Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Identificatorul european de jurisprudență (ECLI) - Estonia

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


Începând din 2018, Estonia va putea căuta jurisprudența și va intra în vigoare pe baza ECLI, identificatorul european de jurisprudență. Folosind identificatorul, jurisprudența estoniană poate fi găsită mai repede și mai ușor. Introducerea ECLI sprijină, de asemenea, punerea în aplicare a principiilor de date deschise. Simbolul ECLI este, de asemenea, inclus în pagina privind metadatele referitoare la jurisprudență, care va apărea în cazul rezultatelor căutării în conformitate cu legea.

Identificatorul ECLI a fost adăugat la toate hotărârile Curții Supreme și hotărârilor instanțelor districtuale și districtuale începând cu a doua jumătate a anului 2016.

ECLI este atribuit jurisprudenței publicate în partea a II-a a anului 2016, iar numărul este format din cinci componente separate (de exemplu: ECLI:EE:RK:2016:1.16.2798.84)

ECLI — Identificatorul european de jurisprudență (European Case Law Identifier); EE = identificatorul țării; CoR — Identificatorul instanței; 2016 — anul comunicării; 1.16.2798.84 (de exemplu, 1-16-2798/4), în cazul în care numărul „-” și „/” se înlocuiesc cu punctele și se adaugă o cifră de control „.84”.

Numărul ECLI poate fi folosit ca URI și căutat conform următoarei logici:

.../Sistemul judiciar/ECLI/ECLI: EE — toate deciziile cu identificatorul ECLI
.../Hotărâri/ECLI/ECLI: EE: RK: 2016 — toate hotărârile Curții Supreme de 2016
.../cauze/ECLI/ECLI: RK: 2016: 1.16.2798.84 — hotărârea Curții Supreme specifice

Caracteristicile instanței sunt următoarele:


Tribunalul Districtual din Tallinn din Tallinn, Tribunalul districtual din
TRRK
Tallinn, Tribunalul Administrativ din cadrul Tribunalului Administrativ din
Tallinn al Tribunalului Administrativ din
Tartu

Maakohus HKPärnu
County Court Tribunalul districtual din Tartu la Tribunalul districtual din
Tartu din Tartu la Tribunalul
districtual din Tartu din Tartu.


Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Ultima actualizare: 17/11/2020