Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

De europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI) - Estland

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


Vanaf 2018 zal Estland kunnen zoeken naar jurisprudentie die is gepubliceerd en van kracht is op basis van ECLI, Europese identificatiecode voor jurisprudentie. Met behulp van de identificatiecode kan de Estse jurisprudentie sneller en gemakkelijker worden gevonden. De invoering van ECLI ondersteunt ook de toepassing van de beginselen van open data. Het ECLI-symbool is ook opgenomen in de metagegevenspagina van de jurisprudentie, die in de zoekresultaten van de jurisprudentie zal verschijnen.

De ECLI-identificatiecode is sinds de tweede helft van 2016 toegevoegd aan alle beslissingen van het Hooggerechtshof en de districts- en districtsrechtbanken.

De ECLI wordt toegewezen aan de gepubliceerde jurisprudentie in deel II van 2016 en het aantal bestaat uit vijf koudegescheiden componenten (voorbeeld: ECLI:EE:RK:2016:1.16.2798.84)

ECLI — Europese identificatiecode voor jurisprudentie; EE = landcode; COR — identificatiecode van de Rekenkamer; 2016 — jaar van openbaarmaking; 1.16.2798.84 (bv. 1-16-2798/4) indien de cijfers „-” en „/” door punten worden vervangen en aan het eind een controlecijfer „.84” wordt toegevoegd.

Het ECLI-nummer kan ook als URI worden gebruikt en worden doorzocht volgens de volgende logica:

.../Rechterlijke macht/ECLI/ECLI: EE — alle beslissingen met ECLI-identificatiecode
.../arresten/ecli/ECLI: EE: RK: 2016 — alle uitspraken van het Hooggerechtshof van 2016
.../zaken/ecli/ECLI: RK: 2016: 1.16.2798.84 — Specifieke uitspraak van het Hooggerechtshof

De kenmerken van de rechter zijn als volgt:

Hooggerechtshof van Tallinn,
rechtbank van het district TLRK
Tartu
,districtsrechtbank TRRK
Tallinn, bestuursrechter TLHK
Tartu administratieve
rechtbank
TRHK Harju Maakohus HMK Pärnu
County Court PMK
Tartu County Court TMK
Viru County Court VMK


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 17/11/2020