Identifikatur ewropew tal-ġurisprudenza (ECLI) - Bulgarija

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Bulgaru ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.


Il-Koordinatur Nazzjonali tal-ECLI

Il-koordinatur nazzjonali tal-ECLI huwa:

Il-Kunsill Ġudizzjarju Suprem - Vissh sadeben savet (VSS)

Ul. Saborna 9

Sofija 1000

Sakemm jinħoloq indirizz tal-posta elettronika funzjonanti, l-informazzjoni tista’ tintbagħat lil:

Martin Velichkov, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidamartin.velichkov@mail.bg , telefown + 359 2 930 49 43

Valeri Mihaylov, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidavalery@abv.bg , telefown + 359 2 930 49 36

Il-kodiċi tal-pajjiż

Il-kodiċi tal-pajjiż tal-Bulgarija huwa: [BG]

Il-ħolqien ta’ ECLI nazzjonali

Il-Kunsill Ġudizzjarju Suprem adotta mudell għall-websajts tal-qrati li jinkludi taqsima dwar id-deċiżjonijiet tal-qorti li għandhom jiġu ppublikati skont l-Att Bulgaru dwar il-Protezzjoni tad-Dejta Personali (Zakon za zashtita na lichnite danni). Il-Kunsill Ġudizzjarju Suprem approva wkoll il-pubblikazzjoni tad-deċiżjonijiet tal-qorti permezz ta' interfaċċja ċentralizzata fuq l-internet.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

L-aħħar aġġornament: 17/12/2018