Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI) - Igaunija

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


No 2018. gada Igaunija varēs meklēt publicēto un spēkā esošo judikatūru, pamatojoties uz ECLI, Eiropas judikatūras identifikatoru. Izmantojot identifikatoru, Igaunijas tiesu praksi var atrast ātrāk un vieglāk. ECLI ieviešana arī atbalsta atvērto datu principu īstenošanu. ECLI simbols ir iekļauts arī judikatūras metadatu lapā, kas parādīsies judikatūras meklēšanas rezultātos.

ECLI identifikators ir pievienots visiem Augstākās tiesas, apgabala un rajona tiesas lēmumiem kopš 2016. gada otrās puses.

ECLI ir piešķirts publicētajai judikatūrai 2016. gada II daļā, un numuru veido pieci kolonnā nošķirti komponenti (piemēram, ECLI:EE:RK:2016:1.16.2798.84.)

ECLI – Eiropas judikatūras identifikators; EE = valsts identifikators; RK – Tiesas identifikators; 2016 – informācijas atklāšanas gads; 1.16.2798.84. (piemēram, 1-16-2798/4), ja numuru “-” un “/” aizstāj ar punktiem un beigās pievieno pārbaudes ciparu “.84”.

ECLI numuru var izmantot arī kā URI un meklēt saskaņā ar šādu loģiku:

.../Tiesu iestādes/ECLI/ECLI:EE – visi lēmumi ar ECLI identifikatoru.../spriedumi/ECLI/ECLI:EE:RK:2016 – visi Augstākās tiesas 2016. gada nolēmumi../lietas/ECLI/ECLI:RK:2016:1.16.2798.84.
— Īpašais Augstākās tiesas nolēmums

Tiesai ir šādas iezīmes:

TallinasAugstākā tiesa TLRK
Tartu
rajona tiesa TRRK
Tallinas
Administratīvā tiesa TLHK Tartu Administratīvā
tiesa TRHK
Harju Maakohus
HMK Pärnu apriņķa tiesa
PMK Tartu apriņķa
tiesa TMK Viru apriņķa
tiesa VMK


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 17/11/2020