Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI) - Danmark


Nationell samordnare för ECLI (European Case Law Identifier)

Domstolsstyrelsen
St. Kongensgade 1-2
1264 København K.
Tfn: 70 10 33 22
Länken öppnas i ett nytt fönsterpost@domstolsstyrelsen.dk

Landskod

Landskoden för Danmark är: [DK]

Uppbyggnaden av nationella ECLI

Information kommer att tillhandahållas senare.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 24/10/2019