Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI) - Österrike

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyska är dock redan färdig.


Nationell samordnare för ECLI (European Case Law Identifier)

Bundeskanzleramt (förbundskanslerns kansli)

e-Government – Programm- und Projektmanagement (e-förvaltning – program- och projektförvaltning) (Abt. I/13)

Ballhausplatz 2

1014 Wien, Österrike

Helmut Weichsel

Tfn +43 1 53115/204211

Fax: +43 1 53109/204211

E-postadress: Länken öppnas i ett nytt fönsterhelmut.weichsel@bka.gv.at

Landskod

ECLI-landskod för Österrike: [AT]

Uppbyggnaden av nationella ECLI

ECLI används när beslut från följande domstolar och myndigheter läggs ut Länken öppnas i ett nytt fönsterpå nätet:

  • Författningsdomstolen (Verfassungsgerichtshof)
  • Högsta domstolen och andra domstolar (Oberster Gerichtshof und andere Gerichte)
  • Högsta förvaltningsdomstolen (Bundesverwaltungsgericht)
  • Högsta skattedomstolen (Bundesfinanzgericht)
  • Delstaternas förvaltningsdomstolar (Landesverwaltungsgerichte)
  • Dataskyddsmyndigheten (Datenschutzbehörde)

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 16/07/2020