Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI) - Чешка република

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница чешки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

 

Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.


Национален координатор за ECLI

Върховен съд

Burešova 571/20, Brno - Veveří, PSČ 657 37

Česká republika

Тел.: +420 541 593 111

Факс: +420 541 213 493

Идентификатор на електронната база данни: kccaa9t

Eл. поща: Връзката отваря нов прозорецpodatelna@nsoud.cz (моля, посочете като предмет на кореспонденцията „ECLI“)

Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.nsoud.cz/

Лице за контакти: Д.ю.н. Michal Malaník

Образуване на национален ECLI (синтаксис на ECLI)

Идентификаторът ECLI бе въведен в Чешката република през април 2012 г. за обозначаване на решенията на Върховния съд (Nejvyšší soud). От март 2014 г. този идентификатор се използва и за обозначаване на решенията на Конституционния съд (Ústavní soud). Решенията на тези съдилища могат да се търсят по ECLI на уебсайтовете на съдилищата (решенията на Върховния съд — на адрес Връзката отваря нов прозорецhttp://www.nsoud.cz/; решенията на Конституционния съд — на адрес Връзката отваря нов прозорецhttp://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx)

Код на държавата

Кодът за Чешката република е: [CZ].

Кодове на съдилищата

[NS]: Nejvyšší soud (Върховен съд на Чешката република).

[US]: Ústavní soud (Конституционен съд на Чешката република).

Пример за идентификатор ECLI за решенията на чешки съдилища

ECLI:CZ:NS:2012:номер на делото.1

[CZ] код на държавата (CZ за Чешката република);

[NS] е кодът на съда, постановил решението (NS за Върховния съд);

[2012] указва годината, през която е постановено решението;

[номер на делото] без интервали или наклонени черти, като те се заместват с точка;

цифрата [1] обозначава поредния номер на всяко решение, постановено под съответния номер на дело. Включването на поредния номер гарантира, че един и същ идентификатор ECLI няма да се използва за обозначаване на повече от едно съдебно решение на един и същ съд в рамките на една година.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.nsoud.cz/

Връзката отваря нов прозорецhttp://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 15/06/2020