Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

European Case Law Identifier (ECLI) - Danmark


National ECLI koordinator

Domstolsstyrelsen
St. Kongensgade 1-2
1264 København K.
Tel: 70 10 33 22
Link åbner i nyt vinduepost@domstolsstyrelsen.dk

Landekoden

Landekoden i ECLI for Danmark er: [DK]

Dannelse af dommens ECLI identikation

Oplysninger kommer på et senere tidspunkt.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 13/06/2018