Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI) - Austria

Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: niemiecki


Krajowy koordynator ds. ECLI

Urząd Kanclerza Federalnego (Bundeskanzleramt)

Departament I/13 odpowiedzialny za zarządzanie programem i projektami administracji elektronicznej (e-Government - Programm- und Projektmanagement, Abt. I/13)

Ballhausplatz 2

A-1014 Wiedeń

Helmut Weichsel

Telefon: (+43 1) 53115/204211

Nr faksu: (+43 1) 53109/204211

E-mail: Link otworzy się w nowym okniehelmut.weichsel@bka.gv.at

Kod państwa

Na potrzeby ECLI kodem państwa dla Austrii jest: [AT]

Wygenerowanie krajowego ECLI

Sygnaturę ECLI nadaje się na potrzeby Link otworzy się w nowym okniepublikacji w internecie orzeczeń wymienionych poniżej sądów i organów.

  • Trybunał Konstytucyjny (Verfassungsgerichtshof)
  • Sąd Najwyższy (Oberster Gerichtshof) i inne sądy
  • Federalny Sąd Administracyjny (Landesverwaltungsgericht)
  • Federalny Sąd Skarbowy (Bundesfinanzgericht)
  • Regionalne sądy administracyjne (Landesverwaltungsgerichte)
  • Urząd ds. Ochrony Danych (Datenschutzbehörde)

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 16/07/2020