Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI) - Estonia

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


Od 2018 r. Estonia będzie mogła wyszukiwać orzecznictwo opublikowane i obowiązujące na podstawie ECLI, European Case Law Identifier. Dzięki identyfikatorowi estońskie orzecznictwo można znaleźć szybciej i łatwiej. Wprowadzenie ECLI wspiera również wdrażanie zasad otwartych danych. Symbol ECLI znajduje się również na stronie metadanych orzecznictwa, która pojawi się w wynikach wyszukiwania orzecznictwa.

Sygnatura ECLI została dodana do wszystkich orzeczeń Sądu Najwyższego oraz sądów okręgowych i okręgowych od drugiej połowy 2016 r.

ECLI przypisuje się opublikowanemu orzecznictwu w części II z 2016 r., a liczba ta składa się z pięciu elementów podzielonych na kolonie (przykład: ECLI:EE:RK:2016:1.16.2798.84)

ECLI - Europejska sygnatura orzecznictwa; EE = identyfikator kraju; KR - identyfikator sądu; 2016 R. - rok ujawnienia; 1.16.2798.84 (np. 1-16-2798/4) w przypadku numeru sprawy „-” i „/” zastępuje się punktami, a na końcu dodaje się cyfrę kontrolną „.84”.

Numer ECLI można również wykorzystywać jako URI i wyszukiwać zgodnie z następującą logiką:

.../Judiciary/ECLI/ECLI:EE - wszystkie orzeczenia opatrzone sygnaturą ECLI
.../judgments/ecli/ECLI:EE:RK:2016 - wszystkie orzeczenia Sądu Najwyższego z 2016
.../spraw/ECLI/ECLI:RK:2016:1.16.2798.84 - Szczególne orzeczenie Sądu Najwyższego

Cechy sądu są następujące:

Sąd
Rejonowy w Tallinie( TLRK) w
Tartu
Sąd
Administracyjny TRRK TallinnTLHK
Sąd Administracyjny w Tartu

w Tartu TRHK Harju Maakohus
HMK Pärnu

Sąd Okręgowy w Tartuw Tartu


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 17/11/2020