Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI) - Österrike

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyska är dock redan färdig.


Nationell samordnare för ECLI (European Case Law Identifier)

Bundeskanzleramt (förbundskanslerns kansli)

e-Government – Programm- und Projektmanagement (e-förvaltning – program- och projektförvaltning) (Abt. I/13)

Ballhausplatz 2

1014 Wien, Österrike

Helmut Weichsel

Tfn +43 1 53115/204211

Fax: +43 1 53109/204211

E-postadress: Länken öppnas i ett nytt fönsterhelmut.weichsel@bka.gv.at

Landskod

ECLI-landskod för Österrike: [AT]

Uppbyggnaden av nationella ECLI

ECLI används när beslut från följande domstolar och myndigheter läggs ut Länken öppnas i ett nytt fönsterpå nätet:

  • Författningsdomstolen (Verfassungsgerichtshof)
  • Högsta domstolen och andra domstolar (Oberster Gerichtshof und andere Gerichte)
  • Högsta förvaltningsdomstolen (Bundesverwaltungsgericht)
  • Högsta skattedomstolen (Bundesfinanzgericht)
  • Delstaternas förvaltningsdomstolar (Landesverwaltungsgerichte)
  • Dataskyddsmyndigheten (Datenschutzbehörde)

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 16/07/2020