Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI) - Bulgarien

Återställ Spara som pdf

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till bulgariska är dock redan färdig.


Nationell samordnare för ECLI (European Case Law Identifier)

Den nationella ECLI-samordnaren är

Högsta rättsliga rådet - Vissh sadeben savet (VSS)

Ul. Saborna 9

Sofia 1000

I väntan på att det skapas en allmän e-postadress kan uppgifter skickas till:

Martin Velichkov, Länken öppnas i ett nytt fönstermartin.velichkov@mail.bg, tfn + 359 2 930 49 43

Valeri Mihaylov, Länken öppnas i ett nytt fönstervalery@abv.bg, tfn + 359 2 930 49 36

Landskod

Landskoden för Bulgarien är: [BG]

Uppbyggnaden av nationella ECLI

Det högsta rättsliga rådet har infört en mall för domstolswebbplatser. Den omfattar en avdelning för domstolsavgöranden som ska offentliggöras i enlighet med lagen om skydd av personuppgifter (Zakon za zashtita na lichnite danni). Det högsta rättsliga rådet har även godkänt att domstolsavgöranden offentliggörs via ett centraliserat webb-baserat gränssnitt.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 17/12/2018