De europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI)

België

Inhoud aangereikt door
België

Nationale ECLI-coördinator:

De ECLI-coördinator voor België is de Federale Overheidsdienst Justitie, centrale diensten te contacteren op info@just.fgov.be

Landcode

ECLI-landcode voor België: [BE]

Opbouw van de nationale ECLI

ECLI is in de maand oktober 2017 ingevoerd. De rechtspraak van

  • het Hof van Cassatie,
  • de hoven van beroep,
  • de arbeidshoven
  • de rechtbanken van eerste aanleg,
  • de rechtbanken van koophandel
  • de arbeidsrechtbanken

die in de Openbare databank voor Belgische rechtspraak JUPORTAL, werd opgenomen, kan ook via de Europese ECLI-zoekmotor worden gevonden.

ECLI is als volgt opgebouwd: ECLI:BE:[rechtbankcode]:[jaar van beslissing]:[unieke sleutel]

De unieke sleutel is als volgt opgebouwd:

Eerst een code met het type beslissing, gevolgd door een punt:

ARR. voor vonnis/arrest;
CONC. voor conclusie;
DEC. voor rechterlijke beslissing;
ORD. voor beschikking;
AVIS. voor advies.

Vervolgens een cijfercode bestaande uit de JJJJMMDD (jaar-maand-dag), gevolgd door een punt en een volgnummer.

Tot midden november 2019 bestaat dit volgnummer uit de JJJJMMDD (jaar-maand-dag) gevolgd door een punt en een volgnummer.

Vanaf midden november 2019 bevat het volgnummer van arresten en conclusies van het Hof van Cassatie ook nog informatie over de kamer waar de zaak behandeld werd. Het volgnummer is dan JJJJMMDD (jaar-maand-dag), gevolgd door een punt, de kamercode, nog een punt en een volgnummer.

De volledige ECLI van een conclusie van het parket bij het Hof van Cassatie voor een zaak waarin een arrest is gewezen op 6 mei 2010 ziet er bijvoorbeeld als volgt uit: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100506.5

De volledige ECLI van een arrest van het Hof van Cassatie van 30 oktober 2020 ziet er bijvoorbeeld als volgt uit: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201030.1N.4

Wanneer u een beslissing zoekt waarvan u het ECLI-nummer al kent, dan kan u steeds rechtstreeks naar de detailpagina van de beslissing aan de hand van de volgende url: https://juportal.be/content/[ECLI-nummer].

Zo vindt u voorgaande de detailpagina’s van de voormelde ECLI nummers als volgt:

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100506.5

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201030.1N.4

De gerechtscodes

België kent een groot aantal gerechtscodes. De codes van de Belgische gerechten staan in bijgaande tabel PDF (275 Kb) nl. Op 1 april 2014 is het gerechtelijk landschap in België hertekend. De tabel vermeldt zowel de naam van de gerechten vóór als na 1 april 2014.

Laatste update: 23/06/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.