Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

European Case Law Identifier (ECLI) - Tjekkiet

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tjekkisk er allerede oversat.


National ECLI-koordinator

Nejvyšší soud (højesteret)

Burešova 571/20, Brno - Veveří, PSČ 657 37

Tjekkiet

Tlf.: +420 541 593 111

Fax: +420 541 213 493

Kodeord til den elektroniske databoks: kccaa9t

E-mail: Link åbner i nyt vinduepodatelna@nsoud.cz (skriv venligst ECLI som emne)

Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.nsoud.cz/

Kontaktperson: Michal Malaník

Dannelse af en national ECLI (ECLI-syntaks)

I april 2012 blev ECLI-identifikatoren indført i Tjekkiet for at henvise til højesterets (Nejvyšší soud) afgørelser og fra marts 2014 til afgørelser fra forfatningsdomstolen (Ústavní soud). ECLI gør det muligt at finde disse afgørelser på domstolenes relevante hjemmesider (højesterets afgørelser på Link åbner i nyt vinduehttp://www.nsoud.cz/ og forfatningsdomstolens på Link åbner i nyt vinduehttp://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx).

Landekode

[CZ]: "Landekoden" for Tjekkiet

Domstolskoder

[NS]: Nejvyšší soud (Tjekkiets højesteret)

[US]: Ústavní soud (Tjekkiets forfatningsret)

Eksempel på en ECLI-identifikator, der henviser til en afgørelse fra en tjekkisk retsinstans

ECLI:CZ:NS:2012:spisová značka.1

[CZ] landekode (CZ for Tjekkiet);

[NS] er forkortelsen (koden) for den domstol, der har truffet afgørelsen (NS for højesteret);

[2012] angiver året, hvor afgørelsen blev truffet;

[spisová značka] (sagsnummeret) der er angivet uden mellemrum og uden skråstreg, idet disse erstattes af et punkt;

tallet [1] svarer til rækkefølgen af enhver afgørelse, der henhører under samme sagsnummer. Indsættelsen af dette nummer gør det muligt at undgå, at flere afgørelser fra en domstol tildeles det samme ECLI-nummer i løbet af et år.

Nyttige links

Link åbner i nyt vinduehttp://www.nsoud.cz/

Link åbner i nyt vinduehttp://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 13/05/2019