris taip pat buvo įtrauktas į ECLI kaip penktasis jo elementas;
  • nuo 2013 m. birželio 28 d. nacionalinis bylos numeris sprendimams nebesuteikiamas. Visų po šios datos priimtų sprendimų ECLI nurodomas nuosekliai didėjantis eilės numeris, kurį sudaro vien skaitmenys. Iki 2013 m. birželio 28 d. priimti sprendimai taip pat gali būti pažymėti tokiu būdu.

Pagrindiniai teismų kodai

Nyderlanduose veikia daug teismų. Toliau pateikiamas pagrindinių Nyderlandų teismų kodų sąrašas.

2013 m. sausio 1 d. gerokai pasikeitė Nyderlandų teismų sistema. Teismai, kurių nuo 2013 m. sausio 1 d. nebeliko, toliau pažymėti žyma „panaikintas“. 2013 m. balandžio 1 d. padaryta dar viena reforma. Per ją panaikinti teismai toliau taip pat pažymėti kaip „panaikinti“.

Aukštieji teismai

HR

Hoge Raad (Aukščiausiasis Teismas)

PHR

Parket bij de Hoge Raad (Aukščiausiojo Teismo prokuratūra) (Generalinis advokatas)

RVS

Raad van State (Valstybės taryba)

CRVB

Centrale Raad van Beroep (paskutinės instancijos teismas socialinės apsaugos bylose)

CBB

College van Beroep voor het bedrijfsleven (paskutinės instancijos administracinis teismas prekybos ir pramonininkų bylose)

Apeliaciniai teismai

GHAMS

Gerechtshof Amsterdam

GHARL

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

GHARN

Gerechtshof Arnhem (panaikintas)

GHDHA

Gerechtshof Den Haag

GHLEE

Gerechtshof Leeuwarden (panaikintas)

GHSGR

Gerechtshof 's-Gravenhage (panaikintas)

GHSHE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Apygardos teismai

RBALK

Rechtbank Alkmaar (panaikintas)

RBALM

Rechtbank Almelo (panaikintas)

RBAMS

Rechtbank Amsterdam

RBARN

Rechtbank Arnhem (panaikintas)

RBASS

Rechtbank Assen (panaikintas)

RBBRE

Rechtbank Breda (panaikintas)

RBDHA

Rechtbank Den Haag

RBDOR

Rechtbank Dordrecht (panaikintas)

RBGEL

Rechtbank Gelderland

RBGRO

Rechtbank Groningen (panaikintas)

RBHAA

Rechtbank Haarlem (panaikintas)

RBLEE

Rechtbank Leeuwarden (panaikintas)

RBLIM

Rechtbank Limburg

RBMAA

Rechtbank Maastricht (panaikintas)

RBMID

Rechtbank Middelburg (panaikintas)

RBMNE

Rechtbank Midden-Nederland

RBNHO

Rechtbank Noord-Holland

RBNNE

Rechtbank Noord-Nederland

RBOBR

Rechtbank Oost-Brabant

RBONE

Rechtbank Oost-Nederland (panaikintas)

RBOVE

Rechtbank Overijssel

RBROE

Rechtbank Roermond (panaikintas)

RBROT

Rechtbank Rotterdam

RBSGR

Rechtbank 's-Gravenhage (panaikintas)

RBSHE

Rechtbank 's-Hertogenbosch (panaikintas)

RBUTR

Rechtbank Utrecht (panaikintas)

RBZLY

Rechtbank Zwolle-Lelystad (panaikintas)

RBZUT

Rechtbank Zutphen (panaikintas)

RBZWB

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Visi teismų kodai

Visų Nyderlandų teismų kodų abėcėlinis sąrašas skelbiamas PriedePDF(73 Kb)NL. Nebeveikiančios įstaigos pažymėtos kaip „panaikintos“.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 14/12/2020

Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI) - Austrija

Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečių.


Nacionalinis ECLI koordinatorius

Federalinė kanceliarija

E. valdžia, programų ir projektų valdymas (I/13 departamentas)

Ballhausplatz 2

A-1014 Vienna

Helmut Weichsel

Tel. (+43 1) 53115/204211

Faks. (+43 1) 53109/204211

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashelmut.weichsel@bka.gv.at

Šalies kodas

Austrijos ECLI šalies kodas – [AT]

Nacionalinio ECLI sudarymas

ECLI Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langassuteikiamas internete skelbiant sprendimus, kuriuos priėmė šie teismai ir institucijos:

 • Konstitucinis Teismas (Verfassungsgerichtshof)
 • Aukščiausiasis Teismas (Oberster Gerichtshof) ir kiti teismai
 • Federalinis administracinis teismas (Bundesverwaltungsgericht)
 • Federalinis finansų teismas (Bundesfinanzgericht)
 • Žemių administraciniai teismai (Landesverwaltungsgerichte)
 • Duomenų apsaugos institucija Protection Authority (Datenschutzbehörde)

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 16/07/2020

Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI) - Lenkija


Kol kas Lenkijoje neketinama diegti Europos teismų praktikos identifikatoriaus.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 13/01/2017

Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI) - Rumunija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.


