Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Αναγνωριστικο ευρωπαϊκης νομολογιας (ECLI) - Τσεχική ∆ηµοκρατία

Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: τσεχικά


Εθνικός συντονιστής ECLI

Nejvyšší soud (Ανώτατο Δικαστήριο)

Burešova 571/20, Brno - Veveří, PSČ 657 37

Τσεχική Δημοκρατία

Τηλ.: +420 541 593 111
Φαξ: +420 541 213 493
Αναγνωριστικό συσκευής αποθήκευσης δεδομένων: kccaa9t
Ηλ. ταχυδρομείο: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροpodatelna@nsoud.cz (παρακαλείσθε να αναφέρετε στο θέμα: ECLI)
Διαδικτυακός τόπος: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.nsoud.cz/
Αρμόδιος επικοινωνίας: Δρ. Νομικής Michal Malaník

Παραγωγή εθνικού ECLI (σύνταξη ECLI)

Το αναγνωριστικό ECLI εισήχθη στην Τσεχική Δημοκρατία τον Απρίλιο του 2012 για τον προσδιορισμό των αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου (Nejvyšší soud). Από τον Μάρτιο του 2014 και μετά το αναγνωριστικό αυτό χρησιμοποιήθηκε επίσης για τον προσδιορισμό των αποφάσεων του Συνταγματικού Δικαστηρίου (Ústavní soud). Οι αποφάσεις αυτών των δικαστηρίων μπορούν να αναζητηθούν με το αναγνωριστικό ECLI στους ιστοχώρους των δικαστηρίων (Αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου στη διεύθυνση Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.nsoud.cz/ και αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου στη διεύθυνση Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx).

Κωδικός χώρας

[CZ]: κωδικός χώρας για την Τσεχική Δημοκρατία

Κωδικοί δικαστηρίων

[NS]: Nejvyšší soud (Ανώτατο Δικαστήριο της Τσεχικής Δημοκρατίας).

[US]: Ústavní soud (Συνταγματικό Δικαστήριο της Τσεχικής Δημοκρατίας).

Παράδειγμα αναγνωριστικού ECLI για αποφάσεις τσεχικών δικαστηρίων

ECLI:CZ:NS:2012:spisová značka.1

[CZ] κωδικός χώρας (CZ για την Τσεχική Δημοκρατία)

[NS] είναι ο κωδικός του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση (NS για το Ανώτατο Δικαστήριο)

[2012] είναι το έτος έκδοσης της απόφασης

[spisová značka] (αριθμός υπόθεσης) δεν περιλαμβάνει ούτε διαστήματα ούτε καθέτους αντικαθίστανται από τελεία

αριθμός [1] είναι ο τακτικός αριθμός απόφασης με τον ίδιο αριθμό υπόθεσης. Η συμπερίληψη του τακτικού αριθμού εξασφαλίζει ότι το ίδιο αναγνωριστικό ECLI δεν χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό περισσότερων της μίας απόφασης από ένα δικαστήριο το ίδιο έτος.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.nsoud.cz/

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/05/2019