Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Identificatore europeo della giurisprudenza (ECLI) - Estonia

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


A partire dal 2 018 l'Estonia potrà cercare la giurisprudenza pubblicata e in vigore sulla base dell'ECLI, European Case Law Identifier. Utilizzando l'identificatore, la giurisprudenza estone è reperibile più rapidamente e facilmente. L'introduzione dell'ECLI sostiene inoltre l'attuazione dei principi dell'apertura dei dati. Il simbolo ECLI è incluso anche nella pagina dei metadati della giurisprudenza, che apparirà nei risultati della ricerca della giurisprudenza.

L'identificatore ECLI è stato aggiunto a tutte le decisioni della Corte suprema e dei tribunali distrettuali e provinciali a partire dalla seconda metà del 2016.

L'ECLI è assegnato alla giurisprudenza pubblicata nella parte II del 2016 e il numero è costituito da cinque componenti separate a colori (esempio: ECLI:EE:RK:2016:1.16.2798.84)

ECLI — identificatore europeo della giurisprudenza; EE = identificativo del paese; CdR — Identificativo della Corte; 2016 — anno di divulgazione; 1.16.2798.84 (ad esempio 1-16-2798/4) nel caso in cui i numeri "-" e "/" siano sostituiti da punti ed è aggiunta alla fine una cifra di controllo ".84".

Il numero ECLI può anche essere utilizzato come URI e ricercato secondo la seguente logica:

.../Sistema giudiziario/ECLI/ECLI: EE — tutte le decisioni con identificatore ECLI
.../sentenze/ecli/ECLI: EE: RK: 2016 — tutte le sentenze della Corte suprema del 2016
.../cause/ecli/ECLI: RK: 2016: 1.16.2798.84 — Sentenza della Corte suprema specifica

Le caratteristiche del giudice sono le seguenti:

Tribunale
distrettuale della Corte suprema di Tallinn
TLRK Tartu Tribunale distrettuale

TRRK Tallinn Administrative Court TLHK
Tartu Tribunale amministrativo
TRHK
Harju Maakohus HMK PärnuTribunale
della contea di PMK
Tartu Tribunale della contea di TMK
Viru VMK


Questa è una traduzione automatica del contenuto. ll proprietario della pagina non si assume alcuna responsabilità circa la qualità della traduzione automatica del testo.

Ultimo aggiornamento: 17/11/2020