Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI) - Дания


Национален координатор по европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Domstolsstyrelsen
St. Kongensgade 1-2
1264 København K.
Тел.: 70 10 33 22
Връзката отваря нов прозорецpost@domstolsstyrelsen.dk

Код на държавата

За Дания кодът на държавата е: [DK]

Създаване на национален ECLI

Информация ще бъде предоставена на по-късен етап.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 13/06/2018