Nacionalinis ECLI koordinatorius

Nacionalinis ECLI koordinatorius dar nepaskirtas. Jį paskyrus, ši informacija bus atnaujinta.

Šalies kodas

Rumunijos kodas – [RO].

Nacionalinio ECLI sudarymas

ECLI bus sudaromas priimant sprendimą, nes teismo sprendimo numeris yra vienas iš ECLI elementų.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 06/05/2015

Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI) - Slovėnija


Nacionalinis ECLI koordinatorius

Slovėnijos nacionalinis ECLI koordinatorius:

Slovėnijos Respublikos Aukščiausiasis Teismas

Registrų departamentas,

Tavčarjeva 9,

SI-1000 Ljubljana

Slovenia

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasecli.vsrs@sodisce.si

Asmuo ryšiams: Gregor Strojin

Šalies kodas

Slovėnijos šalies kodas – [SI]

Nacionalinio ECLI sudarymas

Slovėnijoje nuo 2011 m. spalio 1 d. visuose Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasteismų praktikos duomenų bazėse paskelbtuose dokumentuose nurodomas ECLI. Visi nauji duomenų bazėse skelbiami dokumentai taip pat bus pažymėti ECLI. Jau greitai ECLI bus žymimi visi priimami teismų sprendimai.

ECLI numeriai sudaromi automatiškai pagal turimus duomenis.

Visi žinomi privatūs teismų praktikos dokumentų leidėjai yra apie tai informuoti, ir dauguma jų jau yra suteikę savo paskelbtiems dokumentams ECLI numerius.

Teismų kodai:

VSRS: Slovėnijos Respublikos Aukščiausiasis Teismas (Vrhovno sodišče Republike Slovenije)

USRS: Slovėnijos Respublikos Konstitucinis Teismas (Ustavno sodišče Republike Slovenije)

VSCE: Celės aukštesnysis teismas (Višje sodišče v Celju)

VSKP: Koperio aukštesnysis teismas (Višje sodišče v Kopru)

VSLJ: Liublianos aukštesnysis teismas (Višje sodišče v Ljubljani)

VSMB: Mariboro aukštesnysis teismas (Višje sodišče v Mariboru)

UPRS: Slovėnijos Respublikos administracinis teismas (Upravno sodišče Republike Slovenije)

VDSS: Aukštesnysis darbo ir socialinis teismas (Višje delovno in socialno sodišče))

Pastaba: Teismo kodą sudaro keturios raidės. Į sistemoje dalyvaujančių teismų sąrašą kol kas įtraukti tik apeliacinės instancijos teismai, Aukščiausiasis Teismas ir Konstitucinis Teismas, kurių sprendimai jau skelbiami nacionalinėse teismų praktikos duomenų bazėse. Kiti teismai ir institucijos į šią sistemą bus įtraukti netrukus.

Sprendimo metai:

Nurodomi sprendimo priėmimo metai (YYYY formatu).

Numeris:

ECLI eilės numeris (toliau – EEN) sudaromas remiantis atitinkamo teismo paprastu eilės numeriu (toliau – PEN), pvz., II Ips 123/2005, kuris nurodomas duomenų lauke „Odločba“ (=sprendimas).

Kiti žodžiai, kurie gali būti įrašyti lauke „Odločba“ (pvz., „Sodba“, „Sklep“ ir pan.) nelaikomi PEN dalimi, todėl sudarant EEN juos reikia praleisti (ištrinti).

PEN nurodyti metai lieka ir naujajame EEN.

Paprastame eilės numeryje yra ženklų, kaip antai brūkšnelių, pasvirųjų brūkšnių ar tarpų. Visi tokie ženklai ECLI formato numeryje pakeičiami tašku (pvz., iš „II Ips 123/2005“ pasidaro „II.Ips.123.2005“; iš „I K 123456/2010“ – „I.K.123456/2010“ ir pan.).

Toliau nurodytais atvejais taikomos Bendrųjų EEN taisyklių. Išimtys.

Ypatingi atvejai:

A: jei sujungtose bylose priimtame sprendime nurodyti du ar daugiau PEN, ECLI sudaromas pagal pirmąjį PEN. Tokiais atvejais EEN pabaigoje pridedama raidė „A“. Kitus PEN galima susirasti naudojantis dokumento metaduomenimis (pvz., I.Cp.876/2008.A)..

