Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI) - Danska


Nacionalni koordinator za ECLI

Domstolsstyrelsen
St. Kongensgade 1-2
1264 København K.
Telefon: 70 103322
Povezava se odpre v novem oknupost@domstolsstyrelsen.dk

Koda države

Koda države za Dansko je: [DK]

Vzpostavitev nacionalne oznake ECLI

Podatki bodo posredovani pozneje.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 24/10/2019