Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI) - Estonija

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


Estonija bo lahko od leta 2018 iskali sodno prakso, ki je bila objavljena in veljavna na podlagi ECLI, evropske identifikacijske oznake sodne prakse. Z identifikatorjem je mogoče hitreje in lažje najti estonsko sodno prakso. Uvedba ECLI podpira tudi izvajanje načel odprtih podatkov. Simbol ECLI je vključen tudi na stran metapodatkov sodne prakse, ki se bo pojavila v rezultatih iskanja sodne prakse.

Identifikator ECLI je bil od druge polovice leta 2016 dodan vsem odločbam vrhovnega sodišča ter okrožnih in okrožnih sodišč.

Oznaka ECLI je bila dodeljena objavljeni sodni praksi v delu II iz leta 2016, številka pa je sestavljena iz petih komponent, ločenih v koloni (primer: ECLI:EE:RK:2016:1.16.2798.84)

ECLI - Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse; EE = identifikator države; COR - identifikator sodišča; 2016 - leto razkritja; 1.16.2798.84 (npr. 1-16-2798/4) v primeru, da se številki „-“ in „/“ nadomestita s točkama, na koncu pa se doda kontrolna števka „.84“.

Številka ECLI se lahko uporabi tudi kot URI in se poišče v skladu z naslednjo logiko:

.../Sodstvo/ECLI/ECLI:EE - vse odločbe z identifikatorjem ECLI
.../sodbe/ecli/ECLI:EE:RK:2016 - vse sodbe vrhovnega sodišča iz leta 2016
.../cases/ecli/ECLI:RK:2016:1.16.2798.84 - Posebna sodba vrhovnega sodišča

Značilnosti sodišča so naslednje:

Okrožno sodišče TLRKTartu
okrožno sodišče
TLRK Tartu,
TRRK Tallinn
Administrative Court TLHK Tartu
Administrative Court
TRHK Harju Maakohus
HMK Pärnu County Court
PMK Tartu County Court
TMK Viru County Court
VMK


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 17/11/2020