Pavyzdys:
Sodba II Ips 49/2008 ir II Ips 28/2011

tuomet ECLI yra toks:
ECLI:SI:VSRS:2008:II.IPS.49.2008.A


B: jei sprendimas pažymėtas tik vienu PEN, kuris panašus į kitus atskirus PEN turinčius sprendimus, šie sprendimai duomenų bazėse neskelbiami. ECLI sudaromas remiantis pirmuoju PEN, o kiti PEN dokumento metaduomenyse nurodomi su prierašu „kaip ir“. Likę PEN naudojami sudaryti ECLI, kurie duomenų bazėje nurodomi kaip susiję su panašiais sprendimais.

Pavyzdys:
Sodba VIII Ips 432/2009, kaip ir VIII Ips 50/2009 ir VIII Ips 448/2009, VIII Ips 28/2009

tuomet ECLI yra toks:
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.432.2009,

Taip pat:
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.50.2009
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.448.2009
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.28.2009

Vartotojai, ieškantys kurio nors iš šių ECLI, suras tą patį dokumentą.

 

C: anksčiau pasitaikydavo, kad to paties teismo PEN buvo sudubliuojamas, nes teismas turėjo keletą padalinių, ir nebuvo centralizuotos bylų tvarkymo sistemos (pvz., UPRS). Padalinį galima nustatyti pagal dokumento metaduomenis. Tokiais atvejais EEN pabaigoje pridedama konkretų padalinį žyminti kombinacija „.raidė“ naudojant šias reikšmes:

Celė: .C

Liubliana: .L

Nova Gorica: .G

Mariboras: .M


D: tam tikruose baudžiamųjų bylų (baudžiamosios teisės) dokumentuose Aukščiausiojo Teismo SOVS duomenų bazėje laukelyje „Odločba“ nurodomi du PEN. Pirmasis atitinka eilės numerį (-NN formatu), o antrasis rašomas skliausteliuose ( ). Toks dvigubas bylų registravimas atsirado pereinamuoju laikotarpiu, diegiant skaitmeninę baudžiamųjų bylų tvarkymo sistemą.

Tokiais atvejais EEN sudaromas naudojant tik pirmąjį PEN, prie kurio po metų pridedamas bylos eilės numeris. Kitas, skliausteliuose nurodytas PEN, nenaudojamas ir į ECLI neįtraukiamas.

Pavyzdys:
Sodba I Ips 3248/2009-39 (I Ips 10/2010)

Tuomet ECLI yra toks:
ECLI:SI:VSRS:2009:I.IPS.3248.2009.39

 

E: tam tikrais atvejais keli to paties teismo dokumentai yra pažymėti tuo pačiu PEN, pavyzdžiui, preliminarus ir galutinis sprendimai. Tokiais atvejais EEN sudarymo tikslais prirašomas papildomas skaitmuo. Pirmasis sprendimas (pagal priėmimo datą) nežymimas papildomu skaitmeniu. Antrasis pažymimas „.1“, kitas – „.2“ ir t. t. Papildomas skaitmuo prirašomas automatiškai, pagal dokumento priėmimo datą.

Pavyzdys:
Sklep G 6/2011 (pastaba: bendras kelių dokumentų numeris)

Tuomet ECLI numeriai yra tokie:
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.1
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.2

ir pan.

Nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSlovėnijos Respublikos Aukščiausiasis Teismas (Vrhovno sodišče RS)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSlovėnijos Respublikos Konstitucinis Teismas (Ustavno sodišče RS)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeismų praktika (Sodna praksa)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeismų praktika (programos naudojimui reikalingas Aukščiausiojo Teismo leidimas)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKonstitucinio teismo praktika (Sodna praksa Ustavnega sodišča RS)


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 01/12/2020

Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI) - Slovakija


Nacionalinis ECLI koordinatorius

Nacionalinis ECLI koordinatorius – Slovakijos Respublikos teisingumo ministerijos Informatikos ir projektų valdymo skyrius, e. pastas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasecli@justice.sk

Šalies kodas

Slovakijos Respublikos kodas – [SK]

Nacionalinio ECLI kodo sudarymas

ECLI sudaromas priėmus teismo sprendimą. ECLI numerį turi tik po 2011 m. liepos 25 d. priimti teismų sprendimai. Jei iki 2011 m. liepos 25 d. priimtas sprendimas apskųstas po 2011 m. liepos 25 d., šis sprendimas ir vėlesni šioje byloje priimti sprendimai taip pat bus pažymėti ECLI..

