Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI) - Estonija

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Estonija bo lahko od leta 2018 iskali sodno prakso, ki je bila objavljena in veljavna na podlagi ECLI, evropske identifikacijske oznake sodne prakse. Z identifikatorjem je mogoče hitreje in lažje najti estonsko sodno prakso. Uvedba ECLI podpira tudi izvajanje načel odprtih podatkov. Simbol ECLI je vključen tudi na stran metapodatkov sodne prakse, ki se bo pojavila v rezultatih iskanja sodne prakse.

Identifikator ECLI je bil od druge polovice leta 2016 dodan vsem odločbam vrhovnega sodišča ter okrožnih in okrožnih sodišč.

Oznaka ECLI je bila dodeljena objavljeni sodni praksi v delu II iz leta 2016, številka pa je sestavljena iz petih komponent, ločenih v koloni (primer: ECLI:EE:RK:2016:1.16.2798.84)

ECLI - Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse; EE = identifikator države; COR - identifikator sodišča; 2016 - leto razkritja; 1.16.2798.84 (npr. 1-16-2798/4) v primeru, da se številki „-“ in „/“ nadomestita s točkama, na koncu pa se doda kontrolna števka „.84“.

Številka ECLI se lahko uporabi tudi kot URI in se poišče v skladu z naslednjo logiko:

.../Sodstvo/ECLI/ECLI:EE - vse odločbe z identifikatorjem ECLI
.../sodbe/ecli/ECLI:EE:RK:2016 - vse sodbe vrhovnega sodišča iz leta 2016
.../cases/ecli/ECLI:RK:2016:1.16.2798.84 - Posebna sodba vrhovnega sodišča

Značilnosti sodišča so naslednje:

Okrožno sodišče TLRKTartu
okrožno sodišče
TLRK Tartu,
TRRK Tallinn
Administrative Court TLHK Tartu
Administrative Court
TRHK Harju Maakohus
HMK Pärnu County Court
PMK Tartu County Court
TMK Viru County Court
VMK


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 17/11/2020