Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI) - Естония

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


От 2018 г. Естония ще може да търси съдебна практика, публикувана и действаща въз основа на Европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI). Като се използва идентификаторът, естонската съдебна практика може да бъде намерена по-бързо и по-лесно. Въвеждането на ECLI също така подкрепя прилагането на принципите на свободно достъпните данни. Символът ECLI е включен и в страницата с метаданни за съдебната практика, която ще се появи в резултатите от търсенето в съдебната практика.

Идентификаторът ECLI се добавя към всички решения на Върховния съд и окръжните и районните съдилища от втората половина на 2016 г. насам.

ECLI е определен за публикувана съдебна практика в част II на 2016 и номерът се състои от пет компонента, разделени от колоната (пример: ECLI:EE:RK:2016:1.16.2798.84)

ECLI — европейски идентификатор за съдебна практика; EE = идентификатор на държавата; КР — идентификатор на съда; 2016 — година на оповестяване; 1.16.2798.84 (напр. 1—16—2798/4), ако числото „- „и „/„се заменят с точки, а в края се добавя контролна цифра „.84“.

ECLI номерът може да се използва и като URI и да се търси в съответствие със следната логика:

.../Съдебна власт/ecli/ECLI: EE — всички решения с ECLI идентификатор
.../решения/ecli/ECLI: EE: RK: 2016 — всички решения на Върховния съд от 2016
.../дела/ecli/ECLI: RK: 2016: 1.16.2798.84 — Специфично решение на Върховния съд

Характеристиките на съда са следните:

Върховен съд на Талин
Районен съд
TLRK Tartu District
Court
TRRK Tallinn Administrative Court
TLHK Tartu Administrative
Court TRHK
Harju Maakohus HMK Pärnu
County Court PMK
Tartu County Court TMK
Viru County Court VMK


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 17/11/2020