European Case Law Identifier (ECLI) - Østrig

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tysk er allerede oversat.


National ECLI-koordinator

Bundeskanzleramt

e-Government - Programm- und Projektmanagement (Abt. I/13)

Ballhausplatz 2

A-1014 Wien

Helmut Weichsel

Tlf.: (+43 1) 53115/204211

Fax: (+43 1) 53109/204211

E-Mail: Link åbner i nyt vinduehelmut.weichsel@bka.gv.at

Landekode

ECLI-landekode for Østrig: [AT]

Dannelse af domsindikatoren ECLI

ECLI-koder indgår i afgørelser, der Link åbner i nyt vindueoffentliggøres på internet af følgende retter/myndigheder:

  • Forfatningsdomstolen (Verfassungsgerichtshof)
  • Højesteret (Oberster Gerichtshof) og andre retsinstanser
  • Forbundsforvaltningsdomstolen (Bundesverwaltungsgericht)
  • Forbundsfinansdomstolen (Bundesfinanzgericht)
  • Delstatsforvaltningsretterne (Landesverwaltungsgerichte)
  • Databeskyttelsesmyndigheden (Datenschutzbehörde)

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 16/07/2020