Identifikatur ewropew tal-ġurisprudenza (ECLI)

L-Identifikatur Ewropew tal-Ġurisprudenza (ECLI) ġie żviluppat biex jiffaċilita l-kwotazzjoni korretta u inekwivoka ta’ sentenzi tal-qrati nazzjonali u dawk Ewropej. Sett ta’ metadejta uniformi se jgħin biex jitjiebu l-faċilitajiet ta’ riċerka dwar il-ġurisprudenza.


Qabel ma kien hemm l-ECLI, ir-riċerka dwar il-ġurisprudenza kienet diffiċli u kienet tieħu ħafna ħin. Ħu, pereżempju, każ fejn sentenza tal-Qorti Suprema ta' Stat Membru A kienet titqies bħala ta' interess f'dibattitu legali speċifiku. Il-każ kien ikun reġistrat f’diversi databases ta’ ġurisprudenza, nazzjonali u transkonfinali, iżda f’kull database is-sentenza jkollha identifikatur differenti. Dawn l-identifikaturi kollha - jekk biss ikun magħrufa – kellhom jiġu kkwotati sabiex il-qarrejja tal-kwotazzjoni setgħu jsibu l-kawża fid-database li jippreferu. Regoli u stili differenti dwar il-kwotazzjonijiet komplew jikkomplikaw ir-riċerka. Barra minn dan, l-utenti kellhom jidħlu fid-databases kollha biex isibu jekk din il-kawża fil-Qorti Suprema kinitx disponibbli - miġbura fil-qosor, tradotta jew annotata. Bis-sistema tal-ECLI, riċerka waħda permezz ta’ interface ta’ riċerka wieħed bl-użu ta’ identifikatur wieħed ikun biżżejjed biex jinstabu l-okkorrenzi kollha tas-sentenza fid-databases kollha nazzjonali u transkonfinali li jipparteċipaw.

Bħalissa qiegħda tikber l-importanza ta’ aċċess faċli għad-deċiżjonijiet ġudizzjarji ta' Stati Membri oħra għat-tisħiħ tar-rwol tal-imħallef nazzjonali meta jkun qed japplika u jinforza l-liġi tal-UE. Ir-riċerka u l-kwotazzjoni ta’ sentenzi minn Stati Membri oħra hija mfixkla b’mod serju minn sistemi nazzjonali ta’ identifikazzjoni differenti tal-ġurisprudenza, minn regoli tal-kwotazzjonijiet u minn oqsma tekniċi li jiddeskrivu l-karatteristiċi ta’ sentenza.

Sabiex jingħelbu dawn id-differenzi u sabiex jiġi ffaċilitat l-aċċess għall-ġurisprudenza nazzjonali, barranija u Ewropea, kif ukoll il-kwotazzjonijiet tagħha, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea stieden lill-Istati Membri u lill-istituzzjonijiet tal-UE biex jintroduċu l-Identifikatur tal-Ġurisprudenza Ewropea (ECLI) kif ukoll sett minimu ta’ metadejta uniformi għall-ġurisprudenza.

Il-karatteristiċi ewlenin tal-ECLI

L-ECLI huwa identifikatur uniformi li għandu l-istess format rikonoxxibbli għall-Istati Membri kollha u għall-qrati kollha tal-UE. Huwa magħmul minn ħames elementi obbligatorji:

 • ‘ECLI’: biex l-identifikatur jiġi identifikat bħala Identifikatur tal-Ġurisprudenza Ewropea;
 • il-kodiċi tal-pajjiż;
 • il-kodiċi tal-qorti li tkun tat is-sentenza;
 • is-sena li fiha ngħatat is-sentenza;
 • numru ordinali, mhux itwal minn 25 karattru alfanumeriku, f’format li jiġi deċiż minn kull Stat Membru. It-tikek jitħallew, iżda l-ebda sinjal ta' punteġġjatura ieħor.

L-elementi jinfirdu minn xulxin permezz ta' kolon. Dan li ġej huwa eżempju (li ma jeżistix) ta kif jista' jkun ECLI:

ECLI:NL:HR:2009:384425, li tista’ tkun id-deċiżjoni 384425 tal-Qorti Suprema (“HR”) tal-Pajjiżi l-Baxxi (“NL”), tas-sena 2009.

Metadejta

Sabiex ikun eħfef li l-ġurisprudenza tinstab u tinftiehem, kull dokument li jkun fih deċiżjoni ġudizzjarja għandu jkollu sett ta' metadejta kif deskritt f'dan il-paragrafu. Din il-metadejta għandha tiġi deskritta skont l-istandards stabbiliti minn Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaDublin Core Metadata Initiative.

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Konkluzjonijet tal-Kunsill dwar l-ECLI jagħtu deskrizzjoni tal-metadejta li tista’ tintuża.

Il-koordinatur tal-ECLI

Kull Stat Membru li juża l-ECLI għandu jaħtar organizzazzjoni governattiva jew ġudizzjarja bħala l-koortinatur nazzjonali tal-ECLI. Il-koordinatur nazzjonali tal-ECLI huwa responsabbli mit-tfassil tal-lista ta’ kodiċijiet għall-qrati parteċipanti, mill-pubblikazzjoni tal-mod li bih jsiru n-numru ordinali, u minn kull informazzjoni oħra li tkun relevanti għat-tħaddim tas-sistema tal-ECLI. Il-koordnatur tal-ECLI għall-UE hija l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

Kull Stat Membru jiddeċiedi jekk, u sa liema livell, se juża s-sistema tal-ECLI, eż. jekk japplikahiex b’mod retroattiv għal dokumentazzjoni storika jew l-għadd ta' qrati li jipparteċipaw, pereżempju fil-livell tal-qorti suprema biss, fil-qrati kollha, eċċ.

Id-dimensjoni Ewropea u internazzjonali

Billi tikklikkja fuq il-bnadar tal-UE u dawk internazzjonali, disponibbli fuq in-naħa tal-lemin, tista' ssib informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-ECLI mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u l-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi.

Skont Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidail-konklużjonijiet tal-Kunsill il-Kummissjoni Ewropew żviluppat magna tat-tiftix multilingwa tal-ECLI li tippermetti lill-utenti li jsibu sentenzi ġudizzjarji mid-dejtabejżis ta' dawk il-pubblikaturi tal-ġurisprudenza li jkunu implimentaw l-istandard ECLI u li jkunu tawna aċċess għad-dejta tagħhom.

Hemm ukoll għodda ta' tiftix fis-sit web https://e-justice.europa.eu/ecli/ - kull darba li tiġi ttajpjata ECLI wara dan l-isem titla' l-metadejta relevanti tal-ECLI (jekk tkun disponibbli). Pereżempju, jekk wieħed jittajpja https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI:NL:HR:2016:764 tidher direttament il-metadejta tad-deċiżjoni ECLI:NL:HR:2016:764.

Il-paġni tal-Istati Membri

Fil-paġni tal-Istati Membri tista’ ssib informazzjoni dwar:

 • jekk l-Istat Membru jkunx diġà daħħal l-ECLI u l-metadejta;
 • jekk le: jekk ikollux ħsieb jagħmel dan;
 • jekk iva: informazzjoni dwar il-kodiċijiet tal-qorti, ir-regoli tal-ifformattjar, il-metadejta, eċċ.;
 • il-koordinatur nazzjonali tal-ECLI

Jekk jogħġbok agħżel il-bandiera tal-pajjiż rilevanti biex tikseb informazzjoni nazzjonali dettaljata.


Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.

L-aħħar aġġornament: 08/05/2019

Identifikatur ewropew tal-ġurisprudenza (ECLI) - Unjoni Ewropea

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaECLI-Coordinator@curia.europa.eu) hija l-koordinatur tal-Identifikatur Ewropew tal-Każistika (ECLI) għall-ġuriżdizzjonijiet tal-Unjoni.


Il-kodiċi tal-pajjiż

Il-"kodiċi tal-pajjiż" għall-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea li għandu jintuża fit-tieni element tal-ECLI huwa: [EU]

Il-ġenerazzjoni tal-ECLI

Il-komponenti tal-ECLI li jintużaw biex jiġu identifikati d-deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea:

 • It-taqsira tal-ECLI
 • Il-kodiċi tal-pajjiż: EU
 • Il-kodiċi tal-qorti:

C = Il-Qorti tal-Ġustizzja

T = Il-Qorti Ġenerali

F = It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

 • Is-sena meta ngħatat id-deċiżjoni (format SSSS)
 • Numru ordinali magħmul minn:

Numru tas-serje tad-deċiżjoni għal kull ġuriżdizzjoni għal kull sena

Eżempji:

ECLI:EU:C:1998:27 huwa s-27 dokument tal-Qorti tal-Ġustizzja b'ECLI fl-1998

ECLI:EU:T:2012:426 huwa l-426 dokument tal-Qorti Ġenerali b'ECLI fl-2012

ECLI:EU:F:2010:80 huwa t-80 dokument tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku b'ECLI fl-2010

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaEUR-Lex

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaCuria


Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.

L-aħħar aġġornament: 18/01/2019

Identifikatur ewropew tal-ġurisprudenza (ECLI) - Internazzjonali

L-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi


Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi (UEP) joffri proċedura ta’ applikazzjoni uniformi lill-inventuri, li tippermettilhom li jfittxu protezzjoni għall-privattiva saħansitra f’40 pajjiż Ewropew. L-Uffiċċju huwa l-fergħa eżekuttiva tal- Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaOrganizzazzjoni Ewropea tal-Privattivi u huwa sorveljat mill-Kunsill Amministrattiv.

