Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Eurooppalainen oikeuskäytäntötunnus (ECLI) - Belgia

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


Kansallinen ECLI-koordinaattori

Belgian kansallinen koordinaattori on liittovaltion oikeuslaitos, keskusyksikkö ( Linkki avautuu uuteen ikkunaanSPF Justice — info@just.fgov.beLinkki avautuu uuteen ikkunaan).

Maakoodi

Belgian ECLI-maatunnus: [BE]

ECLI-tunnuksen luominen

ECLI-indeksointi aktivoitiin lokakuussa 2017.
Oikeuskäytäntö:

  • kassaatiotuomioistuin,
  • Courts of Appeal,
  • työtuomioistuimet,
  • ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet,
  • kauppatuomioistuimet,
  • työtuomioistuimet,

Linkki avautuu uuteen ikkunaanBelgian JUPORTALin julkiseen tietokantaan on rekisteröity myös ECLI-hakukoneen kautta.

ECLI-numero muodostuu seuraavasti: ECLI: BE: [tuomioistuimen koodi]: [tuomiovuosi]: [järjestysnumero]

Sarjanumero koostuu seuraavista kohdista, jotka on erotettu pisteillä:

  • päätöksen tyyppikoodi:

ARR tuomion/tuomion osalta,
CONC julkisen ministeriön hyväksyttäväksi,
DEC tuomioistuimen päätöstä varten,
DSB määräyksestä
ja lausunto.

  • Sarjanumero.

Marraskuun 2019 puoliväliin saakka sarjanumero koostuu päätöksentekomuodon VVVVKKPP (päivävuosi) päivämäärästä, jota seuraa piste ja järjestysnumero.

Marraskuun 2019 puolivälistä alkaen kassaatiotuomioistuimen tuomioiden ja päätelmien sarjanumero sisältää myös tietoja jaostosta, jossa asia käsiteltiin. Sarjanumero on VVVVKKPP (päivävuosi), jota seuraa piste, kammion koodi, toinen piste ja järjestysnumero.

Kassaatiotuomioistuimen virallisen syyttäjän päätös asiassa, jossa tuomio annettiin 6 päivänä toukokuuta 2010, ECLI on kokonaisuudessaan seuraava: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100506.5

Esimerkiksi kassaatiotuomioistuimen 30 päivänä lokakuuta 2020 antaman tuomion ECLI on kokonaisuudessaan seuraava: ECLI: BE: CASS: 2020: ARR.20201030.1N.4

Jos haet päätöstä, jonka ECLI-numero on jo tiedossa, pääset päätöksen tiedot sisältävälle sivulle suoraan seuraavalla url-sivustolla: https://juportal.be/content/<numéro ECLI”.

Esimerkinomaisesti annetut ECLI-numeroiden yksityiskohtaiset sivut löytyvät esimerkiksi seuraavista osoitteista:

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100506.5

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201030.1N.4

Tuomioistuimen tunnus

Belgiassa on useita lainkäyttöalueita. Belgian tuomioistuinten koodiluettelo on liitteenä olevassa taulukossa (PDF276 Kb).FI

Belgian oikeudellinen tilanne uudistettiin 1 päivänä huhtikuuta 2014. Liitteenä olevassa taulukossa esitetään tuomioistuinten nimet ennen 1.huhtikuuta 2014 tehtyä uudistusta ja sen jälkeen.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 13/01/2021