Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

European Case Law Identifier (ECLI) - Østrig

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tysk er allerede oversat.


National ECLI-koordinator

Bundeskanzleramt

e-Government - Programm- und Projektmanagement (Abt. I/13)

Ballhausplatz 2

A-1014 Wien

Helmut Weichsel

Tlf.: (+43 1) 53115/204211

Fax: (+43 1) 53109/204211

E-Mail: Link åbner i nyt vinduehelmut.weichsel@bka.gv.at

Landekode

ECLI-landekode for Østrig: [AT]

Dannelse af domsindikatoren ECLI

ECLI-koder indgår i afgørelser, der Link åbner i nyt vindueoffentliggøres på internet af følgende retter/myndigheder:

  • Forfatningsdomstolen (Verfassungsgerichtshof)
  • Højesteret (Oberster Gerichtshof) og andre retsinstanser
  • Forbundsforvaltningsdomstolen (Bundesverwaltungsgericht)
  • Forbundsfinansdomstolen (Bundesfinanzgericht)
  • Delstatsforvaltningsretterne (Landesverwaltungsgerichte)
  • Databeskyttelsesmyndigheden (Datenschutzbehörde)

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 28/04/2017