Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI) - Rakúsko

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčina.


Národný koordinátor ECLI (európskeho identifikátora judikatúry)

Úrad spolkového kancelára

e-Government – Program a riadenie projektu (odbor I/13)

Ballhausplatz 2

A-1014 Viedeň

Helmut Weichsel

Tel.: (+43 1) 53115/204211

Fax: (+43 1) 53109/204211

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknehelmut.weichsel@bka.gv.at

Kód krajiny

Kód krajiny pre Rakúsko je: [AT]

Vytvorenie národného kódu ECLI

Kód ECLI sa priraďuje v prípade, keď sú rozhodnutia týchto súdov a orgánov Odkaz sa zobrazí v novom okneuverejnené na internete.

  • Ústavný súd (Verfassungsgerichtshof)
  • Najvyšší súd (Oberster Gerichtshof) a ostatné súdy
  • Spolkový správny súd (Bundesverwaltungsgericht)
  • Spolkový daňový súd (Bundesfinanzgericht)
  • Regionálne správne súdy (Landesverwaltungsgerichte)
  • Orgán pre ochranu osobných údajov (Datenschutzbehörde)

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 16/07/2020