Il-koordinazzjoni tal-ECLI fl-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi titwettaq mid-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaDipartiment tal-Pubblikazzjonijiet.

Indirizz postali

Postfach 90
1031 Vienna
Austria

Indirizz

Rennweg 12
1030 Vienna
Austria

Il-kodiċi tal-pajjiż

Il-kodiċi tal-pajjiż għall-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi li għandu jintuża fit-tieni element tal-ECLI huwa: [EP]

Il-ġenerazzjoni tal-ECLI nazzjonali

Il-komponenti tal-ECLI li jintużaw biex jiġu identifikati d-deċiżjonijiet tal-Bordijiet tal-Appell tal-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi:

 • It-taqsira tal-ECLI
 • Il-kodiċi tal-pajjiż: EP
 • Il-kodiċi tal-qorti: BA (BA= Bordijiet tal-Appell tal-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi)
 • Is-Sena meta ngħatat id-deċiżjoni (format SSSS)
 • Numru ordinali magħmul minn:

  Numru tal-kawża li fiha tkun ingħatat deċiżjoni (numru oriġinali tal-kawża mingħajr slash) Magħmul minn seba' ċifri --> ċifra waħda (tip ta’ deċiżjoni) + erba' ċifri (numru ordinali tad-deċiżjoni) + żewġ ċifri (l-aħħar żewġ ċifri tas-sena meta ġiet iffajljata)

  Il-kodiċijiet għat-tip ta’ deċiżjonijiet fl-UEP:
  • D : Bord Dixxiplinari tal-Appell
  • G : Bord Estiż tal-Appell
  • J :  Bord Ġuridiku tal-Appell
  • T : Bordijiet Tekniċi tal-Appell
  • W : deċiżjonijiet dwar il-kawżi ta’ protest
  • R : deċiżjonijiet dwar petizzjonijiet għar-reviżjoni

Punt

Data tad-deċiżjoni (format SSSSXXJJ)

Eżempju:

ECLI:EP:BA:2002:D000300.20020503

EP= Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi

BA= Bordijiet tal-Appell tal-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi

2002 - is-sena li fiha ngħatat id-deċiżjoni (eżempju)

D000300= D0003/00 (numru tal-kawża li fiha tkun ingħatat deċiżjoni)

20020503 = 2002.05.03 (data tad-deċiżjoni)

Użu tal-ECLI

L-ECLI jintuża biex jidentifika b'mod uniku d-deċiżjonijiet tal-Bords tal-Appell tal-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi.

Tiftixa permezz tal-ECLI hija permessa permezz tal-bażi tad-dejta tad-deċiżjonijiet tal-Bord tal-Appell tal-EUP.

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaBażi tad-dejta tad-deċiżjonijiet tal-Bord tal-Appell tal-EUP

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKażisitika tal-Bordijiet tal-Appell

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi


Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.

L-aħħar aġġornament: 20/05/2019

Identifikatur ewropew tal-ġurisprudenza (ECLI) - Belġju

Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: il-Franċiżl-Olandiż diġà ġew tradotti.


Għalissa, is-sistema Belġjana għadha ma ġietx adattata għas-sistema ECLI.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 14/09/2016

Identifikatur ewropew tal-ġurisprudenza (ECLI) - Bulgarija

Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: il-Bulgaru diġà ġew tradotti.


Il-Koordinatur Nazzjonali tal-ECLI

Il-koordinatur nazzjonali tal-ECLI huwa:

Il-Kunsill Ġudizzjarju Suprem - Vissh sadeben savet (VSS)

Ul. Saborna 9

Sofija 1000

Sakemm jinħoloq indirizz tal-posta elettronika funzjonanti, l-informazzjoni tista’ tintbagħat lil:

Martin Velichkov, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidamartin.velichkov@mail.bg , telefown + 359 2 930 49 43

Valeri Mihaylov, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidavalery@abv.bg , telefown + 359 2 930 49 36

Il-kodiċi tal-pajjiż

Il-kodiċi tal-pajjiż tal-Bulgarija huwa: [BG]

Il-ħolqien ta’ ECLI nazzjonali

Il-Kunsill Ġudizzjarju Suprem adotta mudell għall-websajts tal-qrati li jinkludi taqsima dwar id-deċiżjonijiet tal-qorti li għandhom jiġu ppublikati skont l-Att Bulgaru dwar il-Protezzjoni tad-Dejta Personali (Zakon za zashtita na lichnite danni). Il-Kunsill Ġudizzjarju Suprem approva wkoll il-pubblikazzjoni tad-deċiżjonijiet tal-qorti permezz ta' interfaċċja ċentralizzata fuq l-internet.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 17/12/2018

Identifikatur ewropew tal-ġurisprudenza (ECLI) - Repubblika Ċeka

Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: iċ-Ċek diġà ġew tradotti.


Koordinatur tal-ECLI Nazzjonali

Il-Qorti Suprema (Nejvyšší soud)

Burešova 571/20, Brno - Veveří, kodiċi postali: 657 37

ir-Repubblika Ċeka

Tel.: +420 541 593 111

Faks.: +420 541 213 493

Kaxxa tad-dejta: kccaa9t

imejl: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidapodatelna@nsoud.cz (jekk jogħġbok semmi l-ECLI fis-suġġett)

websajt: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.nsoud.cz/

Persuna ta' kuntatt: JUDr. Michal Malaník

Ġenerazzjoni tal-ECLI nazzjonali (ECLI syntax)

Fir-Repubblika Ċeka l-identifikaturi ECLI ddaħħlu f'April 2012 biex jidentifikaw is-sentenzi tal-Qorti Suprema (Nejvyšší soud). Minn Marzu 2014 dan l-identifikatur beda jintuża wkoll għas-sentenzi tal-Qorti Kostituzzjonali (Ústavní soud). Is-sentenzi ta' dawn il-Qrati jistgħu jiġi mfittxijin permezz tal-identifikatur ECLI fil-websajts tal-qrati (is-Sentenzi tal-Qorti Suprema f'Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.nsoud.cz/ u s-sentenzi tal-Qorti Kostituzzjonali f'Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx).

Kodiċi tal-pajjiż

[CZ]: il-kodiċi tal-pajjiż għar-Repubblika Ċeka.

Kodiċijiet tal-Qorti

[NS]: Nejvyšší soud (il-Qorti Suprema tar-Repubblika Ċeka).

[US]: Ústavní soud (il-Qorti Kostituzzjonali tar-Repubblika Ċeka).

Eżempji tal-identifikatur ECLI tad-deċiżjonijiet tal-qrati Ċeki

ECLI:CZ:NS:2012:spisová značka.1

[CZ] kodiċi tal-pajjiż (CZ għar-Repubblika Ċeka);

[NS] huwa l-kodiċi tal-qorti li tat is-sentenza (NS għall-Qorti Suprema);

[2012] tindika s-sena li fiha ngħatat is-sentenza;

[spisová značka] (in-mumru tal-kawża) ma fihx spazji vojta jew slashes bil-quddiem; dawn jinbidlu b'tikka;

numru [1] huwa n-numru ordinali ta' sentenza bl-istess numru tal-kawża. Dan in-numru ordinali jiżgura li l-istess identifikatur ECLI ma jintużax biex jidentifika aktar minn sentenza waħda minn qorti minnhom fl-istess sena.

Ħoloq relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.nsoud.cz/

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 13/05/2019

Identifikatur ewropew tal-ġurisprudenza (ECLI) - Danimarka


Il-Koordinatur Nazzjonali tal-ECLI

L-Amministrazzjoni tal-Qrati (Domstolsstyrelsen)
St. Kongensgade 1-2
1264 København K.
Tel: 70 10 33 22
Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidapost@domstolsstyrelsen.dk

Il-kodiċi tal-pajjiż

Il-kodiċi tal-pajjiż tal-ECLI għad-Danimarka huwa: [DK]

Il-ħolqien ta' ECLI nazzjonali

Tingħata informazzjoni iktar tard.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 13/06/2018

Identifikatur ewropew tal-ġurisprudenza (ECLI) - Ġermanja

Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: il-Ġermaniż diġà ġew tradotti.


Il-koordinatur nazzjonali tal-ECLI

Il-koordinatur innominat tal-ECLI għall-Ġermanja huwa:

Bundesamt für Justiz [l-Uffiċċju Federali tal-Ġustizzja]
Kompetenzzentrum Rechtsinformationssystem des Bundes [iċ-Ċentru ta' Kompetenza Federali - is-Sistema ta' Informazzjoni Ġuridika](CC-RIS)
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Deutschland

+49 228 410 5801
E-Mail: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidacc-ris@bfj.bund.de
Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.bundesjustizamt.de

Il-kodiċi tal-pajjiż

Il-kodiċi ECLI tal-pajjiż għall-Ġermanja huwa: [DE]

Il-ħolqien ta’ ECLI nazzjonali

Fil-livell federali, il-Qrati Federali qed jippjanaw li jintroduċu l-Identifikatur Ewropew tal-Każistika (ECLI). Il-qrati tal-Länder huma mistennija jintroduċuh iktar tard.

S'issa, il-Qorti Kostituzzjonali Federali, il-Qorti Amministrattiva Federali u t-Tribunal Industrijali Federali introduċew l-ECLI fil-bażijiet ta' dejta tagħhom għad-deċiżjonijiet. Id-deċiżjonijiet kollha ppubblikati fis-siti rispettivi tagħhom minn meta ġie introdott l-ECLI jiġu allokati ECLI. Għal aktar dettalji:

Fin-numru ta' identifikazzjoni ECLI b'ħames partijiet, l-ewwel żewġ karattri jkunu dejjem il-kodiċi tal-Istat Membru:

ECLI:DE:[il-kodiċi tal-qorti]:[is-sena tad-deċiżjoni]:[in-numru tas-serje]

Kull qorti tiġi allokata kodiċi tal-qorti u regoli individwali għall-ġenerazzjoni ta' numru tas-serje. Bħala regola, is-sena tad-deċiżjoni tiġi kkodifikata bħala numru b'erba' ċifri (ssss, eż. 2015).

