Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Identifikátor evropské judikatury (ECLI) - Česká republika


Vnitrostátní (národní) koordinátor ECLI

Nejvyšší soud

Burešova 571/20, Brno - Veveří, PSČ 657 37

Česká republika

Tel.: +420 541 593 111

Fax.: +420 541 213 493

ID datové schránky: kccaa9t

e-mail: Odkaz se otevře v novém okně.podatelna@nsoud.cz (uvádějte věc: ECLI)

web: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.nsoud.cz

Kontaktní osoba: JUDr. Michal Malaník

Vytváření vnitrostátního ECLI (ECLI syntax)

Identifikátorem ECLI jsou v České republice od dubna 2012 označována všechna rozhodnutí Nejvyššího soudu a od března 2014 také všechna rozhodnutí Ústavního soudu. V současnosti se pracuje na implementaci na úrovni vrchních a krajských soudů. Rozhodnutí opatřená identifikátorem ECLI jsou jeho prostřednictvím dohledatelná i na webových stránkách soudů (rozhodnutí Nejvyššího soudu na adrese Odkaz se otevře v novém okně.http://www.nsoud.cz/ a rozhodnutí Ústavního soudu na adrese Odkaz se otevře v novém okně.http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx).

Kód země

[CZ]: kód země pro Českou republiku.

Kódy soudů

[NS]: Nejvyšší soud (Supreme Court of the Czech Republic).

[US]: Ústavní soud (Constitutional Court of the Czech Republic).

Příklad ECLI identifikátoru u rozhodnutí českého soudu

ECLI:CZ:NS:2012:spisová značka.1

[CZ] kód země (CZ pro Českou republiku);

[NS] je zkratka (kód) soudu, který rozhodnutí vydal (NS pro Nejvyšší soud);

[2012] označuje rok vydání rozhodnutí;

[spisová značka] se uvádí bez mezer a bez lomítka, které jsou nahrazeny tečkami;

číslo [1] je pořadové číslo rozhodnutí u stejné spisové značky. Začleněním tohoto pořadového čísla nedojde k tomu, aby v rámci jednoho soudu v jednom roce bylo označeno stejným ECLI více než jedno rozhodnutí.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.nsoud.cz

Odkaz se otevře v novém okně.http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 13/05/2019