Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI) - Estónsko

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


Od roku 2018 bude môcť Estónsko vyhľadávať judikatúru uverejnenú a platnú na základe európskeho identifikátora judikatúry ECLI. Pomocou identifikátora možno nájsť estónsku judikatúru rýchlejšie a jednoduchšie. Zavedenie ECLI podporuje aj uplatňovanie zásad otvorených údajov. Symbol ECLI je zahrnutý aj na stránke metaúdajov judikatúry, ktorá sa zobrazí vo výsledkoch vyhľadávania v judikatúre.

Identifikátor ECLI bol pridaný ku všetkým rozhodnutiam najvyššieho súdu a okresných súdov a okresných súdov od druhej polovice roka 2016.

ECLI je pridelený k uverejnenej judikatúre v časti II z roku 2016 a číslo pozostáva z piatich komponentov oddelených kolóniou (príklad: ECLI:EE:RK:2016:1.16.2798.84)

ECLI – európsky identifikátor judikatúry; EE = identifikátor krajiny; VR – identifikátor súdu; 2016 – rok zverejnenia; 1.16.2798.84 (napr. 1 – 16 – 2798/4) v prípade, že sa čísla „-“ a „/“ nahrádzajú bodmi a na konci sa dopĺňa kontrolná číslica „.84“.

Číslo ECLI možno použiť aj ako URI a vyhľadávať podľa tejto logiky:

.../Sudiciary/ECLI/ECLI:EE – všetky rozhodnutia s identifikátorom ECLI
.../rozsudky/ecli/ECLI:EE:RK:2016 – všetky rozhodnutia Najvyššieho súdu z roku 2016
.../prípady/ecli/ECLI:RK:2016:1.16.2798.84 – rozhodnutie osobitného najvyššieho súdu

Charakteristika súdu je takáto:

Najvyšší súd TLRK
Tartu
District Court TRRK Tallinn

Administrative Court TLHK Tartu Administrative Court
TRHK
Harju Maakohus
HMK Pärnu County Court
PMK Tartu County Court
TMK Viru County Court
VMK


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 17/11/2020