Il-Qorti Kostituzzjonali Federali (Bundesverfassungsgericht)

Il-kodiċi tal-qorti jkun dejjem BVerfG.
In-numru tas-serje (numru ordinali) ikun kompost f'erba' partijiet jew f'każ li jkun meħtieġ karattru addizzjonali biex jiddistingwi, ħames partijiet, bit-tielet u r-raba' parti, u r-raba' u l-ħames parti jkunu separati b'punt.

1.   Tip ta' proċedura:

b          Sejba li parti tkun antikostituzzjonali
c          Appell kontra deċiżjoni f'tilwima elettorali
e          Proċediment ta' soluzzjoni għat-tilwim bejn korpi kostituzzjonali
f           Stħarriġ ġudizzjarju astratt
g          Tilwim bejn il-Federazzjoni u l-Länder
h          Tilwim ieħor bejn il-Federazzjoni u l-Länder
k          Tilwim li jikkonċerna l-kostituzzjoni ta' Land
f           Stħarriġ ġudizzjarju sustantiv
m         Stħarriġ dwar dritt internazzjonali bħala dritt Federali
n          Interpretazzjoni tal-Liġi Fundamentali wara rinviju mill-qorti kostituzzjonali ta' Land
p          Deċiżjonijiet dwar materji oħra msemmija fl-Att Federali
q          Miżuri provviżorji
r           Rikorsi kostituzzjonali
up        Deċiżjonijiet tal-qorti f'udjenza plenarja
vb        Rikorsi kontra dewmien ġudizzjarju

2.    Abbrevjazzjonijiet għall-formazzjonijiet tal-qorti: k għal deċiżjonijiet tal-Kamra jew s għal deċiżjonijiet ta' Senat (taqsima) (mhux għal kawżi li jitolbu udjenza plenarja jew rikorsi kontra dewmien; f'każijiet bħal dawn il-formazzjoni tal-qorti tkun impliċitament indikata bl-abbrevjazzjoni "up" u "vb"),
3.    Id-data eżatta tad-deċiżjoni fil-format ssssxxjj
4.    Fakultattivi: karattru addizzjonali li jiddistingwi (a-z) meħtieġ meta jittieħdu deċiżjonijiet fl-istess data/numru ta' referenza (eżempju: estensjoni ta' miżura provviżorja + deċiżjoni dwar il-merti bl-istess data/numru ta' referenza),
5.    Numru ta' referenza

Eżempju:
L-ECLI għad-deċiżjoni tal-21 ta' Jannar 2015 bin-numru ta' referenza 2 BvR 1856/13 jiġi:
ECLI:DE:BVerfG:2015:rk20150121.2bvr185613.

Il-Qorti Amministrattiva Federali (Bundesverwaltungsgericht)

Il-kodiċi tal-qorti jkun dejjem BVerwG.
In-numru tas-serje jikkonsisti f'erba' partijiet, bit-tieni u t-tielet parti, u t-tielet u r-raba' parti jkunu separati b'punt.

1.    Id-data eżatta tad-deċiżjoni fil-format jjxxss,
2.    Abbrevjazzjoni għat-tip ta' deċiżjoni (U għal sentenza (Urteil), B għal deċiżjoni (Beschluss), G għal ordni (Gerichtsbescheid),
3.    Numru ta' referenza u
4.    Dejjem: numru addizzjonali li jiddistingwi (biex jiddistingwi bejn żewġ dokumenti jew iktar bl-istess tip ta' deċiżjoni fl-istess ġurnata, bl-istess numru ta' referenza, eż. "0").

Eżempju:
L-ECLI għas-sentenza tas-17 ta' April 2002 bin-numru ta' referenza 9 CN 1.01 jiġi:
ECLI:DE:BVerwG:2002:170402U9CN1.01.0

It-Tribunal Industrijali Federali (Bundesarbeitsgericht)

Il-kodiċi tal-qorti jkun dejjem BAG.
In-numru tas-serje jikkonsisti f'erba' partijiet, separati b'punti:

1.    Id-data eżatta tad-deċiżjoni fil-format jjxxss,
2.    Abbrevjazzjoni għat-tip ta' deċiżjoni (B għal deċiżjoni (Beschluss), U għal sentenza (Urteil)),
3.    Numru ta' referenza u
4.    Dejjem: numru addizzjonali li jiddistingwi (biex jiddistingwi bejn żewġ dokumenti jew iktar bl-istess tip ta' deċiżjoni fl-istess ġurnata, bl-istess numru ta' referenza, eż. "0").

Eżempju:
L-ECLI għad-deċiżjoni tat-Tribunal Industrijali Federali tas-7 ta' Jannar 2015 bin-numru ta' referenza 10 AZB 109/14 jiġi:
ECLI:DE:BAG:2015:070115.B.10AZB109.14.0


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 31/08/2016

Identifikatur ewropew tal-ġurisprudenza (ECLI) - Estonja

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Estonjan ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.


L-Estonja qed tħejji ruħha għall-introduzzjoni tal-ECLI għall-każistika ppubblikata fir-Riigi Teataja (il-Gazzetta tal-Istat).


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 14/05/2019

Identifikatur ewropew tal-ġurisprudenza (ECLI) - Irlanda


Il-Koordinatur Nazzjonali tal-ECLI

Il-koordinatur nazzjonali tal-ECLI huwa d-Dipartiment tal-Ġustizzja u l-Ugwaljanza.

Kodiċi tal-pajjiż

Il-kodiċi tal-pajjiż tal-Irlanda huwa: [IE]

Il-ħolqien ta’ ECLI nazzjonali

Bħalissa mhux possibbli li jinħoloq ECLI msejjes fuq l-informazzjoni eżistenti u disponibbli pubblikament. L-għamla preċiża tal-ECLI għadha qed tiġi kkunsidrata u għadha ma ġietx finalizzata.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 05/04/2017

Identifikatur ewropew tal-ġurisprudenza (ECLI) - Greċja

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Grieg ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.


Il-Greċja ma tipparteċipax fis-sistema tal-ECLI.

Madankollu, bħalissa qegħdin fl-istadju ta’ tħejjija biex tinħoloq bażi ta’ dejta unifikata li tinkludi s-sentenzi kollha tal-qrati domestiċi. Diġà hemm diversi bażijiet ta' dejta elettroniċi tal-każistika fuq l-internet, relatati ma':

1) il-Qorti Suprema Ellenika, li fiha biss il-każistika tagħha:

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.areiospagos.gr/

2) il-Kunsill tal-Istat, li fiha biss il-każistika tiegħu:

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.ste.gr/ste/faces/index.jsp

3) il-Qorti Amministrattiva tal-Prim'Istanza ta’ Ateni, li fiha biss il-każistika tagħha:

(dan is-servizz huwa disponibbli għal utenti ċċertifikati biss)

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.protodikeio-ath.gr/opencms_prot/opencms/ProtSite/

Hemm ukoll bażijiet ta' dejta privati b'abbonament, li l-aċċess għalihom huwa bi ħlas. Pereżempju:

1) dik tal-Kamra tal-Avukati ta’ Ateni

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.dsanet.gr/

2) dik tal-kumpanija Intracom Services (privata)

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/nomos_frame.html


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 16/09/2016

Identifikatur ewropew tal-ġurisprudenza (ECLI) - Spanja


Il-Koordinatur Nazzjonali tal-ECLI

Il-koordinatur nazzjonali tal-ECLI huwa CENDOJ (CENTRO DE DOCUMENTACION JUDICIAL), iċ-Ċentru għad-Dokumentazzjoni Ġudizzjarja, korp tekniku fil-Kunsill Ġenerali tal-Ġudikatura ta' Spanja: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidacendoj.ecli@cgpj.es.

Kodiċi tal-pajjiż

Il-kodiċi għal Spanja huwa: [ES]

Il-ħolqien ta' ECLI nazzjonali

L-ECLI ġie introdott fi Spanja fl-2012.

Dan kien possibbli minħabba li mill-bidu tal-Proġett ECLI fis-27 ta' Ottubru 2011, il-ġurisprudenza fi Spanja diġà kellha identifikatur nazzjonali, imsejjaħ ROJ (Repositorio Oficial de Jurisprudencia) - ir-Repożitorju Uffiċjali tal-Ġurisprudenza, li jidentifika d-deċiżjonijiet meħuda mill-qrati Spanjoli kollha, mill-Qrati tal-Prim'Istanza tal-Qorti Suprema.

Permezz tas-sit Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.poderjudicial.es/, qed noffru liċ-ċittadini kollha aċċess miftuħ għad-deċiżjonijiet meħuda mill-qrati Spanjoli kollha, li jikkonsistu f'5 600 000 sentenza li jiżdiedu kull sena. L-Imħallfin/il-Maġistrati, il-Prosekuturi u s-Segretarji Ġudizzjarji għandhom aċċess f'ambjent ristrett għal informazzjoni addizzjonali u ħoloq għall-ġurisprudenza tal-Qorti Kostituzzjonali (Tribunal Constitucional), il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea, kif ukoll għal-leġiżlazzjoni u d-duttrina ġuridika nazzjonali u internazzjonali: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.poderjudicial.es/.

