Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI) - Белгия

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?


Национален координатор за ECLI

Националният координатор за Белгия е Федералната публична служба „Правосъдие“, централни служби ( Връзката отваря нов прозорецSPF JusticeВръзката отваря нов прозорецinfo@just.fgov.be)

Държавен код

Код на държавата по ECLI за Белгия: [BE]

Създаване на национален ECLI

Индексацията на ECLI беше активирана през октомври 2017 г.
Съдебна практика:

  • Касационният съд,
  • апелативните съдилища,
  • съдилища по трудовоправни спорове,
  • първоинстанционните съдилища,
  • търговски съдилища,
  • съдилища по трудовоправни спорове,

Регистрираните Връзката отваря нов прозорецв публичната база данни на белгийската съдебна практика JUPORTAL са достъпни и чрез търсачката ECLI.

ECLI номерът е съставен, както следва: ECLI: да: [код на съда]: [година на решението]: [пореден номер]

Серийният номер се състои от следните елементи, разделени по точки:

  • код на вида решение:

ARR за съдебно решение/съдебно решение,
CONC за сключване от Министерството на вътрешните работи,
DEC for judicial decision,
DSB for Order,
СТАНОВИЩЕ за становище.

  • Сериен номер.

До средата на ноември 2019 г. този сериен номер се състои от датата на формуляра за решение ГГГГММДД (еднодневна година), последван от точка и пореден номер.

От средата на ноември 2019 г. поредният номер на решенията и заключенията на Касационния съд ще съдържа и информация за състава, в който е било разгледано делото. Серийният номер е ГГГГММДД (едногодишно), следван от точка, код на камерата, друга точка и пореден номер.

Пълната ECLI на заключението на Прокуратурата на Касационния съд по дело, по което е постановено решение на 6 май 2010 г., е, както следва: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100506.5

Например, пълният ECLI на решение на Касационния съд от 30 октомври 2020 г. е, както следва: ECLI: BE: ЗА ПРЕДПРИЯТИЕ CASS: 2020: ARR.20201030.1N.4

Ако търсите решение, за което вече знаете номера ECLI, можете да отворите страницата с подробности за решението директно, като използвате следния URL адрес: https://juportal.be/content/ < numéro ECLI“.

Например на следните адреси ще намерите подробните страници на ECLI номерата, дадени като пример:

Връзката отваря нов прозорецhttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100506.5

Връзката отваря нов прозорецhttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201030.1N.4

Код на съда

Белгия има голям брой кодекси за компетентност. Списъкът с кодове на белгийските съдилища може да бъде намерен в приложенататаблицаPDF(276 Kb)EN.

Съдебната система в Белгия е преработена на 1 април 2014 г. Приложената таблица показва имената на съдилищата преди и след реформата от1 април 2014 г.


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 13/01/2021