Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Αναγνωριστικο ευρωπαϊκης νομολογιας (ECLI) - Αυστρία

Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικά


Εθνικός συντονιστής ECLI

Bundeskanzleramt (Ομοσπονδιακή Καγκελαρία)

e-Government - Programm- und Projektmanagement (Abt. I/13) [e-Government - Διαχείριση προγράμματος και έργων (Τμήμα I/13)]

Ballhausplatz 2

A-1014 Wien

Helmut Weichsel

Τηλ.: (+43 1) 53115/204211

Φαξ: (+43 1) 53109/204211

Ηλ.-ταχ.: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhelmut.weichsel@bka.gv.at

Κωδικός χώρας

Κωδικός χώρας ECLI για την Αυστρία: [AT]

Καθορισμός του αναγνωριστικού ευρωπαϊκής νομολογίας (ECLI)

Το ECLI χρησιμοποιείται κατά τη δημοσίευση αποφάσεων των ακόλουθων δικαστηρίων/αρχών στο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδιαδίκτυο:

  • Verfassungsgerichtshof (Συνταγματικό Δικαστήριο)
  • Oberster Gerichtshof (Ανώτατο Δικαστήριο) και άλλα δικαστήρια
  • Bundesverwaltungsgericht (Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο)
  • Bundesfinanzgericht (Ομοσπονδιακό Οικονομικό Δικαστήριο)
  • Landesverwaltungsgerichte (διοικητικά δικαστήρια των ομόσπονδων κρατιδίων)
  • Datenschutzbehörde (Αρχή Προστασίας Δεδομένων)

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/04/2017