Bħalissa qed inżommu l-identifikatur nazzjonali tar-ROJ - l-ID tas-CENDOJ - bħala l-korp uffiċjali għat-tixrid tal-ġurisprudenza Spanjola, u l-ECLI għal-livell Ewropew. Fuq il-portal tal-e-justice, għalhekk għandna, sal-2014, 2 500 000 deċiżjoni tal-Qorti Suprema (Tribunal Supremo), il-Qorti Superjuri Nazzjonali (Audiencia Nacional), il-Qrati Supejuri tal-Ġustizzja (Tribunales Superiores de Justicia) u l-Qrati Provinċjali (Audiencias Provinciales), kif ukoll għażla ta' sentenzi mill-Qrati tal-Prim'Istanza (Primera Instancia) li huma ta' interess ġuridiku jew li għandhom impatt soċjali. L-għadd ta' deċiżjonijiet jiżdiedu kuljum malli jittellgħu fis-sistema. Il-proċess ta' integrazzjoni ECLI tlesta fi Spanja, u bħalissa aħna sħab fil-proġett BO-ECLI.

L-ECLIs fi Spanja jikkonsistu fl-oqsma li ġejjin:

 • "ECLI";
 • Il-kodiċi tal-pajjiż: "ES"
 • Il-kodiċi tal-qorti: akronimu li jindika l-qorti fejn inqatgħet is-sentenza. – ara t-taqsima "kodiċijiet tal-qorti ECLI";
 • Is-sena tad-deċiżjoni;
 • Numru tas-serje, li fil-każ ta' Spanja jkun in-numru sekwenzjarju tal-identifikatur nazzjonali ROJ. Dan ifisser li ladarba sentenza tiġiha assenjata r-ROJ tagħha, ikun possibbli li jiġiha assenjat awtomatikament l-ECLI korrispondenti tagħha.
 • Barra minn hekk, fil-każ ta' Ordnijiet (Autos), tiżdied l-ittra "A" ma' tmiem in-numru sekwenzjali.

EŻEMPJI:

Meta r-ROJ ikun: l-identifikatur nazzjonali tal-ġurisprudenza.

1) *Sentenza tal-Qorti Superjuri Nazzjonali tat-30 ta' Mejju 2014. Il-Qorti Kriminali, b'ROJ Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaSAN 2389/2014

L-ECLI korrispondenti jkun:

ECLI:ES:AN:2014:2389

2) *Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja Nazzjonali tal-15 ta' April 2011. Il-Kamra tal-Appelli ta' Burgos, il-Komunità Awtonoma ta' Kastilja u León, b'ROJ: STSJ CL 782/2011

L-ECLI korrispondenti jkun:

ECLI:ES:TSJCL:2011:782

Ordni tal-Awla għall-Materji Kriminali tal-Qorti Superjuri Nazzjonali tad-29 ta' Ottubru 2015, b'ROJ: ANN 199/2015

L-ECLI korrispondenti jkun:

ECLI:ES:AN:2015:199A

Il-kodiċijiet tal-qorti ECLI:

Fi Spanja, il-kodiċi tal-qorti għall-ECLI huwa rrappreżentat bl-użu tal-akronimu tal-qorti li tkun tat is-sentenza u li jikkorrispondi għal dak użat fl-identifikatur nazzjonali ROJ tas-sentenza.

AKROMIMU

ISEM

---------------------

---------------------------------------------------------------

TS

Il-Qorti Suprema

AN

Il-Qorti Superjuri Nazzjonali

TSJAND

Il-Qorti tal-Ġustizzja Superjuri ta' Andalusija

TSJAR

Il-Qorti tal-Ġustizzja Superjuri ta' Aragona

TSJAS

Il-Qorti tal-Ġustizzja Superjuri tal-Asturji

TSJBAL

Il-Qorti tal-Ġustizzja Superjuri tal-Gżejjer Baleariċi

TSJICAN

Il-Qorti tal-Ġustizzja Superjuri tal-Gżejjer Kanarji

TSJCANT

Il-Qorti tal-Ġustizzja Superjuri tal-Kantabrija

TSJCL

Il-Qorti tal-Ġustizzja Superjuri ta' Kastilja u León

TSJ CLM

Il-Qorti tal-Ġustizzja Superjuri ta' Kastilja-La Mancha

TSJCAT

Il-Qorti tal-Ġustizzja Superjuri tal-Katalunja

TSJCV

Il-Qorti tal-Ġustizzja Superjuri tal-Komunità ta' Valenzja

TSJEXT

Il-Qorti tal-Ġustizzja Superjuri ta' Extremadura

TSJGAL

Il-Qorti tal-Ġustizzja Superjuri tal-Galizja

TSJLR

Il-Qorti tal-Ġustizzja Superjuri ta' La Rioja

TSJMAD

Il-Qorti tal-Ġustizzja Superjuri ta' Madrid

TSJMU

Il-Qorti tal-Ġustizzja Superjuri ta' Murcia

TSJNAV

Il-Qorti tal-Ġustizzja Superjuri ta' Navarra

TSJPV

Il-Qorti tal-Ġustizzja Superjuri tal-Pajjiż Bask

TSJCE

Il-Qorti tal-Ġustizzja Superjuri ta' Ceuta

TSJML

Il-Qorti tal-Ġustizzja Superjuri ta' Melilla

APVI

Il-Qorti Provinċjali ta' Álava

APAB

Il-Qorti Provinċjali ta' Albacete

APA

Il-Qorti Provinċjali ta' Alicante

APAL

Il-Qorti Provinċjali ta' Almería

APAV

Il-Qorti Provinċjali ta' Ávila

APBA

Il-Qorti Provinċjali ta' Badajoz

APIB

Il-Qorti Provinċjali tal-Gżejjer Baleariċi

APB

Il-Qorti Provinċjali ta' Barċellona

APBU

Il-Qorti Provinċjali ta' Burgos

APCC

Il-Qorti Provinċjali ta' Cáceres

APCA

Il-Qorti Provinċjali ta' Cádiz

APCS

Il-Qorti Provinċjali ta' Castellón

APCR

Il-Qorti Provinċjali ta' Ciudad Real

APCO

Il-Qorti Provinċjali ta' Córdoba

APC

Il-Qorti Provinċjali ta' A Coruña

APCU

Il-Qorti Provinċjali ta' Cuenca

APGI

Il-Qorti Provinċjali ta' Girona

APGR

Il-Qorti Provinċjali ta' Granada

APGU

Il-Qorti Provinċjali ta' Guadalajara

APSS

Il-Qorti Provinċjali ta' Guipúzcoa

APH

Il-Qorti Provinċjali ta' Huelva

APHU

Il-Qorti Provinċjali ta' Huesca

APJ

Il-Qorti Provinċjali ta' Jaén

APLE

Il-Qorti Provinċjali ta' León

APL

Il-Qorti Provinċjali ta' Lleida

APLO

Il-Qorti Provinċjali ta' La Rioja

APLU

Il-Qorti Provinċjali ta' Lugo

APM

Il-Qorti Provinċjali ta' Madrid

APMA

Il-Qorti Provinċjali ta' Málaga

APMU

Il-Qorti Provinċjali ta' Murcia

APNA

Il-Qorti Provinċjali ta' Navarra

APOU

Il-Qorti Provinċjali ta' Ourense

APO

Il-Qorti Provinċjali tal-Asturji

APP

Il-Qorti Provinċjali ta' Palencia

APGC

Il-Qorti Provinċjali ta' Las Palmas

APPO

Il-Qorti Provinċjali ta' Pontevedra

APSA

Il-Qorti Provinċjali ta' Salamanca

APTF

Il-Qorti Provinċjali ta' Santa Cruz ta' Tenerife

APS

Il-Qorti Provinċjali ta' Cantabria

APSG

Il-Qorti Provinċjali ta' Segovia

APSE

Il-Qorti Provinċjali ta' Sivilja

APSO

Il-Qorti Provinċjali ta' Soria

APT

Il-Qorti Provinċjali ta' Tarragona

APTE

Il-Qorti Provinċjali ta' Teruel

APTO

Il-Qorti Provinċjali ta' Toledo

APV

Il-Qorti Provinċjali ta' Valenzja

APVA

Il-Qorti Provinċjali ta' Valladolid

APBI

Il-Qorti Provinċjali ta' Vizcaya

APZA

Il-Qorti Provinċjali ta' Zamora

APZ

Il-Qorti Provinċjali ta' Zaragoza

APCE

Il-Qorti Provinċjali ta' Ceuta

APML

Il-Qorti Provinċjali ta' Melilla

JPII

Il-Qorti tal-Prim'Istanza u l-Qorti Kriminali Lokali

JPI

Il-Qorti tal-Prim'Istanza

JI

Il-Qorti Kriminali Lokali

JSO

Il-Qorti tal-Affarijiet Soċjali

JCA

Il-Qorti tal-Appelli Amministrattivi

JM

Il-Qorti Kummerċjali

JVM

Il-Qorti tal-Vjolenza kontra n-Nisa

JP

Il-Qorti Kriminali

JVP

Il-Qorti ta' Viġilanza Penitenzjarja

JME

Il-Qorti tal-Minuri

JF

Il-Qorti tal-Familja


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 12/03/2019

Identifikatur ewropew tal-ġurisprudenza (ECLI) - Franza

Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: il-Franċiż diġà ġew tradotti.

Franza għadha fil-fażi sperimentattiva f’dak li jirrigwarda l-implimentazzjoni tal-European Case Law Identifier.


