Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI) - Чешка република

Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици чешки вече са преведени.


Национален координатор за ECLI

Върховен съд

Burešova 571/20, Brno - Veveří, PSČ 657 37

Česká republika

Тел.: +420 541 593 111

Факс: +420 541 213 493

Идентификатор на електронната база данни: kccaa9t

Eл. поща: Връзката отваря нов прозорецpodatelna@nsoud.cz (моля, посочете като предмет на кореспонденцията „ECLI“)

Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.nsoud.cz/

Лице за контакти: Д.ю.н. Michal Malaník

Образуване на национален ECLI (синтаксис на ECLI)

Идентификаторът ECLI бе въведен в Чешката република през април 2012 г. за обозначаване на решенията на Върховния съд (Nejvyšší soud). От март 2014 г. този идентификатор се използва и за обозначаване на решенията на Конституционния съд (Ústavní soud). Решенията на тези съдилища могат да се търсят по ECLI на уебсайтовете на съдилищата (решенията на Върховния съд — на адрес Връзката отваря нов прозорецhttp://www.nsoud.cz/; решенията на Конституционния съд — на адрес Връзката отваря нов прозорецhttp://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx)

Код на държавата

Кодът за Чешката република е: [CZ].

Кодове на съдилищата

[NS]: Nejvyšší soud (Върховен съд на Чешката република).

[US]: Ústavní soud (Конституционен съд на Чешката република).

Пример за идентификатор ECLI за решенията на чешки съдилища

ECLI:CZ:NS:2012:номер на делото.1

[CZ] код на държавата (CZ за Чешката република);

[NS] е кодът на съда, постановил решението (NS за Върховния съд);

[2012] указва годината, през която е постановено решението;

[номер на делото] без интервали или наклонени черти, като те се заместват с точка;

цифрата [1] обозначава поредния номер на всяко решение, постановено под съответния номер на дело. Включването на поредния номер гарантира, че един и същ идентификатор ECLI няма да се използва за обозначаване на повече от едно съдебно решение на един и същ съд в рамките на една година.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.nsoud.cz/

Връзката отваря нов прозорецhttp://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 13/05/2019