Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Identifikátor evropské judikatury (ECLI) - Estonsko

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


Od roku 2018 bude Estonsko moci vyhledávat judikaturu zveřejněnou a platnou na základě ECLI, identifikátor evropské judikatury. Pomocí identifikátoru lze nalézt estonskou judikaturu rychleji a snadněji. Zavedení ECLI rovněž podporuje provádění zásad veřejně přístupných dat. Symbol ECLI je rovněž uveden na stránce metadat judikatury, která se objeví ve výsledcích vyhledávání podle judikatury.

Identifikátor ECLI byl přidán ke všem rozhodnutím Nejvyššího soudu a okresních soudů a okresních soudů od druhé poloviny roku 2016.

ECLI je přidělen zveřejněné judikatuře v části II z roku 2016 a číslo se skládá z pěti složek oddělených kolony (příklad: ECLI:EE:RK:2016:1.16.2798.84)

ECLI - identifikátor evropské judikatury; EE = identifikační kód země; VR - identifikátor soudu; 2016 - rok zveřejnění; 1.16.2798.84 (např. 1-16-2798/4) v případě, že se číslo „-“ a „/“ nahrazuje body a na konci se doplňuje kontrolní číslice „.84“.

Číslo ECLI lze rovněž použít jako URI a vyhledávat podle této logiky:

.../Soudnictví/ECLI/ECLI:EE - všechna rozhodnutí s identifikátorem ECLI
.../rozsudky/ecli/ECLI:EE:RK:2016 - všechna rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 2016
.../věci/ecli/ECLI:RK:2016:1.16.2798.84 - Zvláštní rozhodnutí Nejvyššího soudu

Charakteristiky soudu jsou následující:

Nejvyšší soud v TallinnuTLRK
Tartu
District Court
TRRK Tallinn
Administrative Court TLHK Tartu
Administrative Court TRHK
Harju Maakohus
HMK Pärnu County Court
PMK Tartu County Court
TMK Viru County Court
VMK


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 17/11/2020