Il-Koordinatur Nazzjonali tal-ECLI

L-uffiċċju tal-informazzjoni legali u amministrattiva (Direction de l’information légale et administrative (Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaDILA)) ġie nnominat bħala l-koordinatur nazzjonali tal-ECLI għal Franza, mis-Segretarjat Ġenerali tal-Gvern.

Kodiċi tal-pajjiż

Il-kodiċi tal-pajjiż għal Franza huwa: [FR]

Il-ħolqien ta' ECLI nazzjonali

Il-qrati supremi Franċiżi kkonċernati mis-sistema tal-ECLI huma:

 • il-Kunsill Kostituzzjonali (Conseil constitutionnel);
 • il-Qorti tal-Kassazzjoni (Cour de cassation);
 • il-Kunsill tal-Istat (Conseil d'Etat).

L-ECLI huwa magħmul minn ħames partijiet, u l-ewwel tnejn minnhom huma dejjem l-istess għal Stat Membru:

ECLI:FR:{kodiċi_tal-qorti}:{sena ta' meta ngħatat id-deċiżjoni}:{numru ordinali}

Kull waħda minn dawn il-qrati adottat kodiċi tal-qorti kif ukoll regoli għall-ħolqien tan-numru ordinali.

Is-sena ta' meta tkun ingħatat id-deċiżjoni jkollha dejjem erba' karattri numeriċi (fil-format SSSS, pereżempju 2012).

1. Il-Kunsill Kostituzzjonali (Conseil constitutionnel)

Il-kodiċi tal-qorti għall-Kunsill Kostituzzjonali huwa dejjem CC.

Għaldaqstant, il-forma ġenerika ta' ECLI hija:

ECLI:FR:CC:{sena ta' meta ngħatat id-deċiżjoni}:{numru ordinali}

In-numru ordinali huwa magħmul minn żewġ partijiet, separati b'punt tal-waqfa:

 1. in-numru tas-serje tat-tip tad-deċiżjoni (dan in-numru jerġa' jibda min-numru 1 mal-bidu ta' kull sena);
 2. it-tip tad-deċiżjoni (DC, QPC, AN… ara l-lista ta' dawn it-tipi

Pereżempju:

l-ECLI tad-Deċiżjoni tal-Ġimgħa, is-27 ta' Lulju 2012, Nru 2012-270 QPC ikun ECLI:FR:CC:2012:2012.270.QPC

2. Il-Qorti tal-Kassazzjoni (Cour de cassation)

Il-kodiċi tal-qorti għall-Qorti tal-Kassazzjoni huwa dejjem CCASS.

Għaldaqstant, il-forma ġenerika ta' ECLI hija:

ECLI:FR:CCASS:{sena ta' meta ngħatat id-deċiżjoni}:{numru ordinali}

In-numru ordinali jinkludi żewġ elementi li jinkitbu wara xulxin, mingħajr spazju:

 1. Il-kodiċi ECLI, li jikkorrispondi ma' kull diviżjoni tal-qorti (żewġ karattri alfanumeriċi skont it-tabella ta' hawn taħt):

AP

Assemblée plénière (Seduta Plenarja)

AV

Avis (Opinjoni)

C1

Première chambre civile (L-Ewwel Awla Ċivili)

C2

Deuxième chambre civile (It-Tieni Awla Ċivili)

C3

Troisième chambre civile (It-Tielet Awla Ċivili)

CO

Chambre Commerciale (Awla Kummerċjali)

CR

Chambre criminelle (Awla Kriminali)

MI

Chambre mixte (Awla Konġunta)

OR

Ordonnance du premier président (Ordni tal-President)

SO

Chambre sociale (Awla Soċjali)

Dan il-kodiċi huwa bbażat fuq l-użu ta' numru ta' amministrazzjoni interna, magħmul minn tmien karattri:

karattru wieħed li jidentifika d-diviżjoni tal-qorti;

żewġ karattri numeriċi li jindikaw is-sena ta' meta ngħatat id-deċiżjoni;

ħames karattri numeriċi li jindikaw in-numru tas-serje għal dik is-sena, għad-diviżjoni tal-qorti inkwistjoni.

Pereżempju: in-numru tar-rikors għas-sentenza tal-Qorti tal-Kassazzjoni fl-Awla Kriminali, tas-27 ta' Frar 2013, huwa 12-81.063 u n-numru tal-amministrazzjoni huwa C1300710. L-ewwel parti tan-numru ordinali ta' din is-sentenza se tkun CR, għall-Awla Kriminali (Chambre criminelle).

 1. L-aħħar ħames karattri numeriċi tan-numru tal-amministrazzjoni.

Fl-eżempju li qed inġibu hawnhekk, it-tieni parti tan-numru ordinali se tkun 00710. Kollu f'daqqa, l-ECLI tas-sentenza mogħtija mill-Awla Kriminali tal-Qorti tal-Kassazzjoni fis-27 ta' Frar 2013 bin-numru tar-rikors 12-81063, ikun: ECLI:FR:CCASS:2013:CR00710.

3. Il-Kunsill tal-Istat (Conseil d'Etat)

Il-Kunsill tal-Istat juża kodiċi tal-qorti li jidentifika t-tip ta' diviżjoni tal-qorti kkonċernata: l-għerq CE huwa segwit, mingħajr spazji, minn diversi ittri, kif indikat hawn isfel:

Assemblée (Assemblea)

CEASS

Ordonnance (Ordni)

CEORD

Section du contentieux (Diviżjoni tat-Tilwimiet)

CESEC

Sous-section jugeant seule (Subdiviżjoni b'imħallef uniku)

CESJS

Sous-sections reunies (Subdiviżjonijiet tal-imħallfin kollha f'daqqa)

CESSR

Il-kodiċi CE waħdu ma jintużax.

Għaldaqstant, il-forma ġenerika hija:

ECLI:FR:CE…:{sena ta' meta ngħatat id-deċiżjoni}:{numru ordinali}

In-numru ordinali huwa magħmul ukoll minn żewġ partijiet, separati b'punt tal-waqfa:

 1. in-numru tat-talba tad-deċiżjoni;
 2. id-data ta' meta tingħata d-deċiżjoni, fil-format SSSSXXJJ.

Pereżempju:

L-ECLI tad-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-Istat Nru 355099, li ngħatat mit-tielet u mit-tmien subdiviżjoni tal-imħallfin kollha f'daqqa, fl-1 ta' Marzu 2013, ikun: ECLI:FR:CESSR:2013:355099.20130301


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 18/07/2017

Identifikatur ewropew tal-ġurisprudenza (ECLI) - il-Kroazja

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna Kroat ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.


Fir-Repubblika tal-Kroazja, l-ECLI ma ġiex introdott fil-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidabażi ta’ dejta tal-ġurisprudenza li tinżamm fil-Qorti Suprema tar-Repubblika tal-Kroazja (Vrhovni sud Republike Hrvatske), u li tista' tiġi aċċessata mis-sit web tal-Qorti Suprema. Għaldaqstant, minħabba l-importanza tas-sistema ECLI u l-bżonn li tiġi introdotta fl-Istati Membri kollha tal-UE, il-Ministeru tal-Ġustizzja tar-Repubblika tal-Kroazja u l-Qorti Suprema tar-Repubblika tal-Kroazja ddeċidew li joħorġu sejħa għall-offerti għall-implimentazzjoni tas-sistema ECLI skont il-Programm tal-Ġustizzja 2014-2020 tad-Direttorat Ġenerali għall-Ġustizzja u l-Konsumaturi.

Huwa ta' sodisfazzjon kbir għalina li, dan l-aħħar, il-proġett imsemmi fuq ingħata l-approvazzjoni uffiċjali mill-Kummissjoni Ewropea u li se nkunu qed nibdew nintroduċu s-sistema ECLI, flimkien ma' xi għaxar sħab fil-proġett, fil-bidu ta' Ottubru ta' din is-sena.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 06/09/2016

Identifikatur ewropew tal-ġurisprudenza (ECLI) - Italja


Il-koordinatur Nazzjonali tal-ECLI

Il-koordinatur nazzjonali tal-ECLI għadu ma nħatarx. Għalissa d-Direttorat Ġenerali għas-Sistemi tal-Informazzjoni Awtomizzati (DGSIA) tal-Ministeru tal-Ġustizzja, qed jaġixxi bħala koordinatur.

Il-kodiċi tal-pajjiż

Il-kodiċi tal-pajjiż għall-Italja hija: [IT].

Il-ġenerazzjoni ta’ ECLI nazzjonali

Bħala parti mill-attivitajiet kurrenti tal-fażi bi prova, qed titfassal proposta għall-introduzzjoni tal-ECLI. B’mod aktar partikolari, qed jitfasslu regoli dwar il-kompożizzjoni tan-numru ordinali għad-dokumenti tal-każistika, kif inhu stipulat fl-istandard tal-ECLI, bl-użu ta’ sett aċċessibbli ta’ metadejta sabiex jiġi ggarantit li kull numru ta’ identifikazzjoni jkun uniku.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 02/04/2019

Identifikatur ewropew tal-ġurisprudenza (ECLI) - Ċipru


Il-Koordinatur Nazzjonali tal-ECLI

Il-koordinatur nazzjonali tal-ECLI huwa d-Dipartiment tal-Pubblikazzjonijiet Legali – email: publicationsc@sc.judicial.gov.cy

Kodiċi tal-pajjiż

Il-kodiċi tal-pajjiż ta’ Ċipru huwa: [CY]

Il-ħolqien ta’ ECLI nazzjonali

Il-format preċiż tal-ECLI għadu qed jiġi kkunsidrat u għad trid tittieħed deċiżjoni dwaru.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 03/02/2017

Identifikatur ewropew tal-ġurisprudenza (ECLI) - Latvja

Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: il-Latvjan diġà ġew tradotti.


