Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI) - Bulgaaria

Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: bugarski već su prevedeni.


Riiklik ECLI koordinaator (ECLI – European Case Law Identifier – Euroopa kohtulahendi tunnus)

Riiklik ECLI koordinaator on:

Kõrgem Justiitsnõukogu – Висш съдебен съвет (ВСС)

Ul. Saborna 9

Sofia 1000

Kuni asjakohase e-posti aadressi loomiseni võib teavet saata järgmistele kontaktisikutele:

Martin Velichkov, Lingil klikates avaneb uus akenmartin.velichkov@mail.bg , telefon + 359 2 930 4943

Valeri Mihaylov, Lingil klikates avaneb uus akenvalery@abv.bg , telefon + 359 2 930 4936

Riigikood

Bulgaaria riigikood on: [BG]

Riikliku ECLI moodustamine

Kõrgem Justiitsnõukogu on heaks kiitnud kohtute veebisaitide mudeli, mis hõlmab selliste kohtuotsuste rubriiki, mis tuleb avalikustada kooskõlas Bulgaaria isikuandmete kaitse seadusega. Samuti on Kõrgem Justiitsnõukogu heaks kiitnud kohtuotsuste avalikustamise keskse veebipõhise liidese abil.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 17/12/2018