Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI) - Austria

Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelon juba tõlgitud.


Riiklik ECLI koordinaator (ECLI – European Case Law Identifier – Euroopa kohtulahendi tunnus)

Liidukantselei

e-valitsus – programmi- ja projektijuhtimine (osakond I/13)

Ballhausplatz 2

A-1014 Wien

Helmut Weichsel

Telefon: (+43 1) 53115 204211

Faks: (+43 1) 53109 204211

E-posti aadress: Lingil klikates avaneb uus akenhelmut.weichsel@bka.gv.at

Riigikood

Austria riigikood: [AT]

Riikliku ECLI loomine

Euroopa kohtulahendi tunnust kasutatakse järgmiste kohtute/ametiasutuste Lingil klikates avaneb uus akenotsuste internetis avaldamise korral:

  • põhiseaduskohus (Verfassungsgerichtshof),
  • ülemkohus (Oberster Gerichtshof) ja muud kohtud,
  • föderaalne halduskohus (Bundesverwaltungsgericht),
  • föderaalne finantskohus (Bundesfinanzgericht),
  • liidumaade halduskohtud (Landesverwaltungsgerichte),
  • andmekaitseamet.

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 16/07/2020