Il-Koordinatur Nazzjonali tal-ECLI

Il-koordinatur nazzjonali tal-ECLI se jinħatar meta jiġi implimentat l-ECLI.

Il-kodiċi tal-pajjiż

Il-kodiċi tal-pajjiż tal-Latvja huwa: [LV]

Il-ħolqien tal-ECLI nazzjonali

L-ECLI qed jġi implimentat bħalissa.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 09/08/2017

Identifikatur ewropew tal-ġurisprudenza (ECLI) - Litwanja


Il-koordinatur nazzjonali tal-ECLI

Il-koordinatur nazzjonali tal-ECLI huwa l-Amministrazzjoni tal-Qrati Nazzjonali, L.Sapiegos gatvė 15, LT-10312 Vilnius, il-Litwanja. Telefon: (+370) 5 266 29 81, email: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidainfo@teismai.lt.

Il-kodiċi tal-pajjiż

Il-kodiċi tal-pajjiż tal-Litwanja huwa [LT].

Il-ħolqien ta’ ECLI nazzjonali

L-ECLI għadu mhux jintuża fil-Litwanja.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 11/04/2019

Identifikatur ewropew tal-ġurisprudenza (ECLI) - Lussemburgu


Luxembourg har endnu ingen konkrete planer med hensyn til ECLI, men er ved at undersøge muligheden for at gennemføre den.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 20/12/2018

Identifikatur ewropew tal-ġurisprudenza (ECLI) - Ungerija


Bħalissa fl-Ungerija m’hemmx pjanijiet biex jiġi introdott l-ECLI.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 07/04/2017

Identifikatur ewropew tal-ġurisprudenza (ECLI) - Malta


Il-koordinatur nazzjonali tal-ECLI

Il-koordinatur nazzjonali tal-ECLI huwa l-Qrati ta’ Malta (courts.justice@gov.mt).

Kodiċi tal-pajjiż

Il-kodiċi tal-pajjiż ta’ Malta huwa: [MT]

Il-ħolqien ta’ ECLI nazzjonali

F’Malta, in-numru tal-ECLI ma jistax jinħoloq mid-dettalji tas-sentenza fil-kawża disponibbli għall-utenti pubbliċi. Dan jiġi ġġenerat awtomatikament meta s-sentenza tiddaħħal fis-sistema tal-qorti.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 05/12/2018

Identifikatur ewropew tal-ġurisprudenza (ECLI) - Olanda

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Olandiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.


Il-koordinatur nazzjonali tal-Identifikatur Ewropew tal-Każistika (ECLI)

Il-koordinatur nazzjonali tal-ECLI huwa l-Kunsill għall-Ġudikatura (Raad voor de rechtspraak): Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaecliservice@rechtspraak.nl.

Kodiċi tal-pajjiż

Il-kodiċi tal-Pajjiżi l-Baxxi huwa: [NL]

Ġenerazzjoni tal-ECLIs nazzjonali

L-ECLI ġie introdott fil-Pajjiżi l-Baxxi fit-28 ta' Ġunju 2013. L-ECLI jista' jiġi attribwit:

a) għad-deċiżjonijiet ġudizzjarji kollha li jiġu ppubblikati fuq il-websajt tal-Kunsill għall-Ġudikatura: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.rechtspraak.nl/;

b) għad-deċiżjonijiet dixxiplinarji kollha li jiġu ppubblikati fuq il-websajt tal-awtoritajiet dixxiplinarji konġunti: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.tuchtrecht.nl/;

c) għad-deċiżjonijiet ġudizzjarji kollha li ma jiġux ippubblikati fuq il-websajts imsemmija fil-punti (a) u (b) iżda li jiġu ppubblikati f’rivisti jew f'bażijiet ta' dejta, u d-deċiżjonijiet ġudizzjarji li jiġu ppubblikati kummerċjalment bħala “aċċess miftuħ”. L-edituri ta’ rivisti jew l-amministraturi tal-bażijiet ta' dejta li jixtiequ jirreġistraw id-deċiżjonijiet tagħhom jistgħu jagħmlu dan permezz tal-indirizz elettroniku msemmi hawn fuq;

d) għad-deċiżjonijiet ġudizzjarji kollha li jinżammu f'bażi ta' dejta interna tal-Kunsill għall-Ġudikatura.

Irrispettivament minn jekk id-deċiżjoni nnifisha tiġix ippubblikata fuq waħda miż-żewġ websajts imsemmija hawn fuq, il-websajt Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.rechtspraak.nl/ tippubblika l-ECLIs Olandiżi kollha, flimkien ma’ tal-anqas, l-isem tal-korp li jkun ħa d-deċiżjoni, id-data tad-deċiżjoni u n-numru tal-kawża. Fejn magħrufa, jingħataw ukoll ir-referenzi tal-pubblikazzjoni f'każ li d-deċiżjoni tiġi rrapportata f’ġurnali jew f'bażijiet ta' dejta.

L-ECLIs Olandiżi huma magħmula minn dan li ġej:

 • "ECLI";
 • Il-kodiċi tal-pajjiż “NL”;
 • Il-kodiċi tal-Qorti - ara taħt l-intestatura “il-kodiċijiet ECLI tal-Qorti”;
 • Is-sena tad-deċiżjoni;
 • Numru tas-serje. Hemm żewġ formati possibbli.
  • Qabel it-28 ta’ Ġunju 2013, kważi d-deċiżjonijiet kollha li ġew ippubblikati fil-Pajjiżi l-Baxxi ngћataw “LJN” (Landelijk JurisprudentieNummer) jew numru tal-kawża tal-pajjiż. Dan l-“LJN” dejjem kien jikkonsisti f’żewġ ittri u erba’ ċifri, pereż.: "AB1234". Għal raġunijiet ta’ konsistenza dan l-LJN kien inkluż bħala l-ħames parti tal-kodiċi ECLI.
  • Mit-28 ta’ Ġunju 2013, l-LJNs ma baqgħux jiġu attibwiti. Id-deċiżjonijiet kollha li jingħataw ECLI wara din id-data jkollhom numru tas-serje axxendenti li jikkonsisti minn ċifri biss. Dan jista’ japplika wkoll għal deċiżjonijiet maħruġa qabel it-28 ta’ Ġunju 2013.

L-aktar kodiċijiet tal-qrati importanti

Fil-Pajjiżi l-Baxxi hemm għadd kbir ta’ qrati. Il-kodiċijiet tal-qrati Olandiżi l-aktar importanti huma elenkati hawn taħt.

Fl-1 ta’ Jannar 2013 l-organizzazzjoni tal-qrati fil-Pajjiżi l-Baxxi nbidlet b’mod sinifikanti. Il-qrati li, mill-1 ta’ Jannar 2013, ma għadhomx jeżistu huma indikati bħala "aboliti". Fl-1 ta’ April 2013 kien hemm bidla oħra. Il-qrati li ma baqgħux jeżistu minn dik id-data huma indikati wkoll bħala "aboliti".

L-Ogħla Qrati

HR

Hoge Raad (Qorti Suprema)

PHR

Parket bij de Hoge Raad (Qorti Suprema, Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku) (Avukat Ġenerali)

RVS

Raad van State (Kunsill tal-Istat)

CRVB

Centrale Raad van Beroep (Qorti tal-aħħar istanza fi kwistjonijiet ta’ sigurtà soċjali)

CBB

College van Beroep voor het bedrijfsleven (Qorti Amministrattiva tal-aħħar istanza fi kwistjonijiet tal-kummerċ u l-industrija)

Il-Qrati tal-Appell

GHAMS

Gerechtshof Amsterdam (il-Qorti tal-Appell ta’ Amsterdam)

GHARL

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

GHARN

Gerechtshof Arnhem (abolita)

GHDHA

Gerechtshof Den Haag

GHLEE

Gerechtshof Leeuwarden (abolita)

GHSGR

Gerechtshof 's-Gravenhage (abolita)

GHSHE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Il-Qrati Distrettwali

RBALK

Rechtbank Alkmaar (il-Qorti Distrettwali ta' Alkmaar) (abolita)

RBALM

Rechtbank Almelo (abolita)

RBAMS

Rechtbank Amsterdam

RBARN

Rechtbank Arnhem (abolita)

RBASS

Rechtbank Assen (abolita)

RBBRE

Rechtbank Breda (abolita)

RBDHA

Rechtbank Den Haag

RBDOR

Rechtbank Dordrecht (abolita)

RBGEL

Rechtbank Gelderland

RBGRO

Rechtbank Groningen (abolita)

RBHAA

Rechtbank Haarlem (abolita)

RBLEE

Rechtbank Leeuwarden (abolita)

RBLIM

Rechtbank Limburg

RBMAA

Rechtbank Maastricht (abolita)

RBMID

Rechtbank Middelburg (abolita)

RBMNE

Rechtbank Midden-Nederland

RBNHO

Rechtbank Noord-Holland

RBNNE

Rechtbank Noord-Nederland

RBOBR

Rechtbank Oost-Brabant

RBONE

Rechtbank Oost-Nederland (abolita)

RBOVE

Rechtbank Overijssel

RBROE

Rechtbank Roermond (abolita)

RBROT

Rechtbank Rotterdam

RBSGR

Rechtbank 's-Gravenhage (abolita)

RBSHE

Rechtbank 's-Hertogenbosch (abolita)

RBUTR

Rechtbank Utrecht (abolita)

RBZLY

Rechtbank Zwolle-Lelystad (abolita)

RBZUT

Rechtbank Zutphen (abolita)

RBZWB

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Il-kodiċijiet kollha tal-qrati

Lista sħiħa tal-kodiċijiet tal-qrati Olandiżi, f'ordni alfabetika, tinsab fl-AnnessPDF(73 Kb)NL. Il-korpi li ma għadhomx jeżistu huma indikati bħala "aboliti".