Slovakijos Respublikos ECLI kodo pavyzdys:

ECLI:SK:OSBA1:2011:0123456789.123

OSBA1 = teismo santrumpa

2011 = metai

0123456789 = IČS (bylos numeris)

123 = byloje priimto sprendimo serijos numeris


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 10/11/2020

Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI) - Suomija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (suomių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Suomijoje Europos teismų praktikos identifikatorius diegiamas visose nacionalinio duomenų banko „Finlex“ duomenų bazėse


Nacionalinis ECLI koordinatorius

Nacionalinis ECLI koordinatorius yra Aki Hietanen, Suomijos Teisingumo ministerija, e. paštas finlex@om.fi.

Šalies kodas

Suomijos kodas – [FI].

Nacionalinio ECLI sudarymas

Suomijoje Europos teismų praktikos identifikatorius diegiamas visose nacionalinio duomenų banko „Finlex“ duomenų bazėse. Projektą įgyvendinti pradėta išbandant ECLI Suomijos Aukščiausiojo teismo ir Aukščiausiojo administracinio teismo praktikos duomenų bazėse. Dabar ECLI identifikatorius naudojamas ir apeliacinių, administracinių bei specializuotų teismų duomenų bazėse. 2013 m. sprendimų metaduomenys bus papildomi ECLI metaduomenimis. „Finlex“ teismų praktikos duomenų bazėse jau dabar naudojami Dublino pagrindinių metaduomenų iniciatyvoje nustatyti metaduomenys.

ECLI identifikatorius bus naudojamas ir „Finlex“ duomenų bazėje „Teismų praktika teisės doktrinoje“. Duomenų bazėje pateikiamos nuorodos į teisės doktrinos šaltinius nuo 1926 m. Teismų praktiką sudaro, be kita ko, Suomijos Aukščiausiojo Teismo, Aukščiausiojo administracinio teismo, apeliacinių teismų, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir ES Teisingumo Teismo sprendimai.

Nacionalinio ECLI sudarymas

Aukščiausiasis Teismas ECLI:FI:KKO:2011:43.

Aukščiausiasis administracinis teismas: ECLI:FI:KKO:2011:85,

             - bylos medžiagos santrauka (ne visas tekstas) – ECLI:FI:KHO:2010:T3764.

Apeliaciniai teismai:

 • Helsinkio apeliacinis teismas – ECLI:FI:HELHO:2011:5.
 • Rytų Suomijos (Itä-Suomi) apeliacinis teismas – ECLI:FI:I-SHO:2011:4.
 • Kouvolos apeliacinis teismas – ECLI:FI:KOUHO:2009:3.
 • Rovaniemio apeliacinis teismas – ECLI:FI:RHO:2010:8.
 • Turku apeliacinis teismas – ECLI:FI:THO:2011:2.
 • Vasos apeliacinis teismas – ECLI:FI:VHO:2011: 7.

Administraciniai teismai:

 • Helsinkio administracinis teismas – ECLI:FI:HELHAO:2011:11.0378.255.
 • Hemenlinos administracinis teismas – ECLI:FI:HAMHAO:2011:11.0378.255.
 • Kouvolos administracinis teismas – ECLI:FI:KOUHAO:2011:11.0379.25.
 • Kuopijo administracinis teismas – ECLI:FI:KUOHAO:2011:11.0377.25.
 • Oulu administracinis teismas – ECLI:FI:OULHAO:2011:11.0375.25.
 • Rovaniemio administracinis teismas – ECLI:FI:ROVHAO:2011:11.0373.25.
 • Turku administracinis teismas – ECLI:FI:TURHAO:2011:11.0293.15.
 • Vasos administracinis teismas – ECLI:FI:VAAHAO:2011:11.0371.25.
 • Alandų administracinis teismas – ECLI:FI:AALHAO:2011:11.0372.25.

Draudimo teismas – ECLI:FI:VAKO:2010:757.

Darbo teismas – ECLI:FI:TTO:2011:108.

Rinkos teismas – ECLI:FI:MAO:2010:595.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNacionalinė teisės duomenų bazė „Finlex“


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 05/11/2020

Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI) - Švedija


Kol kas Švedijoje nėra galimybių įdiegti ECLI.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 09/11/2020

Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI) - Anglija ir Velsas


Ar bus įgyvendinamas Europos teismų praktikos identifikatoriaus projektas, galutinai dar nenuspręsta, tačiau Jungtinė Karalystė tokią galimybę svarsto.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 30/01/2017

Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI) - Šiaurės Airija


Kol kas nėra galutinai nuspręsta, ar Europos teismų praktikos identifikatorius bus diegiamas, Jungtinė Karalystė svarsto įvairias galimybes.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 13/09/2019

Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI) - Škotija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: prancūzųportugalų.


Kol kas Jungtinė Karalystė neketina diegti Europos teismų praktikos identifikatoriaus.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 04/05/2020