Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Európai esetjogi azonosító (ECLI) - Észtország

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


2018-től Észtország az európai esetjogi azonosító (ECLI, European Case Law Identifier) alapján keresheti a közzétett és hatályos ítélkezési gyakorlatot. Az azonosító használatával gyorsabban és könnyebben megtalálható az észt ítélkezési gyakorlat. Az ECLI bevezetése a nyílt hozzáférésű adatokra vonatkozó elvek végrehajtását is támogatja. Az ECLI-jel szerepel az ítélkezési gyakorlat metaadatainak oldalán is, amely az ítélkezési gyakorlat keresési eredményei között fog megjelenni.

2016 második fele óta a Legfelsőbb Bíróság, valamint a megyei és kerületi bíróságok valamennyi határozata kiegészült az ECLI-azonosítóval.

Az ECLI-t a 2016. évi II. részben közzétett ítélkezési gyakorlathoz rendelték, és a szám öt vastag-szegregált összetevőből áll (példa: ECLI:EE:RK:2016:1.16.2798.84)

ECLI – Európai esetjogi azonosító; EE = országazonosító; RB – Bírósági azonosító; 2016 – a közzététel éve; A 1.16.2798.84. pont (pl. 1-16-2798/4. pont) helyébe a „-” és „/” pont lép, és a pont vége a „.84” ellenőrző számjegykel egészül ki.

Az ECLI-szám URI-ként is használható, és a következő logika szerint kereshető:

.../Judiciary/ECLI/ECLI:EE – valamennyi ECLI-azonosítóval rendelkező határozat.../ECLI/ECLI:EE:RK:2016 – a Legfelsőbb Bíróság 2016...-i valamennyi ítélete/ECLI/ECLI:RK:2016:1.16.2798.84 – A
Legfelsőbb Bíróság különleges ítélete

A bíróság jellemzői a következők:

TLRK Tartui Kerületi
Bíróság TRRK TLHK
Tartui
Közigazgatási Bíróság
TLHK Tartu Közigazgatási Bíróság
TRHK Harju
Maakohus HMK
Pärnu Megyei Bíróság
PMK Tartu Megyei
Bíróság TMK Viru Megyei
Bíróság VMK


Az oldal tartalma ezen a nyelven gépi fordítással készült. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Utolsó frissítés: 17/11/2020