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 17/04/2018

Identifikatur ewropew tal-ġurisprudenza (ECLI) - Awstrija

Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: il-Ġermaniż diġà ġew tradotti.


Il-koordinatur ECLI nazzjonali

Il-Kanċellerija Federali

Gvern elettroniku - ġestjoni tal-proġetti u tal-programm (id-Dipartiment I/13)

Ballhausplatz 2

A-1014 Vienna

Helmut Weichsel

Tel.: (+43 1) 53115/204211

Nru tal-faks: (+43 1) 53109/204211

Email: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahelmut.weichsel@bka.gv.at

Kodiċi tal-pajjiż

Il-kodiċi ECLI għall-Awstrija: [AT]

Il-ġenerazzjoni ta' ECLI nazzjonali

L-ECLI jingħata meta deċiżjonijiet tal-qrati u awtoritajiet li ġejjin jiġu Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidappubblikati fuq l-internet.

 • Il-Qorti Kostituzzjonali (Verfassungsgerichtshof)
 • Il-Qorti Suprema (Oberster Gerichtshof) u qrati oħrajn
 • Il-Qorti Amministrattiva Federali (Bundesverwaltungsgericht)
 • Il-Qorti Fiskali Federali (Bundesfinanzgericht)
 • Il-Qrati amministrattiva reġjonali (Landesverwaltungsgerichte)
 • L-Awtorità għall-Protezzjoni tad-Data (Datenschutzbehörde)

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 28/04/2017

Identifikatur ewropew tal-ġurisprudenza (ECLI) - Polonja


Bħalissa l-Polonja m’għandhiex pjanijiet dwar l-implimentazzjoni tal-European Case Law Identifier.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 13/01/2017

Identifikatur ewropew tal-ġurisprudenza (ECLI) - Rumanija

Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: ir-Rumen diġà ġew tradotti.


Il-Koordinatur Nazzjonali tal-ECLI

Il-koordinatur nazzjonali tal-ECLI għadu ma ġiex stabbilit. L-informazzjoni se tiġi aġġornata kif xieraq.

Kodiċi tal-pajjiż

Il-kodiċi tal-pajjiż tar-Rumanija huwa: [RO]

Il-ħolqien ta’ ECLI nazzjonali

Fil-prinċipju, l-ECLI se jiġi ġġenerat meta tingħata s-sentenza, peress li n-numru tas-sentenza tal-Qorti huwa parti mill-ECLI.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 06/05/2015

Identifikatur ewropew tal-ġurisprudenza (ECLI) - Slovenja


Il-Koordinatur Nazzjonali tal-ECLI

Il-koordinatur nazzjonali tal-ECLI għas-Slovenja huwa:

Il-Qorti Suprema tar-Repubblika tas-Slovenja

Id-Dipartiment tar-Reġistru,

Tavčarjeva 9,

SI-1000 Ljubljana

Slovenia

Email ta’ kuntatt: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaecli.vsrs@sodisce.si

Persuna ta’ kuntatt: Gregor Strojin

Kodiċi tal-pajjiż

Il-kodiċi tal-pajjiż tas-Slovenja huwa: [SI]

Il-ħolqien tal-ECLI nazzjonali

Fl-1 ta’ Ottubru 2011, is-Slovenja introduċiet l-ECLI bħala parti integrali tad-dokumenti eżistenti kollha ppubblikati Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafil-bażijiet ta’ dejta tal-każistika tal-qrati tagħha. Id-dokumenti ġodda kollha li jiddaħħlu fil-bażijiet ta’ dejta tal-każistika jirċievu ECLI wkoll. L-ECLI se jkun inkluż fis-sentenzi ġudizzjarji kollha fil-futur qrib.

L-ECLIs kollha jinħolqu awtomatikament abbażi tad-dejta eżistenti.

Il-pubblikaturi privati kollha magħrufa tad-dokumenti tal-każistika ġew infurmati dwar l-ECLI, u l-parti l-kbira tagħhom diġà assenjaw ECLI għad-dokumenti ppubblikati.

Kodiċijiet tal-qrati:

VSRS: Il-Qorti Suprema tar-Repubblika tas-Slovenja (Vrhovno sodišče Republike Slovenije)

USRS: Il-Qorti Kostituzzjonali tar-Repubblika tas-Slovenja (Ustavno sodišče Republike Slovenije)

VSCE: Il-Qorti Superjuri f’Celje (Višje sodišče v Celju)

VSKP: Il-Qorti Superjuri f’Koper (Višje sodišče v Kopru)

VSLJ: Il-Qorti Superjuri f’Ljubljana (Višje sodišče v Ljubljani)

VSMB: Il-Qorti Superjuri f’Maribor (Višje sodišče v Mariboru)

UPRS: Il-Qorti Amministrattiva tar-Repubblika tas-Slovenja (Upravno sodišče Republike Slovenije)

VDSS: Il-Qorti Superjuri Industrijali u Soċjali (Višje delovno in socialno sodišče)

Nota: Il-kodiċjiet tal-qrati jikkonsistu f'erba' ittri. Il-lista tal-qrati parteċipanti bħalissa tapplika biss għall-qrati tal-appell, il-Qorti Suprema u l-Qorti Kostituzzjonali tar-Repubblika tas-Slovenja, li s-sentenzji tagħhom huma diġà ppubblikati fil-bażijiet ta' dejta tal-każistika nazzjonali. Fil-futur qrib se jiżdiedu qrati u istituzzjonijiet oħrajn.

Is-sena tas-sentenza:

Tintuża s-sena li fiha ħarġet is-sentenza (entrata SSSS).

Numru ta' referenza:

In-numru ordinali regolari (minn issa 'l quddiem: RON), pereżempju II Ips 123/2005) ta' qorti partikolari (qasam tad-dejta: Odločba (=sentenza)) tintuża bħala l-bażi għall-formazzjoni tan-numru ordinali tal-ECLI (minn issa 'l quddiem: EON).

Kliem oħra (pereżempju Sodba, Sklep, eċċ.) li jistgħu jkunu parti mill-qasam tad-dejta Odločba mhumiex meqjusa bħala parti mir-RON u għandhom jitħallew barra/jitħassru meta jiġi kompost l-EON.

Is-sena, li hija parti mir-RON, tibqa’ tifforma parti mill-EON il-ġdid.

Peress li n-numri ordinali regolari jinkludu simboli bħal sing, linji mmejla jew spazju vojt, kull wieħed minn dawn għandu jiġi sostitwit b’punt tal-waqfa fil-format ECLI (pereżempju II Ips 123/2005 jsir II.Ips.123.2005; I K 123456/2010 jsir I.K.123456.2010; eċċ.).

Ir-regoli ġenerali għall-EON huma suġġetti għall-eċċezzjonijiet definiti fil-każijiet speċjali hawn taħt.

Każijiet speċjali:

A: Meta f’deċiżjoni jkun hemm żewġ RONs jew iktar, l-ewwel RON biss jintuża biex jiġi kompost l-ECLI. ".A" għandha tiżdied fit-tarf ta' EON f'tali każijiet. RONs oħrajn jistgħu jiġu aċċessati permezz ta' dokument ta’ metadejta.

Pereżempju:
Sodba II Ips 49/2008 u II Ips 28/2011

imbagħad l-ECLI huwa:
ECLI:SI:VSRS:2008:II.IPS.49.2008.A


B: Meta deċiżjoni tuża biss RON wieħed li jkun simili għal għadd ta’ deċiżjonijiet oħra b’RONs differenti, l-oħrajn ma jkunux inżdiedu fil-bażijiet ta’ dejta tal-każistika. L-ewwel RON jintuża għall-ħolqien tal-ECLI, u l-oħrajn jissemmew ħala “l-istess bħal” fil-metadejta. Il-bqija tar-RONs jintużaw biex joħolqu l-ECLIs li huma mniżżla fil-bażi ta’ dejta bħala relatati ma’ deċiżjonijiet simili.

Pereżempju:
Sodba VIII Ips 432/2009, l-istess bħal VIII Ips 50/2009 u VIII Ips 448/2009, VIII Ips 28/2009

allura l-ECLI huwa:
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.432.2009,

l-istess bħal:
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.50.2009
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.448.2009
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.28.2009

L-utenti li jfittxu kwalunkwe wieħed minn dawn l-ECLIs ikunu diretti għall-istess dokument.

 

C: Fil-passat kien hemm drabi meta r-RON tal-istess qorti seta’ jkun idduplikat minħabba li l-istituzzjoni kienet taħdem f'fergħat differenti f’lokalitajiet oħrajn u ma kellhiex sistema ċentralizzata tal-ġestjoni tal-kawżi (pereżempju UPRS). Il-fergħa preċiża tiġi identifikata fil-metadejta ta’ dokument. F’każijiet bħal dawn fl-aħħar tal-EON għandha tiżdied kombinazzjoni ta’ “.ittra” li tirrappreżenta fergħa f'lokalità oħra, u dan skont il-klassifika li ġejja:

Celje: .C

Ljubljana: .L

Nova Gorica: .G

Maribor: .M


D: Uħud mid-dokumenti penali (liġi kriminali) fil-bażi ta' dejta tal-SOVS tal-Qorti Suprema jużaw żewġ RONs fil-qasam tad-dejta "Odločba". L-ewwel wieħed juża n-numru ordinali (f'forma ta' -NN), filwaqt li l-ieħor huwa inkluż fil-parenteżi ( ). Ir-raġuni għal dan hija r-reġistrazzjoni doppja tal-każijiet matul fażi ta’ tranżizzjoni għall-introduzzjoni ta’ sistema ta’ ġestjoni informatizzata tal-kawżi kriminali.

F’dawn il-każijiet biss l-ewwel RON jintuża għall-ħolqien tal-ECLI, li miegħu jiżdied in-numru ordinali tal-kawża wara s-sena. Ir-RON l-ieħor imsemmi fil-parenteżi jitwarrab u ma jiffurmax parti mill-ECLI.

Pereżempju:
Sodba I Ips 3248/2009-39 (I Ips 10/2010)

imbagħad l-ECLI huwa:
ECLI:SI:VSRS:2009:I.IPS.3248.2009.39


E: F’xi każijiet diversi dokumenti tal-istess qorti jużaw l-istess RON, pereżempju miżuri preliminari u sentenzi finali. F’dawn il-każijiet, jiżdied numru għall-iskop tal-ħolqien tal-EON. L-ewwel sentenza (skont id-data tal-ħruġ) m’għandhiex addendum numeriku. Dik li jmiss tirċievi addendum “.1”, dik sussegwenti “.2”, eċċ. L-addenda huma assenjati b’mod awtomatiku abbażi tad-data meta d-dokument ikun inħareġ.

Pereżempju:
Sklep G 6/2011 (nota: duplikat f'numru ta' dokumenti)

allura l-ECLI huma:
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.1
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.2

eċċ.

Ħoloq relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Qorti Suprema tar-Repubblika tas-Slovenja (Vrhovno sodišče RS)

Il-Qorti Kostituzzjonali tar-Repubblika tas-Slovenja (Ustavno sodišče RS)

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKażistika (Sodna praksa)

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKażistika (huwa meħtieġ permess mill-Qorti Suprema biex tintuża l-interface tal-programm tal-applikazzjoni (API))

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKażistitka tal-Qorti Kostituzzjonali (Sodna praksa Ustavnega sodišča RS)


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 02/11/2016

Identifikatur ewropew tal-ġurisprudenza (ECLI) - Slovakkja


Il-koordinatur nazzjonali tal-ECLI

Il-koordinatur nazzjonali tal-ECLI huwa t-Taqsima tal-Informatika u l-Ġestjoni tal-Proġetti tal-Ministeru tal-Ġustizzja tar-Repubblika Slovakka – email: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaecli@justice.sk

Il-kodiċi tal-pajjiż

Il-kodiċi tal-pajjiż tar-Repubblika Slovakka huwa: [SK]

Il-ħolqien ta’ kodiċi ECLI nazzjonali

Kodiċi ECLI jinħoloq meta tinqata' sentenza. Sentenzi maqtugħa wara l-25 ta' Lulju 2011 biss jingħataw numru ECLI. Jekk sentenza maqtugħa qabel il-25 ta’ Lulju 2011 tiġi appellata wara l-25 ta’ Lulju, din is-sentenza flimkien ma’ sentenzi oħrajn f’dak il-proċess jingħataw kodiċi ECLI wkoll.

Eżempju ta' kodiċi ECLI għar-Repubblika Slovakka:

ECLI:SK:OSBA1:2011:0123456789.123

OSBA1 = l-abbrevjazzjoni għall-qorti

2011 = is-sena

0123456789 = IČS (in-numru ta' identifikazzjoni tal-proċess)

123 = in-numru tas-serje tas-sentenza fil-proċess


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 01/07/2019

Identifikatur ewropew tal-ġurisprudenza (ECLI) - Finlandja

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Finlandiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Il-Finlandja bħalissa qed timplimenta l-European Case Law Identifier fil-bażijiet ta' dejta legali kollha ta’ Finlex, il-bank ta’ dejta legali nazzjonali.


Il-Koordinatur Nazzjonali tal-ECLI

Il-koordinatur nazzjonali tal-ECLI huwa Aki Hietanen, il-Ministeru tal-Ġustizzja, il-Finlandja, email: finlex@om.fi

Kodiċi tal-pajjiż

Il-kodiċi tal-pajjiżi għall-Finlandja huwa: [FI]

Il-ħolqien ta’ ECLI nazzjonali

Il-Finlandja bħalissa qed timplimenta l-Identifikatur Ewropew tal-Każistika fil-bażijiet ta' dejta legali kollha ta’ Finlex, il-bank ta’ dejta legali nazzjonali. Il-proġett inbeda billi saru xi testijiet tal-użu tal-ECLI fil-bażijiet ta’ dejta tal-każistika tal-Qorti Suprema u tal-Qorti Amministrattiva Suprema Finlandiżi. Bħalissa, anki l-bażijiet ta’ dejta tal-Qrati tal-Appell, tal-Qrati Amministrattivi u tal-Qrati Speċjali qed jużaw l-identifikatur ECLI. Fl-2013, il-metadejta fis-sentenza se tiġi mogħnija bil-metadejta tal-ECLI. Il-bażijiet ta’ dejta tal-każistika Finlex diġà qed jużaw il-metadejta tal-Inizjattiva dwar il-Qalba tal-Metadejta ta’ Dublin.

L-identifikatur ECLI se jintuża wkoll fil-bażi ta’ dejta Finlex bl-isem "Il-Każistika fil-Letteratura Legali". Il-bażi ta’ dejta tinkludi referenzi għal każistika li tinsab fil-letteratura legali Finlandiża mill-1926. Il-każistika hija magħmula minn sentenzi, pereżempju tal-Qorti Suprema Finlandiza, tal-Qorti Amministrattiva Suprema, tal-Qrati tal-Appell, tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE.

Il-ħolqien ta’ ECLI nazzjonali

Il-Qorti Suprema ECLI:FI:KKO:2011:43

Il-Qorti Amministrattiva Suprema ECLI:FI:KHO:2011:85

             - għal taqsiriet tal-kawżi (mhux it-test kollu) ECLI:FI:KHO:2010:T3764

Il-Qrati tal-Appell:

 • Il-Qorti tal-Appell ta’ Ħelsinki ECLI:FI:HELHO:2011:5
 • Il-Finlandja tal-Lvant (Itä-Suomi) il-Qorti tal-Appell ECLI:FI:I-SHO:2011:4
 • Il-Qorti tal-Appell ta’ Kouvola ECLI:FI:KOUHO:2009:3
 • Il-Qorti tal-Appell ta’ Rovaniemi ECLI:FI:RHO:2010:8
 •  Il-Qorti tal-Appell ta’ Turku ECLI:FI:THO:2011:2
 •  Il-Qorti tal-Appell ta’ Vaasa ECLI:FI:VHO:2011 7

Il-Qorti Amministrattiva:

 • Il-Qorti Amministrattiva ta’ Ħelsinki ECLI:FI:HELHAO:2011:11.0378.255
 • Il-Qorti Amministrattiva ta’ Hämeenlinna ECLI:FI:HAMHAO:2011:11.0378.255
 • Il-Qorti Amministrattiva ta’ Kouvola ECLI:FI:KOUHAO:2011:11.0379.25
 • Il-Qorti Amministrattiva ta’ Kuopio ECLI:FI:KUOHAO:2011:11.0377.25
 • Il-Qorti Amministrattiva ta’ Oulu ECLI:FI:OULHAO:2011:11.0375.25
 • Il-Qorti Amministrattiva ta’ Rovaniemi ECLI:FI:ROVHAO:2011:11.0378.255
 • Il-Qorti Amministrattiva ta’ Turku ECLI:FI:TURHAO:2011:11.0293.15
 • Il-Qorti Amministrattiva ta’ Vaasa ECLI:FI:VAAHAO:2011:11.0371.25
 • Il-Qorti Amministrattiva ta’ Åland ECLI:FI:AALHAO:2011:11.0372.25

Il-Qorti tas-Sigurtà Soċjali ECLI:FI:VAKO:2010:757

Il-Qorti Industrijali ECLI:FI:TTO:2011:108

Il-Qorti tal-Liġi Kummerċjali ECLI:FI:MAO:2010:595

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaFinlex – national legal databank


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 30/06/2019

Identifikatur ewropew tal-ġurisprudenza (ECLI) - Svezja


L-Isvezja għadha mhix f’pożizzjoni li timplimenta l-ECLI.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 22/10/2015

Identifikatur ewropew tal-ġurisprudenza (ECLI) - L-Ingilterra u Wales


Filwaqt li għadha ma ttieħdet l-ebda deċiżjoni finali rigward l-implimentazzjoni tal-Identifikatur Ewropew tal-Każistika, ir-Renju Unit qed iqis l-alternattivi li għandu.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 30/01/2017

Identifikatur ewropew tal-ġurisprudenza (ECLI) - L-Irlanda ta’ fuq


Bħalissa fir-Renju Unit m’hemmx pjanijiet biex jiġi implimentat il-European Case Law Identifier.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 28/08/2018

Identifikatur ewropew tal-ġurisprudenza (ECLI) - Skozja

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Ingliż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: il-Franċiżil-Portugiż diġà ġew tradotti.


Bħalissa fir-Renju Unit m’hemmx pjanijiet biex jiġi implimentat il-European Case Law Identifier.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 23/04/2019